Podręcznik użytkownika Anuluj

Udostępnianie prac do komentowania

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
  3. Synchronizacja plików z usługą Creative Cloud | Znane problemy
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
  14. Wycofanie funkcji synchronizowanych plików Creative Cloud
  15. Pobieranie zawartości zsynchronizowanych plików
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Informacje o tym, jak dodawać komentarze i udostępniać opinie na temat plików i folderów Creative Cloud w procesie recenzji z udziałem członków zespołu, innych osób zaangażowanych w projekt i klientów.

Łatwe udostępnianie prac i uzyskiwanie opinii od innych użytkowników

Swoje zasoby Creative Cloud można udostępniać innym, aby zbierać ich komentarze. W zależności od aplikacji można dzielić się swoją pracą z innymi serwisie Creative Cloud lub udostępniać ją do recenzji z poziomu aplikacji.

Udostępnianie za pomocą serwisu Creative Cloud

W przypadku wszystkich aplikacji Creative Cloud (z wyjątkiem Adobe XD i Adobe Aero) można udostępniać swoją pracę w celu komentowania za pośrednictwem serwisu internetowego Creative Cloud.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie plików w chmurze do komentowania poniżej

Udostępnianie do recenzji z poziomu aplikacji

W niektórych aplikacjach można bezpośrednio udostępniać dokumenty do recenzji.

Aby uzyskać więcej informacji, wybierz aplikację poniżej:

Premiere Pro | After Effects | XD |
Illustrator | InDesign | Photoshop |  
Fresco

Udostępnianie zsynchronizowanych plików do komentowania

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Na karcie Pliki synchronizowane wybierz plik, który chcesz udostępnić do komentowania. (Aby wybrać plik lub folder, zatrzymaj nad nim wskaźnik myszy i kliknij wyświetlone pole wyboru).

  Wybieranie pliku lub folderu

 3. Wybierz opcję Uzyskaj łącze.

  Uzyskiwanie łącza do pliku

  W oknie dialogowym Udostępnij łącze zostanie wyświetlone łącze.

 4. W sekcji Ustawienia łącza wybierz pożądane właściwości łącza do pliku:

  • Zezwalaj na komentowanie: Osoby otrzymujące łącze będą mogły dodawać komentarze do pliku.
  • Zezwalaj na zapisywanie w Creative Cloud: Osoby, które otrzymają łącze, będą mogły zapisać ten plik na swoim koncie Creative Cloud.
  Zmiana ustawień łącza

 5. Wybierz opcję Kopiuj łącze. Udostępnij skopiowane łącze odpowiednim odbiorcom.

  Odbiorcy łączy nie mogą przesyłać, aktualizować ani usuwać zasobów. Dostęp można w dowolnym momencie cofnąć.

Udostępnianie plików w chmurze do komentowania

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Na karcie Pliki w chmurze wybierz plik, który chcesz udostępnić do komentowania. (Aby wybrać plik lub folder, zatrzymaj nad nim wskaźnik myszy i kliknij wyświetlone pole wyboru).

  Wybierz plik

 3. Wybierz opcję Udostępnij, aby uzyskać łącze.

  Wybierz opcję Udostępnij łącze

 4. Wybierz opcję Zmień.

  Wybierz opcję Zmień i dostosuj ustawienia łączy

 5. Zmień ustawienia łączy, aby dostosować udostępnianie plików:

  • Dostęp mają tylko zaproszone osoby: pozwala tylko wybranym odbiorcom na dostęp do pliku.
  • Publiczne: Wyświetlić może każdy, kto otrzyma łącze: pozwala każdemu, kto ma łącze, na dostęp do pliku.
  • Komentarz: osoby otrzymujące łącze mogą dodawać komentarze do pliku. Ta opcja powinna być włączona, aby udostępnić plik do komentowania. 
  • Zapisz kopię: osoby, które otrzymają łącze, będą mogły zapisać ten plik na swoim koncie Creative Cloud.
  Zmiana ustawień łącza

 6. Wybierz opcję Kopiuj łącze i prześlij je wybranym odbiorcom.

Pliki w chmurze można również udostępniać bezpośrednio z aplikacji Creative Cloud na komputer. Na karcie Pliki wybierz Twoje pliki. Wybierz plik w chmurze, a następnie kliknij ikonę Udostępnij  .

Instrukcje dodawania komentarzy do udostępnionych Ci zasobów

Za pomocą funkcji komentowania w serwisie internetowym Creative Cloud można dodawać komentarze i adnotacje, edytować komentarze i odpowiadać na nie, a także odbierać powiadomienia o aktywności w wątku komentarzy. Każdy, kto ma dostęp do udostępnionego łącza, może dodawać komentarze. Recenzent może komentować udostępniony zasób, ale nie może go usuwać ani edytować.

 1. Otwórz otrzymane łącze do zasobu.

 2. Aby otworzyć panel Komentarze, kliknij ikonę w   prawym górnym rogu.

  Aby dodać komentarz do udostępnianego zasobu, kliknij ikonę komentarza.

 3. Dodaj komentarz i kliknij opcję Prześlij. Aby dodać kontekst wizualny, można również narysować na zasobie kształt lub przypiąć pinezkę.

  Komentarz do udostępnionego zasobu

  A. Narysuj kształt B. Przypnij 

Odpowiadanie na komentarz

 1. Otwórz otrzymane łącze do zasobu.

  Komentarze zgłoszone przez recenzentów wyświetlane są po prawej stronie. 

 2. Przejdź do komentarza, na który chcesz odpowiedzieć, i wybierz opcję Odpowiedz.

  Odpowiadanie na komentarz

 3. Dodaj komentarz i kliknij opcję Prześlij.

  Możesz też wspomnieć o kimś bezpośrednio, używając znaku @, a następnie jego nazwy konta.

  Wysyłanie komentarza

  Aby rozstrzygnąć, edytować lub usunąć komentarz, otwórz menu Więcej opcji , a następnie wybierz pożądaną opcję. Oznaczenie komentarza etykietą Rozwiązany nie usuwa go, lecz po prostu ukrywa taki komentarz, dzięki czemu możesz skupić się na pozostałych, nierozwiązanych komentarzach. Użyj ikony filtra w prawym dolnym rogu, aby zobaczyć wszystkie rozwiązane komentarze.

  Edytowanie, usuwanie, odpowiadanie i reagowanie na komentarze do udostępnionego zasobu

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?