Otwieranie aplikacji Creative Cloud po ich zainstalowaniu.

Gdzie są moje aplikacje?

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacje Creative Cloud zostaną umieszczone na komputerze w tej samej lokalizacji, w której zwykle są instalowane aplikacje, np. w folderze Program Files (Windows) lub Applications (Mac OS).

Aplikacja Creative Cloud Desktop umożliwia wyświetlanie wszystkich aplikacji Creative Cloud w jednym miejscu i uruchamianie ich jednym kliknięciem. Aplikacje te można również uruchomić w taki sam sposób, jak wszystkie inne programy na komputerze — z miejsca, w którym zostały zainstalowane.

Uruchamianie aplikacji za pomocą programu Creative Cloud Desktop

 1. Kliknij ikonę Creative Cloud znajdującą się w pasku zadań (Windows) lub menu Apple (Mac OS), aby otworzyć aplikację Creative Cloud Desktop. Jeśli karta Apps (Aplikacje) nie jest otwarta, kliknij zakładkę Apps na górze okna.

  Aby uruchomić aplikację za pomocą programu Creative Cloud Desktop, wykonaj następujące czynności:

 2. Aby uruchomić zainstalowaną aplikację, odszukaj jej ikonę w panelu Apps (Aplikacje) i kliknij opcję Otwórz.

  Uwaga:

  Niektórych aplikacji, takich jak wtyczki Touch App lub pakiet Gaming SDK, nie można uruchamiać z programu Creative Cloud Desktop. Aby uruchomić takie aplikacje, należy skorzystać z alternatywnej metody, opisanej poniżej (uruchamianie aplikacji z lokalizacji instalacji).

  Uwaga:

  Domyślnie aplikacja Adobe Creative Cloud Desktop jest uruchamiana, gdy logujesz się do komputera. Jeśli ikona Creative Cloud nie jest widoczna, aplikacja ta mogła zostać zamknięta. Aby uruchomić ją ponownie:

  • Windows: Wybierz polecenia Start > Programy > Adobe Creative Cloud. 
  • Mac OS: Wybierz polecenia Przejdź > Aplikacje > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.

  Aby ręcznie pobrać aplikację Adobe Creative Cloud Desktop, przejdź na stronę aplikacji Creative Cloud Desktop.

Uruchamianie aplikacji z lokalizacji, w której została zainstalowana

Mac OS

Aplikacja Creative Cloud Desktop pobiera i instaluje aplikacje w folderze Applications. Użyj programu Finder, aby przejść do folderu Applications. Następnie dwukrotnie kliknij ikonę aplikacji, aby ją uruchomić.

Aby ułatwić sobie dostęp do aplikacji, możesz przeciągnąć jej ikonę do paska ikon (Dock). Więcej informacji: Mac — podstawy: Dock w serwisie Apple.

Folder Applications

Windows 8

Aplikacja Creative Cloud Desktop instaluje aplikacje w folderze Program Files. Tworzy również skróty na ekranie startowym lub w menu Start.

Zainstalowane aplikacje uruchamia się z ekranu startowego. Aby otworzyć ekran startowy, można skorzystać z klawisza lub ikony z symbolem Windows. Przewiń ekran i znajdź aplikację, a następnie kliknij, aby ją uruchomić.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ekran startowy — samouczek w serwisie firmy Microsoft.

Ekran startowy

Windows 7

Podczas instalowania aplikacji Creative Cloud do menu produktowych Windows są dodawane skróty do tej aplikacji. Wybierz polecenie Start > Wszystkie programy i kliknij nazwę odpowiedniej aplikacji.

Aby ułatwić sobie dostęp do aplikacji, można przypiąć jej skrót do paska zadań. Wybierz polecenie Start > Wszystkie programy. Kliknij nazwę aplikacji prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przypnij do paska zadań.

Przypinanie do paska zadań

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online