Rect

Beskrivning

Klassen Rect representerar en rektangel som är justerad mot axeln och som definieras av punkterna (left, top) och (left + width och top + height).

Syntax

new flwebgl.geom.Rect(left, top, width, height)

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
left tal Den vågräta koordinaten för det övre vänstra hörnet.
top tal Den lodräta koordinaten för det övre vänstra hörnet.
width tal Rektangelns bredd.
height tal Rektangelns höjd.

Egenskaper

Namn Typ Beskrivning
left tal Den vågräta koordinaten för det övre vänstra hörnet.
top tal Den lodräta koordinaten för det övre vänstra hörnet.
width tal Rektangelns bredd.
height tal Rektangelns höjd.

Metoder

intersects(r)

Beskrivning

    Den här metoden kontrollerar om en rektangel överlappar den här instansen.

Parametrar

Returnerar

  • Typ – boolesk
Namn Typ Beskrivning
r Rect Den rektangel för vilken överlappningen ska kontrolleras.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto