Välkommen till Adobe Fireworks CS4! Det här dokumentet innehåller sen produktinformation, uppdateringar och felsökningstips som inte finns med i Fireworks CS4-dokumentationen.

Systemkrav

Windows

 • processor med hastigheten 1 GHz eller snabbare
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 rekommenderas) eller Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 1 (certifierat för 32-bitarsversioner av Windows XP och Windows Vista)
 • 512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)
 • 1 GB ledigt utrymme på hårddisken, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (installation på flashminne stöds inte)
 • skärmupplösning på 1 024 x 768 pixlar (1 280 x 1 024 rekommenderas) med 16-bitarsgrafikkort
 • dvd-enhet
 • bredbandsuppkoppling till Internet krävs för onlinetjänsterna

macOS

 • PowerPC G5-processor eller Intel-processor med flera kärnor
 • Mac OS X 10.4.1110.5.4
 • 512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)
 • 10,3 GB ledigt hårddiskutrymme för installation. Ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen (kan inte installeras på en volym med ett skiftlägeskänsligt filsystem eller på flyttbara flashminnen)
 • skärmupplösning på 1 024 x 768 pixlar (1 280 x 1 024 rekommenderas) med 16-bitarsgrafikkort
 • dvd-enhet
 • bredbandsuppkoppling till Internet krävs för onlinetjänsterna

Uppdateringar av systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/fireworks_sysreqs_se.

Installera programvaran

 1. Innan du påbörjar installationen måste du avsluta alla öppna program på datorn, inklusive andra Adobe-program, Microsoft Office-program och webbläsarfönster. Du bör tillfälligt avaktivera virusskyddet under installationen.
 2. Du måste ha administrationsbehörighet eller kunna valideras som administratör.
 3. Gör något av följande:
  • Windows:
   1. Sätt i dvd-skivan i enheten och följ instruktionerna på skärmen. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt startar du installationen genom att bläddra efter mappen "Adobe CS4" på rotnivån på hårddisken och dubbelklicka på Setup.exe.
   2. Om du hämtade programmet från nätet öppnar du mappen, går till mappen Adobe CS4, dubbelklickar på Setup.exe och följer instruktionerna på skärmen.
  • macOS:
   1. Sätt i dvd-skivan i enheten, bläddra efter programmappen på rotnivån på hårddisken och starta installationsprocessen genom att dubbelklicka på Setup.
   2. Om du hämtade programmet från nätet öppnar du mappen, går till programmappen, dubbelklickar på Setup och följer instruktionerna på skärmen.
 4. Om du installerar som en uppgradering utförs en sökning på datorn för att hitta en giltig uppgraderingsprodukt. Om ingen giltig uppgraderingsprodukt hittas visas en uppmaning om att ange serienumret för den produkt du vill uppgradera. Du kan också installera utvärderingsversionen av programvaran och sedan ange ditt nya och tidigare serienummer på den serialiseringsskärmen som visas när du startar.
 5. Mer installationshjälp för CS4 finns på www.adobe.com/go/cs4install_se/.

Kända fel

 • Efter installationen kan macOS-datorer verka långsammare. Du kan lösa det genom att starta om datorn. (#BG063142)
 • Du kan inte installera på rotenheten i macOS. (#BG044824)
 • Om du installerar i en 64-versionsversion av Vista visas fel standardplats för installationen. Programmet installeras på rätt plats: c:\program files(x86). (#BG064131)
 • Den totala storlek som visas på skärmen Alternativ i installationsprogrammets innehåller lagringsutrymme för komponenter som krävs för installationen men som inte visas i komponentlistan. Värdet motsvarar därför eventuellt inte storleken på de komponenter som visas. (#BG059229)
 • Installationen kan ta mellan tjugo minuter och en timme beroende på produkten och antalet valda komponenter som ska installeras. (#BG050030)
 • Även om du kan välja att installera Adobe Fireworks CS4 på en sekundär partition krävs minst 620 MB ledigt utrymme på den primära partitionen för att slutföra installationen. (#BG071255)
 • Endast Windows: Kan inte installera Fireworks på en sökväg som innehåller dubbelbytetecken.
 • Mer information om installationen finns på http://www.adobe.com/support/loganalyzer_se/.

Obs! Om du vill installera ytterligare komponenter eller installera om programvaran efter den ursprungliga installationen måste du ha tillgång till det ursprungliga installationsprogrammet (cd-skivan, dvd-skivan eller det installationsprogram du har hämtat från Internet). Reparation är inte ett tillgängligt alternativ.

Avinstallera programvaran

 1. Innan du påbörjar avinstallationen måste du avsluta alla öppna program på datorn, inklusive andra Adobe-program, Microsoft Office-program och webbläsarfönster.
 2. Gör något av följande:
  • Windows XP

   Öppna Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program. Markera den produkt du vill avinstallera, klicka på Ändra/ta bort och följ sedan instruktionerna på skärmen.
  • Windows Vista

   Öppna Kontrollpanelen och dubbelklicka på Program och funktioner. Markera den produkt du vill avinstallera, klicka på Avinstallera/Ändra och följ sedan instruktionerna på skärmen.
  • macOS

   VIKTIGT! I macOS finns det en ny avinstallationsfunktion. Avinstallera inte program genom att dra dem till papperskorgen.

   Om du vill avinstallera på ett säkert sätt i macOS dubbelklickar du på produktinstalleraren i Program\Verktygsprogram\Adobe Installers, alternativt så dubbelklickar du på aliaset Avinstallera i programmappen. Bekräfta att du är administratör, välj Ta bort komponenter och följ instruktionerna på skärmen.

Köp efter utvärderingsperiod

Ange det serienummer du fick när du köpte programvaran på serialiseringsskärmen när du startar programmet. Du kan ange ett serienummer för programmet eller ett serienummer för en Creative Suite-uppsättning som innehåller programmet. Om den produkt du har köpt är någon av Creative Suite-uppsättning kan du ange den i något av programmen i Creative Suite-uppsättning. I andra program som du har installerat som del av samma Creative Suite-uppsättning identifieras det nya serienumret nästa gång du startar programmen.

Det nya serienumret känns endast igen i program som körs som utvärderingsversioner. Om du redan har serialiserat något av programmen med ett annat serienummer används serienumret för det tills du tar bort det äldre serienumret genom att välja Hjälp > Avaktivera > Ta bort mitt serienummer. När du startar programmet nästa gång känns det nya serienumret igen.

Det serienummer du har köpt är för att använda programvaran på ett visst språk och kan endast användas för en produkt som är installerad på det språket.

Om du har en volymlicens kan du inte köpa direkt från en utvärderingsversion, men du kan ange ett volymlicensserienummer i utvärderingsprodukten. Om du vill beställa en volymlicens kontaktar du en återförsäljare eller ett auktoriserat Adobe-licenscenter. Om du vill hitta en återförsäljare går du till http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp.

E-licensiering

Användning av produkten gäller under godkännande av de licensavtal som ingår i medierna och begränsade garantivillkor. I Adobes licensavtal för programvara finns mer information. Den här programvaran kan aktiveras automatiskt över Internet. Ingen personlig identifierbar information överförs, förutom i de fall när IP-adresser kan anses personligt identifierbara i vissa jurisdiktioner. Mer information finns på Adobes webbplats på http://www.adobe.com/go/activation_se.

Obs! Om du vill installera produkten på en annan dator måste du först avaktivera programmet på datorn. Om du vill avaktivera väljer du Hjälp > Avaktivera.

Registreringsinformation

När du har installerat programvaran bör du registrera dig. När du gör det får du aktuell produktinformation, utbildning, nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang och seminarier som Adobe anordnar.

Installation av teckensnitt

All teckensnittsrelaterad dokumentation finns online. Om du vill få tillgång till användarhandboken för OpenType, Viktigt-filen för OpenType, länkar till teckensnittsspecifika Viktigt-filer, listor över teckensnitt som installeras med de olika CS4-produkterna och listor över teckensnitt som finns på dvd-skivan för respektive CS4-produkt går du till http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite4.html.

När du kör installationsprogrammet för Creative Suite 4 installerar teckensnitt i standardkatalogen för teckensnitt på datorn. Många av teckensnitten är nyare versioner av teckensnitt som installerades med Creative Suite 3. Om äldre versioner av de här teckensnitten hittas i standardkatalogen för teckensnitt för datorn avinstalleras de äldre versionerna och sparas i en ny katalog. Standardkatalogen för teckensnitt för datorn är:

 • macOS: <systemdisken>/Library/Fonts
 • Windows: <systemdisken>:\Windows\Fonts

De äldre teckensnitten sparas i den nya katalogen:

 • macOS: <systemdisken>/Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current
 • Windows: <systemdisken>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Den nya katalogen innehåller också en fil som heter "Read Me.html" som innehåller en lista över de sparade teckensnitten och versionsnummer för de nya och gamla teckensnittsfilerna.

Du kan installera de gamla teckensnitten på nytt genom att ta bort de nya teckensnittsfilerna från standardkatalogen för teckensnitt för datorn och flytta de gamla filerna till den katalogen igen.

Det finns fler teckensnitt på installationsskivan. Mer information om hur du installerar teckensnitten finns på http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_se.

Kända fel

 • Mac OS Leopard, japansk version: om du försöker spara den aktuella arbetsytan kan programmet sluta svara även om arbetsytan sparas. (#1877495)
 • Om Firefox inte är standardwebbläsare och inte är öppen visas eventuellt inte förhandsvisningen i webbläsaren om du startar förhandsvisningen av bildspel i webbläsaren. (#1778132)
 • Om du exporterar som Adobe AIR-paket eller förhandsvisar i Fireworks CS4 måste det finnas en installerad JRE (Java Runtime Environment) på datorn. (#1845738)

Om du vill läsa den senaste informationen och om kända fel för Fireworks CS4 går du till Adobes support.

Kundtjänst

Kundtjänst

Hos Adobes kundtjänst får du hjälp med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska problem. Om du vill ha mer information om hur du kontaktar Adobes kundtjänst går du till Adobe.se och klickar på Kontakt.

Supportplaner och tekniska resurser

Om du behöver teknisk hjälp för produkten, inklusive information om kostnadsfria eller betalda supportplaner och felsökningsresurser, går du till http://www.adobe.com/go/support_se/. Utanför Nordamerika: gå till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/ och välj rätt område genom att klicka på Ändra bredvid landsnamnet.

De kostnadsfria felsökningsresurserna är bland annat Adobes supportdatabas och Adobes användarforum. Adobe tillgängliggör hela tiden fler verktyg och mer information online för att kunna ge dig flexibla alternativ för att lösa problem så fort som möjligt.

Om du har problem med att installera eller avinstallera Creative Suite 4-program kan du försöka med att starta om datorn innan du kontaktar supporten. Mer installationshjälp för CS4 finns på www.adobe.com/go/cs4install_se/.

Andra resurser

Dokumentation

Onlineresurser

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy