Flash Professional CC 2014 | Versionsinformation

Välkommen till Adobe® Flash Professional CC version 2014 (februari 2015). Den här sidan innehåller den senaste produktinformationen och uppdateringar som inte ingår i dokumentationen för Flash Professional.

Flash Professional CC version 2014 | Uppdatering från februari 2015

Uppdateringen från februari 2015 av Flash Professional CC version 2014 inkluderar:

 • Integration av Flash Player 16.0 och AIR SDK 16.0
 • Optimeringar för HTML5 Canvas-utdata
 • Ljuddelning
 • Maskeringsstöd i SDK för anpassade plattformar
 • Korrigeringar i stöd för anpassade plattformar
 • Wacom buggkorrigeringar

Du hittar mer information i Nyheter i Flash Professional CC version 2014 | Februari 2015.

Flash Professional CC version 2014 | Oktober 2014

Uppdateringen av Flash Professional CC version 2014 från oktober innehåller funktioner för att:

 • Skapa plugin-program för Flash Pro med stöd för anpassade plattformar
 • Definiera anpassade penslar
 • Skapa en bana med variabel bredd och färg för objekt du animerar
 • Använda ljud och bildruteskript i WebGL-dokument
 • Publicera program för Intel x86-baserade Android-enheter
 • Publicera AIR-program med delad körningsmiljö
 • Importera SWF-filer

Du hittar mer information i Nyheter i Flash Professional CC version 2014 | Oktober 2014.

Flash Professional CC version 2014 | Juli 2014

Uppdateringen av Flash Professional CC 2014 från juli innehåller funktioner för att lägga till interaktivitet i WebGL-innehåll.

Du hittar mer information i Nyheter i Flash Professional CC (version 2014).

Flash Professional CC version 2014

Den senaste versionen av Flash Professional är en större uppdatering, som bland annat innehåller en ny och bättre rörelseredigerare, möjlighet att skapa och publicera statiskt WebGL-innehåll och ett verktyg för variabel bredd för att förbättra linjer. Den här uppdateringen innehåller även korrigeringar av en del allvarliga fel, som rapporterats av Flash Professional-användare.

Du hittar mer information i Nyheter i Flash Professional CC (version 2014).

Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/flash_systemreqs_se.

Utöver systemkraven för Adobe Flash Professional CC kan program som skapats med AIR for iOS endast köras på enheter med stöd för iOS 4.2 eller senare samt i tredje och fjärde generationens iPod Touch, iPhone 3GS, 4, 4S och 5, och i iPad 2 & 3.

Program som skapats och publicerats från Flash Professional CC för Android-plattformar kan köras på enheter med Googles operativsystem Android™ 2.3 eller senare.  En lista med de senaste certifierade enheterna finns på www.adobe.com/flashplatform/certified_devices/.

Obs! MAC OSX 10.6 stöds inte i Flash Professional CC (2014).

Installationsanvisningar

Du hittade detaljerade anvisningar om installation på installationssidan 
http://helpx.adobe.com/se/creative-cloud/help/install-apps.html

Utvärderingsversioner

Utvärderingsversioner på Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade testversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Du måste vara online och inloggad med ett Adobe-ID för att kunna börja använda den kompletta versionen.

Licensavtal

Internet-anslutning, Adobe-ID och ett godkännande av licensavtalet är ett krav för att aktivera och använda produkten. Produkten kan vara integrerad med eller tillåta åtkomst till vissa Adobe-tjänster eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Tjänsterna från Adobe är endast tillgängliga för användare som är 13 år och äldre, och för dessa krävs ytterligare användarvillkor och att Adobes Onlinesekretesspolicy godkänns ( http://www.adobe.com/se/aboutadobe/legal.html). Program och tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder och de kan förändras eller avbrytas utan föregående varning. Extra avgifter eller medlemskapsavgifter kan i vissa fall krävas.

Nya funktioner

En fullständig lista över nya funktioner i Flash Professional CC (version 2014) finns på den här sidan.

Onlineresurser

Skicka in buggrapporter & förslag på nya funktioner

Om du vill skicka in förslag på nya funktioner och buggrapporter för Flash Professional skickar du ett e-postmeddelande till oss genom att fylla i följande formulär:  http://www.adobe.com/go/wish_se/

Flash Professional CC och Google Play

Flash Professional CC har stöd för publicering av AIR-program för Android, vilket innebär att utvecklare kan skapa program för Google Play.  Som utvecklare måste du ha ett konto hos Google Play om du vill publicera dina program där.  Du hittar mer information på http://market.android.com/publish, där du också kan skapa ett konto.

Krav för Apple App Store

Utvecklare kan skapa program med AIR for iOS och publicera dem hos Apple App Store. Detta kräver dock att utvecklaren är medlem i iOS Developer Program och följer riktlinjerna för programmet.

Det krävs ett utvecklarcertifikat från Apple om du ska kunna testa och distribuera program för iOS. Apple publicerar information om sina utvecklarprogram på http://developer.apple.com/ios/.

Den senaste informationen om Adobe AIR-versioner finns på http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_se.

Extension Manager CC 7.2

Med Adobe Extension Manager CC kan du ladda ned och installera användbara tillägg för Flash Professional CC. Om du vill installera Extension Manager CC ska du välja Hjälp > Hantera tillägg. Detta leder till att Extension Manager CC automatiskt installeras.

Mer information om Extension Manager finns här.

Kända fel

Besök Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i alla Creative Cloud-program.

 • [Referensnummer 3773520]: (Endast Mac) Installationen av Flash Professional kan misslyckas om operativsystemspråket är Kinesiska (förenklad), Kinesiska (traditionell) eller Koreanska. Information om hur du löser det här problemet finns i den här KB-artikeln.
 • [Referensnummer 3738000]: Första och sista bildrutan inkluderas inte när video exporteras från Flash Professional.
 • [Referensnummer 3656916]: Ljudet börjar strömmas och spelas upp från den första bildrutan även om spelhuvudet placeras i en annan bildruta.
 • [Referensnummer 3726298]: Snabbspolning på tidslinjen körs inte med en fast bildrutefrekvens när rörelseredigeraren är öppen på tidslinjen.
 • [Referensnummer 3703069]: Linjer med variabel bredd delas när du ritar objekt ovanför dem.
 • [Referensnummer 3713553]: FPS-värdet minskas när objekt överlappar forminterpolerade objekt med variabel bredd.
 • [Referensnummer 3809093]: SVG-export/WebGL/Canvas-publicering fungerar inte vid export/publicering till en plats i ett UNC-nätverk
 • [Referensnummer 3779628]: Alternativ för tryck, lutning och suddning fungerar inte med musläge på Wacom
 • [Referensnummer 3760092]: Problem när dokument som skapats med Flash Professional CC 2014 öppnas med Flash Professional CC:
  •  "Det gick inte att läsa in scenen i minnet." visas när du öppnar ett WebGL-dokument i Flash Professional CC. Samma fel gäller även andra typer av filer (HTML5 Canvas, ActionScript 3.0). Starta om Flash Professional CC för att lösa det här problemet.
  • Om du öppnar en fil som innehåller en linje med variabel bredd i Flash Professional CC konverteras den till en normal linje, och det visas ingen varning.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto