Uppdateringar tillämpas flera gånger

Problem: Få uppmaning om att tillämpa samma uppdatering flera gånger

Efter att ha tillämpat en uppdatering uppmanas du att återanvända samma uppdatering igen. Problemet kan inträffa efter en viss tidsperiod eller efter att du loggat ut och loggat in igen på datorn.

Lösning 1: Logga ut från Creative Cloud-datorprogram och logga in på nytt

Lösning 2: Arkivera AAMUpdater-mappen som är associerad med användarkontot.

Mac OS

  1. I Finder väljer du Gå till meny och sedan Gå till mapp.
  2. Ange följande plats: ~/Bibliotek/Programsupport/Adobe/AAMUpdater.
  3. Välj mappen 1.0 och ändra namn på den till ~1.0.

Windows 7 och 8

  1. Gå till C:\Användare\<UserName>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater.
  2. Välj mappen 1.0 och ändra namn på den till ~1.0.

Innehållet i mapparna kommer att skapas om nästa gång en uppdateringskontroll utförs.  Om mappen inte skapas på nytt kan dina filbehörigheter för mappen AAMUpdater behöva justeras.  Se Fel Exit 6 eller Exit 7 | Installera logg | Läs- eller skrivfel för filsystem | CS5, CS5.5 för information om hur man justerar filbehörigheter.

Lösning 3: Installera om datorprogrammet Creative Cloud

Installera om datorprogrammet Creative Cloud. När du avinstallerat programmet kan du hämta och installera det från https://creative.adobe.com/products/creative-cloud.

Lösning 4: Installera om det påverkade programmet

Avinstallera det påverkade programmet och installera det på nytt. För information om hämtning och installation av Creative Cloud-program, se http://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/install-apps.html

Ytterligare information

Korruption av filer i mappen 1.0 eller ett fel på filtillstånd kan leda till detta tillstånd.  Om samma fel fortsätter att inträffa, kolla efter eventuella systemoptimerare/verktyg som påverkar möjligheten att skriva filer till den tidigare refererade platsen.

Obs!

Byt inte namn på mappen /Bibliotek/Programsupport/Adobe/AAMUpdater/1.0 eller mappen C:\ProgramData\Adobe\AAMUpdater\1.0.  Borttagande av mappen hindrar Adobe-uppdateraren från att upptäcka uppdateringar för de Adobe-programvarutitlar som är installerade.

För att återställa den uppdaterade funktionaliteten, ta bort och installera den påverkade Adobe-programtiteln på nytt. För information om hur du avinstallerar Adobe Creative-program, se Installera och uppdatera program.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto