Gräns för enhetsaktivering | Creative Cloud 2019

Hur hanterar jag meddelandet om gräns för enhetsaktivering i mitt Creative Cloud 2019?

Din Creative Cloud-prenumeration ger dig möjlighet att installera programmen på två enheter. När du loggar in på en enhet och Adobe upptäcker att du har överskridit gränsen för enhetsaktivering, får du ett meddelande om det. Den här artikeln beskriver olika scenarier för gräns för enhetsaktivering och vad du kan göra i de olika fallen.

Du kan också läsa mer om antalet enheter som du kan använda din Creative Cloud-prenumeration på.

Logga ut från någon av de inloggade enheterna

Om du har överskridit gränsen för enhetsaktivering kan du logga ut från någon av de enheter som du är inloggad på för närvarande. Så här gör du:

  1. Om du vill logga ut från någon av de andra enheterna, klickar du på Logga ut på motsvarande ruta.

  2. När du har loggat ut från den andra enheten klickar du på Fortsätt.

Programmet startas på den här enheten.

Obs!

Om du startar ett program på enheten som du har loggat ut från i steg 2 ovan, visas dialogrutan för gräns för enhetsaktivering.

Använd ett annat Adobe ID på den här enheten

När du har fått meddelandet om gräns för enhetsaktivering kan du välja att logga ut från den här enheten med detta Adobe ID. När du har loggat ut från enheten med det aktuella Adobe ID:t kan du sedan logga in igen med ett annat Adobe ID.

  1. Om du vill logga ut från enheten klickar du på Logga ut och använd ett annat Adobe ID.

  2. I bekräftelsedialogrutan klickar du på Logga ut.

  3. Om du vill logga in på den här enheten med ett annat Adobe ID väljer du Hjälp > Logga in.

  4. Logga in med ett annat Adobe ID.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online