Podręcznik użytkownika Anuluj

Instrukcja instalacji usługi Adobe Sign dla HR (ServiceNow)

 1. Integracje z usługą Adobe Acrobat Sign
 2. Nowości
 3. Wersje produktów i cykl eksploatacji
 4. Acrobat Sign dla Salesforce
  1. Instalacja pakietu
  2. Konfigurowanie pakietu
  3. Podręcznik użytkownika
  4. Podręcznik dla programistów
  5. Instrukcja wprowadzania ustawień zaawansowanych
  6. Instrukcja mapowania pól i szablonów
  7. Podręcznik użytkownika aplikacji mobilnej
  8. Przewodnik automatyzacji obiegów
  9. Przewodnik narzędzia Document Builder
  10. Konfigurowanie dużych dokumentów
  11. Instrukcja aktualizacji
  12. Informacje o wydaniu
  13. Przewodnik rozwiązywania problemów
  14. Dodatkowe artykuły
 5. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
   1. Instrukcja instalacji
  2. Acrobat Sign dla Outlook
   1. Podręcznik użytkownika
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
   1. Podręcznik użytkownika
  4. Acrobat Sign dla Teams
   1. Podręcznik użytkownika
   2. Podręcznik Sign na żywo
   3. Podręcznik użytkownika mobilnego
   4. Informacje o wydaniu
   5. Zatwierdzenia Microsoft Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
   1. Podręcznik użytkownika
   2. Informacje o wydaniu
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
   1. Podręcznik użytkownika
   2. Informacje o wydaniu
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
   1. Omówienie
   2. Dynamics Online: Instrukcja instalacji 
   3. Dynamics Online: Podręcznik użytkownika 
   4. Dynamics On-Prem: Instrukcja instalacji 
   5. Dynamics On-Prem: Podręcznik użytkownika
   6. Instrukcja obiegu pracy Dynamics
   7. Dynamics 365 dla Talent
   8. Instrukcja aktualizacji
   9. Informacje o wydaniu
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
   1. Omówienie
   2. SharePoint On-Prem: Instrukcja instalacji
   3. SharePoint On-Prem: Instrukcja mapowania szablonu
   4. SharePoint On-Prem: Podręcznik użytkownika
   5. SharePoint On-Prem: Informacje o wydaniu
   6. SharePoint Online: Instrukcja instalacji
   7. SharePoint Online: Instrukcja mapowania szablonu
   8. SharePoint Online: Podręcznik użytkownika
   9. SharePoint Online: Instrukcja mapowania formularzy internetowych
   10. SharePoint Online: Informacje o wydaniu
 6. Acrobat Sign dla ServiceNow
  1. Omówienie
  2. Instrukcja instalacji
  3. Podręcznik użytkownika
  4. Informacje o wydaniu
 7. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  1. Instrukcja instalacji
 8. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  1. Instrukcja instalacji kokpitu (wycofano)
  2. Podręcznik instalacji dotyczący rekrutacji (wycofano)
  3. Podręcznik użytkownika dotyczący rekrutacji
  4. Podręcznik instalacji usługi Cloud Foundry
  5. Informacje o wydaniu
 9. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  1. Instrukcja instalacji
  2. Skrócona instrukcja obsługi
  3. Samouczek dotyczący konfiguracji
 10. Acrobat Sign dla NetSuite
  1. Instrukcja instalacji
  2. Informacje o wydaniu
 11. Adobe Acrobat Sign dla SugarCRM
 12. Acrobat Sign dla VeevaVault
  1. Instrukcja instalacji
  2. Podręcznik użytkownika
  3. Instrukcja aktualizacji
  4. Informacje o wydaniu
 13. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
  1. Instrukcja instalacji
 14. Acrobat Sign — dokumentacja programisty
  1. Omówienie
  2. Elementy webhook
  3. Znaczniki tekstowe

Omówienie


Wymagania wstępne

Poniżej znajdują się zależności do zainstalowania aplikacji Adobe Sign dla HR:

 • Wymagane wtyczki

  • Aplikacja w zakresie zasobów ludzkich: bazowa

  • Aplikacja w zakresie zasobów ludzkich: portal usług

 • Licencja Adobe Sign Enterprise — do korzystania z aplikacji wymagana jest licencja Adobe Sign Enterprise.
 • Włączone okienka wyskakujące przeglądarki — upewnij się, że okienka wyskakujące nie są blokowane w przeglądarce. Dostęp OAuth wymaga dostępu do wyskakujących okienek


Proces instalacji

Podobnie jak każda inna aplikacja w zakresie platformy ServiceNow, aplikacja Adobe Sign dla HR musi zostać zarejestrowana lub zakupiona za pośrednictwem sklepu ServiceNow Store.

Uwaga:

Proces opisany w tym dokumencie obejmuje kilka różnych ról użytkowników. Moduły HR i Zarządzane dokumenty mają wiele konkretnych ról.

O ile nie istnieją już formalne procesy HR i zarządzania dokumentami, zaleca się, aby użytkownik z rolami administratora HR lub administratora systemu wykonał poniższe kroki, ponieważ ma dostęp do wszystkich związanych z nimi akcji.

Więcej informacji:

Uwaga:

Zdecydowanie zaleca się zainstalowanie aplikacji w środowisku testowym/programistycznym przed zainstalowaniem jej w produkcji.


Instalacja aplikacji Adobe Sign dla HR

Po zarejestrowaniu/zakupie aplikacji Adobe Sign dla HR zostanie ona wyświetlona w obszarze Aplikacje systemowe -> Aplikacje w instancji platformy ServiceNow.

ServiceNow Store — aplikacje

 

Menu:

Po zakończeniu instalacji w lewym panelu nawigacyjnym dostępne jest nowe menu aplikacji: Adobe Sign dla HR

Dostępne są następujące opcje podmenu:

 • Dane formularza Adobe Sign — tabela zawierająca dane zwróconego formularza po podpisaniu umowy. Można jej używać do raportowania dokumentów i danych pól. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w sekcji Raporty
 • Adobe Sign — usługi HR — Usługi HR z wykorzystaniem usługi Adobe Sign. Filtrowanie według dowolnej usługi korzystającej z jednej z niestandardowych opcji spraw HR
 • Umowy — szczegółowe informacje o procesie podpisywania. Obejmuje format JSON oraz wszystkie zdarzenia Adobe Sign, które są odbierane i wykonywane
 • Połącz z Adobe Sign — ekran połączenia, na którym można połączyć prawidłowe konto Adobe Sign z platformą ServiceNow
 • Zdarzenia — informacje o tym, co jest wysyłane i odbierane w każdym zdarzeniu Adobe
 • Pomoc — łącza do pomocy Adobe Sign
 • Uczestnicy — sygnatariusze i szczegóły ich procesu podpisywania


Instalacja zestawu aktualizacji „Adobe Sign — HR Core Updates”

Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji Adobe Sign dla HR wymagane jest zastosowanie aktualizacji Adobe Sign — HR Core Updates.

Uwaga:

Te konfiguracje po instalacji aplikacji HR Core muszą zostać wykonane, aby aplikacja działała.

Poniżej opisane są kroki w czterech punktach z możliwością rozszerzenia.

 • Zaleca się konfigurację ręczną, aby potwierdzić wprowadzane zmiany i nie narazić na szwank bieżącej funkcjonalności
 • Opcjonalnie można zainstalować dołączony zestaw aktualizacji, jeśli użytkownik jest absolutnie pewny, że nie będą sprzeczne z innymi wprowadzonymi zmianami.

 

Przetestuj i sprawdź, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami w środowisku testowym/programistycznym przed instalacją w produkcji.

Przycisk Wstaw podpis

Podczas tworzenia szablonu dokumentu HTML, przycisk Wstaw podpis wypełnia znacznik podpisu ServiceNow.

 • Ten znacznik nie jest potrzebny, gdy używana jest usługa Adobe Sign
 • Przycisk został wyłączony, gdy pole wyboru Opracowano dla usługi Adobe Sign jest zaznaczone

 

Przycisk Oznacz podpisy

Przycisk Oznacz podpisy w formularzu Szablon PDF może również zostać wyłączony, ponieważ nie jest on używany w aplikacji Adobe Sign.

 • Jest on także wyłączony, gdy pole wyboru Opracowano dla usługi Adobe Sign jest zaznaczone

 

Te kroki można wykonać ręcznie, przechodząc bezpośrednio do operacji interfejsu użytkownika i ręcznie dodając warunki.

 • Wpisz „Operacje interfejsu użytkownika” w lewym pasku nawigacyjnym
 • Wybierz opcję menu Operacje interfejsu użytkownika w obszarze Definicja systemu

 

 • W polu wyszukiwania wybierz Nazwa
 • Wprowadź Wstaw podpis
 • Otwórz rekord Wstaw podpis

 

 • Dodaj ciąg „&& current.x_adosy_sign_hr_adobe_sign == false” do warunku
  • Powoduje to ukrycie przycisku, jeśli pole wyboru Opracowano dla usługi Adobe Sign jest zaznaczone

Ten sam proces można przeprowadzić w celu ukrycia przycisku „Oznacz podpis”. Wyszukaj operację interfejsu użytkownika „Oznacz podpis” zamiast „Wstaw podpis”.

 

Pole wyboru Opracowano dla usługi Adobe Sign

Warunek dodatkowy && current.x_adosy_sign_hr_adobe_sign == false (pole wyboru nie jest zaznaczone) został dodany do operacji interfejsu użytkownika w celu ich ukrycia.

Gotowy do użycia przycisk Podpisz dokument po wyświetleniu podglądu i wygenerowaniu dokumentu.

Gdy usługa Adobe Sign jest używana, przycisk ten jest zastępowany przyciskiem Podpisywanie za pomocą usługi Adobe Sign , który wysyła plik Adobe Sign do podpisania.

 • Oryginalny przycisk Podpisz dokument jest wyłączany przez dodanie ciągu && current.x_adosy_sign_hr_agreement.nil() (pole umowy jest puste) do warunku operacji interfejsu użytkownika

 

 • Wpisz Operacje interfejsu użytkownika w lewym pasku nawigacyjnym.
 • W obszarze Definicja systemu wybierz menu Operacje interfejsu użytkownika.

 • W polu wyszukiwania wybierz Nazwa
 • Wprowadź Podpisz dokument.
  • Powinny być widoczne trzy rekordy o tej wartości nazwy.
 • Wybierz tę, która jest powiązana z tabelą „sn_hr_core_case”.

 

 • Dodaj ciąg && current.x_adosy_sign_hr_agreement.nil() do warunku.
  • Spowoduje to ukrycie przycisku, gdy pole umowy jest puste.

Uwaga:

Upewnij się, że warunek dodatkowy został dodany przed średnikiem.

Nowy typ zadania Podpisywanie dokumentu za pomocą usługi Adobe Sign musi zostać dodany do typów zadań HR.

Należy wybrać tę opcję dla każdego szablonu zadania HR do wykorzystania w procesie Adobe Sign.

 

Aby utworzyć ten typ zadania:

 • Przejdź do opcji Listy wyboru
 • Wyszukaj:
  • Tabela — sn_hr_core_task
  • Element — hr_task_type

Na tej liście musisz utworzyć nowy typ zadania.

Wybierz opcję Nowy i utwórz rekord jak poniżej.

 • Etykieta może być dowolna, ale „Wartość” musi być wartością adobe_sign_document

W tabeli sn_hr_core_document_template znajdują się dwa dodatkowe pola:

 • Pole wyboru Opracowano dla usługi Adobe Sign
 • Pola Tabela danych formularza

Jak opisano w sekcji Przyciski „Wstaw podpis” i „Oznacz podpisy” wyłączone w szablonie dokumentu pole wyboru Opracowano dla usługi Adobe Sign służy do ukrywania/pokazywania niepotrzebnych przycisków.

Umożliwia również ukrywanie/pokazywanie pola Tabela danych formularza, które jest używane, gdy szablon dokumentu został przekształcony w gotowy do zgłoszenia zgodnie z opisem w sekcji Raporty.

 • Jeśli nie utworzono tabeli, do której mają być wypychane dane formularza, nazwę tabeli można pozostawić jako „brak”.

 

Te kroki można wykonać ręcznie, przechodząc do dowolnego rekordu szablonu dokumentu i konfigurując układ formularza.

 

Dodaj pola Opracowano dla usługi Adobe Sign i Tabela danych formularza do pojemnika Wybrane.

 

Pola będą teraz wyświetlane w formularzu.

Pobierz


Dodawanie widżetu podpisywania do stron zadań i biletów w portalu HR

Aby umożliwić sygnatariuszowi podpisanie umowy, utworzono dwa widżety portalu usług:

 • Widżet Strona biletów Adobe Sign HR ma być używany na stronie biletu HR (hrj_ticket_page)
 • Strona Szczegóły zadania Adobe Sign HR może być używana na stronie szczegółów zadania HR (hri_task_details)

 

UWAGA — należy to zrobić w ramach portalu usług HR.

Przejdź do Portal usług > Strony

 

Znajdź pozycję hrj_ticket_page i otwórz rekord

 

Wybierz opcję Otwórz w programie Designer

 

Wybierz widget Strona biletów Adobe Sign HR i przeciągnij i upuść go na stronie w miejscu, w którym ma być widoczny dla sygnatariusza.

W zależności od używanego obecnie układu konieczne może być dodanie nowego wiersza w celu zmieszczenia widżetu.

 

Dokładnie ten sam proces można zastosować, aby dodać widget Szczegóły zadania Adobe Sign HR za pomocą strony „hri_task_details” (uwaga na zrzucie ekranu powyżej pod widżetem Dokument).


Użytkownicy z uprawnieniami (role)

Aplikacja HR obejmuje dwie role:

 • Administrator (x_adosy_sign_hr.admin)
  • Użytkownicy platformy ServiceNow z rolą x_adosy_sign_hr__admin mają pełny dostęp do wszystkich funkcji, a także do obu menu użytkownika (jak pokazano w sekcji dotyczącej instalacji).
 • Użytkownik (x_adosy_sign_hr.sender)
  • Użytkownicy platformy ServiceNow z rolą x_adosy_sign_hr.sender otrzymują dostęp do aplikacji na potrzeby jej obsługi.
  • Rolę nadawcy należy dodać do każdej grupy lub grup HR, które muszą mieć możliwość korzystania z aplikacji Adobe Sign w celu wysłania dokumentu do podpisania.


Nawiązywanie połączenia OAuth między usługą Adobe Sign a platformą ServiceNow

Aby połączyć aplikację Adobe Sign z platformą ServiceNow, wymagany jest administrator grupy lub konta Adobe Sign. 

Połączenie między platformą ServiceNow a usługą Adobe Sign można ustanowić, klikając łącze Połącz z Adobe w menu Adobe Sign dla HR.

Adobe Sign dla HR — brak połączenia

 

Pojawi się strona stanu pokazująca, że aplikacje nie są połączone:

Kliknij Połącz, aby wyświetlić stronę logowania Adobe Sign.

 

Uwierzytelnij swoją tożsamość w usłudze Adobe Sign przy użyciu poświadczeń administratora konta.

Ekran uwierzytelnienia w usłudze Adobe Sign

Po zalogowaniu wymagane uprawnienia aplikacji są wyświetlane w oknie uwierzytelniania.

Kliknij opcję Zezwól na dostęp, aby udzielić tych uprawnień i nawiązać połączenie między platformą ServiceNow a usługą Adobe Sign.

UWAGA: uwierzytelnianie odbywa się w wyskakującym okienku. Jeśli wyskakujące okienka są blokowane przez przeglądarkę, należy je odblokować.

Adobe Sign — Zezwól na dostęp

Adobe Sign dla HR — połączono

 

Komunikat Adobe Sign dla HR — połączono powinien być teraz wyświetlany wraz z uwierzytelnianiem kont Adobe Sign i ServiceNow.

Jeśli chcesz połączyć usługi przy użyciu innego użytkownika, kliknij Połącz ponownie, aby uwierzytelnić jako nowy użytkownik.

 

UWAGA — znany jest błąd przeglądarki Safari, w wyniku którego okno nie odświeża się.

W takim przypadku należy wyczyścić wyskakujące okienko i ręcznie odświeżyć okno.


Testowanie konfiguracji

Testowanie można przeprowadzić za pomocą jednej z przykładowych usług.

Po połączeniu, jeśli zalogowany użytkownik ma odpowiednie role, przykład powinien być wykonywany poprawnie. Aplikacja Adobe Sign wymaga do działania tylko prawidłowego połączenia z Adobe Sign.

Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów.


Zainstalowane komponenty sprawy/zadania

Specjalnie dla aplikacji Adobe Sign dla HR utworzono kilka niestandardowych składników:

 • Lista powiązana sygnatariuszy Adobe — wyświetla listę wszystkich sygnatariuszy w bieżącej sprawie HR
  • Można dodawać nowych sygnatariuszy
  • Kolejność podpisywania można zmienić

UWAGA — ta lista powiązana musi zostać dodana do widoku Sprawa HR, co wyjaśniono w sekcji Opcje ręczne.

 

 • Operacja interfejsu użytkownika Wyślij do usługi Adobe Sign — przycisk wysyłający załączony plik PDF do podpisania w usłudze Adobe Sign.

 

UWAGA — opcja sprawy „Adobe Sign: włącz dla sprawy” umożliwia aktywację/dezaktywację tego przycisku.

Jeśli opcja Sprawa nie jest dostępna w usłudze HR, przycisk nie będzie dostępny. Wyjaśniono to bardziej szczegółowo w sekcji Usługi.

 

 • Przejrzyj szczegóły usługi Adobe Sign — ten przycisk umożliwia agentowi HR dodanie lub zmianę kolejności sygnatariuszy w umowie.

UWAGA — ten przycisk jest aktywowany poprzez dodanie opcji sprawy Adobe Sign: wyślij z podglądem do rekordu Konfiguracja usługi HR.

 

Po kliknięciu agent jest kierowany do strony „Wyślij” w usłudze Adobe Sign, na której mogą wprowadzać zmiany.


Konfigurowanie ustawień opcjonalnych


Dodawanie pola „Stan podpisu” do widoku listy spraw HR

Przed wprowadzeniu modyfikacji sprawa HR pozostaje w stanie Praca w toku nawet po otrzymaniu podpisu.

Aby ułatwić agentowi HR sprawdzenie, czy sprawa jest gotowa do przeglądu/zamknięcia, stan podpisu umowy można dodać do domyślnego widoku listy spraw HR.

To pole reaguje na stan umowy Adobe Sign i odpowiednio wyświetla stan podpisu Adobe Sign.

 

Aby dodać do widoku domyślnego, przejdź do widoku listy Sprawa HR jako administrator

 

Kliknij nagłówek prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno Konfiguruj > Układ listy

 

Dodaj pole Umowa. Stan podpisu do widoku listy Wybrane

 

Użytkownicy muszą kliknąć ikonę koła zębatego i zresetować kolumny do ustawień domyślnych, aby zaktualizować widok i zobaczyć nowe pole.


Niestandardowy widok / reguła spraw HR

Powyższe kroki określają widok domyślny, aby wyświetlić pole Stan podpisu, ale można również utworzyć widok niestandardowy i regułę widoku, która tworzy widok widoczny tylko dla użytkowników z rolami ServiceNow.

Przejdź do formularza Dostosuj układ listy jak powyżej, ale tym razem wybierz opcję Nowe w polu rozwijanym Nazwa widoku.

Nadaj nazwę nowemu widokowi i zapisz go. Powinien zostać wyświetlony nowy widok.

Domyślnie pola używane w widoku domyślnym są już zaznaczone.

Zmień pola stosownie do potrzeb, a następnie zapisz widok.

 

Nowy widok powinien być teraz widoczny jako wybór w rozwijanym nagłówku widoku

 

Można utworzyć regułę widoku w celu ukrycia nowego widoku przed wszystkimi osobami z wyjątkiem użytkowników usługi Adobe Sign.

Przejdź do Interfejs systemu > Wyświetl reguły

 

Utwórz nową regułę na podstawie tabeli Sprawa HR Core(upewnij się, że jesteś w zakresie HR: Core) i ogranicz widok według roli.

UWAGA — ograniczanie według roli odbywa się za pomocą skryptu przy użyciu opcji „zaawansowane”. Zarys procesu, a także przykładowy fragment kodu, można znaleźć tutaj

Wynik końcowy/skrypt powinien wyglądać podobnie do poniższego zrzutu ekranu.

Kliknij nagłówek prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno Konfiguruj > Listy powiązane

 

Przenieś listę powiązaną Sygnatariusze Adobe z kolumny Dostępne do kolumny Wybrane c.

Należy również dodać rolę Nadawca do wszystkich grup, które muszą zobaczyć listę powiązaną.

 

Po dodaniu do sprawy HR można dodawać nowych sygnatariuszy wraz ze zmianą kolejności podpisywania.


Usługi

Usługi HR Adobe Sign zostały utworzone w celu zademonstrowania działania tej funkcji oraz możliwości jej użycia w celu tworzenia nowych lub dodawania do istniejących usług. Zawierają one kompletne przykłady konfiguracji usług HR w celu wykorzystania aplikacji Adobe Sign dla HR.


Przykładowe usługi

Istnieją trzy przykładowe usługi HR, które zostały udostępnione, aby pokazać funkcjonalność usługi Adobe Sign. Są one wymienione w menu Adobe Sign — usługi HR . Każda usługa ma własny szablon sprawy i dokument, jak wyjaśniono poniżej.

 • Adobe Sign — usługa wyboru udziałów w spółce — jest to przykładowa usługa udostępniająca dokument PDF do obsługi podpisów elektronicznych firmy Adobe i danych formularzy do wypełnienia.
 • Adobe Sign — usługa pozwolenia na parkowanie — jest to przykładowy szablon dokumentu zawierający wstępnie wypełnione dane pracowników ServiceNow wraz z wypełnianymi polami danych Adobe Sign i podpisami. Jest on tworzony w formacie HTML, a następnie konwertowany na format PDF przez ServiceNow podczas etapu generowania w podglądzie.
 • Adobe Sign — zasady dotyczące zwierząt domowych z 2 sygnatariuszami, przykład — przykładowy formularz PDF na temat zasad dotyczących zwierząt domowych dla 2 sygnatariuszy. Zawiera mapowanie danych pracowników ServiceNow wraz z przechwytywaniem danych sygnatariusza w wypełnianym formularzu.

Poniżej znajdują się łącza do dokumentacji ServiceNow dotyczącej każdego ze elementów.

 • Usługi HR — co użytkownik może zobaczyć i z czego korzystać. Dokumentacja
 • Zarządzane dokumenty — miejsce przesyłania pliku PDF i zarządzania nim. Dokumentacja
 • Szablony dokumentów HR — definicja używanego dokumentu, który musi zostać podpisany. Dokumentacja
 • Szablony spraw i zadań HR — definiowanie parametrów sprawy HR i generowanych zadań. Dokumentacja
 • Operacje usług — można określić, jakie działania są generowane i wykonywane przez usługę. Dokumentacja


Dodawanie funkcji Adobe Sign do usługi HR

Dodano „opcje spraw” HR, które wyzwalają wyświetlanie elementów związanych z usługą Adobe Sign podczas procesu.

 • Adobe Sign: włącz dla sprawy — jest to opcja podstawowa, którą należy dodać do usługi HR, aby móc korzystać z funkcji Adobe Sign. Przycisk Podpisywanie przy użyciu usługi Adobe Sign zostanie dodany do obiegu spraw HR, a widżety Adobe Sign będą dostępne dla sygnatariusza za pośrednictwem portalu usług HR (po ręcznym dodaniu do stron).
 • Adobe Sign: wyślij z podglądem — ta opcja umożliwia wyświetlenie podglądu dokumentu Adobe Sign i dodanie/zmianę kolejności sygnatariuszy przez agenta HR obsługującego bilet.


Dodawanie nowych dokumentów/szablonów

Nowe dokumenty można dodawać za pomocą modułu zarządzanych dokumentów (PDF) oraz modułu szablonów dokumentów HR (HTML). Obie metody umożliwiają korzystanie z dokumentu w połączeniu z usługą Adobe Sign w celu uzyskania podpisów.


PDF — moduł zarządzanych dokumentów

Moduł zarządzanych dokumentów umożliwia przesłanie nowego dokumentu PDF, który może być wykorzystywany jako podstawa nowej usługi HR.

Poniżej opisano podstawowe etapy, a więcej informacji na temat zarządzanych dokumentów można znaleźć tutaj

 

Przejdź domodułu zarządzanych dokumentów i wybierz opcję Utwórz nowy

Wypełnij szczegóły dokumentu i prześlij rekord.

UWAGA — aby dokument był widoczny dla działu HR i można go było używać w usłudze Adobe Sign, pole Dział musi być ustawione na HR.

Należy również pamiętać, że przed przesłaniem pola należy je wypełnić. Po przesłaniu rekordu pole dział jest tylko do odczytu.

 

Po przesłaniu plik PDF można przesłać za pomocą operacji interfejsu użytkownika Prześlij/wpisz zmianę na dole rekordu.

 

Wyślij pożądany plik PDF i zapisz go w wyskakującym oknie.

UWAGA — nazwa przesłanego dokumentu zostanie zmieniona na nazwę określoną w kroku Przekaż/Sprawdź poniżej.

 

Zostanie utworzony rekord Wersja dokumentu, który zawiera załącznik w trybie roboczym.

 

Ponieważ dokument jest nadal w trybie roboczym, nie jest jeszcze gotowy do użycia. Należy go przesłać do sprawdzenia, a następnie opublikować.

Otwórz rekord zmiany i kliknij przycisk Prześlij zmianę

 

Spowoduje to przeniesienie dokumentu do etapu Gotowe do opublikowania.

 

Otwórz rekord zmiany jeszcze raz i kliknij przycisk Opublikuj zmianę

 

Pojawi się wyskakujące okienko umożliwiające zmianę nazwy lub numeru zmiany.

Kliknij przycisk Opublikuj

 

Przejdź do sekcji Administracja HR > Szablony dokumentów

Zarządzany dokument powinien być dostępny do tworzenia szablonu dokumentu do użycia w obszarze Usługa HR.

 

Kliknij przycisk Nowy.

 

Wybierz Szablon dokumentu PDF

 

Pole Wersja dokumentu można wypełnić nowo utworzonym dokumentem


Oparte na HTML — szablony dokumentów HR

Szablon dokumentu HR może być również oparty na języku HTML i może być używany dla podpisów Adobe Sign w taki sam sposób, jak zarządzany dokument.

Moduł HR zawiera kilka gotowych przykładów, takich jak szablon „Przykładowa umowa edukacyjna”, który pokazuje podstawową ideę dokumentu HTML.

Przejdź do sekcji Administracja HR > Szablony dokumentów

 

Wybierz Dokument oparty na HTML.

UWAGA — upewnij się, że wybrany szablon jest szablonem dokumentu HR, aby zobaczyć HTML.

Typ Szablon PDF HR jest generowany z pliku PDF zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji i nie ma skojarzonego z nim kodu HTML.

 

Każde pole skojarzone z wybraną tabelą można dodać do dokumentu jako zmienną.

W naszym przykładowym dokumencie poniżej ciąg subject_person jest dodawany jako zmienna z tabeli Sprawa HR.

W przypadku używania tego szablonu zmienna jest wypełniana nazwą w polu subject_person sprawy.

Inne informacje o użytkowniku można pobrać z profilu Użytkownik HR.

 

Dodawanie funkcji podpisu Adobe Sign do szablonu dokumentu HTML HR

Aby dodać podpis Adobe Sign do szablonu dokumentu opartego na kodzie HTML, należy dodać znaczniki Adobe Sign.

Poniżej opisano ten proces, korzystając z tego samego dokumentu co powyżej.

 

Zwróć uwagę na wyróżnioną linię na powyższym zrzucie ekranu.

Po wysłaniu do usługi Adobe Sign staje się ona polem podpisu i zostaje umieszczona w dokumencie dokładnie w tym miejscu.

Istnieją różne typy znaczników tworzących różne rodzaje pól z szeroką gamą opcji konfiguracji.

Więcej informacji o znacznikach tekstowych można znaleźć tutaj.


Raporty

Po podpisaniu umowa jest pobierana w formacie PDF i dołączana do nadrzędnego rekordu sprawy HR.

Oprócz pliku PDF dane formularza transakcji zostały dołączone do rekordu umowy, a także umieszczone w tabeli Dane formularza Adobe Sign.

Administrator może wykorzystać tabelę do tworzenia szczegółowych raportów dotyczących danych w podpisanych rekordach.

 

Aby umożliwić bardziej szczegółowe raportowanie, można tworzyć i raportować tabele rozszerzające tabelę podstawową (na przykład w odniesieniu do konkretnego szablonu dokumentu).

Przejdź do sekcji Definicja systemu > Tabele i kolumny 

Kliknij opcję Utwórz tabelę

 

Utwórz nową tabelę, która rozszerza Dane formularza Adobe Sign i usuń zaznaczenie pola wyboru Utwórz moduł

UWAGA — jest to czynność opcjonalna. Jeśli chcesz, aby administratorzy mogli przechodzić do tej tabeli za pomocą menu nawigacyjnego po lewej stronie, utwórz moduł i umieść go w menu Adobe Sign dla HR.

 

Po utworzeniu tabeli dodaj kolumny odpowiadające nazwom pól dokumentu.

UWAGA — nazwy kolumn muszą dokładnie odpowiadać nazwom pól dokumentu i muszą być typu „ciąg”, ponieważ dane zwrócone dla tego pola zostaną umieszczone w kolumnie jako ciąg znaków. Jeśli dane nie znajdują się w kolumnach zgodnie z oczekiwaniami, upewnij się, że nazwy są dokładnie takie same, a ich typy to „ciąg”.

 

Następnie możesz przejść do szablonu dokumentu HR, który chcesz raportować, i dodać tabelę do pola Tabela danych formularza, które jest widoczne, gdy pole wyboru Opracowano dla usługi Adobe Sign jest zaznaczone.

Teraz każda usługa HR korzystająca z tego szablonu będzie wysyłać dane do tabeli podanej w polu Tabela danych formularza i sprawy raportowanej i/lub dodanej do pulpitu.


Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Informacje kontaktowe działu pomocy technicznej

Dokumentacja pomocy znajduje się w menu administratora. Poniższa strona internetowa zawiera także informacje kontaktowe działu pomocy technicznej

 

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajduje się kilka powszechnie występujących problemów, które mogą wystąpić podczas konfiguracji i użytkowania aplikacji Adobe Sign for HR:

 

Konkretne przyciski i składniki usługi Adobe Sign nie są widoczne lub nie działają

Upewnij się, że do usługi HR dodano nowe opcje sprawy usługi HR Adobe Sign. Są one wyzwalaczami włączającymi funkcje Adobe Sign dla poszczególnych usług HR.

 

Błąd połączenia podczas przechodzenia do łącza „Połącz z Adobe Sign”

dostęp niepołączony

 

Jeśli spróbujesz się połączyć i zobaczysz komunikat Nie połączono, nawiąż ponownie połączenie zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji Ustanawianie połączenia OAuth

odmowa dostępu

 

Jeśli widzisz ekran access_denied , używane konto Adobe Sign może nie mieć uprawnień do łączenia się z platformą ServiceNow.

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe i sprawdź, czy konto ma wymagane uprawnienia.

Okno Adobe Sign nie jest wyświetlane podczas łączenia się z kontem Adobe Sign

Okno połączenia jest okienkiem wyskakującym i może być blokowane przez niektóre przeglądarki. Upewnij się, że wyskakujące okienka nie są blokowane.

 

Okno wyskakujące połączenia nie odświeża się

W przeglądarce Apple Safari występuje znany błąd, który powoduje zawieszenie/odświeżenie tego okna. W przypadku korzystania z przeglądarki Safari zamknij okno podręczne i ręcznie odśwież okno. Po odświeżeniu powinien zostać wyświetlony nowy stan połączenia.

 

Rekordy zadań / uczestników nie są ustawione na „Gotowe” lub „Wysłane do podpisania”

Upewnij się, że konto Adobe Sign jest połączone. Zmiany stanu rekordów zależą od odbioru danych z powrotem z usługi Adobe Sign. Jeśli połączenie nie jest nawiązane, nie otrzymasz wyzwalacza umożliwiającego zmianę stanów.

 

Opcje menu są/nie są widoczne dla użytkowników

Upewnij się, że wszyscy użytkownicy, którzy potrzebują dostępu do aplikacji, mają przypisane prawidłowe role. Jeśli używasz grup, upewnij się, że one również mają przypisane potrzebne role.

UWAGA — moduły HR i zarządzanych dokumentów mają przypisane odrębne role. W celu wykonywania pewnych funkcji użytkownik Adobe może również potrzebować dodatkowych ról z tych modułów.

Większość operacji może wykonywać użytkownik o roli „Administrator HR”.

 

Gdy agent używa przycisku „Wyślij do usługi Adobe Sign”, otrzymuje błąd dotyczący adresu e-mail

Upewnij się, że użytkownik ustawiony jako sygnatariusz ma prawidłowy adres e-mail. Nazwa użytkownika i adresy e-mail są sprawdzane przy przesyłaniu.

 

Zadania HR są w trybie roboczym / przycisk „Wyślij do usługi Adobe Sign” nie wyświetla się

Upewnij się, że dokument PDF został wygenerowany i wyświetlony jest podgląd. Jeśli tak, zostanie on dołączony do sprawy nadrzędnej. Ten dokument jest wyzwalaczem wyświetlającym przycisk.

Po wysłaniu dokumentu do Adobe stan zadania powinien zmienić się na Gotowe, a zadanie będzie dostępne w portalu HR, aby sygnatariusz mógł podjąć działania.

 

Listy powiązanej „Sygnatariusze Adobe” nie ma w rekordzie spraw HR

Upewnij się, że użytkownik/grupa, która nie widzi powiązanej listy, ma rolę „nadawcy”. Ta powiązana lista jest widoczna tylko wtedy, gdy rola jest obecna.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto