Begränsat åtkomstfel i Creative Clouds skrivbordsprogram

Begränsad åtkomst till Adobes program eller tjänster

Med rensningsverktyget för Creative Cloud kan du åtgärda problem som är kopplade till följande felmeddelande:

 • Åtkomsten kan vara begränsad till Adobes program och tjänster.

Eller i scenarion där du får följande meddelanden och tror att de är felaktiga:
 • Creative Cloud-programmen är tillgängliga som utvärderingsversioner.
 • Testversionen har upphört att gälla
 • Vi kan inte aktivera [produktnamn]. Du måste aktivera produkten för att kunna använda den..."
Verktyget redigerar Adobe-relaterade poster i värdfilen, så att datorn får tillgång
till våra aktiveringsservrar och ger dig full åtkomst till dina köpta produkter.

 

Så här hämtar och använder du rensningsverktyget för Creative Cloud

Följ dessa steg för att åtgärda felet:

Windows

 1. Högerklicka på den nedladdade filen AdobeCreativecloudCleanerTool.exe och välj sedan Kör som administratör.

 2. Välj språk: Tryck på E för engelska eller J för japanska och sedan på Retur.

 3. Läs Adobes licensavtal för slutanvändare: tryck på Y för att acceptera eller N om du vill avböja. Tryck på Retur.

 4. Tryck på 12 för att markera alternativet Korrigera värdfil. Tryck på Retur.

 5. Bekräfta att du vill åtgärda värdfilerna: Tryck på Y och sedan på Retur. Verktyget åtgärdar dina värdfiler och visar antal korrigerade poster.

 6. När du ser meddelandet ”Creative Cloud Cleaner Tool har avslutats korrekt,” tryck på Retur och starta om din dator.

Mac OS

 1. För att köra Adobe CC Cleaner Tool, dubbelklicka på filen AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 2. Välj språk: Skriv E för engelska eller för japanska och tryck sedan på Retur.

 3. Läs Adobes licensavtal för slutanvändare: tryck på Y för att acceptera eller N om du vill avböja. Tryck på Retur.

 4. Välj Korrigera värdfiler i tabellen för att reparera värdfilen, och klicka sedan på Rensa.

 5. När du ser meddelandet ”Adobe Creative Cloud Cleaner Tool har avslutats korrekt,” klickar du på Avsluta och startar om din dator.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?