Följande lista visar de filformat som Flash Professional CS5.5 kan öppna, importera, exportera, publicera eller spara. Mer information om specifikt stöd för varje filformat finns i Flash Professional CS5.5 Hjälp.

Filformat som Flash Professional CS5.5 kan öppna

Filformat Filnamstillägg
Adobe Flash redigeringsfil FLA
ActionScript-fil AS
Flash XML-fil XML
Kompilerad Flash-fil SWF
ActionScript-kommunikationsfil ASC
Flash JavaScript-fil JSFL

Föråldrade filformat

Flash Professional CS5.5 kan inte längre importera FreeHand-, PICT-, PNTG-, SGI- och TGA-filer. Det går inte längre att exportera EMF-filer, WMF-filer, WFM-bildsekvenser, BMP-sekvens eller TGA-sekvens från Flash.

Grafiska filformat som Flash Professional CS5.5 kan importera

Filformat Filnamstillägg
Adobe Illustrator (version 10 eller tidigare) AI
Adobe Photoshop PSD
AutoCAD 10 DXF DXF
Bitmapp BMP, DIB
Enhanced Windows Metafile (enbart Windows) EMF
FutureSplash Player SPL
GIF- och animerad GIF GIF
JPEG JPG, JPEG
PNG inklusive Fireworks PNG-filer PNG
Flash Player 6/7 SWF
Windows-metafil WMF
Adobe XML Graphic-fil FXG

Du kan importera följande bitmappsfilformat i Flash Professional CS5.5 för Mac och Windows om QuickTime 4 eller senare är installerat:

Filformat Filnamstillägg
QuickTime-bild QTIF
TIFF TIF, TIFF

Ljudfilsformat som Flash Professional CS5.5 kan importera

Filformat Filnamstillägg
Adobe Soundbooth ASND
Wave (enbart Windows) WAV
Audio Interchange File Format (Endast Mac OS) AIFF
MP3 MP3

Du kan importera följande ljudfilsformat i Flash Pro CS5.5 på Mac och Windows om QuickTime 4 eller senare är installerat:

Filformat Filnamstillägg
Audio Interchange File Format AIF, AIFF
Sound Designer II (endast Mac) SD2
QuickTime-filmer med enbart ljud MOV, QT
Sun AU AU
System 7-ljud (endast Mac) SND
Wave WAV

Videofilformat som Flash Professional CS5.5 kan importera

Filformat Filnamstillägg
QuickTime Movie MOV, QT
Video för Windows AVI
MPEG MPG, M1V, M2P, M2T, M2TS, MTS, TOD, MPE, MPEG
Digitalvideo DV, DVI
Video för Adobe Flash FLV, F4V
3GPP/3GPP2 för mobila enheter 3GP, 3GPP, 3GP2, 3GPP2, 3P2
MPEG-4 MP4, M4V, AVC

Filformat som Flash Professional CS5.5 kan exportera

Filformat Filnamstillägg
Kompilerade Flash-filmer SWF
PICT och PICT-sekvens (enbart Mac) PCT, PIC
Enhanced Windows Metafile och EMF-sekvens (enbart Windows) EMF
Windows Metafile och WMF-sekvens (enbart Windows) WMF
Bitmapp och BMP-sekvens (enbart Windows) BMP, DIB
GIF, GIF-sekvens och animerad GIF GIF
JPEG och JPEG-sekvens JPG, JPEG
PNG och PNG-sekvens PNG
QuickTime Movie (enbart Windows) MOV
Windows AVI (Windows) AVI
WAVE-ljud (Windows) WAV
Adobe XML Graphic-fil FXG

Filformat som Flash Professional CS5.5 kan publicera

Filformat Filnamstillägg
Kompilerad Flash och Flash Lite-fil SWF
Kompilerad AIR-fil AIR
HTML HTML
GIF GIF
JPEG JPG, JPEG
PNG PNG
Windows Projector EXE
Macintosh Projector APP
Kompilerat Flash-bibliotek/skript SWC
Kompilerad Flash Player Flex-signerad RSL-fil SWZ

Filformat som Flash Professional CS5.5 kan spara

Filformat Filnamstillägg
Adobe Flash CS5-fil FLA
Adobe Flash CS4-fil FLA
Adobe Flash CS5 okomprimerat dokument XFL
ActionScript-fil AS
XML-fil XML
ActionScript-kommunikationsfil ASC
Flash JavaScript-fil JSFL

 

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy