Versionsinformation om Extension Manager CC

Välkommen till Adobe® Extension Manager CC. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen, uppdateringar och felsökningstips som inte ingår i dokumentationen till Extension Manager.

Översikt

Extension Manager CC installerar och hanterar tilläggs- och plugin-program.

Extension-utvecklarna har skapat ett antal tillägg som lägger till nya funktioner i Creative Cloud-produkterna. Med Extension Manager är det enkelt att installera tilläggen och du kan aktivera, inaktivera och ta bort tillägg.

Starta Extension Manager genom att dubbelklicka på en tilläggsfil och installera tillägget i en produkt. I Extension Manager visas vilka Creative Cloud-program du har installerat. Om du klickar på en produkt visas alla tillägg som har installerats i produkten. Klicka på ett tillägg för att visa information från tilläggsutvecklaren om tillägget och hur du kommer åt det i Creative Cloud-produkten.

Nya funktioner

 • Stöd för metainnehåll

Förutom att installera och hantera ZXP-produkttillägg hanterar Extension Manager CC också metainnehåll (som teckensnitt, mallar och bilder) när det är förpackat i en ZXP-fil. Metainnehållet hanteras som tillägg under installationen och visas sedan i kategorin Övrigt.

Ändringar i Extension Manager CC-versionen

 • Ett antal funktionerna i tidigare versioner fungerar inte i den här versionen av Extension Manager. Följande funktioner är inte längre tillgängliga:
  • Tilläggsuppsättningar: Aktivera och inaktivera varje tillägg.
  • Pakettillägg: Packa tillägg med hjälp av Adobe Extension Packager.
  • Konvertera MXP-tillägg till ZXP: Konvertera med Extension Manager CS6.
  • MXP-tillägg: Signaturer fungerar inte i formatet och det betyder att MXP-tillägg inte kan publiceras via Adobe Exchange och att de inte längre hanteras av Extension Manager. Konvertera tilläggen till ZXP-tillägg med Extension Manager CS6.
  • Fireworks: Installera Fireworks-tillägg med Extension Manager CS6.
  • Odokumenterade attribut.
  • Återställningar av filåtgärder: Om en tilläggsinstallation misslyckas kan några filer bli kvar på datorn.
  • Tilläggsuppdatering i program: Använd kommandoradsverktyget till detta.
 • I den här versionen måste tilläggsnamnet vara unikt för alla Adobe-produkter som stöds. Om du har installerat ett tillägg med ett visst namn i en produkt går det inte att installera ett tillägg med samma namn i en annan produkt, om du inte först tar bort det första tillägget.
  Detta gäller Adobe-produkter med både 32- och 64-bitarsversioner och de får namn i enlighet med versionen. Exempel: Det förinstallerade InDesign-tillägget med namnet ”Alignment Panel” i 32-bitarsversionen har också en 64-bitarsversion med namnet ”Alignment Panel64”, och InCopy-versioner med namnen ”Alignment Panel IC” och ”Alignment Panel64 IC”.
 • I Extension Manager CC går det inte längre att installera enanvändartillägg som går att använda av alla användare. En användare måste installera om ett tillägg för att kunna använda det. Enanvändartillägg är sådana som ligger under användarens hemkatalog (helt eller delvis).
  Extension Manager CC undersöker tilläggsberoenden under installationen och kan inte installera ett tillägg som är beroende av ett enanvändartillägg för en annan användare.
 • För förinstallerade tillägg läser Extension Manager CC in MXI-filer från den förinstallerade tilläggsmappen och ignorerar alla ZXP-filer för det tillägget.
 • För hybridtillägg måste MXI-filens filtyp ha värdet CSXS för alla inbäddade CEP-tillägg.
 • För hybridtillägg validerar Extension Manager CC bara signaturen för det yttre tillägget. Signaturen för ett inbäddat CEP-tillägg valideras inte.
 • Ett fristående kommandoradsverktyg finns i CC-versionen och kommandoformatet har ändrats från CS6-versionen.
 • Extension Manager CC gör att du kan installera ett tillägg med hjälp av BridgeTalk (tänk på att meddelandetextformatet har ändrats) men det går inte att aktivera, inaktivera, ta bort eller uppdatera ett tillägg med hjälp av BridgeTalk.

Installera programvaran

Det fristående installationsprogrammet för Extension Manager är tillgängligt kostnadsfritt och kan hämtas från http://www.adobe.com/go/em_download eller https://creative.adobe.com/.

Avinstallera programvaran

Windows

Gå till Kontrollpanelen, välj Avinstallera program, markera Adobe Extension Manager CC och klicka på Avinstallera.

Mac OS

Gå till Applications (Applikationer) > Utilities (Verktyg) > Adobe Installers (Installationsprogram för Adobe), dubbelklicka på Uninstall Adobe Extension Manager CC (Avinstallera Adobe Extension Manager CC) och följ instruktionerna.

Kända fel

De här problemen är kända i den här versionen. Den senaste informationen om kända fel i alla Creative Cloud-program finns i Adobe Support.

 • Extension Manager CC går inte att använda med tillägg som innehåller filer med namn som består av flerbytetecken (som kinesiska och japanska).
 • Om du installerar, tar bort, aktiverar, inaktiverar eller uppdaterar ett tillägg med kommandoradsverktyget medan Extension Manager CC körs visas inte ändringarna i användargränssnittet förrän du startar om Extension Manager CC.
 • För ett tillägg där några innehållsfiler har kopierats till en användaroberoende plats medan andra filer finns på en användarberoende plats raderas inte innehållsfilerna på den användaroberoende platsen när Dreamweaver avinstalleras. Tillägget kan fortfarande vara tillgängligt i Dreamweaver men det visas inte i Extension Manager CC.
 • När Extension Manager CC avinstalleras tas alla poster för tilläggen bort, men innehållsfilerna för tilläggen tas inte bort. Tilläggen är fortfarande tillgängliga i programmen men visas inte i tilläggslistan när Extension Manager CC installeras igen.
 • Endast Mac 10.8: Extension Manager CC finns inte i Launchpad.

                Tillfällig lösning: Dra symbolen till Launchpad.

Andra resurser

Du kan hämta den senaste versionen av Adobe Extension Manager från webbsidan för Adobe Extension Manager eller webbsidan för produktuppdateringar.

Adobe Exchange

Gå till Adobe Exchange på https://www.adobeexchange.com/ när du vill hämta tillägg till anpassade Adobe Creative Cloud-produkter.

Extension Developer SDK

Utvecklare som vill skapa tillägg för Creative Cloud-produkter kan hämta Extension Developer SDK på webbsidan för handboken för tilläggsutvecklare.

Användarforum för Extension Manager

Gå till användarforumet för Extension Manager och skicka dina frågor eller dela med dig av dina erfarenheter av Extension Manager.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto