Podręcznik użytkownika Anuluj

Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Nie masz dostępu do Internetu? Przeczytaj, jak udostępnić dokumenty w chmurze do pracy w trybie offline w programach Adobe Fresco, Adobe Aero, Photoshop, Illustrator i Adobe XD. Pliki można także udostępnić na stałe w trybie offline za pomocą konsoli Creative Cloud.

Czy można pracować z dokumentami w chmurze w trybie offline?

Tak. Nad każdym niedawno otwartym dokumentem w chmurze można pracować w trybie offline. Aby udostępnić taki dokument do pracy offline, wystarczy go otworzyć.

Jak sprawdzić, czy dokument w chmurze jest gotowy do użycia w trybie offline?

 1. Uruchom aplikację Creative Cloud.

 2. Wybierz opcję Twoje pliki lub Pliki > Twoje pliki.

  pliki w chmurze

  W przypadku aplikacji dostępnych na iPadzie wybierz ikonę folderu po lewej stronie, aby wyświetlić Dokumenty w chmurze.

 3. Poszukaj ikony wskazującej, że jest dostępna kopia lokalna.

  • (w niektórych aplikacjach mobilnych sygnalizowane przez brak ikony) oznaczającej, że dokument został pobrany i jest dostępny bez połączenia z siecią.
  •  lub — oznaczającej, że dokument nie jest obecnie dostępny bez połączenia z siecią.
  Sprawdzanie stanu dokumentu w chmurze

  A. Dostępne w trybie offline (w niektórych aplikacjach mobilnych jest to sygnalizowane brakiem ikony) B. Wyłącznie online 

Udostępnianie dokumentów w chmurze do pracy w trybie offline

Jeśli przy dokumencie w chmurze jest wyświetlana ikona  lub , otwórz go — dzięki temu stanie się dostępny także w trybie offline. Niektóre aplikacje umożliwiają oznaczenie dokumentu w chmurze jako zawsze dostępnego offline.

Co się dzieje po ponownym połączeniu się z siecią?

Gdy ponownie połączysz się z siecią, zmodyfikowany dokument zostanie automatycznie przesłany do chmury Creative Cloud i będzie dostępny na wszystkich urządzeniach.

Czy można ustawić dokument tak, aby był zawsze dostępny do pracy w trybie offline?

Tak. Dokument można zdefiniować jako zawsze dostępny offline w konsoli Creative Cloud. Dzięki temu ustawieniu nie trzeba otwierać dokumentu przed przejściem do trybu offline. Dokument jest stale przechowywany w chmurze, ale jego kopia lokalna jest synchronizowana i będzie zawierać wszystkie zmiany wprowadzone na innym urządzeniu.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Na karcie Pliki wybierz opcję Twoje pliki.

  Twoje pliki

  Twoje dokumenty w chmurze są wyświetlane w sekcji Twoje pliki.

 3. Wybierz dokument w chmurze, który chcesz udostępnić do pracy offline (bez połączenia z siecią).

 4. Kliknij ikonę Więcej działań na pasku po prawej stronie, a następnie wybierz opcję Zawsze dostępny offline.

  Więcej działań

Ten dokument w chmurze będzie teraz dostępny do edycji bez połączenia z siecią. Gdy ponownie połączysz się z siecią, zmodyfikowany dokument zostanie automatycznie przesłany do chmury Creative Cloud i będzie dostępny na wszystkich urządzeniach.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto