Aktualizacja aplikacji Photoshop Elements 12.1

Uwaga:

Produkt Adobe Revel nie jest już dostępny. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresemwww.adoberevel.com.

W aktualizacji 12.1 aplikacji Adobe Photoshop Elements zawarto następujące ulepszenia i poprawki:

 • Usprawnienie obiegu pracy w usłudze Revel:
  • Usprawnienie przesyłania plików Raw/PSD. W aplikacji Elements w wersji 12.0 obrazy proxy JPEG dla dowolnych plików Raw/PSD przesyłanych do usługi Revel są tworzone w katalogu użytkownika. W wersji 12.1 plik JPEG proxy jest ukryty przed użytkownikiem. Aplikacja Elements dyskretnie tworzy plik proxy na dysku i usuwa go po jego przesłaniu do usługi Revel. Podobnie jak uprzednio, przesłany plik proxy jest mapowany z plikiem Raw/PSD w aplikacji Elements. Dzięki temu użytkownik nie natyka się na duplikaty materiałów multimedialnych w katalogu aplikacji Elements.
  • Możliwość ukrywania biblioteki w katalogu aplikacji Elements. Funkcjonalność ta jest użyteczna, gdy użytkownik chce selektywnie ukryć/pokazać materiały multimedialne z biblioteki znajomych lub z jednej ze swoich bibliotek.
  • W poprzednich wersjach aplikacji Elements każdy plik usunięty z usługi Revel był automatycznie usuwany z katalogu aplikacji Elements. Obecnie użytkownik ma dodatkowe opcje do zarządzania usuniętymi plikami tego typu. Teraz można wybrać opcję skasowania materiału multimedialnego z usługi Revel, ale jednocześnie przechowywać go w stanie nienaruszonym w katalogu aplikacji Elements. Można również wybrać opcję skasowania materiału multimedialnego z katalogu aplikacji Elements oraz z dysku twardego.
  • Poprawki niektórych błędów integracji usługi Revel z wersji 12.0. Poprawa wydajności i stabilności integracji.
  • Zoptymalizowana integracja usługi Revel przy pierwszym uruchomieniu.
  • Rozwiązano problem opóźnień podczas pobierania plików do katalogu aplikacji Elements występujących w wersji 12.0.
  • Rozwiązano problem związany z czułością czujnika pisaków N-Trig, w tym również w komputerach przenośnych Sony..
  • Rozwiązano problem pustych slajdów w aplikacji Photoshop Elements 11 i 12.
  • Liczne poprawki dotyczące stabilności i wydajności..

Adobe Premiere Elements

W aktualizacji 12.1 aplikacji Adobe Premiere Elements zawarto następujące ulepszenia i poprawki:
 
 • Wspomniane powyżej, w części Photoshop Elements, usprawnienie obiegu pracy w usłudze Revel.
 • Rozwiązano problem związany z wolnym przesyłaniem filmów do urządzenia iPhone 5s
 • Rozwiązano problem powodujący nagłe zakańczanie ścieżek muzycznych.

Sposób aktualizacji

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby sprawdzić czy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Elements:

 1. Wybierz kolejno opcje Pomoc > Aktualizacje.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online