Kostnadsfria och avvecklade produkter | Supportalternativ

Ta reda på vilka Adobe-produkter som har avvecklats och vilka supportresurser som finns tillgängliga.

Adobe avbryter då och då försäljning av, utveckling av eller support för någon produkt eller teknologi beroende på ändrade marknadsförutsättningar och påverkan på kunder. 

Vilka Adobe-produkter är inte längre tillgängliga?

Hitta produkten


Hittar du inte produkten här?

  • Prenumerationsprogram: Adobe tillhandahåller endast installationsprogram för aktuella program och den tidigare huvudversionen av varje program. För mer information, se Stödriktlinjer för Adobe-programvara.
  • Icke-prenumerationsprogram: Om ditt konto fortfarande är aktivt och du har köpt ett program direkt från Adobe eller registrerat det, kan du kanske hämta det från ditt konto.
  • Supportresurser: är kanske inte tillgängliga för produkter vars supportperiod har upphört. Se Produkter och perioder för teknisk support.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?