Wolisz posługiwać się innym językiem? Wybierz odpowiedni język aplikacji Creative Cloud.

Wybierz system operacyjny

Nowsze systemy: Mac OS 10.7, Windows 7 i kolejne wersje

Język używany w aplikacjach Creative Cloud można zmienić za pomocą aplikacji Adobe Creative Cloud Desktop.

 1. Kliknij ikonę Creative Cloud znajdującą się na pasku zadań (Windows) lub w menu Apple (Mac OS), aby otworzyć aplikację Creative Cloud Desktop. Jeśli nie widać tej ikony, uruchom aplikację w następujący sposób:

  Windows: Wybierz polecenia Start > Programy > Adobe Creative Cloud.

  Mac OS: Wybierz polecenia Przejdź > Aplikacje > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.

  Uwaga:

  Jeśli aplikacja Creative Cloud Desktop nie jest zainstalowana, pobierz ją.

 2. Kliknij ikonę trzech pionowych kropek w prawym górnym rogu i wybierz polecenie Preferencje.

  Preferencje aplikacji Creative Cloud Desktop
 3. Wybierz opcje Creative Cloud > Apps (Aplikacje).

 4. Z listy Język aplikacji wybierz odpowiedni język.

  Zmiana zostanie zastosowana w chwili, gdy opuścisz okno Preferencje (klikając strzałkę w lewo obok opcji Preferencje) lub zamkniesz aplikację Creative Cloud Desktop. Wszystkie aplikacje pobrane po wprowadzeniu tej zmiany zostaną zainstalowane w nowo wybranym języku.

  Zmiana języka zainstalowanej aplikacji

Uwaga:

Jeśli chcesz zmienić język aplikacji, która jest już zainstalowana, musisz wprowadzić zmianę w preferencjach językowych, a następnie odinstalować i ponownie zainstalować tę aplikację. Czynności te można łatwo wykonać w programie Creative Cloud Desktop.

Starsze systemy: Mac OS 10.6, Windows Vista lub wcześniejsze wersje

Jeśli masz starszy system operacyjny, usługa Creative Cloud będzie korzystać z aplikacji pomocniczej o nazwie Adobe Application Manager, umożliwiającej pobieranie i instalowanie aplikacji Creative Cloud oraz zarządzanie nimi. Program Adobe Application Manager umożliwia zmianę języka używanego w aplikacjach.

 1. Otwórz program Adobe Application Manager, wykonując następujące czynności:

  Windows: Wybierz polecenia Start > Wszystkie programy > Adobe Application Manager.

  Mac OS: Wybierz polecenie Aplikacje > Adobe Application Manager.

 2. Kliknij nazwę swojego konta w lewym górnym rogu i wybierz opcję Preferencje.

 3. Wybierz język, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

Jeśli chcesz zmienić język aplikacji, która jest już zainstalowana, musisz wprowadzić zmianę w preferencjach językowych, a następnie odinstalować i ponownie zainstalować tę aplikację.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online