Korrigera fel med kraschar för Creative Cloud-program

Se vad du kan göra om du inte längre kan öppna Creative Cloud-program och de kraschar när du försöker öppna dem.

Varför kraschar mina Creative Cloud-program när jag försöker öppna dem?

När du startar vissa Creative Cloud-program visas programfönstret kort och sedan avslutas programmet utan något felmeddelande. Detta inträffar vanligtvis när det finns en uppdatering av Creative Cloud-programmet eller för Creative Cloud-datorprogrammet.

Åtgärda problemet

Testa följande lösningar i denna ordning. Gå vidare till nästa lösning endast om en föregående lösning inte rättar till problemet.

Lösning 1: Logga ut och logga in på nytt

Logga ut från Creative Cloud-kontot och logga sedan in igen. Detta återställer kontoinformationen vilket gör att Creative Cloud-program kan starta.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj ikonen Konto uppe till höger och välj sedan Logga ut.

  Logga ut från Creative Cloud-datorprogrammet

 3. Logga in i Creative Cloud-datorprogrammet när du har loggat ut.

 4. Försök öppna Creative Cloud-programmet.

Lösning 2: Uppdatera Creative Cloud-datorprogrammet till den senaste versionen

 Använder du redan den senaste versionen av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet? Gå direkt till nästa lösning.

 1. Gå till fliken Program i Creative Cloud-datorprogrammet och välj Uppdateringar.

  Uppdatera Creative Cloud-programmet

 2. Välj Sök efter uppdateringar på skärmen Uppdateringar.

  Sök efter uppdateringar

 3. Om du inte använder den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogram, visas en uppmaning om att uppdatera. Välj Uppdatera.

 4. Försök öppna Creative Cloud-programmet igen när det har uppdaterats.

Lösning 3: Kontrollera om det finns en uppdatering av Creative Cloud-programmet

 1. Gå till fliken Program i Creative Cloud-datorprogrammet och välj Uppdateringar.

  Uppdatera Creative Cloud-programmet

 2. Välj Uppdatera för Creative Cloud-programmet som kraschade.

  Välj uppdatera

 3. Försök öppna Creative Cloud-programmet igen när det har uppdaterats.

Lösning 4: Uppdatera andra Adobe-program som du använder

Om du även använder andra Creative Cloud-program uppdaterar du dem.

 1. Gå till fliken Program i Creative Cloud-datorprogrammet och välj Uppdateringar.

  Uppdatera Creative Cloud-programmet

 2. Välj Uppdatera för andra Creative Cloud-program som du använder.

  Säg att Photoshop kraschar och du redan har uppdaterat det. Då kan du testa att uppdatera andra Creative Cloud-program som du använder (t.ex. InDesign och Premiere Pro).

  Uppdatera andra Creative Cloud-program

 3. Försök öppna det Creative Cloud-program där du stötte på problemet när allt är uppdaterat.

Behöver du mer hjälp?

Ibland kan det finnas andra problem som hindrar Creative Cloud-program från att starta. Om du fortfarande inte kan öppna Creative Cloud-programmet kan du testa de andra åtgärderna nedan för det specifika programmet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?