Åtgärda felmeddelande 508 under installation av Creative Cloud-program | Windows

Varför får jag felmeddelande 508?

Du kan få felmeddelande 508 när du installerar Creative Cloud-program på Windows på grund av att paketlagringsplatsen är skadad. Felet uppstår vanligtvis när den mapp som registernyckeln PackageRepositoryRoot refererar till i följande katalog inte finns eller är skadad.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx

Innan du börjar

Innan du börjar ska du ta reda på om den angivna registernyckeln saknas eller är skadad.

 1. Tryck på Windows + R  på tangentbordet.

 2. Skriv regedit.exe för att öppna Windows-registret och tryck på Retur.

 3. Gå till följande katalog och kontrollera om mappen som registernyckeln PackageRepositoryRoot refererar till inte finns eller är skadad. Om mappen är skadad visar namnet på mappen några ogiltiga tecken.

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx

  Följande exempel visar hur katalogen med rätt registerpost ser ut. Fortsätt till den angivna lösningen om du inte ser den mapp som PackageRepositoryRoot refererar till, eller om den är skadad.

  Registerpost

Så här åtgärdar du felmeddelande 508

Prova följande lösningar i denna ordning för att åtgärda felet.

 1. Öppna Windows Start-menyn och välj ikonen Inställningar.

 2. Gå till Program > Program och funktioner.

 3. Hitta Microsoft Store i avsnittet Program och funktioner och klicka på det.

 4. Klicka på Avancerade alternativ.

  Klicka på Avancerade alternativ under Program och funktioner

 5. Klicka på Återställ för att söka igenom och åtgärda problemet automatiskt.

  Klicka på Återställ för att återställa Microsoft Store

Gå nu vidare till nästa lösning.

 1. Tryck på Windows + R  på tangentbordet.

 2. Skriv wsreset.exe och tryck på Retur.

  Detta rensar det oönskade cacheminnet som finns i Microsoft Store.

När du är klar provar du att installera Creative Cloud-programmet igen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online