Transparenssupport | Flash Professional

Om du vill importera en genomskinlig bitmapp börjar du med att skapa en alfakanalsbitmapp i valfritt redigeringsverktyg (t.ex. Adobe Fireworks). Mer information om hur du arbetar med alfakanaler finns i dokumentationen till bitmappsredigeraren. Spara bilden som 32-bitarsbild, helst i formatet PNG för bästa färgåtergivning. När du importerar PNG-filen till Flash med alternativet Arkiv > Importera bibehålls alfakanalens transparens. Om du använder Fireworks hittar du fler tips om hur du exporterar PNG-filer med genomskinlig bakgrund till Flash i avsnittet Använda Fireworks och Flash tillsammans.

Flash kan även importera genomskinliga GIF89a-bilder. Se nedan. JPEG-formatet har däremot inte stöd för genomskinlighet.

Genomskinliga SWF-filer

Det går att göra en SWF-fils bakgrundsfärg genomskinlig medan den spelas upp i en webbläsare. Fullständig information finns i avsnittet Skapa en genomskinlig bakgrund i en SWF-fil.

Ta bort bakgrunden i importerade bitmappar

Förutom att importera bitmappar med genomskinliga bakgrunder till Flash kan du även ta bort bakgrunden efter det att bilden har importerats.

Så här tar du bort bakgrunden från rasterbilder:

 1. Välj Arkiv > Importera till scen för att hämta bitmappen till din SWF-fil.
 2. Markera bilden.
 3. Välj Ändra > Dela upp.
 4. Avmarkera bilden.
 5. Välj lassoverktyget.
 6. Klicka på trollspöt i fältet Alternativ på panelen Verktyg.
 7. Markera bitmappens bakgrundsyta.
 8. Tryck på Delete.
 9. Konvertera den återstående bilden till grafik eller en filmklippssymbol.

Kända problem med transparenta bitmappar

Följande är några kända problem med att bevara transparens hos importerade bitmappar.

Problem 1

Statiska, transparenta GIF-filer förblir inte transparenta då de exporteras eller publiceras. Bakgrundsfärgen syns fortfarande.

Lösning

Exportera filen som en animerad GIF med en bildruta som loopar och välj transparent läge. 

Problem 2

När du importerar genomskinliga GIF-bilder till Flash och lägger dem på scenen, visas ibland de genomskinliga ytorna som fasta färger.

Förklaring

Flash importerar ibland GIF-filer på fel sätt, beroende på filens bakgrundsfärg och indexfärg. Om en importerad GIF-fil har en annan indexfärg än den genomskinliga färgen visas istället en enfärgad bakgrund in Flash.

Lösning

Skapa GIF-bilder med samma genomskinlighet och indexfärg när de ska användas i Flash. Du kan välja indexfärg och genomskinlighetsnivå när du sparar eller exporterar bilder i GIF-format. När dessa färger har samma RGB-värden, visas bakgrundsfärgen korrekt som genomskinlig i Flash. Mer detaljerad information om detta finns i dokumentationen till ditt bildredigeringsprogram.

Problem 3

Genomskinliga ytor i PNG-bilder uppvisar artefakter i Flash när bildskärmen visar 16-bitarsfärg. En artefakt är en halvtransparant bild som visas där bilden borde vara helt genomskinlig.

Förklaring

Det här är ett symptom på hur Flash rastrerar färger för 16-bitarsskärmar.

När ytor med alfakanal visas ovanpå enfärgade ytor använder Flash ett enda pixelvärde för hela färgytan. När den visar övertoningar eller bilder använder Flash ett mönster av pixelvärden så att färgskiftningarna blir mjukare. När en alfakanal läggs över en enfärgad yta växlar Flash från ett enda pixelvärde till ett mönster av pixelvärden. Det är i denna växling som de "spöklika" artefakterna uppstår.

En mer teknisk beskrivning av problem med 16-bitarsfärg i Flash finns i avsnittet HTML-färger skiljer sig från SWF-färger.

Lösning

Det finns tre rekommenderade sätt att kringgå problemet:

 • Välj hela färger där samtliga RGB-värden är multipler av 16. I detta färgformat orsakar alfaområden inget gitter på 16-bitarsskärmar. Metoden förhindrar dock inte att artefakter uppstår på 8-bitarsskärmar.
 • Ändra hela färger till övertoningar av en enda färg: Med den här tekniken luras Flash att alltid rastrera färgen vilket motverkar bildandet av artefakter.
 • Dela upp bitmappen och använd lassoverktyget för att maskera och radera de genomskinliga delarna av bilden. Med den här metoden tas de "spöklika" områdena bort och artefakterna blir mindre uttalade.

Nyckelord: transparens; genomskinlig; bakgrund; gif; bitmapp; importera; alfakanal; PNG; GIF; JPG; TIFF; wmode; 16-bitars; artefakter; spökpixlar; tn_12804

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto