Pakiet instalacyjny Adobe Sign dla serwera SharePoint Online jest dostępny dla każdego konta enterprise zainteresowanego instalacją rozwiązania Adobe Sign. Przed przystąpieniem do instalacji skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. sukcesów, aby upewnić się, że konto zostało założone na odpowiednim kanale, tak aby możliwe było włączenie żądanej funkcji API.

Omówienie

Integracja Adobe Sign dla serwera Microsoft SharePoint zapewnia zintegrowane rozwiązanie do tworzenia, wysyłania, śledzenia i zarządzania podpisami elektronicznymi.

Dokumentacja i pakiet instalacyjny, do którego się odnosi, zostały opracowane dla wielu dzierżawców usługi Microsoft SharePoint Online (zwanej dalej w tym podręczniku „SharePoint”).

Rozwiązanie zostało opracowane jako dodatek dla serwera SharePoint i zapewnia następujące opcje:

 • wysyłanie umowy z biblioteki dokumentów SharePoint lub listy do podpisania;
 • możliwość wysyłania dokumentów do pojedynczego odbiorcy lub grupy odbiorców z biblioteki dokumentów SharePoint lub niestandardowych list SharePoint;
 • odwzorowanie danych z list SharePoint oraz z bibliotek dokumentów do dokumentów przez odwzorowanie scalające, gdy dokumenty zostaną wysłane do podpisania;
 • odwzorowanie danych z pól podpisanych umów do kolumn tekstowych na listach SharePoint oraz bibliotek dokumentów przy użyciu odwzorowania danych, gdy dokument został podpisany i jego stan został automatycznie lub ręcznie odświeżony przez stronę Stan umowy;
 • wykorzystanie formularzy internetowych Adobe Sign do zbierania danych i automatycznego wypychania danych do wyznaczonych pól na listach programu SharePoint;
 • archiwizacja wszystkich podpisanych umów w ramach SharePoint;
 • możliwość dodawania strony Zarządzaj Adobe Sign jako części strony internetowej SharePoint, której użytkownicy SharePoint mogą używać do śledzenia i aktualizacji umów.


Wymagania

Aby skonfigurować rozwiązanie MUSISZ być jednocześnie administratorem witryny SharePoint administratorem konta Adobe Sign. Jeśli nie jesteś administratorem konta Adobe Sign, skontaktuj się z administratorem, aby skonfigurować integrację.

Rozwiązanie Adobe Sign możne zostać zainstalowane i skonfigurowane wyłącznie przez administratora witryny Microsoft SharePoint. Aby uzyskać dodatkowe uprawnienia systemu, które mogą być wymagane do instalacji rozwiązania SharePoint, należy zapoznać się z dokumentacją serwera SharePoint oraz witryną SharePoint organizacji lub skontaktować się z administratorem-dzierżawcą usługi.

W przypadku dzierżawcy pakietu Microsoft Office 365 imię, nazwisko i służbowy adres e-mail należy ustawić dla wszystkich użytkowników SharePoint, którzy chcą uzyskać dostęp do dodatku Adobe Sign na swoich witrynach SharePoint.

Wszyscy użytkownicy programu Adobe Sign muszą być obecni w grupie domyślnych członków lub domyślnych właścicieli witryny SharePoint. Wszyscy użytkownicy programu Adobe Sign muszą posiadać na tej witrynie uprawnienia co najmniej na poziomie Edycji.


Obsługiwane przeglądarki

Obsługiwane są wszystkie przeglądarki Chrome, Firefox i Safari,

Internet Explorer 11 i nowsze wersje (w tym Edge)

Aby dodatki SharePoint mogły działać, konieczna jest konfiguracja ustawienia Zaufane witryny w przeglądarkach Internet Explorer/Edge.  Przeglądarka Internet Explorer 10 i jej starsze wersje nie są obsługiwane.

Ponadto użytkownicy przeglądarek IE 11/Edge będą musieli dodatkowo edytować ustawienie Zaufane witryny, aby dodać następujące adresy URL:

 • https://*.microsoftonline.com
 • https://*.sharepoint.com
 • https://*.echosign.com

 

Aby edytować ustawienie Zaufane witryny:

1. Otwórz przeglądarkę IE 11.

► Użytkownicy przeglądarki Edge powinni nacisnąć kombinację klawiszy Windows + S.

2. Kliknij ikonę Narzędzia (koło zębate) i wybierz pozycję Opcje Internetowe z rozwijanego menu.

► Użytkownicy przeglądarki Edge powinni wpisać frazę Opcje internetowe i nacisnąć klawisz Enter.

IE11 Options

3. Zostanie otworzone menu Opcje internetowe. Wybierz kartę Bezpieczeństwo.

4. Kliknij ikonę Zaufane witryny.

5. Kliknij przycisk Witryny.

6. Wprowadź jeden z adresów URL i kliknij przycisk Dodaj.

7. Powtórz tę czynność dla wszystkich powyższych adresów URL.

8. Po zakończeniu zamknij menu Opcje internetowe.

Trusted Sites HelpX


Uaktualnianie z wersji v1.x

Adobe Sign for SharePoint w wersji v2.0 wymaga zatwierdzenia dodatkowych uprawnień za pośrednictwem protokołu OAuth (elementy webhook i uprawnienia formularzy internetowych).

Klienci uaktualniający wersję v1.x muszą zaktualizować swoje poświadczenia OAuth, aby uzyskać dostęp do nowych uprawnień:

1. Aktualizacja dodatku Adobe Sign do pakietu 2.x

2. Aktualizacja połączenia do usługi Adobe Sign:

Osoba, która jest zarówno administratorem-dzierżawcą pakietu Office, jak i administratorem konta Adobe Sign, musi wyświetlić stronę ustawień dzierżawy integracji podpisywania SharePoint. 

 • Konfigurowanie ustawień integracji
 • W panelu „Połacz z Adobe Sign”:
  • Kliknij przycisk Aktualizuj (obok Zaktualizuj połączenie dzierżawy usługi Office 365)
  • Zaloguj się przy użyciu tych samych poświadczeń, co wcześniej
   • Adres e-mail użyty dla oryginalnego połączenia wyświetlany jest w pierwszym akapicie
 • Zamknij ustawienia, wracając do programu SharePoint lub odświeżając okno

Wszystkie witryny w dzierżawie korzystające z połączenia dzierżawy powinny mieć teraz możliwość korzystania z funkcji formularzy internetowych

Uwaga:

Należy zamknąć lub odświeżyć kartę ustawień, nawet jeśli chcesz natychmiast rozpocząć konfigurowanie mapowań formularzy internetowych po ponownym uwierzytelnieniu za pomocą usługi Adobe Sign.

Do czasu odświeżenia okna ustawień na karcie formularza internetowego będą się pojawiać błędy.

Jeśli administrator SharePoint i administrator konta Adobe Sign są różnymi osobami, obydwie osoby muszą współpracować, aby skonfigurować rozwiązanie.

W przypadku każdej witryny korzystającej z integracji, osoba, która jest jednocześnie administratorem SharePoint i administratorem Adobe Sign dla danej witryny, musi zaktualizować połączenie z tą witryną:

 • Konfigurowanie ustawień integracji
 • W panelu Połącz z Adobe Sign:
  • Kliknij przycisk Aktualizuj obok Zaktualizuj połączenie witryny SharePoint
  • Zaloguj się przy użyciu tych samych poświadczeń, co wcześniej
   • Adres e-mail użyty dla oryginalnego połączenia zostanie wyświetlony w pierwszym akapicie
 • Zamknij ustawienia, wracając do programu SharePoint lub odświeżając okno

Po wykonaniu tych czynności użytkownicy danej witryny powinni mieć możliwość korzystania z funkcji formularzy internetowych

Uwaga:

Należy zamknąć lub odświeżyć kartę ustawień, nawet jeśli chcesz natychmiast rozpocząć konfigurowanie mapowań formularzy internetowych po ponownym uwierzytelnieniu za pomocą usługi Adobe Sign.

Do czasu odświeżenia okna ustawień na karcie formularza internetowego będą się pojawiać błędy.

Jeśli administrator SharePoint i administrator konta Adobe Sign są różnymi osobami, obydwie osoby muszą współpracować, aby skonfigurować rozwiązanie.


Instalacja

Uwaga:

Nie zaleca się grupowego instalowania dodatku Adobe Sign dla SharePoint Online na kilku witrynach za pomocą wdrażania z poziomu dzierżawcy z powodu poniższych ograniczeń.

Aby zainstalować wersję online usługi Adobe Sign for SharePoint:

1. Uwierzytelnij swoją tożsamość w witrynie.

2. Przejdź do: Zawartość witryny > Nowa > Aplikacja.

Nav to App

 

3. Kliknij pozycję Sklep SharePoint.

SharePoint Store

 

4. Wyszukaj Adobe Sign w polu wyszukiwania Znajdź aplikację (w prawym górnym rogu strony).

5. Jednym kliknięciem ikony Adobe Sign wybierz ją w wynikach wyszukiwania.

Adobe Sign w Sklepie

 

6. Kliknij przycisk DODAJ, aby rozpocząć automatyczną instalację.

Instalacja aplikacji może potrwać kilka minut.

Uwaga:

Po zainstalowaniu pakietu można przejść do strony Ustawienia Adobe Sign i uzyskać dostęp do łączy do podręczników administratora i konfiguracji, a także do podręcznika użytkownika i innych zasobów Adobe Sign.

Materiały do nauki i pomoc techniczna


Konfiguracja — wymagana

Po zainstalowaniu aplikacji do rozpoczęcia wysyłania umów wymagane są tylko dwa kroki:

 1. Połączenie z usługą Adobe Sign za pomocą uwierzytelnienia OAuth.
 2. Przyznawanie uprawnień użytkownikom aplikacji SharePoint.


Połączenie z usługą Adobe Sign za pomocą uwierzytelnienia OAuth

Adobe Sign nawiązuje połączenie OAuth ze środowiskiem SharePoint w celu płynnego użytkowania aplikacji przez wszystkich użytkowników.

Uwaga:

Aby nawiązać połączenie, należy być administratorem na poziomie konta w aplikacji Adobe Sign oraz na serwerze SharePoint. 

Zaleca się użycie funkcjonalnego adresu e-mail (np. AdobeSignAdmin@MyDomain.com), jeśli jest to możliwe, aby zminimalizować ryzyko dezaktywacji konta administratora z jakiegokolwiek powodu.

Aby nawiązać połączenie OAuth:

1. Przejdź do strony Ustawienia Adobe Sign.

2. Kliknij kartę Połącz z Adobe Sign.

3. Wybierz żądany zakres instalacji Adobe Sign:

► Nawiąż połączenie z witryną SharePoint (poziom witryny — dla administratora witryny SharePoint).

• Ta funkcja łączy dodatek z kontem Adobe Sign na bieżącym poziomie witryny SharePoint.

Połącz z Adobe Sign

1. Uwierzytelnij swoją tożsamość w usłudze Adobe Sign przy użyciu poświadczeń administratora.

2. Kliknij Allow Access (Zezwól na dostęp), aby zatwierdzić zaufaną relację między Adobe Sign i SharePoint.

○ Gdy połączenie zostanie nawiązane, na ekranie pojawi się chwilowo komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji.

 

Uwierzytelnianie lokalne
OAuth

Po pomyślnym uwierzytelnieniu na poziomie witryny wyświetli się adres e-mail i nazwa użytkownika (nad dwoma łączami), który uwierzytelnił swoją tożsamość w usłudze Adobe Sign.

 • Dostępne są dwie opcje aktualizacji tego połączenia:
  • uaktualnienie do innego konta Adobe Sign na poziomie witryny (dla administratora witryny SharePoint);
  • przełączenie na poziom O365 dzierżawcy (dla administratora pakietu O365, patrz szczegółowe informacje poniżej).
Uaktualnij połączenie z usługą Adobe Sign

► Połącz swojego dzierżawcę SharePoint z kontem Adobe Sign (zakres dzierżawcy tylko w przypadku administratora dzierżawcy pakietu O365).

• W przypadku dodatkowych instancji połączonych w zakresie dzierżawcy nie jest wymagane powtarzające się logowanie OAuth w Adobe Sign.

• Uwierzytelnienie Adobe Sign OAuth wykonane na jakiejkolwiek instancji dodatkowej w zakresie globalnym ustanowi połączenie usługi Sign ze wszystkimi innymi zainstalowanymi instancjami połączonymi w zakresie dzierżawcy.

                                    ○ Uwierzytelnianie OAuth musi zostać przeprowadzone na co najmniej jednej instancji dodatkowej w zakresie dzierżawcy.

• Każda nowo zainstalowana instancja dodatkowa zostanie automatycznie połączona z kontem Adobe Sign dostępnym w zakresie dzierżawcy.

Połącz dzierżawcę z Adobe Sign

Pojawi się okno potwierdzenia, informujące o łączeniu dzierżawcy z Twoim kontem Adobe Sign. Ta operacja wymaga loginu administratora pakietu Microsoft Office 365.

 • Kliknij Kontynuuj.
Zakwestionowanie dzierżawcy

1. Uwierzytelnij swoją tożsamość w usłudze SharePoint przy użyciu poświadczeń administratora.

2. Kliknij Akceptuj, aby zatwierdzić dostęp do zasobów SharePoint.

1_tenant_auth1
2_tenant_approveaccess

3. Uwierzytelnij swoją tożsamość w usłudze Adobe Sign przy użyciu poświadczeń administratora.

4. Kliknij Zezwól na dostęp, aby zatwierdzić zaufaną relację między Adobe Sign i SharePoint.

○ Gdy połączenie zostanie nawiązane, na ekranie pojawi się chwilowo komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji.

 

Uwierzytelnianie dzierżawcy
Zakresy OAuth

Po pomyślnym uwierzytelnieniu na poziomie dzierżawcy wyświetli się adres e-mail oraz imię użytkownika (nad dwoma łączami), który uwierzytelnił swoją tożsamość w usłudze Adobe Sign, oraz potwierdzenie, że konto jest „skonfigurowane dla Twojego dzierżawcy w usłudze SharePoint przez Twojego administratora-dzierżawcę pakietu Office 365”.

 • Dostępne są dwie opcje aktualizacji tego połączenia: uaktualnienie do innego konta Adobe Sign na poziomie dzierżawcy lub przełączenie na połączenie na poziomie witryny.
Połączono z Adobe Sign.

Uwaga:

Jeśli chcesz wdrożyć SharePoint na wielu witrynach, możliwa jest autoryzacja jednej lub więcej witryn z poziomu witryny. Można jednocześnie korzystać z uwierzytelnienia z poziomu dzierżawcy.

W przypadku korzystania z obu rodzajów uwierzytelnienia i jeśli witryna, którą konfigurujesz, jest uwierzytelniona na poziomie witryny, pojawi się łącze, które pozwoli na podniesienie poziomu uwierzytelnienia do poziomu dzierżawcy.

Awansuj na istniejącego dzierżawcę


Przyznawanie uprawnień użytkownikom aplikacji SharePoint

Istnieją dwa mechanizmy przyznawania użytkownikom SharePoint dostępu do integracji Adobe Sign:

 • Użytkownicy z uprawnieniami edycji 
 • Użytkownicy w domyślnej grupie członków/właścicieli


Użytkownicy z uprawnieniem edycji — „Bezproblemowe wdrażanie”

Bezproblemowe wdrażanie to najprostsza konfiguracja umożliwiająca dodawanie użytkowników.

Każdy użytkownik, któremu przypisano domyślny poziom uprawnień edycji dla witryny SharePoint, ma automatycznie uprawnienia dostępu do integracji Adobe Sign i korzystania z niej.

 • Jeśli użyto narzędzi admin.microsoft.com do utworzenia witryny SharePoint i przypisano do niej właścicieli, członków i gości, oznacza to, że ukończono zadanie.

Po włączeniu opcji Użytkownicy z uprawnieniami edycji każdy użytkownik, który otworzy dodatek Adobe Sign (lub użyje dowolnej z jego funkcji), uruchamia sprawdzenie uprawnień użytkownika do witryny SharePoint. Jeśli użytkownik ma uprawnienia rozpoznawane jako typowe dla Edytorów, otrzyma dostęp do dodatku.

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich uprawnień SharePoint, domyślnych uprawnień przypisanych do poszczególnych poziomów uprawnień oraz wymagany zestaw uprawnień, które mają być rozpoznawane jako użytkownik (maska użytkownika) lub administrator (maska administratora):

 

Uprawnienie Reader Współautor Maska użytkownika Edytor Maska administratora Projektant Pełny dostęp
3 lista: dodaj elementy   (plus) (zaznacz) (plus) (zaznacz) (ostrzeżenie) (plus) (plus)
7 lista: Zatwierdź elementy         (zaznacz) (plus) (plus)
11 lista: Utwórz alerty (plus) (plus)   (plus)   (plus) (plus)
5 lista: usuń elementy   (plus)   (plus) (zaznacz) (plus) (plus)
10 lista: Usuń wersje   (plus)   (plus) (zaznacz) (plus) (plus)
4 lista: edytuj elementy   (plus) (zaznacz) (plus) (zaznacz) (ostrzeżenie) (plus) (plus)
1 lista: zarządzaj listami       (plus) (zaznacz) (ostrzeżenie) (plus) (plus)
8 lista: otwórz elementy (plus) (plus) (zaznacz) (plus) (zaznacz) (ostrzeżenie) (plus) (plus)
2 lista: Nadpisz zachowania listy         (zaznacz) (plus) (plus)
12 lista: wyświetl strony aplikacji (plus) (plus) (zaznacz) (plus) (zaznacz) (ostrzeżenie) (plus) (plus)
6

lista: wyświetl elementy

(plus) (plus) (zaznacz) (plus) (zaznacz) (ostrzeżenie) (plus) (plus)
9 lista: Wyświetl wersje (plus) (plus)   (plus) (zaznacz) (plus) (plus)
32 osobiste: Dodawanie/usuwanie osobistych elementów internetowych   (plus)   (plus) (zaznacz) (plus) (plus)
31 osobiste: Zarządzaj widokami osobistymi   (plus)   (plus) (zaznacz) (plus) (plus)
33 osobiste: Aktualizuj osobiste elementy internetowe   (plus)   (plus) (zaznacz) (plus) (plus)
17 witryna: dodaj i dostosuj strony           (plus) (plus)
19 witryna: Zastosuj arkusze stylów           (plus) (plus)
18 witryna: Zastosuj motywy i obramowanie           (plus) (plus)
21 witryna: Przeglądaj katalogi   (plus)   (plus) (zaznacz) (ostrzeżenie) (plus) (plus)
25 witryna: przeglądaj informacje o użytkowniku (plus) (plus) (zaznacz) (plus) (zaznacz) (ostrzeżenie) (plus) (plus)
20 witryna: utwórz grupy             (plus)
15 witryna: utwórz podwitryny             (plus)
30 witryna: edytuj dane osobowe użytkownika   (plus)   (plus)   (plus) (plus)
24 witryna: wylicz uprawnienia             (plus)
26 witryna: zarządzaj alertami             (plus)
13 witryna: zarządzaj uprawnieniami             (plus)
16 witryna: zarządzaj witryną internetową             (plus)
29 witryna: otwórz (plus) (plus) (zaznacz) (plus) (zaznacz) (ostrzeżenie) (plus) (plus)
28 witryna: Użyj funkcji integracji klienta (plus) (plus)   (plus)   (plus) (plus)
27 witryna: użyj zdalnych interfejsów (plus) (plus) (zaznacz) (plus) (zaznacz) (ostrzeżenie) (plus) (plus)
22 witryna: użyj samoobsługowego tworzenia witryny (plus) (plus)   (plus)   (plus) (plus)
23 witryna: przeglądaj strony (plus) (plus) (zaznacz) (plus) (zaznacz) (ostrzeżenie) (plus) (plus)
14 witryna: Wyświetl dane funkcji Web Analytics             (plus)

Liczba w lewej kolumnie to kolejność wyświetlania tych uprawnień w interfejsie użytkownika SharePoint.

Wiersze oznaczone za pomocą (plus) są uprawnieniami przypisanymi do domyślnych poziomów ról.

Wiersze oznaczone za pomocą (zaznacz) to uprawnienia, które muszą być rozpoznawane jako użytkownik lub administrator przez integrację Adobe Sign.

Do zapewnienia prawidłowego działania funkcji administracyjnych integracji z usługą Adobe Sign wymagane są wiersze oznaczone za pomocą (ostrzeżenie).


Użytkownicy w domyślnej grupie członków/właścicieli (z uprawnieniem edycji)

Jeśli wymagana jest większa kontrola nad użytkownikami, którzy mogą korzystać z integracji Adobe Sign dla SharePoint, ta opcja zapewnia dostęp tylko tym użytkownikom, którzy są bezpośrednimi członkami grupy członków SharePoint <nazwa witryny>.

 • Jeśli witrynę SharePoint skonfigurowano przy użyciu nowoczesnego środowiska, w celu zarządzania uprawnieniami witryny utworzono grupę usługi Office365.
  • Grupę usługi Office365 dodaje się jako członka do grupy programu SharePoint o tej samej nazwie, co umożliwia kontrolowanie dostępu z centralnego miejsca. 
  • Dodanie użytkowników do witryny programu SharePoint przy użyciu nowoczesnego środowiska powoduje dodanie członków do grupy usługi Office365, a nie do grupy programu SharePoint. 

Aby dodać członków do witryny programu SharePoint przy użyciu nowoczesnego środowiska:

 • otwórz panel ustawień z menu koła zębatego na górnym pasku,
 • wybierz uprawnienia witryny.
  • Spowoduje to otwarcie nowego panelu Uprawnienia po prawej stronie.
 • Kliknij łącze Zaawansowane uprawnienia.

Uwaga:

Użycie przycisku Zaproś osoby w celu zaproszenia osób do witryny SharePoint nie spowoduje przyznania im dostępu do integracji Adobe Sign.

Opcje uprawnień

 

 • Kliknij łącze nazwy grupy członków <nazwa witryny>, aby wyświetlić członków grupy członków witryny SharePoint.
Kliknij łącze nazwy grupy członków

 

 • Kliknij przycisk Nowy, aby wyświetlić okno dialogowe umożliwiające dodanie nowych członków do grupy SharePoint.
Kliknij łącze nazwy grupy członków

 

Po zakończeniu nowy członek grupy SharePoint wyświetli się na liście członków.

Użytkownicy w grupie

Uwaga:

Po dodaniu użytkowników do grup może wystąpić kilka minut opóźnienia, zanim serwery firmy Microsoft zostaną prawidłowo zsynchronizowane.  Nie ma to wpływu na dalszą konfigurację, jednak na czas wyświetlania tego okna użytkownik powinien wstrzymać testowanie/użytkowanie narzędzia.


Konfiguracja — opcjonalna

Następujące ustawienia opcjonalne, mimo że niewymagane, mogą znacznie zwiększyć korzyści, które oferuje usługa Adobe Sign.


Wybieranie sposobu przechowywania podpisanych umów

Jako administrator możesz określić globalny folder docelowy, w którym będą przechowywane wszystkie wypełnione umowy dla całej witryny. Ustawienie to jest konfigurowane na stronie Ustawienia plików.

Jeśli zdefiniowany jest globalny folder przechowywania, wszystkie podpisane umowy i pliki PDF rejestru kontrolnego są automatycznie zapisywane w tym folderze przechowywania. Są to między innymi umowy wysłane z bibliotek oraz list dokumentów.

Ustawienia podpisanych plików

Jeśli na stronie Ustawienia plików Adobe Sign nie określono globalnego folderu przechowywania, w bibliotece dokumentów, z poziomu której utworzono/wysłano umowę, zostanie automatycznie utworzony nowy folder o nazwie Podpisane umowy. W przypadku wszystkich wypełnionych umów wysyłanych z tej samej biblioteki wypełnione pliki PDF są zwracane do tego samego folderu Podpisane umowy.

Default folder

 

Jeśli nie wybrano ogólnego domyślnego pliku, umowy wysyłane z list są dołączane do pozycji listy (w postaci załączników).

List Attachments

Przechowywanie umów z formularzami internetowymi

Jeśli używasz formularzy internetowych do gromadzenia danych, można zastosować podobny proces przechowywania dla podpisanych umów z formularzami internetowymi.

Administrator może zdefiniować globalny folder przechowywania dla wszystkich podpisanych formularzy internetowych.

Jeśli nie zdefiniowano repozytorium globalnego, podpisany formularz internetowy zostanie przechowany w automatycznie utworzonym folderze o nazwie Podpisane formularze internetowe.

Przechowywanie umów z formularzami internetowymi


Włączanie rejestru kontrolnego

Domyślnie usługa Adobe Sign zwraca tylko podpisane umowy w formacie PDF.  Należy jednak pamiętać, że po włączeniu opcji Przechowuj rejestr kontrolny z podpisaną umową zwracany jest drugi plik PDF, który zawiera pełny rejestr kontrolny umowy.

Przechowuj rejestr kontrolny z umową


Mapowanie szablonu

Adobe Sign obsługuje powiązanie danych między listami SharePoint a polami formularza umowy.

Przy użyciu obiegów pracy i mapowania pól listy do pól formularza możesz automatycznie wstępnie wypełnić dokumenty przed wysłaniem, skracając czas wypełniania formularzy przez nadawców i/lub sygnatariuszy i ograniczając ryzyko pomyłek przy wprowadzaniu danych.

W razie potrzeby można również utworzyć mapowanie wyodrębniające dane z pól formularza z podpisanej umowy w celu wypełnienia listy SharePoint.

Pełną instrukcję dotyczącą konfigurowania mapowań szablonów można znaleźć tutaj.


Mapowanie formularzy internetowych

Podobnie do funkcji mapowania szablonu program Adobe Sign obsługuje możliwość powiązania danych pomiędzy umowami z formularzami internetowymi Adobe Sign i listami programu SharePoint.

Poprzez mapowanie pól formularzy internetowych do kolumn listy programu SharePoint można automatycznie przekierowywać dane do programu SharePoint, redukując czas i błędy związane z nieprawidłowym przepisywaniem danych.

Pełną instrukcję dotyczącą konfigurowania mapowań formularzy internetowych można znaleźć tutaj.

Uwaga:

Mapowanie formularzy internetowych jest dostępne tylko w programie Adobe Sign dla SharePoint Online w wersjach 2.0+.

W przypadku wcześniejszych wersji należy przeprowadzić uaktualnienie, aby uzyskać dostęp do tej funkcji.