Felsökningsversion och installationsfelsökning för utvecklare i Flash Player

När programutvecklare växlar mellan den officiella versionen och felsökningsversionen under utveckling och testning kan problem uppstå med installation och registrering av Flash Player-kontroller.

Innan du börjar

Den här sidan berör endast Flash och Flex utvecklare. Om du är vanlig användare som vill uppgradera din Flash Player, prova något av följande:

Utveckla för versioner som stöds

Från och med publiceringen av säkerhetsbulletinen den 18 December 2007, erbjuder Adobe inte längre support för Adobe Flash Player 7 och inga fler säkerhetsuppdateringar ges ut. Adobe rekommenderar att alla användare av Flash Player med system som stöds, uppdaterar till den senaste versionen av spelaren via Flash Player Download Center.

Adobes supportpolicy för Flash Player är att ge support för aktuell version och närmast föregående större version. Säkerheten i Flash Player 7 uppdaterades med hänsyn till användare med Windows 95-, Microsoft NT- och Macintosh Classic. Den uppdaterades också för Linux och Solaris-användare innan Flash Player 9 släpptes.

Om du har en datorkonfiguration som inte stöds av den senaste spelaren, eller om du vill fortsätta använda Adobe Flash Player 7, hittar du installationsprogram för äldre versioner under rubriken Arkiverade versioner av Flash Player. Informationen i denna TechNote gäller fortsatt alla utvecklare som testar i Flash Player 7.

Lösning

Välj rätt version av Flash Player.

Det generella avinstallationsprogrammet (uninstall_flash_player.exe) är utformat för att fungera med den nya versionskontrollens logik och kan användas för att ta bort Flash Player från systemet. (Avinstallationsprogrammet kan hämtas via sidan Avinstallera Flash Player | Windows.) Avinstallationsprogrammet kan användas för att ta bort Flash Player oavsett vilken version det gäller. Om du vill växla från en senare version av Flash Player till en tidigare rekommenderar Adobe att du avinstallerar den befintliga versionen helt innan den andra installeras.

Installationen av tidigare versioner av Flash Player kan misslyckas.

Om du har haft en senare version av Flash Player för Internet Explorer installerad är det vanligt att installation av tidigare versioner inte tillåts. Har du t.ex. tidigare haft Flash Player 9.0.47.0 installerad och sedan försöker installera version 9.0.45.0 kan installationen misslyckas. Om installationen misslyckas kan du följa instruktionerna i avsnittet Installera en tidigare version av Flash Player | Internet Explorer | Windows.

Obs! När du testar för Windows Vista, är 9.0.28.0 den tidigaste versionen som stöds. Om du använder Windows Vista och har en tidigare version, måste du uppdatera den.

Flash Player 10.1 eller senare


Kommandoradsargumenten har ändrats avsevärt i Flash Player 10.1 (Argo). Användare måste inte längre använda argumentet -clean/-force för att tvinga en fullständig avinstallation av Flash Player när ett fristående avinstallationsprogram används. Om FlashUtil.exe används för avinstallation måste användaren dock fortfarande använda argumentet -force för att utföra en fullständig avinstallation.

Obs! De argument som är förtecknade nedan gäller endast installationsprogrammet med filtillägget EXE, inte det med MSI.

De nya kommandoradsargumenten är:

 • -install: Utför en tyst installation av Flash Player.
 • -unistall: Utför en tyst avinstallation av Flash Player.
  • Obs! Dessa argument kan användas med ett fristående avinstallationsprogram, eller med FlashUtil.exe i katalogen \Macromed\Flash.
 • -uninstall {activex | plugin}: Utför en avinstallation av en specifik spelare, antingen ActiveX (Internet Explorer) eller ett plugin-program (andra webbläsare).
  • Obs! Detta argument kan användas med ett fristående avinstallationsprogram, eller med FlashUtil.exe i katalogen \Macromed\Flash.
  • Obs! Vid avinstallation av en specifik spelare måste denna specifika typ av spelare anges med det tysta avinstallationsargumentet. Annars fungerar inte avinstallationen och båda typerna av spelare avinstalleras.

Flash Player 9.0.28.0 till 10.0.45.0

 

Hjälpfilen FlashUtil.exe installeras tillsammans med Flash Player 9.0.28.0 till 10.0.45.0 (Coral) i katalogen C:\Windows\system32\Macromed\Flash. FlashUtil.exe innehåller nödvändiga funktioner för Windows Vista och meddelandefunktionen för automatiska uppdateringar. Det tidigare verktyget (UninstFl.exe) behövs inte längre och installeras inte längre tillsammans med Flash Player.

Verktyget har samma versionsnummer som kontrollen. Detta innebär att FlashUtil9b.exe installeras tillsammans med kontrollen Flash9b.ocx. FlashUtil.exe innehåller även flera funktioner som utvecklare kan använda för att växla mellan spelaren och felsökningsversionen vid testning. Utvecklare kan förändra standardbeteendet med hjälp av följande kommandoradsflaggor:

KODEXEMPEL: %s [-uninstallUnlock] [-uninstallLock] [-uninstallControlPath] path]

 • Om ett kommando körs utan flaggor visas meddelandet om automatisk uppdatering.
 • -uninstallUnlock: Låser upp kontrollen. Ger OCX-fil och registernycklar behörighet att skriva/radera utan att radera filer.
 • -uninstallLock: Låser kontrollen. Nekar behörighet att skriva/radera.
 • -uninstallControlPath path: Valfritt. Åsidosätter standardsökvägen till kontrollen. Kan bara användas tillsammans med någon av de andra flaggorna. Om flaggan utelämnas baseras sökvägen på informationen i registret.

Standardsökvägen anges i följande registernyckel:

HKCR\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InProcServer32

Till exempel C:\Windows\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

Hur FlashUtil*.exe används tillsammans med låskontrollerna förklaras enklast med ett exempel: När du utvecklar och testar innehåll önskar du att granska uppspelningen i både Flash Player 8 och Flash Player 9. Du har versionerna 8.0.24.0 och 9.0.28.0 av kontrollen i olika kataloger med olika namn. Version 9.0.28.0 är den kontroll som för närvarande är registrerad och du vill nu byta till version 8.

Först låser du upp den registrerade kontrollen, utan att radera den (för att kunna växla tillbaka till den senare):

FlashUtil9b.exe -uninstallUnlock c:\WINDOWS\System32\Macromed\Flash\Flash9b.ocx

Därefter registrerar du kontrollen för version 8:

regsvr32.exe c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

Nu är version 8 den för närvarande installerade och registrerade Flash Player. Låskontrollerna innehåller självregistreringskoden som låser kontrollen.

Flash Player 9.0.16.0 eller tidigare utgåvor

 

Vissa versioner av Flash Player före 9.0.28.0 installeras tillsammans med ett avinstallationsprogram, UninstFl.exe, som ligger i katalogen C:\Windows\system32\Macromed\Flash.

Version

Innehåller UninstFl.exe

Flash Player 7

7.0.63.0, 7.0.68.0 och senare

Flash Player 8

8.0.24.0, 8.0.33.0 och senare

Flash Player 9

9.0.16.0

Standardbeteendet för ninstFl.exe är att meddela användaren, låsa upp kontrollen, avregistrera kontrollen och sedan radera OCX-filen, GetFlash.exe och Get.Flash.exe.manifest. UninstFl.exe raderar inte sig själv och kan inte ta bort filer som används. UninstFl.exe fungerar bara på de nya låskontrollerna. Äldre kontroller innehåller inte registreringslogiken som låser eller låser upp filen, vilket gör att UninstFl.exe inte vet att de ska raderas. Om de körs på äldre kontroller raderas GetFlash.exe och GetFlash.exe.manifest men själva kontrollen blir kvar. För att försäkra dig om att Flash Player har avinstallerats helt måste du köra det generella avinstallationsprogrammet uninstall_flash_player.exe. (Avinstallationsprogrammet kan hämtas via sidan Avinstallera Flash Player | Windows.)

UninstFl.exe innehåller även flera funktioner som utvecklare kan använda för att växla mellan olika versioner av spelaren vid testning. Utvecklare kan förändra standardbeteendet med hjälp av följande kommandoradsflaggor:

KODEXEMPEL: %s [-quiet] [-unlock] [-lock] [filename]

Endast det första tecknet i en flagga har betydelse.

 • -q: Utelämna meddelanden.
 • -u: Lås upp. Ger OCX-fil och registernycklar behörighet att skriva/radera utan att radera filer.
 • -l: Lås. Nekar behörighet att skriva/radera.
 • Filnamn: Åsidosätter standardsökvägen. Standardsökvägen anges i registernyckeln HKCR\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InProcServer32. Till exempel C:\Windows\system32\Macromed\Flash\Flash85.ocx

Hur UninstFl.exe används tillsammans med låskontrollerna förklaras enklast med ett exempel: När du utvecklar och testar innehåll granskar du uppspelningen i både Flash Player 7 och Flash Player 8. Du har versionerna 7.0.63.0 och 8.0.24.0 av kontrollen i olika kataloger med olika namn. Version 8 är den kontroll som för närvarande är registrerad och du vill nu byta till version 7.

Först låser du upp den registrerade kontrollen, utan att radera den (för att kunna växla tillbaka till den senare):

UninstFl.exe -u c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash8.ocx

Därefter registrerar du kontrollen för version 7:

regsvr32.exe c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash.ocx

Nu är version 7 den för närvarande installerade och registrerade Flash Player. Låskontrollerna innehåller självregistreringskoden som låser kontrollen.

Ytterligare information

Uppdateringen av Flash Player 7 (7.0.63.0) och Flash Player 8 (8.0.24.0) innehöll säkerhetsförbättringar och extra kontroller av programversionen vid installationen. Eftersom äldre installationsprogram och kontroller inte innehöll den nya versionskontrollens logik, låste sig Flash Player-kontrollen vid installationen. Från och med den här uppdateringen är alla installationsprogram och avinstallationsprogram från Adobe utformade för att fungera med den nya funktionen. Användarens upplevelse vid installationen påverkas inte. Utvecklare av Flash och Flex kan, på grund av förändringen, behöva göra smärre förändringar i sättet på vilket de vanligtvis växlar mellan olika versioner av spelaren.

Vanliga installationsproblem:

Symptom

Diagnos och lösning

Det går inte att radera den registrerade kontrollen eller mappen Macromed\Flash manuellt.

Orsak: Den kontroll som för närvarande är registrerad är låst och kan inte raderas manuellt.

Lösning: Ta bort samtliga filer med det allmänna avinstallationsprogrammet, eller kör uninstfl.exe -u eller FlashUtil.exe -uninstallUnlock för att låsa upp den registrerade kontrollen och radera den manuellt.

Det går inte att byta filnamn på den registrerade kontrollen.

Orsak: Den kontroll som för närvarande är registrerad är låst och kan inte döpas om utan att först låsas upp.

Lösning: Kör uninstfl.exe -u eller FlashUtil.exe -uninstallUnlock för att låsa upp kontrollen och döp därefter om filen.

När regsvr32 körs på en flash*.ocx-fil visas följande felmeddelande:

Orsak: Den kontroll som för närvarande är registrerad är låst och måste låsas upp innan en annan version av spelaren kan registreras.

Lösning: Kör uninstfl.exe -u eller FlashUtil.exe -uninstallUnlock på den för närvarande registrerade kontrollen för att låsa upp den. Kör därefter regsvr32 on på önskad version av Flash Player för att registrera den.

 

 

 

Nyckelord: uppdateringar; stödregler; programfix; felsökning; 4da116d3

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?