Nyheter i Flash Professional CS6

Den här artikeln innehåller en översikt över nyheterna i Adobe Flash Professional CS6.

Stöd för Adobe AIR 3.4 (endast uppdatering 12.0.2 för Flash Professional CS6)

I och med uppdatering 12.0.2 för Flash Professional CS6 utökas stödet i Flash Professional för AIR 3.4 och Flash Player 11.4. Med den här uppdateringen kan Flash Professional dessutom utnyttja funktioner från AIR 3.4 som förbättrar utvecklingsarbetsflödet för iOS-enheter.

Verktyg för CreateJS 1.2

I version 1.2 av Toolkit for CreateJS finns utökat stöd för att konvertera knappar till HTML5. I uppdateringen finns även korrigeringar för flera JSX-relaterade fel. Andra problem så som utelämnande av flera tomma nyckelbildrutor har även åtgärdats i denna uppdatering.

Du kan hämta och installera Toolkit for CreateJS 1.2 från Adobe Extension Manager CS6. Mer information om Toolkit finns i Använda Toolkit for CreateJS i Flash Professional.

Simulering av mobilinnehåll för AIR

Med den nya simulatorn för mobilinnehåll kan du simulera maskinvarutangenter, accelerometer, flerberöringsgester och geografiska platser.

Välja nätverksgränssnitt för fjärrfelsökning för AIR

När du publicerar ett AIR-program för en Android- eller iOS-enhet kan du välja vilket nätverksgränssnitt som ska användas för fjärrfelsökning. Flash Pro paketerar IP-adressen för det valda nätverksgränssnittet i felsökningsmobilprogrammet. Programmet kan sedan ansluta automatiskt till värdens IP-adress för att starta en felsökningssession så fort programmet startas på målmobilenheten. Du kommer åt inställningen via Arkiv > Publiceringsinställningar, där du väljer fliken Distribution i dialogrutan AIR-inställningar. Se artiklarna Paketera program för AIR för iOS och Publicera för Adobe AIR för datorer för mer information.

Toolkit for CreateJS

Toolkit for CreateJS i Adobe Flash Professional är ett tillägg till Flash Professional CS6 som används av designers och animatörer för att skapa resurser för HTML5-projekt med hjälp av CreateJS JavaScript-bibliotek med öppen källkod. Tillägget har stöd för de flesta viktiga animerings- och illustrationsfunktionerna i Flash Professional som exempelvis vektorer, bitmappar, klassiska interpoleringar, ljud, rörelsestödlinjer, animerade masker och tidslinjeskript för JavaScript. Med Toolkit for CreateJS kan du i en enda klickning exportera innehållet på scenen och i biblioteket som JavaScript-kod. Den här koden kan du sedan förhandsgranska i webbläsaren, så att du enkelt kommer igång med att bygga uttrycksfullt HTML5-baserat innehåll.

Toolkit for CreateJS är avsett att hjälpa Flash Pro-användare med övergången till HTML5. Det gör symboler i biblioteket och i innehållet på scenen till tydlig formaterad JavaScript-kod som är lättförstålig, redigeringsbar och återanvändningsbar av utvecklare som interaktivt kan lägga till nytt innehåll med JavaScript och CreateJS-API:er som är välbekanta för ActionScript 3-användare. Toolkit for CreateJS publicerar även en enkel HTML-sida som gör det lätt att förhandsgranska resurserna. Mer information finns i den här artikeln.

Exportera sprite-mallar

Nu kan du exportera en sprite-mall genom att välja en symbol i biblioteket eller på scenen. En sprite-mall är en enda bildfil, som innehåller alla bildelement som används i den valda symbolen. Elementen är ordnade i ett rutnät i filen. Du kan också inkludera bitmappar i biblioteket när du väljer en symbol i biblioteket. Så här skapar du en sprite-mall:

 1. Välj en symbol i biblioteket eller på scenen.
 2. Högerklicka och välj Exportera Sprite-mall.

Högeffektiv SWF-komprimering

För SWF-filer med Flash Player 11 eller senare som mål finns det nu en ny komprimeringsalgoritm, LZMA. Den nya komprimeringen kan vara upp till 40 % mer effektiv, särskilt för filer som innehåller mycket ActionScript-kod eller vektorgrafik.

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar
 2. Välj alternativet Komprimera filmen i delen Avancerat i dialogrutan och välj sedan LZMA på menyn.

Publicering i läget Direkt

Det finns ett nytt fönsterläge, Direkt, för maskinvaruaccelererat innehåll via Stage3D. (Stage3D kräver Flash Player 11 eller senare.)

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar
 2. Välj HTML-wrapper.
 3. Välj Direkt på menyn Fönsterläge.

Mer information finns i den här artikeln.

Stöd för återgivningsläget Direkt i AIR-plugin-program

Med den här funktionen läggs stöd för återgivningsläget Direkt för StageVideo/Stage3D i Flash Player till i AIR-program. Den nya inställningen renderMode=direct kan användas i programbeskrivningsfilen för ett AIR-program. Du kan ange läget Direkt för AIR for Desktop, AIR for iOS och AIR for Android.

Felsöka iOS via Wi-Fi

Du kan nu felsöka AIR-program på iOS via Wi-Fi, bl.a. brytpunkter, stega in och stega ut, variabelövervakning och spårning.

Mer information om felsökning i AIR-program finns i AIR Debug Launcher.

Stöd för låsta miljöer för AIR

Dialogrutan Publiceringsinställningar i AIR har nu ett alternativ för att bädda in AIR-miljön i program-
package. Ett program med inbäddad miljö kan köras på alla datorer, Android-enheter och iOS-enheter utan att den delade AIR-miljön behöver vara installerad.

Adobe rekommenderar:

Visa videoklipp med Adobe AIR och stöd för låsta miljöer i mobiler och datorer.

ANE-tillägg för AIR

Du kan inkludera ANE-tillägg i de AIR-program du utvecklar med Flash Pro. Med hjälp av ANE-tillägg kan dina program komma åt alla funktioner på målplattformen, även om själva miljön inte har inbyggt stöd för dem.

Hämta den senaste Flash Player inifrån Flash Pro

Du kan nu gå direkt till hämtningssidan för Flash Player på Adobe.com från Hjälp-menyn i Flash Pro.

Exportera PNG-sekvens

Använd den här funktionen för att generera bildfiler, som kan användas av Flash Pro och andra program för att generera innehåll. PNG-sekvenser används till exempel ofta i spel. Med den här funktionen kan du exportera en sekvens med PNG-filer från ett biblioteksobjekt eller från enskilda filmklipp, bildsymboler och knappar på scenen.

 1. Välj ett filmklipp, en knapp eller en bildsymbol i biblioteket eller på scenen.
 2. Högerklicka för att visa snabbmenyn.
 3. Välj Exportera PNG-sekvens.
 4. I dialogrutan Spara väljer du önskad plats för utdata. Klicka på OK.
 5. Ange önskade alternativ i dialogrutan Exportera PNG. Klicka på Exportera för att exportera PNG-sekvensen.

Nyckelord: Nyheter i Flash CS6, Nya funktioner i Flash Professional CS6, Nya funktioner i Flash CS6, Nyheter i Flash Professional CS6

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online