Informacje o wydaniu Adobe Sign dla SharePoint Online są wyszczególnione poniżej

Relacja zaufania w oparciu o OAuth2

OAuth 2 służy do nawiązywania opartej na zaufaniu relacji między usługą Adobe Sign a środowiskiem SharePoint. Dzięki OAuth 2 oparte na zaufaniu relacje są równie proste jak uwierzytelnianie w usłudze Adobe Sign z poziomu serwera SharePoint.  

Po jednokrotnym nawiązaniu relacji wszyscy użytkownicy w twojej witryny SharePoint mogą swobodnie korzystać z funkcji dodatku Adobe Sign bez konieczności indywidualnego uwierzytelniania każdego użytkownika.

Funkcjonalność interfejsu API oparta na protokole REST

Budowanie aplikacji za pomocą rozwiązania opartego na protokole REST gwarantuje, że wszystkie przyszłe uzupełnienia w systemie Adobe Sign będą bezpośrednio dostępne dla nowych aktualizacji dodatku SharePoint Online.

Uproszczony proces instalacji

Instalacja tego dodatku jest szybka nawet bez zaawansowanej wiedzy technicznej na temat wymaganych obiektów SharePoint. W przypadku większości administratorów zainstalowanie pakietu do stanu funkcjonalnego zajmuje jedynie 20 minut, bez konieczności przedstawiania dodatkowych licencji użytkowników.

Odwzorowanie danych między umowami i SharePoint

Dodatek Adobe Sign obejmuje możliwość przekazywania danych z list SharePoint do pól formularza Umowy oraz gromadzenie danych z wypełnionych pól formularzy Umowy i zapełnianie nimi list SharePoint.

Centralne przechowywanie podpisanych dokumentów

Administratorzy serwera SharePoint mogą konfigurować centralny folder gromadzący wszystkie podpisane umowy od wszystkich użytkowników w kolekcji witryn.


Aktualizacje v1.x

  • Ta poprawka usuwa zależność w procesie instalacji w celu tworzenia niestandardowych grup Adobe Sign.

Dostęp do programu Adobe Sign jest teraz całkowicie regulowany przez grupy właścicieli i członków witryny programu SharePoint.

  • Połączenie między witrynami Adobe Sign i SharePoint można teraz wykonać dla wszystkich witryn jednocześnie. „Globalne" i „lokalne” zakresy dla połączenia OAuth zapewniają niezbędny poziom szczegółowości.

Wersja ta jest w pełni zgodna z poprzednimi wersjami i nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na użytkowników istniejących w grupach Adobe Sign.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online