Uzyskaj szybki dostęp do przewodników związanych z instalacją, użytkownikiem i aktualizacją, które dotyczą bieżących integracji programu Adobe Sign. Niektórym bardziej złożonym integracjom będą poświęcone powszechnie używane artykuły bazy wiedzy, wymienione również tutaj dla wygody użytkowników.

 

Adobe Sign dla Salesforce

Uwaga:

Wszystkie organizacje powinny teraz przeprowadzić uaktualnienie do wersji 21.5.4.

Wersja 21.5.4 jest wymagana dla wszystkich późniejszych wersji i musi zostać zainstalowana przed dalszym uaktualnianiem.

Dodatkowe artykuły

Dodaj usługę Adobe Sign do składnika e-mail Salesforce

Wysyłaj, przypominaj, anuluj i wykonuj inne operacje bezpośrednio z poziomu klienta poczty e-mail. Dostępne dla poczty Outlook i Gmail.

Łącznik Adobe Sign dla Salesforce CPQ

Dodaj przycisk umożliwiający wysyłanie wycen CPQ bezpośrednio ze strony wycen do Adobe Sign.

Podpisy własne w Adobe Sign (Community Cloud)

Jeśli używasz portali społecznościowych i chcesz dostarczać dokumenty z możliwością podpisu.

► Proste odpisywanie w Adobe Sign (Community Cloud)

Składnik dla portalu Community Cloud umożliwiający programistom osadzanie szablonów podpisów w innych składnikach środowiska Lightning

Przyznawanie dostępu dla użytkowników / do profili Salesforce

Jeśli aplikacja Adobe Sign nie jest ustawiona dla wszystkich użytkowników

Praca z umowami w partiach

Tworzenie partii umów na podstawie zdefiniowanych kryteriów

Ustawienia konwertowania potencjalnych klientów

Jeśli używasz programu Adobe Sign z potencjalnymi klientami w Salesforce, może Cię to zainteresować.

Mapowanie grupowe

Przypisywanie użytkowników w grupach Adobe Sign na podstawie profili użytkowników w Salesforce

Konfiguracja Salesforce do wysyłania dużych dokumentów

Tę konfigurację należy przeprowadzić w przypadku wysyłania dokumentów większych niż 2 MB.

► Konfigurowanie wypychania umów, aby móc tworzyć zewnętrznie generowane umowy w Salesforce

„Wypychane umowy” to transakcje zainicjowane poza Salesforce, np. umowy utworzone przez formularze internetowe, a następnie zaimportowane do Salesforce.

Włączanie funkcji Chatter i Salesforce1

Ustawienia umożliwiające wysyłanie treści z aplikacji Chatter lub Salesforce1

Konfiguracja układu strony (podstawowa, zaawansowana i w trybie Lightning)

Zmiana układu strony

Uwaga:

Wsparcie dla integracji Adobe Sign dla Salesforce (wersja 18) zakończyło się 1 marca 2019 roku

Aktualizacje produktu, aktualizacje zabezpieczeń i wsparcie techniczne dla integracji Adobe Sign dla Salesforce (wersja 18) zakończyły się 1 marca 2019 roku

Jeśli korzystasz z wersji 18 lub starszej, zaktualizuj pakiet do najnowszej wersji, aby mieć dostęp do wsparcia.

Adobe Sign dla Dropbox

Adobe Sign dla pakietu Microsoft Office

Obsługiwane platformy:

 • Outlook 2013 (Windows w wersji 15 lub nowszej)
 • Outlook 2016 (Windows w wersji 16 lub nowszej)
 • Outlook Online – w przeglądarce:
  • Chrome w wersji 59 lub nowszej
  • Firefox w wersji 53 lub nowszej
  • Safari w wersji 9 lub nowszej
  • Edge w wersji 38 lub nowszej
  • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
 • Outlook 2016 (Mac w wersji 15.35 lub nowszej)

Obsługiwane platformy:

 • Word lub PowerPoint 2013 (Windows w wersji 15 lub nowszej)
 • Word lub PowerPoint 2016 (Windows w wersji 16 lub nowszej)
 • Word lub PowerPoint Online (365) – w przeglądarce:
  • Chrome w wersji 59 lub nowszej
  • Firefox w wersji 53 lub nowszej
  • Safari w wersji 9 lub nowszej
  • Edge w wersji 38 lub nowszej
  • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
 • Word lub PowerPoint 2016 (Mac w wersji 15.34 lub nowszej)

Obsługiwane platformy:

 • Office 365 – w przeglądarce:
  • Chrome w wersji 51.0 lub nowszej
  • Firefox w wersji 47.0 lub nowszej
  • Microsoft Edge 12+
  • Internet Explorer 11+

Adobe Sign dla aplikacji Microsoft PowerApps i Flow

 

Obsługiwane platformy:

 • Office 365 – w przeglądarce:
  • Chrome w wersji 59 lub nowszej
  • Firefox w wersji 53 lub nowszej
  • Safari w wersji 9 lub nowszej
  • Edge w wersji 38 lub nowszej
  • Internet Explorer 11+

Adobe Sign dla systemu Microsoft Dynamics

Bieżący pakiet instalacyjny dla systemu Dynamics 365 CRM (wersja 8)


Instrukcja dla systemu Dynamics 365 CRM (wersja 8)


Bieżący pakiet instalacyjny dla systemu Dynamics 2013/2015/2016 (wersja 6)


Instrukcja dla systemu Dynamics 2013/2015/2016 (wersja 6)


Dodatkowe artykuły


Informacje o wydaniu

Microsoft Dynamics 365 for Talent

Adobe Sign dla serwera Microsoft SharePoint

Uwaga:

Rozwiązanie Adobe Sign dla SharePoint jest obsługiwane tylko w klasycznym interfejsie użytkownika SharePoint 2019 On-Premise.

Firmy Adobe i Microsoft pracują obecnie nad rozszerzeniem obsługi o nowoczesny interfejs użytkownika.

Przewodniki

Adobe Sign dla systemu ServiceNow

Adobe Sign dla HR (ServiceNow)

Adobe Sign dla środowiska SAP SuccessFactors

Adobe Sign dla oprogramowania Workday

Adobe Sign dla usługi Workplace serwisu Facebook

Adobe Sign dla oprogramowania NetSuite

Informacje o wydaniu

Uwaga:

Wsparcie dla integracji Adobe Sign dla NetSuite (wersja 4.0) zostało zakończone.

Ze względu na błąd regresji wprowadzony podczas aktualizacji platformy NetSuite wsparcie techniczne dla Adobe Sign dla NetSuite (wersja 4.0 i starsze) zostało zakończone.

Należy uaktualnić do wersji 4.0.1 w celu zapewnienia kontynuacji funkcjonalności i obsługi tej integracji.

Adobe Sign dla oprogramowania SugarCRM

SugarCRM w wersji 6

Sugar CRM w wersji 7

Interfejs API Adobe Sign

Uwaga:


Adobe Sign kończy wsparcie dla starszych modeli uwierzytelniania API w czerwcu 2020 r.

Firma Adobe dokłada wszelkich starań, aby umożliwić klientom bezpieczne korzystanie z produktów, dbając o przestrzeganie najnowszych protokołów zabezpieczeń obowiązujących w branży. W ramach tego procesu Adobe Sign w czerwcu 2020 r. zakończy wsparcie dla starszych modeli uwierzytelnienia API, które pozwalały na wysyłanie nazwy użytkownika i hasła w zapytaniu API.

 

WPŁYW

Klienci używający starszego modelu uwierzytelniania muszą przejść na nowsze uwierzytelnianie oparte na standardzie OAuth. 

 

WYMAGANE DZIAŁANIA

○ Klienci korzystający z integracji powinni przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręcznikach, aby uzyskać wiedzę na temat wszystkich najnowszych integracji opracowanych z myślą o partnerach firmy Adobe.

○ Klienci, którzy opracowali własną niestandardową integrację z usługą Adobe Sign, muszą przeprowadzić uaktualnienie metody uwierzytelniania do uwierzytelniania opartego na standardzie OAuth. Więcej informacji można znaleźć w tym Podręczniku migracji.

○ Użytkownicy urządzeń przenośnych muszą uaktualnić aplikację Adobe Sign dla systemów iOS i Android do najnowszej wersji.

 

Planowane wycofanie SOAP API w czerwcu 2020 r.

Wraz z wydaniem interfejsu REST API w wersji 6, który zapewnia najlepsze doświadczenia dla programistów aplikacji Adobe Sign, interfejs SOAP API został wycofany i nie będzie wspierany od czerwca 2020 r.  Interfejs REST API jest teraz preferowanym interfejsem dla integratorów oraz programistów aplikacji i należy uwzględnić ten interfejs API w przyszłym rozwoju aplikacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online