Informacje o wydaniu Adobe Sign dla SharePoint Online są wyszczególnione poniżej

Obsługa formularzy internetowych

Adobe Sign dla SharePoint Online 2.0 umożliwia administratorom programu SharePoint łatwe przechwytywanie danych i umów z formularzy internetowych programu Adobe Sign w celu uzupełniania list programu SharePoint, bez tworzenia nawet jednego wiersza kodu.

Formularze internetowe Adobe Sign mogą mieć wiele zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak cyfrowa rejestracja, wyrażanie zgody klienta, aplikacja online, odstąpienie od umowy, zgłaszanie incydentów itp.

Ta funkcja ma dwa elementy:

 • Mapowanie formularzy internetowych – administrator programu SharePoint może wyświetlić listę formularzy internetowych Adobe Sign w programie SharePoint, a następnie skonfigurować reguły mapowania formularzy internetowych, aby automatyczne kierować dane z ukończonych umów z formularzami internetowymi do wyznaczonej listy programu SharePoint
Lista formularzy internetowych w programie SharePoint
 • Przechowywanie podpisanych formularzy internetowych – administrator programu SharePoint może skonfigurować wyznaczony folder w programie SharePoint, aby automatycznie przechowywać sfinalizowane umowy z formularzami internetowymi
Przypisywanie folderu docelowego


Uaktualnianie z wersji v1.x

Adobe Sign for SharePoint w wersji v2.0 wymaga zatwierdzenia dodatkowych uprawnień za pośrednictwem protokołu OAuth (elementy webhook i uprawnienia formularzy internetowych).

Klienci uaktualniający wersję v1.x muszą zaktualizować swoje poświadczenia OAuth, aby uzyskać dostęp do nowych uprawnień:

1. Aktualizacja dodatku Adobe Sign do pakietu 2.x

2. Aktualizacja połączenia do usługi Adobe Sign:

Osoba, która jest zarówno administratorem-dzierżawcą pakietu Office, jak i administratorem konta Adobe Sign, musi wyświetlić stronę ustawień dzierżawy integracji podpisywania SharePoint. 

 • Konfigurowanie ustawień integracji
 • W panelu „Połacz z Adobe Sign”:
  • Kliknij przycisk Aktualizuj (obok Zaktualizuj połączenie dzierżawy usługi Office 365)
  • Zaloguj się przy użyciu tych samych poświadczeń, co wcześniej
   • Adres e-mail użyty dla oryginalnego połączenia wyświetlany jest w pierwszym akapicie
 • Zamknij ustawienia, wracając do programu SharePoint lub odświeżając okno

Wszystkie witryny w dzierżawie korzystające z połączenia dzierżawy powinny mieć teraz możliwość korzystania z funkcji formularzy internetowych

Uwaga:

Należy zamknąć lub odświeżyć kartę ustawień, nawet jeśli chcesz natychmiast rozpocząć konfigurowanie mapowań formularzy internetowych po ponownym uwierzytelnieniu za pomocą usługi Adobe Sign.

Do czasu odświeżenia okna ustawień na karcie formularza internetowego będą się pojawiać błędy.

Jeśli administrator SharePoint i administrator konta Adobe Sign są różnymi osobami, obydwie osoby muszą współpracować, aby skonfigurować rozwiązanie.

W przypadku każdej witryny korzystającej z integracji, osoba, która jest jednocześnie administratorem SharePoint i administratorem Adobe Sign dla danej witryny, musi zaktualizować połączenie z tą witryną:

 • Konfigurowanie ustawień integracji
 • W panelu Połącz z Adobe Sign:
  • Kliknij przycisk Aktualizuj obok Zaktualizuj połączenie witryny SharePoint
  • Zaloguj się przy użyciu tych samych poświadczeń, co wcześniej
   • Adres e-mail użyty dla oryginalnego połączenia zostanie wyświetlony w pierwszym akapicie
 • Zamknij ustawienia, wracając do programu SharePoint lub odświeżając okno

Po wykonaniu tych czynności użytkownicy danej witryny powinni mieć możliwość korzystania z funkcji formularzy internetowych

Uwaga:

Należy zamknąć lub odświeżyć kartę ustawień, nawet jeśli chcesz natychmiast rozpocząć konfigurowanie mapowań formularzy internetowych po ponownym uwierzytelnieniu za pomocą usługi Adobe Sign.

Do czasu odświeżenia okna ustawień na karcie formularza internetowego będą się pojawiać błędy.

Jeśli administrator SharePoint i administrator konta Adobe Sign są różnymi osobami, obydwie osoby muszą współpracować, aby skonfigurować rozwiązanie.


Poprzednie wersje

Relacja zaufania w oparciu o OAuth2

OAuth 2 służy do nawiązywania opartej na zaufaniu relacji między usługą Adobe Sign a środowiskiem SharePoint. Dzięki OAuth 2 oparte na zaufaniu relacje są równie proste jak uwierzytelnianie w usłudze Adobe Sign z poziomu serwera SharePoint.  

Po jednokrotnym nawiązaniu relacji wszyscy użytkownicy w twojej witryny SharePoint mogą swobodnie korzystać z funkcji dodatku Adobe Sign bez konieczności indywidualnego uwierzytelniania każdego użytkownika.

Funkcjonalność interfejsu API oparta na protokole REST

Budowanie aplikacji za pomocą rozwiązania opartego na protokole REST gwarantuje, że wszystkie przyszłe uzupełnienia w systemie Adobe Sign będą bezpośrednio dostępne dla nowych aktualizacji dodatku SharePoint Online.

Uproszczony proces instalacji

Instalacja tego dodatku jest szybka nawet bez zaawansowanej wiedzy technicznej na temat wymaganych obiektów SharePoint. W przypadku większości administratorów zainstalowanie pakietu do stanu funkcjonalnego zajmuje jedynie 20 minut, bez konieczności przedstawiania dodatkowych licencji użytkowników.

Odwzorowanie danych między umowami i SharePoint

Dodatek Adobe Sign obejmuje możliwość przekazywania danych z list SharePoint do pól formularza Umowy oraz gromadzenie danych z wypełnionych pól formularzy Umowy i zapełnianie nimi list SharePoint.

Centralne przechowywanie podpisanych dokumentów

Administratorzy serwera SharePoint mogą konfigurować centralny folder gromadzący wszystkie podpisane umowy od wszystkich użytkowników w kolekcji witryn.

 • Ta poprawka usuwa zależność w procesie instalacji w celu tworzenia niestandardowych grup Adobe Sign.

Dostęp do programu Adobe Sign jest teraz całkowicie regulowany przez grupy właścicieli i członków witryny programu SharePoint.

 • Połączenie między witrynami Adobe Sign i SharePoint można teraz wykonać dla wszystkich witryn jednocześnie. „Globalne" i „lokalne” zakresy dla połączenia OAuth zapewniają niezbędny poziom szczegółowości.

Wersja ta jest w pełni zgodna z poprzednimi wersjami i nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na użytkowników istniejących w grupach Adobe Sign.