Översikt över nya funktioner

Det finns en uppdatering till Flash Professional CC

Mer information finns i Översikt över nya funktioner.

Adobe® Flash Professional® CC är en utvecklingsmiljö för att skapa animeringar och multimedieinnehåll för webben, som grafiska designers kan använda för att skapa interaktiva upplevelser som ser likadana ut på både datorer och mobilenheter.Nedan ges en kort introduktion till de nya funktionerna i den senaste uppdateringen av Flash Professional CC, och du hittar även länkar till andra resurser med mer information.

Flash Professional CC | November 2013

Adobe Flash Professional CC-uppdatering för december 2013 är nu tillgänglig. Uppdateringen innehåller korrigeringar av en del allvarliga fel. Adobe rekommenderar att du installerar uppdateringen.

Adobe Flash Professional CC-uppdatering för november 2013 är nu tillgänglig. I den senaste uppdateringen kan du utveckla och publicera HTML5 Canvas-innehåll. Uppdateringen innehåller även felkorrigeringar.

Skapa och publicera HTML5 Canvas-innehåll

 Nyheter i Flash Professional CC | November 2013

Med den senaste uppdateringen av Flash Professional CC ökar möjligheterna med öppna webbplattformar ytterligare tack vare dess inbyggda stöd för HTML5. Nu kan du utveckla och publicera HTML5 Canvas-innehåll direkt från Flash Pro. I den senaste uppdateringen av Flash Professional finns en ny HTML5 Canvas-dokumenttyp, som innehåller förinställda dokument- och publiceringsinställningar. Du kan arbeta med bekanta funktioner som tidslinjen, arbetsytan och verktygen i Flash Professional, men ändå producera HTML5-innehåll.

I Flash Professional CC kan du dessutom lägga till interaktivitet i HTML5 Canvas-innehåll genom att skapa inbyggt stöd för JavaScript. Du kan välja bildrutor i tidslinjen och lägga till JavaScript. Kodredigeraren i Flash Pro har förbättrats med funktioner för syntaxmarkering och kodtips för JavaScript.

I Flash Pro CC kan du automatiskt överföra befintligt ActionScript 3.0-innehåll till ett HTML5 Canvas-dokument med kommandot Konvertera AS3 till HTML5 Canvas-dokument.

Mer information finns i Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument.

Obs!

HTML5 Canvas-dokumentet använder CreateJS-bibliotek vid publicering av HTML5-innehåll, och därför är Toolkit for CreateJS hädanefter inte tillgängligt som ett tillägg.

Andra viktiga förbättringar

 • Nya JavaScript-API:er för interpoleringsobjekt och SpriteSheetExporter-objekt.
 • Plattformsstöd:
  • Operativsystem: Microsoft® Windows 8.1 och MAC OSX 10.9 stöds också
  • Publiceringsmål: Flash Player 11.8 och AIR 3.8 stöds också
  • AIR: Du kan inkludera AIR 3.9 SDK med alternativet Hantera AIR SDK, som har stöd för iOS-simulatorn 7.0.

Flash Professional CC | Juni 2013

Versionen från  juni 2013 är ett helt uppdaterat Flash Professional CC-program med en modulär 64-bitars arkitektur, anpassat användargränssnitt och kraftfulla nya funktioner. Det är även ett äkta Cocoa-program med framtida kompatibilitet med Mac OS X. Denna omfattande omarbetning medför avsevärda förbättringar i prestanda, tillförlitlighet och användbarbarhet.

Prestandaförbättringar

En viktig förändring i Flash Professional CC är den kraftiga prestandaförbättringen. Flash Pro har genomgått flera viktiga förändringar, från att göra komplexa arbetsflöden enklare och åtgärdat flera allvarliga fel. Dessa ändringar medför dramatiska förbättringar av prestandan på alla plattformar som stöds.

 • Det går nu mer än 10 gånger så fort att starta programmet
 • Publicering är nu mycket snabbare
 • Det går sju gånger så fort att spara stora animeringsfiler
 • Det går nästan dubbelt så fort att stega i tidslinjen
 • Snabbare import till scenen och till bibliotek
 • Det går snabbare att öppna FLA- och AS-filer
 • Jämnare ritning – direktförhandsvisning för ritverktyg
 • Minskad CPU-användning innebär ökad livslängd för batterier

Stöd för HiDPI-upplösning med Flash Professional CC

Flash Professional CC har nu stöd för HiDPI-skärmar, inklusive Retina-skärmen på nya MacBook Pro. HiDPI-visning utgör en dramatisk förbättring av både bildåtergivning och upplösning. I Flash Professional CS6, som inte hade inbyggt HiDPI-stöd, var texten inte lika tydligt och bilderna inte så detaljerade. Den förbättrade upplösningen för dessa skärmtyper medförde att användargränssnittet i Flash Professional måste uppdateras fullständigt. Dessutom måste vi garantera att innehållet återges korrekt.

Användargränssnittet i Flash Professional CC visas nu tydligt och klart. Det innehåller ikoner, teckensnitt, ritning på scenen, allmänt innehåll och hela den integrerade utvecklingsmiljön.

Som standard är HiDPI-visning på Mac aktiverat i Flash Professional CC. Du kan stänga av Retina-visning på Mac, och då återges denna ändring också i Flash Professional CC.

Omarbetat Flash Professional-gränssnitt

Ny panel för kortkommandon

Panelen Kortkommandon har gjorts om och anpassats så den är enklare att använda och ger bättre prestanda.

 • (A) Panelen Kortkommandon har nu en sökfunktion som du kan använda för att enkelt hitta rätt kommando.
 • (B) Du kan också kopiera hela listan med kortkommandon och klistra in den i ett textbehandlingsprogram så du har den lätt tillgänglig.
 • (C) Om en konflikt uppstår när du skapar ett kortkommando kommer ett varningsmeddelande att visas. Du kan snabbt navigera till det aktuella kommandot och ändra det för att lösa konflikten.
 • (D) Du kan ändra ett antal kommandon och spara dem som förval. Du kan sedan välja och använda förvalet.

Du hittar mer information i Kortkommandon.

Förenklad inställningspanel

Panelen Inställningar är helt omgjord och blivit mycket mer användarvänlig. Flera alternativ som användes sällan har flyttats. Dessa alternativ påverkade inte bara användbarheten, utan de på verkade även prestandan negativt. Ändringarna underlättar även arbetsflödet med Creative Cloud vid synkronisering av inställningarna.

Förbättringar i ActionScript-redigeraren

I Flash Professional CC introduceras flera ändringar i ActionScript-redigeraren:

 • Åtgärdspanelen och ActionScript-redigeraren har kombinerats i ett enda fönster.
 • Funktionen för kodkommentar kan nu kommentera eller avkommentera intelligent utifrån en markering av en eller flera rader med kod.
 • Scintilla, en redigeringskomponent som bygger på öppen källkod, har nu integrerats i Flash Pro.

Förbättringar av dialogrutan Sök/Ersätt

Följande förbättringar har gjorts i funktionen för att söka och ersätta.

 1. Användargränssnittet i dialogrutan Sök/Ersätt har förbättrats avsevärt och är nu enklare att använda.
 2. Möjlighet att begränsa sökningen till den aktuella ramen i dokumentet
 3. Möjlighet att söka i alla öppna dokument
 4. Olika sökalternativ för kod och annan text

Obs! Dialogrutan Sök/Ersätt finns på panelen Åtgärder.

Förbättrat arbetsflöde för designers

I Flash Professional CC presenteras flera viktiga funktioner och förbättringar, som är tänkta att förbättra arbetsflödet för designers och animatörer. Dessa funktioner gör att flera vanliga uppgifter som tidigare var arbetskrävande och tog mycket tid, nu går lättare och snabbare att genomföra.

När du arbetar med fler objekt på scenen är det viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt när du skapar tidslinjen. Dessa förbättringar gör att du spar tid och arbetar effektivare när du organiserar lager, objekt och tidslinjen.

Flash Pro har även fått ett nytt användargränssnitt som förändrar programmets utseende. Det nya gränssnittet i Flash Pro finns som mörka och ljusa teman. Det mörka gränssnittet gör det enklare att fokusera på scenen, istället för olika verktyg och menyobjekt under utvecklingsfasen.

Distribuera symboler och bitmappar till nyckelbildrutor

Med alternativet Distribuera till nyckelbildrutor kan du distribuera flera objekt på ett lager till olika nyckelbildrutor. Du kan snabbt skapa bildruta-för-bildruta-animeringar genom att fördela flera symboler eller bitmappar till enskilda nyckelbildrutor. Animeringen skapas när dessa bildrutor spelas upp efter varandra. Du kan lägga märke till effekten om du stegar dig fram med spelhuvudet på tidslinjen. Mer information finns i Skapa interpolerade animeringar genom att distribuera objekt till nyckelbildrutor eller Distribuera till nyckelbildrutor.

Byta ut flera symboler och bitmappar

Med alternativet Växla symbol/bitmapp kan du byta ut symboler och bitmappar. Om du arbetar med många objekt på scenen kan du med det här alternativet snabbt duplicera symboler och bitmappar. När du växlar kommer Flash Pro även att bevara egenskaperna som tillämpats på den ursprungliga symbolen eller bitmappen. Mer information finns i Byta ut flera symboler och Byta ut flera bitmappar.

Markera flera lager som stödlinjer eller masker

tidslinjen i Flash Professional CC finns alternativ för att markera flera lager som stödlinje- eller maskeringslager. Med det nya alternativet kan du ordna och hantera lager och objekt mer effektivt. Mer information om stödlinje- och maskeringslager finns i artiklarna Tidslinjelager och Använda maskeringslager.

Ange egenskaper för flera lager

I Flash Professional CC kan du ändra egenskaperna för flera lager samtidigt. Du kan ändra inställningar som Lagertyp och Konturfärg för alla markerade lager.

När du arbetar med flera lager är det irriterande att behöva välja och ange egenskaper för varje lager separat. Använd den här funktionen för att använda vanliga egenskaper på flera lager samtidigt. Den här förbättringen sparar tid och arbetet blir mer effektivt med de enklare processerna. Mer information finns i Ange egenskaper för flera lager.

Förbättringar i intervallmarkeringar för tidslinjer

 • I Flash Pro CC kan du proportionellt utöka och minska tidslinjeintervall. Med hjälp av kortkommandon (Ctrl+dra i Windows och Kommando+dra i MAC) kan du flytta intervallmarkeringarna vid vardera sidan av spelhuvudet proportionellt.
 • Du kan även flytta loopintervallet över tidslinjen till en önskad position. Tidigare var man tvungen att dra i intervallmarkeringarna för att kunna flytta intervallet. I Flash Pro CC kan du hålla ned Skift-tangenten och dra intervallet med någon av markeringarna över tidslinjen.
 • Flash Pro CC bevarar sammanhanget för huvudtidslinjer och inkapslade tidslinjer vid arbete på scenen och redigering av symboler. Spelhuvudets position bibehålls för både huvudtidslinjen och kapslade tidslinjer, så länge det finns tillräckligt med information fram till den bildruta du just arbetat med.

Arbeta i helskärmsläge

I Flash Professional CC kan du arbeta i helskärmsläge. När du växlar till helskärmsläge får du mer plats för scenen, eftersom paneler och menyalternativ döljs. Panelerna konverteras till övertäckningspaneler och du kommer åt dem genom att hålla pekaren ute i sidan av skärmen.

Växla till helskärmsläge genom att trycka på F11 i Windows och Ctrl+Cmd+F på Mac.

Centrera på scenen

När du arbetar med en stor arbetsyta kan du rulla till vissa hörn av scenen som du vill fokusera på. I de situationerna är det besvärligt att rulla tillbaka till mitten av scenen. Alternativet Centrera scenen i Flash Professional CC löser just det här problemet. Du kan när som helst använda alternativet Centrera scenen för att snabbt komma till mitten av scenen.

Öppna Flash Professional CC och gå till Visa > Förstoring > Centrera scenen för att komma till mitten av scenen. Du kan också använda kortkommandot Ctrl+0 (Kommando+0 på Mac) för det här alternativet. Dessutom kan du klicka på knappen bredvid listrutan för förstoring.

Omarbetat arbetsflödet för import av PSD- och AI-filer

Arbetsflödena för import av PSD- och AI-filer är nu snabbare, effektivare och smidigare. Dialogrutorna för import har ändrats för att bli enklare.

I tidigare versioner av Flash Pro hade arbetsflödet inte stöd för att ändra flera lageregenskaper åt gången. I den nya versionen kan du ändra eller ange egenskaper för flera lager samtidigt.

Följande två stora förändringar av arbetsflöden för import av PSD- och AI-filer har gjorts:

 • Rutan för lagerpanel har tagits bort.
 • Dolda lager som sammanfogats till en Lagerkomposition förblir dolda.

Direktförhandsvisning av färger för ritverktyg

I Flash Pro CC kan du förhandsvisa en form tillsammans med den valda färgen när du ritar på scenen. I tidigare versioner av Flash Pro syntes bara formens konturer. I Flash Pro CC visar Direktförhandsvisning nu Linje och Fyllningsfärg för en form tillsammans med konturen.

När du väljer en annan linje eller fyllningsfärg för en form visas dessutom en direktförhandsvisning av formens färg i Flash Pro CC. Om du vill se en direktförhandsvisning av färger ska du markera formen på scenen och placera pekaren över en färg.

Skala till ankarpunkt

I Flash Professional CC kan du fästa Flash-resurser vid fördefinierade ankarpunkter på scenen när du skalar scenens storlek.

 1. Gå till egenskapspanelen klickar du på knappen i delen Egenskaper (bredvid fältet Storlek) för att öppna dialogrutan Dokumentinställningar.
 2. Ändra storlek på scenen genom att ändra värdena för scenstorlek.
 3. Du kan inte tilldela ankarpunkter till Flash-resurser utan att ändra storlek på scenen.
 4. Markera alternativet Skala innehåll.
 5. Välj önskad ankarpunkt där du vill placera innehållet.
 6. Klicka på OK.

Mörkare användargränssnitt

Du kan välja om användargränssnittet i Flash Professional CC ska visas med mörkt eller ljust tema. Beroende på vilken design du föredrar kan du återställa färgtemat för användargränssnittet. Flash Pro CC har som standard ett mörkt användargränssnitt. Så här ändrar du färgtemat:

 1. Gå till Redigera > Inställningar > Allmänt.
 2. Välj Mörk eller Ljus som färgtema i listrutan Användargränssnitt.
 3. Klicka på OK.

Animering med tidslinje – förbättringar i Flash Professional

Train Simple - Matthew Pizzi

Exportera video

Arbetsflödet för export av video har ändrats för att bli enklare och mer effektivt. Flash Pro skiljer sig från tidigare versioner när det gäller export av video, då det bara gick att exportera QuickTime-filer (MOV). Flash Pro är nu helt integrerat med Adobe Media Encoder. Den här integreringen utnyttjas för att konvertera MOV-filer till flera andra format. Mer information finns i Exportera video med Flash Professional CC.

Använda Toolkit for CreateJS 1.2

Publicera resurser och program i Flash Pro för användning med HTML5

Train Simple - Matthew Pizzi

Toolkit for CreateJS 1.2 är nu helt integrerat och finns som en panel i Flash Pro CC. Med Toolkit for CreateJS kan designers och animatörer skapa resurser för HTML5-projekt med hjälp av CreateJS JavaScript-bibliotek med öppen källkod. Med en klickning exporterar Toolkit for CreateJS innehållet som JavaScript och det kan förhandsvisas i webbläsaren. Det gör att det HTML5-baserade innehållet byggs upp på mycket kort tid. Tillägget har stöd för de flesta viktiga animerings- och illustrationsfunktionerna i Flash Professional, bland annat vektorer, bitmappar, interpoleringar, ljud, knappar och tidslinjeskript för JavaScript.

Du hittar mer information i artikeln Använda Toolkit for CreateJS i Flash Professional (på engelska).

Förbättringar av arbetsflödet för utveckling av AIR-program

Flash Pro CC har nya funktioner som förbättrar arbetsflödet för utveckling av AIR-program för iOS-enheter. De här funktionerna utnyttjar viktiga uppdateringar av AIR-biblioteket som gör Flash Professional ännu kraftfullare.

Anslutning av flera enheter

Du kan testa och distribuera AIR-program på flera enheter samtidigt. Med det här tidsbesparande arbetssättet för testning och distribution av program kan du test program på enheter med olika skärmstorlek samtidigt. Kontrollera att du ansluter enheterna via USB om du vill använda den här funktionen. Mer information finns i Anslutning av flera enheter via USB.

Testa och felsöka i tolkläge

I tolkläget kan du snabbt testa och felsöka program som utvecklats för iOS-enheter. I tolkläget installeras AIR-program (på iOS-målenheterna) utan något behov av att behöva konvertera ActionScript till ARM-kod. Om du använder tolkläget kan du spara tid och det blir enklare att distribuera programmen. Mer information finns i Testa och felsöka i tolkläge.

Testa och felsöka på iOS via USB

I Flash Pro CC kan du testa och felsöka program på iOS-enheter som anslutits via USB. Detta utökar funktionerna för fjärrtestning och fjärrfelsökning via Wi-Fi i Flash Professional.Arbetsflödena för testning och felsökning förenklas eftersom antalet manuella steg minskas när enheterna ansluts via USB. Det underlättar med andra ord testnings- och felsökningsarbetet för program med iOS-enheter som mål. Mer information finns i Testa och felsöka i iOS via USB.

Flash Professional CC och Adobe Scout

Flash Professional CC kan nu utnyttja de avancerade telemetrifunktionerna i Adobe Scout. Med den här funktionen kan du hämta och använda insamlade profileringsdata från Scout.

Scout är ett analys- och profileringsverktyg för Flash-miljön, som du använder för att optimera program för mobiler, stationära datorer och webben. Scout är utformat för att samla in korrekta data från flera olika systemresurser. De data som tillhandahålls av Scout är tillräckligt intuitiva för att du enkelt ska kunna mäta, profilera och analysera prestanda hos program.

Scout förser dig med grundläggande telemetridata för SWF-filer som körs på datorer. Om du vill aktivera och visa avancerade data innehåller Flash Professional alternativ för detta i dialogrutan Publiceringsinställningar.

Om du vill integrera Flash Professional CC med Scout installerar du Scout på samma dator där du har installerat Flash Professional CC. Du kan också installera Adobe Scout på en annan dator och använda funktionen för fjärrloggning för att komma åt telemetridata för SWF-filer som körs på en annan dator. Mer information finns i Använda Flash Professional CC med Adobe Scout.

Felmeddelanden för JS API:er

Felmeddelandena för JS API:er visade sig vara till föga hjälp och har förbättrats betydligt genom att information om sammanhanget nu inkluderas. Felmeddelandena visar nu radnummer, problemförklaring med exakt felmeddelande, filnamn och andra detaljer som bidrar till att förenkla felsökandet.

Systemkrav

systemkraven för Adobe Flash Professional CC på http://www.adobe.com/se/products/flash/tech-specs.html.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?