Extrahera CSS-objektegenskaper

Du kan extrahera CSS-objektegenskaper så som rundade hörn, övertoningar, skuggor och omformningar.

 1. Markera objektet.
 2. Välj Fönster > CSS-egenskaper.
 3. Klicka på Alla för att kopiera CSS-egenskaperna för det valda objektet. Klicka på Kopiera markerade för att kopiera enstaka egenskaper.
  Mer information finns i Extrahera CSS-egenskaper från designobjekt med hjälp av Fireworks CS6.

Exportera segment som CSS-fragment

Du kan dela upp objekt i ett dokument till segment och exportera dem som en enda CSS-fragmentbild. När du använder en CSS-fragmentbild i stället för flera bilder förbättras webbplatsens laddningstid genom att minska antalet serverförfrågningar.

När du exporterar segment som CSS-fragment tillsammans med bildfilen så skapas även en CSS-fil med förskjutningsvärdena.

 1. Högerklicka på segmentet eller segmentgruppen.
 2. Välj Exportera CSS-fragment.
 3. Klicka på Exportera i dialogrutan Exportera.

Mer information finns i Arbeta med CSS-fragment i Fireworks CS6.

Skapa jQuery-mobilteman

Du kan skapa jQuery-mobilteman baserat på standardfragment och färgrutor. Du kan också förhandsvisa det jQuery-mobiltemat och exportera det som CSS och fragment.

 • Skapa mobiltema genom att välja Kommandon > jQuery-mobiltema > Skapa tema.
 • Om du vill förhandsvisa mobilteman i en webbläsare väljer du Kommandon > jQuery-mobiltema > Förhandsvisa tema.
 • Om du vill exportera ett mobiltema som fragment och CSS väljer du Kommandon > jQuery-mobiltema > Exportera tema.
 • Om du vill förhandsvisa ett tema väljer du Fönster > Tillägg > Förhandsvisa jQuery Mobile-temat i programmet.
 • Lägg till en ikonplatshållare genom att välja jQuery-mobiltema > Infoga platshållare för ikon.

Mer information finns i Skapa jQuery-mobilteman med Fireworks CS6.

Prestandaförbättringar

 • För att lösa problemet med otillräckligt minne har Fireworks användande av GDI-objekt reducerats.
 • Begränsningen av minnesanvändning har ökats i 64-bitarsversioner av Windows för bättre stabilitet vid öppning och sparning av stora filer.
 • Förbättrad uppdateringsfrekvens för egenskapskontrollen i Mac OS vid växling mellan objekt.

Ställa in opacitet separat för fyllning och linjer

 1. Markera objektet och öppna färgväljaren för linje eller fyllning. Alternativt öppnar du färgväljaren för linje eller fyllning från verktygsfältet.
 2. Klicka på reglaget opacitet.
 3. Dra skjutreglaget till önskat värde.
  Ange värdet i textrutan i Mac OS.

Videofilm

Alfastöd för fyllning och linjer (00:02:50)

Få en översikt över Alfastöd för fyllning och linjer och den tidsbesparing och kreativa mångsidighet som den nya funktionen erbjuder.

Av Patrick Foster

Förbättrade färgmarkeringar

 • Använd knappar för att ange fyllningstyp så som Ingen fyllning, Solid, Övertoning och Mönster i egenskapkontrollen och verktygsfältet. Dessa alternativ hanterades tidigare från menyer.
 • Du kan nu ange linjeposition (insida, centrera, utsida) med dialogrutan Linje.

Videofilm

Snabbare åtkomst till färg (00:03:02)

Upptäck fördelarna med den nya, förbättrade färgpanelen. Ta reda på nyheterna med opacitet för fyllning/linjer, övertoning och att klippa ut och klistra in information för Hex och RGB-färg.

Av Patrick Foster

Ställa in vinkeln för övertoningar och mönsterfyllningar

 1. Markera objektet.
 2. Välj övertoning eller mönsterfyllning i egenskapspanelen
 3. I dialogrutorna Redigera övertoning eller Redigera mönster anger du värdet för vinkeln.

Nytt fw.png-filnamnssuffix

När du sparar en fil sparas den med fw.png-suffixet som standard.

Om du vill ändra standardbeteendet väljer du Redigera > Inställningar. I fliken Allmänt i dialogrutan Inställningar avmarkerar du Lägg till .fw.png och klickar på OK.

Du kan också ta bort det här tillägget i dialogrutan Spara som.

Diverse förbättringar

 • Förbättringar i Stilar-panelen.
 • Platsnoden för färgstopp i övertoningsverktyget är markerad.
 • Använd pipettverktyget för att kopiera fyllnings- eller linjefärg.
  Markera pipettverktyget, högerklicka på objektet och välj önskat alternativ.
 • Du hittar nu Fireworks standardmall och de gemensamma bibliotekssymbolerna i användarkatalogen.
  Om en gemensam bibliotekssymbol tas bort skapas en ny kopia av symbolen, när du startar om Fireworks.
 • Det valda objektnamnet och zoomnivån visas nu inte i dokumentets titelfält. Informationen är tillgänglig i panelen Lager och programfältet.
 • Uppdateringar till banpanelen färgrutor.
 • I Mac OS kan du nu förhandsvisa bildfiler i Google Chrome.
 • Alternativet Bana som ger snabb åtkomst till många bankommandon finns i menyn Fönster.
 • Alternativet Gruppera som mask finns i högerklicksmenyn.
 • Standardinställningen för optimering av nya filer är PNG32.
 • Undertryckta funktioner:
  • AIR-export
  • Skapa bildspel
  • Flex Skinning
  • Device Central
  • Dela min skärm
 • Nu kan du låsa begränsningar för beskärningsverktyget från egenskapskontrollen.
 • Miniatyrbildsikoner för objekt i lagerpanelen.
 • Följande resurser finns nu i det gemensamma biblioteket: gester, ikoner, iPhone, jQuery-bootstrap, trådram, trådram för annonser, trådram för iPad, trådram för iPhone och trådram för Windows Phone 7.
 • Formatbiblioteket har uppdaterats med följande kategorier: knappsymbolformat, fyllningsdesignmönster, linjefärgpunkter och webbknappsformat.
 • Verktygstips finns nu tillgängliga för filimport.
 • När en symbol sparas till det gemensamma biblioteket behålls den på arbetsytan.
 • Fler alternativ är nu tillgängliga för mönster och strukturer.
 • I dialogrutan övertoningsfyllning kan du använda Ctrl+Vänsterpil och Ctrl+Högerpil för att navigera mellan färgsteg och opacitetssteg. Använd Cmd+Vänsterpil eller Cmd+Högerpil i Mac OS.
 • Bibliotek uppdateras med fler mönster och strukturer.

API-förbättringar

Nya metoder

 • fw.appTemplatesDir: Returnerar sökvägen till mallmappen.
 • fw.commonLibraryDir: Returnerar sökvägen till den gemensamma biblioteksmappen.
 • fw.activeTool: Kontrollerar om det aktiva verktyget är angivet verktyg.
  Använd till exempel if(fw.activeTool==Tools.pen) för att kontrollera om aktivt verktyg är pennverktyget. Den här metoden är inte beroende av verktygsnamnet på lokalt språk.
 • fw.appPatternsDir: Returnerar sökvägen till mönstermappen.
 • fw.appTexturesDir: Returnerar sökvägen till strukturmappen.
 • fw.reloadPatterns: Läser in mönster från mönstermappen.
 • fw.reloadTextures: Läser in texturer från texturmappen.
 • dom.updateSymbol: Uppdaterar symbolen som importerats från det gemensamma biblioteket.

Uppdaterade metoder

 • fw.browseForFileURL(browseType, title, previewArea, startFolder): En ny valfri parameter, startFolder, anger rotkatalogen för dialogrutan Bläddra.
 • fw.setDocumentImageSize(boundingRectangle, resolution, currentPageOnly, interpolationMethod): En ny valfri parameter, InterpolationMethod, tar heltalsvärden från 1 till 4 och anger i stigande ordning bikubisk, bilinjär, mjuk eller närmaste granne.
 • fw.saveAs(doc, url, defaultFromOptions): Standardvärde för parametern defaultFromOptions har ändrats till false. Om det anges som true sparas filen med de aktuella optimeringsinställningarna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy