Tryb „Z asystą” – podstawowe poprawki edycyjne

Tryb „Z asystą” pozwala korzystać z edycji z asystą – przypominającego kreator interfejsu, który pozwala uzyskać pewne predefiniowane efekty. Do każdej edycji z asystą przypisany jest obraz. Podczas przesuwania myszą poziomo nad obrazem część po lewej stronie suwaka wyświetla obraz przed zastosowaniem efektu. Część po prawej stronie suwaka wyświetla obraz po zastosowaniu efektu.

Edycja jasności i kontrastu z asystą  

Za pomocą opcji Edycja jasności i kontrastu z asystą można dopasować jasność i kontrast obrazu.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o dopasowywaniu jasności i kontrastu można znaleźć na stronie Dopasowywanie cieni i oświetlenia.

Poprawianie koloru karnacji z asystą

Za pomocą opcji Poprawianie koloru karnacji z asystą można poprawić kolory karnacji (opaleniznę, rumieniec oraz światło) na obrazie.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o poprawianiu dominant barwnych można znaleźć na stronie Dopasowywanie koloru karnacji.

Kadrowanie zdjęcia z asystą

Za pomocą opcji Kadrowanie zdjęcia z asystą można skadrować obraz.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o kadrowaniu można znaleźć na stronie Kadrowanie.

Edycja poziomów z asystą

Więcej informacji o sposobie korzystania z poziomów można znaleźć na stronie Informacje o dopasowywaniu poziomów.

Rozjaśnianie i przyciemnianie z asystą

Za pomocą opcji Rozjaśnianie i przyciemnianie z asystą można rozjaśnić albo przyciemnić obraz.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o rozjaśnianiu lub przyciemnianiu obrazu można znaleźć na stronie Dopasowywanie cieni i oświetlenia.

Zmiana rozmiaru z asystą

Korzystając z funkcji Zmiana rozmiaru zdjęcia z asystą, można szybko zmienić rozmiar zdjęcia tak, aby odpowiadał konkretnym wymaganiom w zakresie rozmiaru – w pikselach, calach lub bajtach.

 1. Wybierz zdjęcie ze skrzynki zdjęć i kliknij kolejno Edycja z asystą > Podstawy > Zmień rozmiar zdjęcia.

 2. Określ przeznaczenie edytowanego zdjęcia. Określ, czy chcesz korzystać ze zdjęcia online czy też utworzyć jego drukowaną kopię.

  Rozmiar wyjściowy (internetowy): wybierz rozmiar z rozwijanej listy.  

  • Długa krawędź: określ szerokość obrazu. Wysokość zostanie dostosowana automatycznie, aby zapewnić zachowanie proporcji.
  • Krótka krawędź: określ wysokość obrazu. Szerokość zostanie dostosowana automatycznie, aby zapewnić zachowanie proporcji.
  • Szerokość i wysokość: określ niestandardową szerokość i wysokość. Część obrazu zostanie zaznaczona za pomocą okna kadrowania. Za pomocą myszy przeciągnij okno kadrowania w poprzek zdjęcia, aby zaznaczyć część, która ma zostać zapisana.
  • Rozmiar pliku: określ maksymalny rozmiar w kilobajtach. Rozmiar pliku wyjściowego jest mniejszy niż określony przez użytkownika.

  Wydruk: wybierz wymiar z rozwijanej listy.

  • Długa krawędź: określ szerokość obrazu. Wysokość zostanie dostosowana automatycznie, aby zapewnić zachowanie proporcji.
  • Krótka krawędź: określ wysokość obrazu. Szerokość zostanie dostosowana automatycznie, aby zapewnić zachowanie proporcji.
  • Szerokość i wysokość: określ niestandardową szerokość i wysokość, a następnie kliknij Podgląd/Zastosuj. Część obrazu zostanie zaznaczona za pomocą okna kadrowania. Za pomocą myszy przeciągnij okno kadrowania w poprzek zdjęcia, aby zaznaczyć część, która ma zostać zapisana. W przypadku zaznaczenia pola Zmniejsz, aby dopasować cały obraz zostanie zmniejszony i dopasowany do jednego z dwóch wymiarów (może to spowodować pojawienie się białych krawędzi na górze/dole lub z lewej/prawej strony zdjęcia).
  • Predefiniowane rozmiary (na przykład, 4 × 6): wybierz jeden z dostępnych rozmiarów i kliknij Podgląd/Zastosuj. Część obrazu zostanie zaznaczona za pomocą okna kadrowania. Za pomocą myszy przeciągnij okno kadrowania w poprzek zdjęcia, aby zaznaczyć część, która ma zostać zapisana. W przypadku zaznaczenia pola Zmniejsz, aby dopasować cały obraz zostanie zmniejszony i dopasowany do jednego z dwóch wymiarów (może to spowodować pojawienie się białych krawędzi na górze/dole lub z lewej/prawej strony zdjęcia).
 3. Kliknij Dalej i określ, co chcesz zrobić z plikiem wyjściowym.

  W poprzednim kroku, jeśli wybierzesz opcję Rozmiar wyjściowy (internetowy), pojawią się następujące opcje:

  • Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz o zmienionym rozmiarze w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz o zmienionym rozmiarze – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz o zmienionym rozmiarze za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

  W poprzednim kroku, jeśli wybierzesz opcję Wydruk, pojawią się następujące opcje:

  • Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzone zdjęcie o zmienionym rozmiarze w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować zdjęcie – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Drukuj – drukarka lokalna / zamów odbitki: wydrukuj zdjęcie na drukarce zainstalowanej lokalnie (na tym komputerze). Możesz też zamówić wydruki, korzystając z usług Adobe Photoshop Services. Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu Photoshop Elements, aby zamówić odbitki, znajdują się na stronie Tworzenie odbitek.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Obracanie i prostowanie z asystą

Za pomocą opcji Obracanie i prostowanie zdjęcia z asystą można obracać obraz z przyrostem 90-stopniowym albo narysować linie na obrazie, aby wyrównać go ponownie.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o obracaniu obrazu można znaleźć na stronie Obracanie lub odbijanie elementu.

Więcej informacji o prostowaniu obrazu można znaleźć na stronie Prostowanie obrazu.

Wyostrzanie z asystą

Użycie opcji Wyostrzanie z asystą umożliwia zwiększenie ostrości obrazu.

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także oba obrazy przed edycją i po edycji, pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o wyostrzaniu obrazów można znaleźć na stronie Omówienie wyostrzania lub Wyostrzanie obrazu.

 1. Otwórz zdjęcie, a w panelu edycji z asystą kliknij Efekty fotograficzne > Tilt-Shift.

 2. Kliknij Dodaj efekt Tilt-Shift, aby zastosować go na zdjęciu w podstawowej formie. Zdjęcie stanie się zamazane.

 3. Kliknij Modyfikuj punkt skupienia, a następnie kliknij i przeciągnij kursorem po obrazie, aby wskazać obszary, które mają zostać wyostrzone.

 4. Aby poeksperymentować z innymi efektami, kliknij Popraw efekt i zmodyfikuj następujące opcje:

  • Rozmycie: zwiększ rozmycie na zdjęciu.

  • Kontrast: zwiększ lub zmniejsz poziomy kontrastu na zdjęciu.

  • Nasycenie: zwiększ lub zmniejsz poziomy nasycenia kolorów na zdjęciu.

 5. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do panelu udostępniania.

  Lub kliknij Anuluj, aby anulować wszystkie bieżące zmiany.

 6. W panelu Udostępnij wybierz jedną z następujących opcji:

  • Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzone zdjęcie w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować zdjęcie – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swoje zdjęcie za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

  Na koniec kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować efekt.

Efekt winiety z asystą

Zastosuj na zdjęciu efekt winiety, aby wyróżnić osobę, grupę lub obiekt znajdujący się na środku zdjęcia.

Zdjęcie przed zastosowaniem efektu winiety (z lewej) i po

 1. Otwórz zdjęcie, a w panelu edycji z asystą kliknij Efekty fotograficzne > Efekt winiety.

 2. Wybierz opcję Czarny lub Biały, aby określić kolor winiety, jaka ma zostać zastosowana.

 3. Użyj suwaka Intensywność, aby dostosować intensywność (ciemność/jasność) winiety.

 4. Kliknij Popraw kształt, aby dostosować krawędź (suwak Wtapianie) oraz rozmiar (Zaokrąglenie) winiety. W przypadku suwaka Wtapianie mniejsza wartość piksela oznacza bardziej ostrą krawędź, a w przypadku większej wartości, grubszą krawędź. W przypadku suwaka Zaokrąglenie wartości ujemne powodują powstanie zbyt intensywnej winiety, a dodatnie mniej widocznej.

 5. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto