Podręcznik użytkownika Anuluj

Instrukcja instalacji usługi Adobe Acrobat Sign dla oprogramowania Workday

 1. Integracje z usługą Adobe Acrobat Sign
 2. Nowości
 3. Wersje produktów i cykl eksploatacji
 4. Acrobat Sign dla Salesforce
  1. Instrukcja instalacji
  2. Podręcznik użytkownika
  3. Podręcznik dla programistów
  4. Instrukcja wprowadzania ustawień zaawansowanych
  5. Instrukcja mapowania pól i szablonów
  6. Przewodnik tworzenia procesów
  7. Przewodnik narzędzia Document Builder
  8. Instrukcja aktualizacji
  9. Informacje o wydaniu
  10. Przewodnik rozwiązywania problemów
  11. Dodatkowe artykuły
 5. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
   1. Instrukcja instalacji
  2. Acrobat Sign dla Outlook
   1. Podręcznik użytkownika
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
   1. Podręcznik użytkownika
  4. Acrobat Sign dla Teams
   1. Podręcznik użytkownika
   2. Informacje o wydaniu
   3. Zatwierdzenia Microsoft Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
   1. Podręcznik użytkownika
   2. Informacje o wydaniu
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
   1. Podręcznik użytkownika
  7. Adobe Sign dla Microsoft Dynamics
   1. Omówienie
   2. Dynamics Online: Instrukcja instalacji 
   3. Dynamics Online: Podręcznik użytkownika 
   4. Dynamics On-Prem: Instrukcja instalacji 
   5. Dynamics On-Prem: Podręcznik użytkownika
   6. Instrukcja obiegu pracy Dynamics
   7. Dynamics 365 dla Talent
   8. Instrukcja aktualizacji
   9. Informacje o wydaniu
  8. Adobe Sign dla Microsoft SharePoint
   1. Omówienie
   2. SharePoint On-Prem: Instrukcja instalacji
   3. SharePoint On-Prem: Instrukcja mapowania szablonu
   4. SharePoint On-Prem: Podręcznik użytkownika
   5. SharePoint On-Prem: Informacje o wydaniu
   6. SharePoint Online: Instrukcja instalacji
   7. SharePoint Online: Instrukcja mapowania szablonu
   8. SharePoint Online: Podręcznik użytkownika
   9. SharePoint Online: Instrukcja mapowania formularzy internetowych
   10. SharePoint Online: Informacje o wydaniu
 6. Acrobat Sign dla ServiceNow
  1. Omówienie
  2. Instrukcja instalacji
  3. Informacje o wydaniu
 7. Adobe Sign dla HR ServiceNow
  1. Instrukcja instalacji
 8. Adobe Sign dla SAP SuccessFactors
  1. Instrukcja instalacji kokpitu
  2. Instalacja dotycząca rekrutacji Przewodnik
  3. Podręcznik użytkownika dotyczący rekrutacji
  4. Podręcznik instalacji usługi Cloud Foundry
 9. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  1. Instrukcja instalacji
  2. Skrócona instrukcja obsługi
  3. Samouczek dotyczący konfiguracji
 10. Adobe Sign dla NetSuite
  1. Instrukcja instalacji
  2. Informacje o wydaniu
 11. Adobe Acrobat Sign dla SugarCRM
 12. Acrobat Sign dla VeevaVault
  1. Instrukcja instalacji
  2. Podręcznik użytkownika
 13. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
  1. Instrukcja instalacji
 14. Acrobat Sign — dokumentacja programisty
  1. Omówienie
  2. Elementy webhook
  3. Znaczniki tekstowe

Omówienie

W tym dokumencie wyjaśniono, jak zintegrować usługę Adobe Sign z dzierżawą Workday. Aby korzystać z usługi Adobe Sign w programie Workday, musisz wiedzieć, jak tworzyć i modyfikować elementy programu Workday, takie jak:

 • Struktura procesu biznesowego
 • Ustawienie i konfiguracja dzierżawy
 • Raportowanie i integracja Workday Studio

Kolejne kroki wysokiego poziomu, które należy podjąć, aby dokończyć integrację:

Aktywacja konta usługi Adobe Sign

Istniejący klienci, którzy już mają konta, mogą pominąć ten krok i przejść do kroku Konfiguracja usługi Adobe Sign dla oprogramowania Workday.

Dla nowych klientów usługi Adobe Sign, którzy nie mają swoich kont, specjaliści ds. wdrożenia usług Adobe przygotowują konta (w usłudze Adobe Sign) dla oprogramowania Workday. Po zakończeniu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, jak pokazano poniżej. 

Musisz wykonać instrukcje podane w wiadomości e-mail w celu zainicjowania konta i przejścia do strony głównej Adobe Sign.

Obraz wiadomości powitalnej usługi Adobe Sign

classic-home

Konfiguracja usługi Adobe Sign dla oprogramowania Workday

Aby skonfigurować usługę Adobe Sign dla oprogramowania Workday, należy wygenerować następujące dwa dedykowane obiekty w systemie Adobe Sign:

 • Grupa Workday: Workday wymaga specjalnej grupy na koncie usługi Adobe Sign, aby uruchomić funkcje integracji. Grupa w usłudze Adobe Sign służy wyłącznie do sterowania usługą Adobe Sign przez program Workday. Nie ma to wpływu na inne potencjalne zastosowania, takie jak Salesforce.com czy Arriba. Powiadomienia e-mail są pomijane w grupie Workday, tak że użytkownicy Workday otrzymują powiadomienia tylko w skrzynce odbiorczej Workday.

 • Uwierzytelniany użytkownik przechowujący klucz integracji: grupa Workday musi mieć tylko jednego administratora na poziomie grupy, który jest autorytatywnym posiadaczem klucza integracji. Zalecamy, aby administrator używał funkcjonalnego adresu e-mail, takiego jak HR@MyDomain.com, zamiast osobistego adresu e-mail, aby w przyszłości zmniejszyć ryzyko wyłączenia użytkownika i w konsekwencji wyłączenia integracji.

Tworzenie użytkownika i grupy w usłudze Adobe Sign

 1. Zaloguj się jako administrator konta Adobe Sign.

 2. Przejdź do pozycji Konto > Użytkownicy.

 3. Aby utworzyć nowego użytkownika, wybierz ikonę obraz ikony plusa.

  Obraz ścieżki nawigacji do utworzenia nowego użytkownika

 4. W otwartym oknie dialogowym podaj nowe dane użytkownika:

  • Podaj funkcjonalny adres e-mail, do którego masz dostęp.
  • Wprowadź wartości imienia i nazwiska.
  • Wybierz opcję Utwórz nową grupę dla tego użytkownika z listy Grupa użytkowników.
  • Podaj wartość Nazwa nowej grupy, wybierając intuicyjną nazwę, np. Workday.
  Tworzenie panelu użytkownika

 5. Wybierz Zapisz.

  Spowoduje to powrót do strony Użytkownicy, na której znajduje się nowy użytkownik ze stanem UTWORZONO.

  Widok nowo utworzonego użytkownika

 6. Aby zweryfikować adres e-mail użytkownika ze stanem Utworzono:

  1. Zaloguj się do skrzynki e-mail nowego użytkownika.
  2. Odszukaj powitalny adres e-mail użytkownika.
  3. Kliknij pozycję Kliknij tutaj, aby ustawić hasło.
  4. Ustaw hasło.

  Po zweryfikowaniu adresu e-mail status użytkownika zmieni się z UTWORZONY na AKTYWNY.

  Obraz nowo aktywowanego użytkownika

Definiowanie uwierzytelnianego użytkownika

Aby promować nowego użytkownika w grupie Workday:

 1. Przejdź do strony Użytkownicy (jeśli jeszcze na niej nie jesteś).

 2. Kliknij dwukrotnie użytkownika w grupie Workday.

  Spowoduje to otwarcie strony Edycja dla uprawnień użytkownika.

 3. Zaznacz pole Administrator grupy.

 4. Wybierz Zapisz.

Konfiguracja dzierżawy Workday

Aby nawiązać połączenie między dzierżawą Workday a usługą Adobe Sign, należy ustanowić zaufaną relację między usługami. Po wykonaniu tej czynności możesz dodać krok recenzji dokumentu, który umożliwi proces podpisywania za pośrednictwem usługi Adobe Sign.

Uwaga:

Usługa Adobe Sign w środowisku Workday ma nazwę Adobe Document Cloud.

Aby ustanowić zaufaną relację:

 1. Zaloguj się jako administrator konta Workday.

 2. Otwórz stronę Edytuj ustawienia dzierżawy – proces biznesowy.

 3. Znajdź sekcję Konfiguracja podpisu elektronicznego.

 4. Wybierz opcję Uwierzytelnianie w usłudze Adobe.

  Rozpocznie się sekwencja uwierzytelniania OAuth2.0.

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit, podaj dane uwierzytelniające utworzonego wcześniej administratora grupy Adobe Sign.

 6. Zatwierdź dostęp do usługi Adobe Sign.

  Po nawiązaniu połączenia ustawione jest pole wyboru Konfiguracja Adobe włączona i można rozpocząć korzystanie z aplikacji Adobe Sign z Workday.

Konfiguracja podpisu elektronicznego

Uwaga:

Przed kontynuowaniem wyloguj się całkowicie z innych instancji Adobe Sign.

Konfiguracja kroku recenzji dokumentu

Dokument dla kroku recenzji dokumentu może mieć jedną z następujących postaci:

 • Dokument statyczny
 • Dokument wygenerowany przez krok Generuj dokument w ramach tego samego procesu biznesowego
 • Sformatowany raport utworzony za pomocą narzędzia Workday Report Designer

Dowolny z tych dokumentów można dodać ze znacznikami tekstowymi Adobe, aby mieć kontrolę nad wyglądem i pozycją poszczególnych elementów podpisu Adobe. Źródło dokumentu musi być określone w definicji procesu biznesowego. Nie można przesłać dokumentu ad hoc podczas wykonywania procesu biznesowego.

Do niepowtarzalnych funkcji usługi Adobe Sign należy możliwość serializacji grup podpisywania podczas kroku recenzji dokumentu. Umożliwia to określenie kolejności podpisywania dla grup opartych na roli. Usługa Adobe Sign nie obsługuje podpisywania równoległego w grupach.

Informacje na temat konfiguracji kroku recenzji dokumentu można znaleźć w Skróconej instrukcji obsługi.

Pomoc

Pomoc techniczna programu Workday

Workday jest właścicielem integracji i powinien stanowić pierwszy punkt kontaktowy w razie pytań z zakresu integracji, próśb dotyczących funkcji lub zaistniałych problemów związanych z codziennym działaniem integracji.

Możesz zapoznać się z następującymi artykułami społeczności Workday dotyczącymi rozwiązywania problemów z integracją i generowania dokumentów:

Pomoc techniczna Adobe Sign

Adobe Sign jest partnerem integracji i należy się z nim kontaktować, jeśli w procesie integracji nie można uzyskać podpisu elektronicznego lub jeśli występuje błąd wysyłania powiadomienia o oczekiwaniu na podpis.

Klienci usługi Adobe Sign w celu uzyskania pomocy powinni kontaktować się z menedżerem ds. sukcesów klienta (CSM). Ewentualnie dział pomocy technicznej firmy Adobe jest dostępny pod numerem 1-866-318-4100. Po wybraniu numeru zaczekaj na listę produktów, a następnie wprowadź: 4, a następnie 2 (zgodnie z podpowiedzią).

Typowe pytania

 • Dlaczego status nie aktualizuje się w Workday, nawet jeśli dokument jest w pełni podpisany?

Stan dokumentu w Workday może nie zostać wyświetlony, jeśli kandydat nie kliknie przycisku „Prześlij” po zalogowaniu się w usłudze Adobe Sign.

Stan podpisywania podpisu elektronicznego dla zadania Workday: aby rozpocząć proces, użytkownik może przesłać powiązane zadanie Skrzynki odbiorczej.

Programowanie w przypadku Workday: oryginalne podpisanie kończy proces tylko wtedy, gdy użytkownik przesyła zadanie Skrzynki odbiorczej po podpisaniu dokumentu. Po podpisaniu iframe zamknie się, a użytkownik zostanie przekierowany do tego samego zadania, w którym może kliknąć przycisk przesyłania, aby zakończyć proces.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto