Skicka tillägg

Med hjälp av Adobe Extension Packager kan du packa dina egna tillägg innan du skickar dem till Adobe för distribution på webbplatsen för Adobe Exchange. Logga in på tillverkarportalen för Adobe Exchange med ditt Adobe ID för att hämta Adobe Exchange Packager. Testa att installera tillägget lokalt med Extension Manager efter att du har paketerat det. Riktlinjer för hur du skriver och testar tillägg hittar du i Hjälp om Exchange på webbplatsen för Adobe Exchange (www.adobe.com/go/exchange_se). När du har skrivit och testat tillägget kan du paketera och skicka det.

Du kan få mer hjälp med att skapa tillägg i hjälpen för Utöka Dreamweaver och hjälpen för Utöka Flash.

Tilläggstyper och filformat

Extension Manager har stöd för följande tilläggstyper och filformat. Mer information om hur du skapar tilläggsinstallationsfiler finns i konfigurationsanvisningarna för Extension Manager CS som du kan hämta på Adobes webbplats på www.adobe.com/go/em_file_format_se.

Vanligt tillägg

Alla tillägg som inte är Creative Cloud-tillägg. Vanliga tillägg kan paketeras med formatet ZXP.

Creative Cloud-tillägg

En webbtjänst som du kommer åt direkt från ett Creative Cloud-program, till exempel från en panel i Tillägg-menyn. Dessa tillägg kan skapas av både Adobe-utvecklare och andra utvecklare. Creative Cloud-tillägg måste innehålla en certifierad signatur från utgivaren. CSXS_Adobe.zxp är till exempel ett zip-baserat Creative Cloud-tillägg som signerats av Adobe.

Hybrid-tillägg

En kombination av åtgärdspanelerna i Creative Cloud-tilläggen och en nära integrering i produkten. Till exempel kan du granska sidor i webbläsare med den flytande panelen i Dreamweaver. I Hybrid-tillägg ingår både vanliga tillägg och Creative Cloud-tillägg.

MXI

En XML-fil i vilken tilläggets attribut anges, till exempel tilläggets namn, beskrivning, versionsnummer och typ. I filen anges också alla filer som inkluderas i tillägget, inklusive eventuella egna ikoner som du vill använda. Om du vill ange en beskrivning av tillägget kan du använda HTML i texten eller länka till en lokal HTML-fil. Du kan även länka till en extern HTML-sida om användaren har en Internetanslutning.

ZXP

Ett ZIP-baserat paketformat som kan innehålla en digital signatur som identifierar tilläggets utgivare.

MXP

Traditionellt paketformat för tillägg i Extension Manager. Detta format är borttaget i CS6 och stöds inte längre i CC. Du kan konvertera tidigare MXP-paket till ZXP genom att välja Verktyg > Konvertera MXP-tillägg till ZXP i Extension Manager CS6.

Paketera ett tillägg (CS6 och tidigare versioner)

Följ anvisningarna nedan när du paketerar ett vanligt tillägg eller ett Hybrid-tillägg.

Obs!

Extension Manager stöder inte Creative Suite-pakettillägg. Dessa tillägg kan skapas i Creative Suite SDK.

 1. Testa tillägget noggrant.
 2. (Valfritt) Skapa en ikon som ska visas bredvid tillägget i Extension Manager. Gör ikonen i PNG eller GIF med upplösningen 24 × 24 pixlar.

  Om du inte skapar en egen ikon används en standardikon.

 3. Underlätta paketeringen genom att kopiera alla tilläggsfiler till en samlingsmapp.

  Filerna behöver inte vara på samma nivå i mapphierarkin. Ange en sökväg för varje fil i förhållande till installationsfilen med hjälp av taggen <fil> i installationsfilen för tillägget (MXI-fil – se nästa steg). Det är dock enklare att hålla reda på filerna om du inte försöker packa dem direkt från de platser där de har installerats i mappen Konfiguration.

 4. Skapa en installationsfil för tillägget (med ett filnamn som slutar på .mxi).
 5. Välj Arkiv > Paketerat ZXP-tillägg i Extension Manager.

 6. Välj MXI-filen i dialogrutan som öppnas och klicka sedan på Öppna.

 7. Välj en plats för den paketerade filen, ge den ett namn (som slutar på .zxp) och klicka på Spara.

  Obs!

  Filnamnet får inte innehålla blanksteg. Det måste också vara giltigt på både Windows- och Mac OS-plattformar.

  Den paketerade fil som skapas i Extension Manager innehåller komprimerade versioner av alla filer som används av tillägget, inklusive MXI-filen.

 8. Installera och testa tillägget för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Skicka ett tillägg

 1. Välj Arkiv > Skicka tillägg i Extension Manager.

  Sidan för avsändning i Adobe Exchange visas i webbläsaren.

 2. Följ instruktionerna på skärmen ända tills ett bekräftelsemeddelande visas.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto