Behålla tidigare installerade versioner vid installation av CC 2015-program

Problem: Vid installation av CC 2015-program avinstalleras CC 2014-program som standard

Som standard avinstalleras tidigare versioner av CC 2015-program när de installeras med skrivbordsprogrammet Creative Cloud. Standardinstallationen behåller endast den senaste versionen. När till exempel After Effects CC 2015 (13.5) installeras med skrivbordsprogrammet Creative Cloud avinstalleras After Effects CC 2014 (13.2) och After Effects CC (12.2).

Lösning: Avmarkera alternativet Ta bort gamla versioner i skrivbordsprogrammet Creative Cloud

Behåll tidigare versioner vid installation av CC 2015 genom att avmarkera alternativet Ta bort tidigare versioner i avsnittet Avancerade alternativ i uppdateringsgränssnittet. Mer information om installationer finns på den här sidan.

Mer information om hur du installerar om tidigare versioner finns på Hämta och installera Creative Cloud-program

Här är några skäl till att behålla den tidigare versionen:

Plugin-programmets kompatibilitet:

After Effects CC 2015 (13,5) är en fullständig omstrukturering av programmet och därför behöver de flesta plugin-program uppdateras för att fungera med den nya versionen. Vid behov av ett ouppdaterat plugin-program ska den tidigare versionen av After Effects användas. Använd denna version tills en uppdaterade plugin-version finns tillgänglig. Mer information om plugin-kompatibilitet finns på den här sidan.

Medarbetare eller kunder som ännu inte har uppgraderat:

Eftersom det går att spara projekt bakåt ett huvudversionsnummer av After Effects kan du använda den senaste versionen för ditt kreativa arbete. Spara därefter bakåt när det behövs. Du behöver inte spara bakåt för att växla mellan After Effects CC 2015 (13.5) och After Effects CC 2014 (13.2) eftersom projektets filformat och huvudversionsnumret inte ändras. Mer information om att spara bakåt i After Effects finns på den här sidan.

Nödvändiga funktioner som saknas i versionen:

Adobe rensar alla nya versioner på funktioner som sällan används. Och precis som i After Effects CC 2015 (13.5) tar Adobe bort funktioner på grund av en större arkitektonisk förändring. Även om After Effects CC 2015 (13.5) saknar en funktion som du behöver kan du utföra största delen av ditt kreativa arbete i After Effects CC 2015 (13.5). När detta arbete är slutfört öppnar du samma projekt i After Effects CC 2014 (13.2) och slutför den del som kräver användning av den borttagna funktionen. Information om funktioner som inte finns i After Effects CC 2015 (13.5) hittar du på den här sidan.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto