Korzystanie z przewodników integracji

Uzyskaj szybki dostęp do przewodników związanych z instalacją, użytkownikiem i aktualizacją, które dotyczą bieżących produktów integracji programu Adobe Sign. Niektórym bardziej złożonym integracjom będą poświęcone powszechnie używane artykuły bazy wiedzy, wymienione również tutaj dla wygody użytkowników.

 

Integracja Adobe Sign — wersja i cykl życia produktu:

Konwencja wersji Adobe Sign i cykl eksploatacji zintegrowanych usług są zgodne z innymi produktami firmy Adobe, które mogą być już znane.


Numery wersji:

Wersja pakietu korzysta z trzyczęściowego systemu numeracji w celu określenia numeru sekwencyjnego wydanej wersji oraz względnego importu uaktualnienia pod względem nowej lub zmieniającej się zawartości. Liczba odpowiada następującemu schematowi:
N.m.p 

Gdzie N = wersja główna; m = wersja pomocnicza; p = wersja poprawki.

Na przykład wersja pakietu integracyjnego 23.2.1 wskazuje stan wydania:

 • Wersja główna: 23
 • Wersja pomocnicza: 2
 • Wersja poprawki: 1

W miarę opracowywania nowych „kompilacji” pakietu inżynierowie zwiększą numer wersji zgodnie z charakterem aktualizacji kodu.

 • Zmiany wersji głównej oznaczają dodanie istotnych funkcji lub istotną zmianę w systemach podstawowych.
 • Aktualizacje wersji pomocniczej obejmują zwykle mniejsze aktualizacje funkcji i poprawki zabezpieczeń. Adobe Sign może wymagać uaktualnienia do najnowszej wersji z poprawką w celu zwiększenia poziomu zabezpieczeń lub rozwiązania zgłoszonego problemu.
 • Wersje poprawki to prawie wyłącznie poprawki błędów i usprawnienia interfejsu użytkownika.
Uwaga:

Nie wszystkie wersje są wydawane publicznie w miarę rozwoju oprogramowania. Mogą pojawić się znaczące przeskoki między wersjami z poprawkami.

Zaleca się, aby administratorzy aktualizowali swoją wersję tak, aby mieli pełny dostęp do wszystkich funkcji i aby wszystkie znane problemy zostały rozwiązane.

Adobe Sign może wymagać uaktualnienia do najnowszej wersji z poprawką w przypadku wystąpienia problemów z zabezpieczeniami lub rozwiązania krytycznego problemu z systemem.


Cykl eksploatacji wersji

Cykl eksploatacji wersji produktu integracyjnego Adobe Sign jest zdefiniowany na podstawie wersji głównej pakietu i wskazuje ramy czasowe, w których usługa Adobe Sign aktywnie obsługuje poszczególne wersje integracji.

Aplikacja Adobe Sign obsługuje bieżącą wersję pakietu oraz dwie poprzednie wersje główne (wraz ze wszystkimi powiązanymi aktualizacjami pomocniczymi i poprawkami). Wersje główne są wyrażone w następujący sposób:

 • Bieżąca wersja (N): najnowsza wersja główna pakietu
 • Poprzednia wersja (N-1): jedna wersja główna za najnowszą wersją
 • Ostatnia obsługiwana wersja (N-2): dwie wersje główne za bieżącą wersją

Na przykład, jeśli bieżąca dostępna wersja pakietu to 23.2.1, to:

 • Bieżąca wersja główna (N) to 23
 • Poprzednia wersja główna (N-1) tego pakietu to 22
 • Ostatnia obsługiwana wersja główna (N-2) tego pakietu to 21
 • Wersje starsze niż 21.0.0 nie są obsługiwane
Schemat wersji

Cykl eksploatacji usługi wersji

Cykl eksploatacji usługi wersji definiuje pełny zakres, w którym usługa jest zdatna do użycia. Oś czasu jest zgodna z cyklem eksploatacji wersji i dodano 90-dniowy okres prolongaty, który umożliwia klientom ukończenie aktualizacji.

 • W okresie prolongaty dla nieobsługiwanej wersji pomoc techniczna jest udzielana tylko w celu uaktualnienia do nowszej wersji, a nie w celu zachowania nieobsługiwanej wersji.
 • Po upływie okresu prolongaty wersja przestaje działać.
  • Usługa Adobe Sign nie akceptuje żądań od wersji, które nie działają.
  • Po uaktualnieniu integracji do bieżącej wersji komunikacja między usługą Adobe Sign a integracją zostanie normalnie wznowiona.
Okres wyłączania

W przypadku pytań skontaktuj się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta.

Adobe Sign dla Salesforce

Uwaga:

Wszystkie organizacje powinny jak najszybciej uaktualnić oprogramowanie co najmniej do wersji 21.5.11.

Wersja 21.5.11 jest wymagana dla wszystkich późniejszych wersji i musi zostać zainstalowana przed dalszym uaktualnianiem.

Dodatkowe artykuły

Dodaj usługę Adobe Sign do składnika e-mail Salesforce

Wysyłaj, przypominaj, anuluj i wykonuj inne operacje bezpośrednio z poziomu klienta poczty e-mail. Dostępne dla poczty Outlook i Gmail.

Łącznik Adobe Sign dla Salesforce CPQ

Dodaj przycisk umożliwiający wysyłanie wycen CPQ bezpośrednio ze strony wycen do Adobe Sign.

Podpisy własne w Adobe Sign (Community Cloud)

Jeśli używasz portali społecznościowych i chcesz dostarczać dokumenty z możliwością podpisu.

► Proste odpisywanie w Adobe Sign (Community Cloud)

Składnik dla portalu Community Cloud umożliwiający programistom osadzanie szablonów podpisów w innych składnikach środowiska Lightning.

Przyznawanie dostępu dla użytkowników / do profili Salesforce

Jeśli aplikacja Adobe Sign nie jest ustawiona dla wszystkich użytkowników.

Praca z umowami w partiach

Tworzenie partii umów na podstawie zdefiniowanych kryteriów.

Ustawienia konwertowania potencjalnych klientów

Jeśli używasz programu Adobe Sign z potencjalnymi klientami w Salesforce, może Cię to zainteresować.

Mapowanie grupowe

Przypisywanie użytkowników w grupach Adobe Sign na podstawie profili użytkowników w Salesforce.

Konfiguracja Salesforce do wysyłania dużych dokumentów

Tę konfigurację należy przeprowadzić w przypadku wysyłania dokumentów większych niż 2 MB.

► Konfigurowanie wypychania umów, aby móc tworzyć zewnętrznie generowane umowy w Salesforce

„Wypychane umowy” to transakcje zainicjowane poza Salesforce, np. umowy utworzone przez formularze internetowe, a następnie zaimportowane do Salesforce.

Włączanie funkcji Chatter i Salesforce1

Ustawienia umożliwiające wysyłanie treści z aplikacji Chatter lub Salesforce1.

Konfiguracja układu strony (podstawowa, zaawansowana i w trybie Lightning)

Zmiana układu strony.

Uwaga:

Dostęp do integracji usługi Adobe Sign for Salesforce w wersji 19.x i 20.x wygaśnie w październiku 2021 r.

Aktualizacje produktu, aktualizacje zabezpieczeń i wsparcie techniczne dla usługi Adobe Sign dla Salesforce (wersja 19 i 20) zakończyły się.

Jeśli korzystasz z wersji 20.x lub starszej, zaktualizuj pakiet do najnowszej wersji, aby mieć dostęp do wsparcia.

Adobe Sign dla pakietu Microsoft Office

Obsługiwane produkty:

 • Exchange Online

Klienci:

 • Outlook 2013 (Windows w wersji 15 lub nowszej)
 • Outlook 2016 (Windows w wersji 16 lub nowszej)
 • Outlook Online – w przeglądarce:
  • Chrome — bieżąca wersja
  • Firefox — bieżąca wersja
  • Safari — bieżąca wersja
  • Edge — bieżąca wersja
 • Outlook 2016 (Mac w wersji 15.35 lub nowszej)

Aby móc korzystać z pakietu Office, należy również spełnić podstawowe wymagania firmy Microsoft

Obsługiwane platformy:

 • Word lub PowerPoint 2013 (Windows w wersji 15 lub nowszej)
 • Word lub PowerPoint 2016 (Windows w wersji 16 lub nowszej)
 • Word lub PowerPoint Online (365) – w przeglądarce:
  • Chrome — bieżąca wersja
  • Firefox — bieżąca wersja
  • Safari — bieżąca wersja
  • Edge — bieżąca wersja
 • Word lub PowerPoint 2016 (Mac w wersji 15.34 lub nowszej)

Obsługiwane platformy:

 • Office 365 – w przeglądarce:
  • Chrome — bieżąca wersja
  • Firefox — bieżąca wersja
  • Microsoft Edge — bieżąca wersja

Aplikacja Approvals dla Microsoft Teams umożliwia użytkownikom konfigurowanie, wysyłanie, podpisywanie i śledzenie umów Adobe Sign bezpośrednio w aplikacji Approvals.

W ramach Microsoft Teams udostępnia się wszystkim użytkownikom aplikację Approvals oraz aplikację Adobe Sign. Nie trzeba pobierać dodatkowego oprogramowania. Jeśli aplikacja Approvals lub Adobe Sign nie jest widoczna jako opcja w aplikacji Approvals, skontaktuj się z administratorem Microsoft Teams i poproś o ich ponowne włączenie.

Adobe Sign dla aplikacji Microsoft PowerApps i Power Automate  

 

Obsługiwane platformy:

 • Office 365 – w przeglądarce:
  • Chrome — bieżąca wersja
  • Firefox — bieżąca wersja
  • Safari — bieżąca wersja
  • Edge — bieżąca wersja

Adobe Sign dla systemu Microsoft Dynamics

Bezpłatna wersja próbna

Bieżący pakiet instalacyjny dla systemu Dynamics 365 CRM

Pobierając pakiet Adobe Sign dla systemu MS Dynamics, użytkownik potwierdza przeczytanie i zaakceptowanie wszystkich warunków:


Instrukcja dla systemu Dynamics 365 CRM (wersja 9.5)


Informacje o wydaniu

Microsoft Dynamics 365 dla Talent

Adobe Sign dla serwera Microsoft SharePoint

Uwaga:

Rozwiązanie Adobe Sign dla SharePoint jest obsługiwane tylko w klasycznym interfejsie użytkownika SharePoint 2019 On-Premise.

Firmy Adobe i Microsoft pracują obecnie nad rozszerzeniem obsługi o nowoczesny interfejs użytkownika.

Przewodniki

Adobe Sign dla systemu ServiceNow

Adobe Sign dla HR (ServiceNow)

Adobe Sign dla środowiska SAP SuccessFactors

Adobe Sign dla oprogramowania Workday

Adobe Sign dla oprogramowania NetSuite

Uwaga:

Wsparcie dla integracji Adobe Sign dla NetSuite (wersja 4.0.5 i starsze) zostało zakończone.

Uaktualnij do wersji 4.0.6, aby zapewnić dalsze działanie funkcji i obsługę integracji Adobe Sign dla NetSuite. Nieobsługiwane wersje nie mogą służyć do utworzenia połączenia z usługą Adobe Sign, ponieważ w pakiecie NetSuite 2021.2 wprowadzono przestarzałe wersje. 

Adobe Sign dla oprogramowania SugarCRM

SugarCRM w wersji 6

Sugar CRM w wersji 6

Interfejs API Adobe Sign

Uwaga:


Adobe Sign kończy wsparcie dla starszych modeli uwierzytelniania API w maju 2021 r.

Firma Adobe dokłada wszelkich starań, aby umożliwić klientom bezpieczne korzystanie z produktów, dbając o przestrzeganie najnowszych protokołów zabezpieczeń obowiązujących w branży. W ramach tego procesu Adobe Sign w maju 2021 r. zakończy wsparcie dla starszych modeli uwierzytelnienia API, które pozwalały na wysyłanie nazwy użytkownika i hasła w zapytaniu API.

 

WPŁYW

Klienci używający starszego modelu uwierzytelniania muszą przejść na nowsze uwierzytelnianie oparte na standardzie OAuth. 

 

WYMAGANE DZIAŁANIA

○ Klienci korzystający z integracji powinni przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręcznikach, aby uzyskać wiedzę na temat wszystkich najnowszych integracji opracowanych z myślą o partnerach firmy Adobe.

○ Klienci, którzy opracowali własną niestandardową integrację z usługą Adobe Sign, muszą przeprowadzić uaktualnienie metody uwierzytelniania do uwierzytelniania opartego na standardzie OAuth. Więcej informacji można znaleźć w tym Podręczniku migracji.

○ Użytkownicy urządzeń przenośnych muszą uaktualnić aplikację Adobe Sign dla systemów iOS i Android do najnowszej wersji.

 

Planowane wycofanie SOAP API w maju 2021 r.

Wraz z wydaniem interfejsu REST API w wersji 6, który zapewnia najlepszy komfort pracy dla programistów aplikacji Adobe Sign, interfejs SOAP API został wycofany i nie będzie wspierany od maja 2021 r.  Interfejs REST API jest teraz preferowanym interfejsem dla integratorów oraz programistów aplikacji i należy uwzględnić ten interfejs API w przyszłym rozwoju aplikacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto