Versionsinformation | Flash Professional CS6

 

Välkommen till Adobe® Creative Suite® 6 Flash Professional. Den här sidan innehåller den senaste produktinformationen och uppdateringar som inte ingår i dokumentationen för Flash Professional.

Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/flash_systemreqs_se.

Utöver systemkraven för Adobe Flash Professional CS6 kan program som skapats med AIR for iOS endast köras på enheter med stöd för iOS 4.2 eller senare och tredje och fjärde generationens iPod Touch, iPhone 3GS och iPhone 4 samt iPad.

Program som skapats och publicerats från Flash Professional CS6 för Android-plattformar kan köras på enheter med Googles operativsystem Android™ 2.2 eller senare. En lista med de senaste certifierade enheterna finns på www.adobe.com/se/flashplatform/certified_devices/

Installationsanvisningar

Detaljerade installationsanvisningar finns på installationssidan http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_se.

(Enbart installation av Flash Professional CS6 12.0.2) När uppdateringen har installerats startas Adobe Extension Manager och tillägget Toolkit for CreateJS 1.1 installeras.

Utvärderingsversioner

Utvärderingsversioner för Creative Suite 6 är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade testversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att köpa produkten eller registrera en prenumeration. Om du köper produkten anger du serienumret på produktskärmen när du ombeds göra det. Om du köper en prenumeration måste du vara online och logga in med ett Adobe ID för att kunna använda den fullständiga versionen.

Licensavtal

Du måste godkänna licensavtalet och garantivillkoren för att kunna använda den här produkten. Gå till www.adobe.com/go/eulas_se för mer information. För att produkten ska fungera krävs aktivering och registrering via Internet. Aktivering via telefon är inte möjlig. Mer information finns på www.adobe.com/go/activation_se.

Adobes enanvändarlicens gäller för installation av en enskild produkt på två datorer (t.ex. en arbetsdator och en hemdator), förutsatt att produkten används av samma person och inte samtidigt på båda datorerna.

Obs! Om du vill installera produkten på en tredje dator måste du först inaktivera programmet på en dator. Om du vill inaktivera produkten väljer du Hjälp > Inaktivera.

Tillägget Toolkit for CreateJS

Toolkit for CreateJS 1.2 i Adobe Flash Professional är ett tillägg till Flash Professional CS6 som används av designers och animatörer för att skapa resurser för HTML5-projekt med hjälp av CreateJS JavaScript-bibliotek med öppen källkod. Tillägget har stöd för de flesta viktiga animerings- och illustrationsfunktionerna i Flash Professional, som exempelvis vektorer, bitmappar, interpoleringar, ljud, knappar, rörelsestödlinjer, animerade masker och tidslinjeskript för JavaScript. Med Toolkit for CreateJS kan du i en enda klickning exportera innehållet på scenen och i biblioteket som JavaScript-kod. Den här koden kan du sedan förhandsgranska i webbläsaren, så att du enkelt kommer igång med att bygga uttrycksfullt HTML5-baserat innehåll.

Den senaste Toolkit-uppdateringen innehåller även flera viktiga JSX-felkorrigeringar. Du bör installera den senaste versionen av Toolkit.

Hämta Toolkit for CreateJS på http://www.adobe.com/go/downloadcreatejs_se


Kända fel

Gå till Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se för att få de senaste nyheterna och information om kända fel för alla Creative Suite 6-program.

 • GB18030-stöd för Windows XP: För att få stöd för visning av alla tecken i den kinesiska GB18030-standarden på Windows XP-system bör du installera Microsofts supportpaket för GB18030. Det stödpaketet uppdaterar XP-system med bland annat teckensnitt och IME (Input Method Editor) för att korrekt stödja GB18030. Du kan hämta stödpaketet på Microsofts webbplats. (#BG061690).
 • Om du kör den förenklade kinesiska versionen av Adobe Flash Professional CS6 på Windows XP kan du inte använda GB18030-tecken på paneler och i dialogrutor i gränssnittet. Det finns nu  en lösning  för det här problemet. Gå till http://helpx.adobe.com/se/flash/kb/cannot-type-gb18030-characters-flash.html om du vill hämta  lösningen .

Mer information om kända problem med Flash Professional CS6 finns på http://adobe.com/go/fl_cs60_knownissues_se

 

Lista över fel som korrigerats i Flash Professional CS6 12.0.2

 • [Referensnr. 3178004]: Program med ANE-filer kompileras och körs med Flash Builder, men det gick inte att göra detta i Flash Professional CS6.
 • [Referensnr. 3160068]: Felsökaren i Flash Professional CS6 kraschar vid kompilering av AIR-program för iOS-enheter.
 • [Referensnr. 3165713]: Om du lägger till System.gc() i en Event.ADDED_TO_STAGE-händelsehanterare i ett Sprite- eller MovieClip-objekt kraschar Debug Launcher i Flash CS6.
 • [Referensnr. 3178486]: Det går inte att publicera ett AIR 3.3-program om sökvägen inte är installationskatalogen för Flash CS6.
 • [Referensnr. 3110580]: Relativa sökvägar för ANE genererar ett fel vid kompilering.
 • [Referensnr. 3192079]: I 64-bitarsversionen av Windows 7 återges innehåll på fel plats när Stage 3D används för att ange Starling-ramverket som mål.
 • [Referensnr. 3210480]: XML-filer som genereras av XFL-filer har felaktiga radslut mellan CDATA-avsnittet och resten av filen.
 • [Referensnr. 3153219]: Adobe Debug Launcher kraschar när du publicerar AIR-program för datorer med AIR 3.2.
 • [Referensnr. 3289557]: Flash Professional CS6 kraschar utan varning vid start.
 • [Referensnr. 3297902]: Flash Professional CS6 kraschar när du publicerar AIR-program för iOS med en ANE-fil som innehåller ett saknat element.
 • [Referensnr. 3315081]: Flash Professional CS6 lägger automatiskt till mappnamn och snedstreck i symbolnamnet när du öppnar en FLA-fil, vilket orsakar dataförlust när filen sparas igen.

Skicka in buggrapporter & förslag på nya funktioner

Om du vill skicka in förslag på nya funktioner och buggrapporter för Flash Professional skickar du ett e-postmeddelande till oss genom att fylla i följande formulär: http://www.adobe.com/go/wish_se/

 

Flash Professional CS6 och Android Market

Flash Professional CS6 har stöd för publicering av AIR-program för Android, så att utvecklare kan skapa program för Android Market. Som utvecklare måste du ha ett konto hos Google Play om du vill publicera dina program där. Du hittar mer information på http://market.android.com/publish, där du också kan skapa ett konto.

Krav för Apple App Store

Utvecklare kan skapa appar med AIR for iOS och publicera dem hos Apple App Store. Detta kräver dock att utvecklaren är medlem i iOS Developer Program och följer riktlinjerna för programmet.

Det krävs ett utvecklarcertifikat från Apple om du ska kunna testa och distribuera appar för iOS. Apple publicerar information om sina utvecklarprogram på http://developer.apple.com/ios/.

Den senaste versionsinformationen om Adobe AIR finns på http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_se.

 

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/customer_support_se

Hjälpavsnitt som handlar om nedladdning, installation och hur du kommer igång med programvaran hittar du på http://www.adobe.com/go/download_forums_se

Produkthjälp och instruktioner, inspiration och support från webbgrupper finns på http://www.adobe.com/go/learn_Flash_support_se.

Kundsupport

Om du vill kontakta Adobes kundtjänst besöker du http://www.adobe.com/go/customer_support_se. Där kan du få hjälp med produktinformation, försäljning, registrering och andra frågor.

För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se och klickar på menyn under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?”. Välj ett annat land eller en annan region och klicka på OK.


 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online