Använda Flash för att lägga till ljud på en webbsida: en introduktion

Uppspelning av ljud på webbsidor
Ljudfiler i olika format hanteras olika och inkonsekvent av olika webbläsare och på olika datorer. För viss förutsägbarhet och kontroll kan användare föra in ljud i Dreamweaver genom att först infoga det i en SWF-fil (skapad av Macromedia Flash). SWF-filen spelas upp med Flash-tillägg som kommer med de flesta webbläsare. Flash är en streamingteknik, så ljudfiler kan börja spelas upp även innan hela filen har hämtats helt.

JavaScript-kontroll av ljud som är inbäddat i en SWF-fil
En SWF-fil kan styras med JavaScript-beteenden. Exempelvis kan ett knapptryck utlösa uppspelning av en SWF-fil som innehåller en ljudfil. Tyvärr finns några webbläsare som inte tillåter JavaScript att kontrollera inbäddade element som Flash-filmer. (Se Inte alla webbläsare stöder JavaScript-kontroll av inbäddat innehåll [TechNote 15431] för mer information.)

Nedan visas ett diagram över vilka webbläsare som stöder JavaScript-kontroll av inbäddade element:

Webbläsare som stöds

Windows

Macintosh

Internet Explorer 4.x

Internet Explorer 5.x

Netscape 4.x

Netscape 6

Ta med en MP3-ljudfil till Dreamweaver med en Flash SWF-fil

Självstudier i den här serien använder både Flash 5 och Dreamweaver 4 för att lägga till ljud till en webbsida. De använder en typ av ljud vardera, MP3 (Motion Picture Experts Group Audio), som är inbäddad i en SWF-fil i Flash som sedan spelas upp eller kontrolleras i Dreamweaver. Andra ljudformat (som WAV för Windows eller AIFF för Macintosh) kan också läggas till i SWF-filen. Självstudier inkluderar:

När du använder Flash för att lägga till bakgrundsmusik på en webbsida (TechNote 15345)

Efter att ha bäddat in en MP3-ljudfil i en Flash SWF-fil kan du lägga till SWF-filen i ett Dreamweaver-dokument för bakgrundsljud.

Använda Flash för att spela upp ljud när någon klickar på en knapp (TechNote 15326)

Utlös uppspelningen av SWF-filen genom att koppla ett JavaScript-kontrollbeteende till en knapp eller länkad text.

Använda Flash för att spela upp ljud i en viss bildruta på tidslinjen (TechNote 15347)

Fördröj starten på SWF-filen genom att placera ett beteende på tidslinjen i Dreamweaver.

Mer information

För mer information om hur du arbetar med ljud i Flash ska du se följande Flash TechNotes och artiklar:

Mer information om hur du arbetar med ljud i Dreamweaver finns i följande Dreamweaver TechNotes och artiklar:


 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online