Uwaga:

Jeśli przycisk Store (Sklep) nie jest widoczny w opcjach wstążki, a następnie istnieje prawdopodobieństwo, że administrator programu Office nie zezwolił na indywidualny dostęp do sklepu.

Skontaktuj się z administratorem programu Office lub zespołu IT w sprawie zezwolenia na dostęp lub wdrożenie dodatku w organizacji.

Opis ogólny

Dodatek Adobe Sign umożliwia użytkownikowi otwarcie dowolnego pliku programu Word lub PowerPoint (do 5 MB) i wykorzystanie go jako podstawy nowej umowy.

Niniejszy dokument składa się z trzech części:

 • Instalowanie/uruchamianie dodatku na koncie pakietu Office – jednorazowy proces włączania dodatku w sklepie 365. Wszyscy użytkownicy powinni mieć taką możliwość bez podwyższonych uprawnień systemowych.
 • Nawiązanie uwierzytelnionego połączenia pomiędzy Office i Adobe Sign – po włączeniu tego dodatku należy stworzyć relację zaufania pomiędzy Microsoft i Adobe Sign. Odbywa się to poprzez uwierzytelnienie w obu środowiskach i wystarczy, że zostanie ustanowione tylko raz.
 • Korzystanie z tego dodatku – w tej części opisano funkcje tego dodatku i sposób, w jaki można z niego korzystać w celu używania Adobe Sign bezpośrednio z klienta Word lub PowerPoint.

Administratorzy 365 mogą centralnie zainstalować dodatek na poziomie dzierżawcy i w razie potrzeby kontrolować dostęp na poziomie użytkownika. Umożliwia to dostęp zarówno do programu Word, jak i PowerPoint wszystkim użytkownikom w dzierżawcy.

Użytkownicy indywidualni, którzy instalują dodatek niezależnie, muszą zainstalować go oddzielnie w programie Word i/lub PowerPoint.

Uwaga: podczas uwierzytelniania i korzystania z dodatku program Office 365 wyświetli panel autoryzacji w przypadku podjęcia próby otwarcia nowego okna. W takim przypadku kliknij przycisk Zezwalaj.

4. Allow Window

Wymagania wstępne

Aby dodatek działał poprawnie, w przeglądarce muszą być włączone pliki cookie.

Obsługiwane platformy:

 • Word lub PowerPoint 2013 (Windows w wersji 15 lub nowszej)
 • Word lub PowerPoint 2016 (Windows w wersji 16 lub nowszej)
 • Word lub PowerPoint Online (365) – w przeglądarce:
  • Chrome w wersji 59 lub nowszej
  • Firefox w wersji 53 lub nowszej
  • Safari w wersji 9 lub nowszej
  • Edge w wersji 38 lub nowszej
  • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
 • Word lub PowerPoint 2016 (Mac w wersji 15.34 lub nowszej)

Aby móc korzystać z pakietu Office, należy również spełnić podstawowe wymagania firmy Microsoft

Użytkownicy aplikacji muszą upewnić się, że w przeglądarce Internet Explorer włączone są pliki cookie.

Uwaga:

Sesje przeglądarek typu prywatnego/incognito nie są obsługiwane.


Przeglądarki IE/Edge

Aby dodatek działał prawidłowo w przeglądarkach Internet Explorer i Edge, należy zaufać poniższym stronom w konfiguracji bezpieczeństwa przeglądarki:

 • https://*.adobesigncdn.com
 • https://*.adobesign.com
 • https://*.echocdn.com
 • https://*.echosign.com
 • https://*.microsoftonline.com
 • https://*.office.com
 • https://*.office365.com
 • https://*.live.com (w przypadku korzystania z konta Live)
 • https://*.sharepoint.com
 • W przypadku korzystania z systemu zarządzania tożsamością innego producenta, należy dodać również adres URL tego systemu.


Mac High Sierra OS

Użytkownicy High Sierra mogą napotkać problem podczas próby uzyskania dostępu do dodatku z aplikacji komputerowych Word/PowerPoint (wersja 16.11 w górę), który podaje ogólny komunikat o błędzie od Adobe Sign, stwierdzający, że pliki cookie nie są włączone. 

 

Jeśli to nastąpi:

 • Otwórz menu Ustawienia dodatku i wyloguj się.
 • Ponownie uwierzytelnij się w usłudze, klikając przycisk Rozpocznij.

Jeśli ponowne uwierzytelnianie nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Instalacja dodatku

1. Zaloguj się do konta 365 i wybierz opcję Word lub PowerPoint.

2. Otwórz plik programu Word lub PowerPoint.

3. Przejdź do karty Wstaw na wstążce, a następnie wybierz opcję Dodatki dla pakietu Office z sekcji Dodatki na wstążce.

4. Zostanie otwarta strona Dodatki dla pakietu Office. Wybierz opcję Sklep.

5. Wpisz Adobe w polu wyszukiwania, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania.

6. Po odnalezieniu dodatku Adobe Sign dla Word/PowerPoint kliknij przycisk Dodaj po prawej stronie listy.

Pobierz OWA ze Sklepu

7. Po zainstalowaniu dodatku na wstążce na karcie głównej pojawią się ikony programu Adobe Sign. Dostępne są trzy opcje:

 • Wypełnij i podpisz – dla dokumentów, które tylko Ty musisz wypełnić i podpisać.
 • Wyślij do podpisania – dla dokumentów, które musi podpisać co najmniej jedna osoba inna niż Ty.
 • Stan umowy – lista dziesięciu ostatnio zaktualizowanych dokumentów.

 

3_adobe_sign_iconsaddedtotheribbon

Uwaga:

Użytkownicy indywidualni muszą zainstalować dodatek tylko w jednym programie — Word lub PowerPoint. Pakiet instaluje się w obu programach automatycznie.

Jeśli nie są widoczne przyciski wstążki, sprawdź sekcję Moje dodatki, aby włączyć dodatek.

Ustanowienie poświadczonej relacji

Po włączeniu tego dodatku należy następnie utworzyć relację między kontem Microsoft a kontem Adobe Sign. Gwarantuje to, że tylko Ty będziesz wysyłać umowy za pośrednictwem swojego użytkownika Adobe Sign.

Proces konfiguracji jest szybki i wymaga jedynie wiedzy na temat uwierzytelniania w obu systemach.

 • Jeśli nie masz konta Adobe Sign, dostępna jest bezpłatna wersja próbna. (Patrz punkt 3 poniżej)

Po nawiązaniu tej relacji nie trzeba ponownie uwierzytelniać się w programie Adobe Sign. Uwierzytelniona relacja jest trwała, chyba że zostanie ona wyraźnie usunięta poprzez wylogowanie się z dodatku.

Uwaga: pakiet Office poprosi użytkownika o ponowne uwierzytelnienie po godzinie bezczynności lub po upływie 24 godzin.

 

Aby ustanowić zaufaną relację:

1. Otwórz dowolny plik w programie Word lub PowerPoint (w zależności od tego, który z nich ma włączony dodatek).

2. Znajdź ikony Adobe Sign na wstążce i kliknij przycisk Wyślij do podpisania.

 • Spowoduje to otwarcie dodatkowego panelu po prawej stronie okna.

3. Kliknij przycisk Rozpocznij na panelu dodatku.

 • Łącze Uzyskaj bezpłatną wersję próbną powoduje otwarcie nowego okna strony rejestracji na 30-dniową bezpłatną wersję próbną programu Adobe Sign. Jeśli jeszcze nie masz konta Adobe Sign, przed kontynuacją zarejestruj się na bezpłatną wersję próbną. Nie są gromadzone żadne informacje rozliczeniowe i nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek płatności w trakcie lub po zakończeniu wersji próbnej.
3. Get Started

4. Zostanie wyświetlony monit o uwierzytelnienie w środowisku 365. Kliknij użytkownika, którego chcesz użyć. (Użytkownik, jako który jesteś już uwierzytelniony(-a), będzie znajdować się na górze listy).

5. Authenticate to 365 pdfd

5. Office wyświetli następnie monit o udzielenie dostępu do tego dodatku. Kliknij przycisk Akceptuj.

6 Grant 365 Access PDF

Zostanie otwarte nowe okno do przechwycenia uwierzytelnienia dla Adobe Sign.

6. Uwierzytelnij relację przy użyciu poświadczeń Adobe Sign.

Uwierzytelnianie OWA w usłudze Adobe Sign

7. Po uwierzytelnieniu w Adobe Sign wyświetli się monit z prośbą o potwierdzenie dostępu.  Kliknij przycisk Zezwól na dostęp.

Przyznaj dostęp Adobe

Po pomyślnym uwierzytelnieniu w Adobe Sign panel dodatków znajdujący się po prawej stronie zmieni się i wyświetlona zostanie strona główna dodatku.  Kliknij przycisk Gotowe, aby otworzyć panel konfiguracji.

9. Splash page

Korzystanie z dodatku

Po włączeniu tego dodatku można otworzyć dowolny plik programu Word lub PowerPoint i rozpocząć proces podpisywania, podobnie jak w przypadku zalogowania się do Adobe Sign i przesłania pliku.

W przypadku dwóch funkcji podpisu, automatycznie dołączany jest bieżący dokument otwarty w programie Word lub PowerPoint, a także istnieje możliwość dodania dodatkowych plików.

Funkcja Stan umowy przedstawia ostatnie umowy oraz przydatne łącza do interakcji z nimi w oparciu o ich aktualny status.

Dwie rzeczy do odnotowania:

 • W przypadku korzystania z aplikacji komputerowej (w porównaniu z jej wersją internetową) plik musi zostać zapisany co najmniej raz, zanim będzie mógł zostać podpisany/wysłany.
 • Użytkownik zostanie poproszony o ponowne uwierzytelnienie, jeśli nie będzie aktywny przez jedną godzinę lub po 24 godzinach nieprzerwanego użytkowania.


Wypełnij i podpisz

Funkcja Wypełnij i podpisz ma na celu umożliwienie użytkownikowi wypełnienia dokumentu i złożenia podpisu. Żaden inny odbiorca nie może być stroną transakcji.

Po złożeniu podpisu dokument istnieje na koncie Adobe Sign i może być przeglądany, zapisywany w formacie PDF lub wysyłany (za pośrednictwem funkcji udostępniania Adobe Sign) na dowolny adres e-mail.

Po pierwszym uruchomieniu funkcji Wypełnij i podpisz istnieje tylko możliwość dodania/usunięcia dołączonych plików, a następnie kliknięcia przycisku Kontynuuj. Nie jest konieczna dalsza konfiguracja, ponieważ nie ma zakładanego procesu wysyłania.

fill_and_sign_launchpanel

Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostanie otwarta strona Wypełnij i podpisz, na której zostaną wyświetlone załączone pliki.

Interfejs umożliwia wprowadzanie tekstu oraz trzech ikon pól wyboru (krzyżyk, zaznaczenie i kropka wypełnienia). Intuicyjne menu rozmiaru znajduje się nad polem wprowadzania, dzięki czemu można dostosować tekst.

Wprowadzony tekst nie tworzy automatycznie zawijania wierszy, ale respektuje nowe wiersze w tym samym polu.

Oprócz pól wprowadzania dostępne są dwie opcje pól podpisu: pole Podpis oraz pole Inicjały. Należy umieścić co najmniej jedno pole podpisu.

Szczegółowe informacje na temat interfejsu Wypełnij i podpisz można znaleźć tutaj.

fill_and_sign_interface

Po wypełnienie dokumentu i złożeniu podpisu kliknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu okna.

Strona Wypełnij i podpisz zostanie zamknięta, a panel Adobe Sign w interfejsie programu Word/PowerPoint zmieni się, aby pokazać, że proces podpisu został pomyślnie zakończony.

Panel powodzenia zawiera trzy opcje:

 • Wyświetl podpisany plik PDF – otwiera nową kartę, na której wyświetlany jest podpisany dokument.
 • Zapisz kopię – otwiera podpisany plik PDF w systemie lokalnym, na którym można zapisać kopię.
 • Menu Adobe Sign – odświeża panel dodatku, aby wyświetlić te trzy funkcje.

 

fill_and_sign_completepanel


Wyślij do podpisania

Funkcja Wyślij do podpisania oznacza (i wymaga), że umowa zostanie wysłana do co najmniej jednego odbiorcy innego niż nadawca.

Po otwarciu pliku kliknij ikonę Wyślij dla podpisania na wstążce, aby otworzyć panel dodatków po prawej stronie okna.

10_send_for_signatureiconintheribbon


Konfiguracja umowy

Rozpoczynając umowę z otwartego pliku, warto zauważyć, że na górze panelu znajduje się lista plików dokumentu, które są obecnie „dołączone”.

1. Domyślnie plik, który jest otwierany po kliknięciu przycisku Wyślij do podpisania, jest automatycznie dołączany. Usunięcie domyślnego pliku jest całkowicie bezpieczne.

11. RHP Docs

 

Po prawej stronie nagłówka dokumentu znajduje się łącze + Dodaj pliki, które umożliwia dodanie większej liczby plików do umowy. Dodawanie umów działa tak samo jak aplikacja sieciowa. Dokumenty są prezentowane odbiorcom w kolejności ich wyświetlania w panelu dodatku.

12. Add File

Obsługiwane formaty plików:

 • Word (.doc, .docx)
 • PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Excel (.xls, .xlsx)
 • PDF
 • HTML
 • RTF

 

 • TIF/TIFF
 • JPG/JPEG
 • BMP
 • GIF
 • PNG

2. Tuż pod sekcją Dokumenty znajduje się lista Odbiorcy.

Kliknij białe pole pod nagłówkiem Odbiorcy i zacznij wpisywać nazwę lub adres e-mail. Dodatek pokazuje kontakty z listy kontaktów 365, które pasują do wpisanego ciągu, pomagając znaleźć właściwego odbiorcę.

Kolejność wprowadzania odbiorców dyktuje kolejność podpisywania umowy (w sekwencyjnym procesie podpisywania).

Uwaga: jeśli często ustawiasz role odbiorców, pamiętaj, że wszyscy odbiorcy uważani są za sygnatariuszy podczas konfiguracji w dodatku. Jeśli wymagane są inne role, kliknij łącze Więcej opcji pod przyciskiem Wyślij / Kontynuuj.

Ponadto wszelka weryfikacja odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli wymagany jest drugi składnik weryfikacji, kliknij przycisk Więcej opcji.

 

3. Pod listą Odbiorcy znajduje się sekcja Wiadomość, składająca się z dwóch pól.

Górne pole to Nazwa umowy. Domyślnie pole to przyjmuje wartość nazwy pliku otwartego dokumentu. Można je ręcznie zmienić na dowolną żądaną wartość.

Drugie pole to tekst wiadomości, który pojawia się w treści wiadomości e-mail, gdy odbiorca jest proszony o podpisanie umowy. Wstawiana jest wartość ogólna, którą można dowolnie edytować.

To pole Wiadomość ma ustawiony limit 1000 znaków.

13. Exploded panel

W prawym górnym rogu sekcji Wiadomość znajduje się łącze Wyczyść wiadomość, które usuwa całą zawartość okna Wiadomość.

Klikając łącze Więcej opcji, można dołączyć szablony wiadomości lub wiadomości prywatne.

 

4. Tuż pod polem Wiadomość znajduje się opcjonalne pole wyboru Wyświetl podgląd i wyślij. Zaznaczenie tego pola spowoduje otwarcie wersji okienkowej strony tworzenia, na której widoczne są wszystkie standardowe pola i narzędzia do tworzenia formularzy.

Strona tworzenia zostanie otwarta dopiero po kliknięciu przycisku Kontynuuj.

 

5. Przycisk Wyślij/Kontynuuj powoduje wysłanie umowy zgodnie z aktualną konfiguracją.  Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Wyświetl podgląd i wyślij, zostanie otwarta strona tworzenia, na której można umieszczać pola w dokumencie.  Po umieszczeniu wszystkich pól kliknij przycisk Wyślij, znajdujący się w prawym dolnym rogu strony tworzenia.

 

6. Pod przyciskiem Wyślij/Kontynuuj znajduje się łącze Więcej opcji. Kliknięcie tego łącza powoduje otwarcie wersji okienkowej strony Wyślij w aplikacji sieciowej i wyświetlenie wszystkich standardowych opcji, jakie można zobaczyć w aplikacji. Wszelka konfiguracja wykonana w panelu dodatku zostanie przesłana do okna Wyślij i będzie w pełni edytowalna.

Wszystkie pola i opcje są dostępne tak samo jak strona Wyślij w aplikacji sieciowej, a wszelkie zmiany adresata lub listy plików są zawarte w umowie.

Przewiń do dołu okna i kliknij przycisk Dalej, aby przejść do tworzenia, lub cofnij zaznaczenie pola wyboru Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

 

Umowa zostanie wysłana, a panel dodatku przedstawi powiadomienie o ukończeniu operacji.

Po zakończeniu wysyłania w panelu dostępne są dwie opcje:

 • Wyświetl umowę – opcja ta otwiera okno z widokiem umowy, która została właśnie wysłana.
 • Menu Adobe Sign – opcja ta zmienia panel, tak aby wyświetlał on opcje funkcji dodawania (Wyślij do podpisania).


Stan umowy

Opcja Stan umowy wyświetla dziesięć ostatnich umów (w oparciu o datę ostatniej aktualizacji), które są nadal otwarte i czekają na podjęcie jakiegoś działania. Obejmuje to projekty oczekujące na utworzenie, umowy oczekujące na podpisanie oraz umowy oczekujące na innego odbiorcę.

Każda z wymienionych umów może zostać rozszerzona w celu uwzględnienia ostatniego wydarzenia, jakie miało miejsce w przypadku danej umowy, ze wskazaniem, na jakim etapie w procesie jej podpisywania znajduje się dana umowa.

 • Wyświetlane są trzy ostatnie zdarzenia zarejestrowane w ramach umowy (Utworzona, Wyświetlona, Podpisana itd.), z których ostatnie znajduje się na górze listy.
 • Kliknięcie łącza Wyświetl umowę w informacji o umowie otwiera nowe okno pokazujące dokument w jego aktualnym stanie.
 • W dokumentach oczekujących na podpisanie wyświetlone zostanie łącze Podpisz umowę, które otworzy nowe okno zawierające dokument gotowy do podpisania.

Na dole listy zdarzeń znajduje się łącze Śledź wszystkie umowy, które otwiera okno edycji strony Zarządzaj w aplikacji. Na stronie Zarządzaj dostępna jest cała historia konta.

Stan umowy

Ustawienia dodatku

Na samym dole panelu dodatku, po prawej stronie Adobe Document Cloud, znajduje się ikona narzędzi, która otwiera ustawienia dodatku:

15Settings Panel

Uaktualnienie – tylko konta w wersji próbnej

To łącze otwiera nowe okno w procesie uaktualniania Adobe Sign, w którym można nabyć dostęp do Adobe Sign w ramach miesięcznej subskrypcji.

Wylogowanie – zerwanie uwierzytelnionej relacji

Relacja pomiędzy kontami użytkowników Outlook i Adobe Sign jest „zapamiętywana” przez dodatek, dlatego nie trzeba uwierzytelniać się przy każdym użyciu dodatku.

Ale zdarza się, że niektórzy użytkownicy wysyłają umowy z wielu kont Adobe Sign.  Wymaga to, aby użytkownik korzystał z opcji Wyloguj się w celu zerwania istniejącej, zaufanej relacji, a następnie nawiązania nowej relacji przy użyciu nowego konta użytkownika Adobe Sign.

Aby przerwać relację, kliknij ikonę koła zębatego w prawym dolnym rogu panelu dodatku. Zostanie wyświetlone wyskakujące menu, a opcja Wyloguj się znajduje się na górze tego menu.

Pomoc

Łącze do tego przewodnika oraz wszelkie dodatkowe wbudowane treści dotyczące tego dodatku.

Informacje

Spowoduje to wyświetlenie małego wyskakującego okienka zawierającego informacje dotyczące używanego dodatku.

Ochrona prywatności Zasady

Jest to link do polityki prywatności firmy Adobe.

Administrator – umożliwienie użytkownikom wyrażenia zgody na aplikacje

Administrator Office 365 musi umożliwić użytkownikom wyrażenie zgody na korzystanie z aplikacji.

W tym celu:

    1. Zaloguj się jako Administrator 365.

    2. Kliknij portal Administratora.

    3. Kliknij opcję Centra Administratora > Azure AD.

        ○ Spowoduje to otwarcie centrum administratora Azure Active Directory.

nave_to_azure_ad

 

    4. Przejdź do opcji Użytkownicy i grupy > Ustawienia użytkownika.

    5. Upewnij się, że pozycja Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na uzyskiwanie przez aplikacje dostępu do danych firmy w ich imieniu jest ustawiona na Tak.

azure_ad_admin

Administrator – instalacja na poziomie dzierżawcy

Instalacja na poziomie dzierżawcy pozwala administratorowi na domyślne odkrycie dodatku, oszczędzając użytkownikom kroków instalacji i zapewniając wszystkim użytkownikom bezproblemowy dostęp.

Uruchomienie jest szybkie i łatwe – zajmuje zaledwie 5 minut:

1. Zaloguj się jako administrator dzierżawcy i przejdź do panelu administratora.

2. Kliknij opcję Usługi i dodatki w menu po lewej stronie.

3. Kliknij opcję + Prześlij dodatek.

 • Spowoduje to otwarcie panelu Nowy dodatek.

4. Kliknij przycisk Dalej.

 • Panel Nowy dodatek odświeża się, aby umożliwić przesłanie pliku dodatku.

5. Wybierz opcję Chcę dodać dodatek ze sklepu Office.

6. Wyszukaj usługi Adobe Sign i wybierz ją.

7. W panelu dodatku Adobe Sign kliknij przycisk Dalej.

8. Panel Adobe Sign odświeża się, wyświetlając opcje dostępu do tego dodatku:

 • Każdy – włącza dodatek dla każdego użytkownika w Twojej organizacji.
 • Określeni użytkownicy/grupy – umożliwia wybranie grup w organizacji, dla których dodatek ma zostać włączony.
 • Tylko ja – włącza dodatek tylko dla Twojego użytkownika.
Word Tenant panel

 

9. Po wybraniu opcji włączenia kliknij przycisk Zapisz.

10. Kliknij przycisk Zamknij na końcowym panelu docelowym.

Typowe pytania

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Wyloguj się z programu Word 2016 / PowerPoint 2016.
 2. Zainstaluj dodatek Adobe Sign lub inny dodatek.
 3. Zaloguj się do programu Word 2016 przy użyciu konta Adobe.
 4. Możesz korzystać z dodatku bez problemów.

Jeśli błąd nadal występuje:

Dla systemu Windows:

 • Usuń zawartość folderu %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\
 • Wyczyść …\16.0\WebServiceCache

Dla systemu Mac:

 • Usuń zawartość folderu /Users/{Twoja_nazwa_w_urządzeniu}/Library/Containers/com.Microsoft.OsfWebHost/Data/
 • Uruchom program Word i dodaj dodatek, jeśli jeszcze się nie pojawił.
 • Pojawi się monit o ponowne zaufanie dodatkowi.