Flash Professional CS5.5 versionsinformation

Adobe Flash Professional CS5.5 Viktigt

Välkommen till Adobe® Flash® Professional CS5.5. Dokumentet innehåller den senaste produktinformationen, uppdateringar och felsökningstips som inte finns i Flash Professional CS5.5-dokumentationen.

Systemkrav

Installera programmet

Avinstallera programmet

Utvärderingsversioner

E-licensiering

Registreringsinformation

Stöd för AIR i Flash Professional CS5.5

Kända problem med Flash Professional CS5.5

Kundtjänst

Fler resurser

Systemkrav 

Obs! Flash Professional CS5.5 är ett 32-bitars program som kan installeras på datorer med antingen 32-bitars eller 64-bitars operativsystem. 

Windows®

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor
 • Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 rekommenderas) eller Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 1; certifierat för 32-bitars Windows XP och Windows Vista eller Windows 7
 • 1 GB RAM (2 GB rekommenderas)
 • 3,5 GB ledigt utrymme på hårddisken för installation, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (installation på flashminne stöds inte)
 • Bildskärm: 1 024 × 768 pixlar (1 280 × 800 rekommenderas); 16-bitars grafikkort eller bättre 
 • DVD-ROM-enhet 
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.6.2 
 • Bredbandsuppkoppling till internet krävs för onlinetjänster och Creative Suite Subscription Edition*

 Mac OS 

 • Flerkärnig Intel®-processor 
 • Mac OS X v10.5.7 eller v10.6
 • 1 GB RAM (2 GB rekommenderas)
 • 4 GB ledigt utrymme på hårddisken för installation, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera programmet på skiftlägeskänsliga filsystem eller flashminnen)
 • Bildskärm: 1 024 × 768 pixlar (1 280 × 800 rekommenderas); 16-bitars grafikkort eller bättre 
 • DVD-ROM-enhet
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.6.2 
 • Bredbandsuppkoppling till internet krävs för onlinetjänster och Creative Suite Subscription Edition*

Utöver systemkraven för Adobe Flash Professional CS5.5 kan program som skapats med AIR för iOS endast köras på enheter med stöd för iOS 4 eller senare och tredje och fjärde generationens iPod Touch, iPhone 3GS och iPhone 4 samt iPad.

Program som skapats och publicerats från Flash Professional CS5.5 för Android-plattformar kan köras på enheter med Googles operativsystem Android™ 2.2 eller senare.  En lista med de senaste certifierade enheterna finns på www.adobe.com/se/flashplatform/certified_devices/.

Uppdaterade systemkrav för Flash Professional CS5.5 finns på www.adobe.com/go/flash_systemreqs.

Systemkrav för CS Live* finns på www.adobe.com/go/cslive_requirements.

*Adobe CS Live-tjänsterna ingår kostnadsfritt under begränsad tid och inkluderar Adobe® BrowserLab, Adobe® CS Review, Acrobat.com, Adobe® Story och SiteCatalyst® NetAverages† Läs mer.

† Du kan utöka produktens funktionalitet med hjälp av vissa nättjänster, som Adobe CS Live (”onlinetjänster").  Onlinetjänsterna och en del funktioner som ingår i dem finns inte i alla länder, på alla språk eller för alla valutor. Tjänsterna kan dessutom helt eller delvis dras in eller ändras utan förvarning.  Användningen av onlinetjänsterna regleras av separata användningsvillkor och av integritetspolicyn. Vissa tjänster kan kräva att du registrerar dig. Vissa onlinetjänster kan vara avgiftsbelagda och kräva ett abonnemang.  Reservation för ändringar av avgifterna.  Om du vill ha mer information och läsa användningsvillkoren samt sekretesspolicyn kan du gå till  www.adobe.com

 Installera programmet

1. Stäng alla program som körs i datorn – inklusive andra Adobe-program och webbläsare – innan du startar installationen.  Vi rekommenderar också att du tillfälligt stänger av virusskyddet under installationen.

2. Du måste ha administratörsbehörighet eller kunna validera som administratör.

3. Gör något av följande: 

Windows:

 • Sätt i dvd-skivan i enheten och följ instruktionerna på skärmen. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt går du till Adobe Flash Professional CS5.5-mappen som finns på rotnivån på dvd-skivan och startar installationen genom att dubbelklicka på Set-up.exe.
 • Om du laddade ned programmet från webben extraheras och startas installationsprogrammet automatiskt.  Om installationsprogrammet inte startar automatiskt öppnar du mappen, går till Flash Professional CS5.5-mappen, dubbelklickar på Set-up.exe och följer instruktionerna på skärmen.

Macintosh:

 • Sätt i dvd-skivan i enheten, gå till programmappen för Adobe Flash Professional CS5.5 som finns på rotnivån på skivan, dubbelklicka på Install.app och följ instruktionerna på skärmen.   
 • Om du hämtade programvaran från webben öppnar du dmg-filen, går till mappen Adobe Flash Professional CS5.5, dubbelklickar på Installera och följer instruktionerna på skärmen.

4. Om du installerar en uppgradering söker installationsprogrammet efter en giltig uppgraderingsprodukt på datorn.  Om det inte går att hitta en produkt som ska uppgraderas uppmanas du att ange serienumret för den.  Du kan också installera provversionen av programmet och sedan ange dina nya och tidigare serienummer i serienummerfönstret som visas vid start.  

5.  Om du installerar Flash Professional CS 5.5 Subscription Edition måste du vara ansluten till internet. Installationsprogrammet varnar dig om du är offline. Du måste ha ett Adobe ID för att köpa en prenumeration.  Om du av någon anledning inte kan ansluta till internet kan du installera provversionen av programvaran och ange serienumret för din prenumeration och ditt Adobe ID under installationen. Mer information om prenumerationsprogram finns på www.adobe.com/go/subscription_learnmore.


Felsöka installationsproblem

Mer installationshjälp för CS5.5 finns påwww.adobe.com/go/cs5install.

Mer information om felsökning av installationen finns på www.adobe.com/go/support_loganalyzer_se.

 Avinstallera programvaran

 1. Stäng alla program som körs – inklusive andra Adobe-program och webbläsare – innan du startar avinstallationen. 
 2. Gör något av följande: 
  • I Windows XP öppnar du Kontrollpanelen och dubbelklickar på Lägg till eller ta bort program. Markera den produkt du vill avinstallera, klicka på Ändra/ta bort och följ instruktionerna på skärmen. 
  • I Windows Vista och Windows 7 öppnar du Kontrollpanelen och dubbelklickar på Program och funktioner. Markera den produkt du vill avinstallera, klicka på Avinstallera och följ instruktionerna på skärmen.
  • VIKTIGT! Mac OS har avinstallationsfunktioner. Avinstallera INTE program genom att dra dem till papperskorgen. Om du vill avinstallera på Mac OS X på ett säkert sätt dubbelklickar du på installationsprogrammet i Program/Verktygsprogram/Adobe-installationsprogram eller dubbelklickar på aliaset Avinstallera som finns i programmappen.  Välj Ta bort inställningar, autentisera som administratör och följ instruktionerna på skärmen.
 3. Om du avinstallerar prenumerationsprogram bör du tänka på att avinstallationen inte avbryter eller säger upp prenumerationen. Om du vill säga upp prenumerationen går du till Dina prenumerationer på www.adobe.com/go/subscriptionedition.

Obs! Om du vill installera produkten på en annan dator måste du först inaktivera programmet på en dator. Om du vill inaktivera produkten väljer du Hjälp > Inaktivera. 

 Utvärderingsversioner 

Funktioner i provversionen

Provversionerna av After Effects CS5.5, Flash Professional CS5.5, Adobe Premiere Pro CS5.5 och Audition CS5.5 saknar vissa funktioner som är beroende av programvara som licensieras från andra företag än Adobe. Exempel: vissa kodekar för kodning av MPEG-format finns endast i fullversionerna av dessa produkter. Formaten HDV, XDCAM och AVCHD med tillhörande sekvensinställningar stöds inte i provversionen för Mac OS och Windows. Provversionen av Adobe Media Encoder saknar MPEG-4, MPEG-2, MPEG-2 DVD och MPEG-2 Blu-ray som exportformat. Filimporteraren identifierar inte filtyper som inte ingår i provversionen (till exempel MPEG- och XDCAM-filer). HDV kan inte användas som inläsningsformat i provversionen för Mac OS.

Ange serienummer

Ange serienumret för den programvara du har köpt på serienummerskärmen.  Serienummerskärmen öppnas första gången du startar programmet.  Du kan ange ett serienummer för själva programmet eller ett serienummer för Creative Suite som innehåller programmet. Om den produkt du har köpt ingår i Creative Suite kan du ange serienumret i något av programmen i Creative Suite.  Andra program som installeras som en del av Creative Suite identifierar det nya serienumret nästa gång programmen startas.  Om du har köpt Flash Professional CS 5.5 Subscription Edition måste du vara ansluten till internet och du måste ange ett Adobe ID när du uppmanas till det.

Det nya serienumret identifieras bara av program som körs som provversioner.  Om något av programmen redan har licensierats med ett annat serienummer kommer det att fortsätta att använda det serienumret tills du tar bort det äldre serienumret via Hjälp > Inaktivera > Inaktivera permanent.  Det nya serienumret identifieras när programmet startas nästa gång. 

Serienumret du har köpt är avsett att användas med en viss språkversion av programmet och kan endast användas med en produkt som är installerad på det språket.

Volymlicenser 

Volymlicenskunder kan inte handla direkt via en provversion. Ett serienummer för volymlicenser kan dock användas för att serialisera alla Creative Suite-program, inklusive provversionen av Acrobat X.   Kontakta en återförsäljare eller ett auktoriserat Adobe Licensing Center om du vill beställa med en volymlicens.  Om du vill hitta en återförsäljare går du till www.adobe.com/go/resellerfinder_se.

 E-licensiering

 Du måste godkänna licensavtalet och garantivillkoren för att kunna använda den här produkten.  Mer information finns på www.adobe.com/go/eulas.  Eventuellt försöker produkten automatiskt starta en aktivering över internet. Mer information finns på www.adobe.com/go/activation_se.

 Registreringsinformation

När du skapar eller anger ett Adobe ID registreras programvaran och du får tillgång till onlinetjänsterna i Adobe CS Live. För att kunna utnyttja den kostnadsfria prenumerationen på CS Live-tjänsterna och få aktuell produktinformation, utbildning, nyhetsbrev och inbjudningar till Adobe-evenemang och seminarier måste du registrera produkten. 
Observera att om du har köpt Flash Professional CS 5.5 Subscription Edition på Adobe Store så är produkten redan registrerad och du har redan tillgång till onlinetjänsterna i Adobe CS Live.

AIR-stöd i Flash Professional CS5.5

Flash Professional CS5.5 och Android Market

Flash Professional CS5.5 har nu stöd för publicering av AIR-program för Android så att utvecklare kan skapa program för Android Market. Som utvecklare måste du ha ett konto hos Google Play om du vill publicera dina program där.  Mer information om att konfigurera ett konto finns på http://market.android.com/publish.

Krav för publicering på Apple App Store

Utvecklare kan skapa appar med AIR for iOS och publicera dem hos Apple App Store. Detta kräver dock att utvecklaren är medlem i iOS Developer Program och följer riktlinjerna för programmet.

Det krävs ett utvecklarcertifikat från Apple om du ska kunna testa och distribuera appar för iOS. Apple publicerar information om sina utvecklarprogram på http://developer.apple.com/ios/.

Den senaste versionsinformationen om Adobe AIR finns på http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_se..

 Kända problem med Flash Professional CS5.5

En lista över kända fel finns på http://www.adobe.com/go/fl_cs55_knownissues_se.

Skicka buggrapporter och förslag på nya funktioner

Om du vill skicka in förslag på nya funktioner och buggrapporter för Flash Professional skickar du ett e-postmeddelande till oss genom att fylla i följande formulär:  http://www.adobe.com/go/wish_se/.

 Kundtjänst

Kundtjänst

Adobes kundtjänst hjälper till med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska frågor. Om du vill veta hur du kontaktar Adobes kundtjänst besöker du Adobe.com för ditt land eller din region och klickar på Kontakt.

Supportplaner och tekniska resurser

Om du behöver teknisk hjälp med produkten eller information om kostnadsfria och kostnadsbelagda supportalternativ och felsökningsresurser går du till http://www.adobe.com/go/support_se/.  För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/ och klickar på menyn under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?” och klickar sedan på OK.  En alternativ metod är att klicka på Ändra bredvid landsnamnet längst upp på skärmen och välja ett annat land eller en annan region.

De kostnadsfria felsökningsresurserna omfattar Adobes kunskapsdatabas, Adobes användarforum, Adobe Support Advisor med mera.  Vi publicerar kontinuerligt nya verktyg och information på internet för att erbjuda dig flexibla alternativ som hjälper dig att lösa problem så effektivt som möjligt.

 Fler resurser

Information om kod från tredje part finns på http://www.adobe.com/go/thirdparty_se/.

© 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Nyckelord: cpsid_88854

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto