Beskrivning

Klassen Rect representerar en rektangel som är justerad mot axeln och som definieras av punkterna (left, top) och (left + width och top + height).

Syntax

new flwebgl.geom.Rect(left, top, width, height)

Parametrar

NamnTypBeskrivning
lefttalDen vågräta koordinaten för det övre vänstra hörnet.
toptalDen lodräta koordinaten för det övre vänstra hörnet.
widthtalRektangelns bredd.
heighttalRektangelns höjd.

Egenskaper

NamnTypBeskrivning
lefttalDen vågräta koordinaten för det övre vänstra hörnet.
toptalDen lodräta koordinaten för det övre vänstra hörnet.
widthtalRektangelns bredd.
heighttalRektangelns höjd.

Metoder

intersects(r)

Beskrivning

    Den här metoden kontrollerar om en rektangel överlappar den här instansen.

Parametrar

Returnerar

  • Typ – boolesk
NamnTypBeskrivning
rRectDen rektangel för vilken överlappningen ska kontrolleras.