Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC | 2018-versioner

Oktober 2017-versionen av Lightroom CC (för datorer, för mobila enheter och för Apple TV)

Oktober 2017-versionen av Lightroom CC har flera nya funktioner och förbättringar som berikar din digitala bildbehandlingsupplevelse. Läs nedan om du vill få en kort introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med mer information.

Obs!

Du visar hjälpen för nya Photoshop Lightroom CC.

Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom Classic CC. (Tidigare Lightroom CC och Lightroom 6.)

Lightroom CC v1.5 | Augusti 2018

I den här versionen av Lightroom CC för datorer lanseras nya funktioner och förbättringar som funktioner för att lagra ett album lokalt eller för offlineanvändning, kontrollera albummedlemskap för ett foto, stöd för HEIC-fotofiler i Windows, stöd för nya kameror och objektiv och programrättningar.

Lagra ett album lokalt för användning offline

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Från och med den här versionen kan du välja att hämta fotona i ett album lokalt på datorn. När du lagrar ett album lokalt kan du redigera foton från det albumet även när datorn är offline, till exempel när du reser någonstans utan Internet och vill arbeta med dina foton. Dina redigerade foton synkroniseras automatiskt till molnet nästa gång du ansluter till Internet. Alla lokalt lagrade album har det här märket  bredvid sitt namn, vilket anger deras offlinetillgänglighet.

Lagra album lokalt
Lagra album lokalt så att du kan redigera dem från det albumet även när datorn är offline.

Relaterad hjälpinformation finns i Lagra ett album lokalt.

Se vilka album ett foto tillhör

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

I panelen Information > avsnittet Album hittar du nu alla album som ditt valda foto finns i. 

Kontrollera vilka album ett foto tillhör
Hitta albumen som ditt valda foto finns i.

Relaterad hjälpinformation finns i Visa vilka album ett foto tillhör.

Stöd för HEIC-fotofiler i Windows

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Från och med den här versionen finns det stöd för Apples fotofilformat HEIC i Windows.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Ändringar

Förändringar i Lightroom CC 1.5 för datorer (augusti 2018-versionen)

 • Alternativet för att behålla enskilda foton för användning offline har tagits bort. Du kan nu spara foton lokalt på albumnivå. Se Lagra ett album lokalt.
 • Under vyn Stödraster med kvadratiska celler (G) kan du nu se filtillägget för ett foto som visas längst ned i det vänstra hörnet i miniatyrbilden.
Filtillägg synligt i stödraster med kvadratiska celler
Filtillägg visas nu i det nedre vänstra hörnet i fotots miniatyrbild i vyn Stödraster med kvadratiska celler.

Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Lightroom CC 1.5 för datorer (augusti 2018-versionen)

Uppdateringar av Lightroom CC för mobila enheter (iOS 3.4 och Android 3.6) | augusti 2018

Förbättringar av användargränssnitt

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

I den här versionen av Lightroom CC för iOS har vi förbättrat upplägget på flera sätt. Det finns bland annat två nya, smarta mappar (Foton från Lr-kameran och Nyligen tillagda), fliken Delade album där du kan visa och administrera alla album som delas på lightroom.adobe.com och ett nytt flervalsläge (tryck länge när du vill använda flerval).

Förbättrat användargränssnitt
Förbättrat användargränssnitt

Om du vill ha mer information använder du följande länkar:

Uppdaterad filtermeny

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

Med den uppdaterade filtermenyn kan du filtrera bilder efter medietyp, kamera, plats, nyckelord och om bilden har redigerats eller inte.

Uppdaterad filtermeny
Uppdaterad filtermeny

Mer information finns i Filtrera foton.

Stöd för djupscheman

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

I den här versionen av Lightroom CC for iOS har vi lagt till en ny förhandstitt på teknik: Stöd för djupscheman. Den här teknikförhandstitten lägger till ett läge i kameran i appen i Lightroom. Du kan ta HEIC-foton med djupschema och använda ett nytt verktyg som drar nytta av djupscheman med Lr Camera och andra verktyg. Med det nya djupmarkeringsverktyget kan du snabbt göra om ett djupschema till en markering som kan ändras med pensel och sedan redigera din bild med de redigeringsverktyg som finns tillgängliga för andra markeringsverktyg.

Djupmask
Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Djupmarkering

Om du vill ha mer information använder du följande länkar:

Objektivprofilkontroll

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Den här versionen innehåller förbättringar av alternativet Optik i panelen Redigera. Nu kan du minska kromatisk aberration och manuellt välja en av över 1 200 objektivprofiler som skapats av Adobe.

Objektivprofilkontroller
Optik - ta bort kromatisk aberration och objektivprofilskorrigeringar

Mer relaterad och användbar information finns i Korrigera kameraobjektivfel.

Stöd för HEIC-filformat

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

I den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android 3.6.) har vi lagt till stöd för HEIC-bildfiler (ibland kallade HEIF). Du kan nu importera, redigera och exportera ursprungliga HEIC-bildfiler.

Mer relaterad och användbar information finns i Stöd för HEIC-bildfiler.

Pausa och återuppta synkronisering

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Nu kan du pausa och återuppta synkronisering inom molnstatusfliken, så att du kan välja när du vill synkronisera bilder och redigeringar till molnet.

Tryck på molnikonen för att komma åt alternativen för att pausa och återuppta.

Pausa och återuppta synkroniseringen av foton till molnet.
Pausa och återuppta synkroniseringen av foton till molnet.

Bästa foton (förhandstitt på teknik)

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Bästa foton för samman de smarta funktionerna från Adobe Sensei och de ändringar och redigeringar du har gjort på bilder. Du får ett rekommenderat urval av de bilder inom ett album som har störst potential, snabbt och enkelt.

Du kan aktivera funktionen Bästa foton under Förhandstitt på teknik i sidofältsmenyn.

Mer relaterad och användbar information finns i Hitta bästa foton.

Förhandstitt på teknik - Bästa foton
Förhandstitt på teknik - Bästa foton

Bästa foton - förhandstitt på teknik
Bästa foton - Få rekommendationer om de bästa fotona i ett album.

Självstudiekurs om vattenstämplar

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Här är en ny självstudiekurs om funktionen vattenstämpel i Lightroom CC för mobila enheter (Android). Vi visar steg för steg hur du använder vattenstämplar på foton. Du hittar självstudiekurser i avsnittet Inställningar > Hjälp och support > Självstudiekurser i appen.

Mer relaterad och användbar information finns i Hjälp och support.

Självstudiekurs om vattenstämplar
Självstudiekurs om vattenstämplar

Förbättrad profilhantering

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Nu kan du hantera profiler och visa och dölja olika profilgrupper som visas på menyn Profiler. Det ger snabb överblick över de profiler du oftast använder.

Mer relaterad och användbar information finns i Hantera profiler.

Förbättringar av skapade förinställningar

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Nu kan du välja endast de redigeringsinställningar du har tillämpat på ett valt foto och spara som förinställning med alternativet Automatiska inställningar i redigeringspanelen och alternativet Ändrat i panelen Välj.

Mer relaterad och användbar information finns i Skapa förinställningar.

Möjlighet att flytta förinställningar

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Nu kan du flytta en användarförinställning till en förinställningsgrupp, befintlig eller ny. På så sätt kan du organisera användarskapade förinställningar i grupper så att de blir enkla att komma åt.

Mer relaterad och användbar information finns i Uppdatera, flytta och ta bort förinställningar.

Övriga förbättringar

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

 • Nu är HDR-foton och foton med lång exponeringstid som tagits med kameran i appen i Lightroom betydligt mindre, utan synliga kvalitetsförluster. Nu är HDR-foton och foton med lång exponeringstid upp till 2/3 mindre än tidigare. De tar mindre plats och går snabbare att överföra.

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

 • Sortera med anpassad ordning: nu kan du sortera om foton i stödraster manuellt. Läs mer i Sorterings- och segmenteringsalternativ
 • Maxgräns för fotoexport: Nu är gränsen för maximalt  antal foton som kan exporteras, som tidigare var 15, borttagen. Mer relaterad och användbar information finns i Exportera original.
 • Automatiska inställningar: Nu är Automatiska inställningar ett fristående alternativ i panelen Redigera i Lightroom CC för mobila enheter. Automatiska inställningar, som tidigare fanns under alternativet Ljus, använder intelligenta justeringar med Adobe Sensei, baserat på fotots ljus- och färgegenskaper. Mer relaterad och användbar information finns i Använd automatiska inställningar.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Lightroom CC 1.4 | juni 2018

I den här versionen av Lightroom CC för datorer finns det nya funktioner och förbättringar, stöd för nya kameror och objektiv samt programrättningar.

Synkronisering av förinställningar och profiler

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Från och med den här versionen synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom CC för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och profiler som du lägger till i Lightroom CC synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic CC för datorer.

Hantera förinställningar och profiler

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Nu kan du visa eller dölja olika förinställningsgrupper eller profilgrupper som visas i panelen Förinställningar eller i Bläddra efter profiler. Det gör att du får en snabb överblick över de profiler och förinställningar du oftast använder.

Hantera profiler

Om du vill visa/dölja profilgrupper som visas i Bläddra efter profiler klickar du på ikonen med tre punkter längst upp till höger i panelen Profil och väljer alternativet Hantera profiler på snabbmenyn.

Hantera profiler
Hantera profiler

Hantera förinställningar

Om du vill visa/dölja förinställningsgrupper som visas i panelen Förinställningar klickar du på ikonen med tre punkter längst upp till höger i panelen Förinställningar och väljer alternativet Hantera förinställningar på snabbmenyn.

Hantera förinställningar
Hantera förinställningar

Besök följande länkar för mer hjälpdokumentation:

Kopiera och klistra in redigeringar mellan flera foton

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Nu kan du kopiera redigeringar från ett foto och klistra in dem på flera foton.

Du kan även välja vilka redigeringsinställningar du vill kopiera från ett foto med hjälp av det nya alternativet Välj redigeringsinställningar att kopiera. Om du vill få åtkomst till det här alternativet markerar du ett foto och sedan väljer du Foto > Välj redigeringsinställningar att kopiera. Du kan även använda kortkommandot Ctrl+Skift+C (Windows) respektive Kommando+Skift+C (macOS).

Välj redigeringsinställningar att kopiera
Välj redigeringsinställningar att kopiera

För detaljerad hjälpdokumentation läser du i Kopiera och klistra in redigeringar.

Stöd för HEIC-fotofiler i macOS (High Sierra)

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Från och med den här versionen finns det stöd för Apples fotofilformat HEIC i macOS 10.13 (High Sierra) och senare.

Mer information finns i den tekniska kommentaren Stöd för HEIC- och HEVC-mediefiler i Lightroom och Camera Raw.

Återställa fotoredigeringar till det läge de hade när du senast öppnade fotot

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Nu kan du återställa dina fotoredigeringar till det läge de hade när du senast öppnade fotot med hjälp av det nya alternativet Återställ till samma läge som när fotot öppnades på menyn Foto. Om du vill återställa dina fotoredigeringar måste vyn Detalj visas.

 1. Öppna fotot i vyn Detalj.
 2. Gör något av följande:
  1. Välj Foto > Återställ till samma läge som när fotot öppnades.
  2. Tryck på Kommando+Skift+R.

Relaterad hjälpinformation finns i Återställa fotoredigeringar.

Ange delningsinställningar för ett webbgalleri

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

När du delar ett Lightroom CC-album som ett webbgalleri kan du ange följande inställningar:

Nya delningsinställningar
Nya delningsinställningar

Tillåt hämtningar: om du vill att andra ska kunna hämta foton från det delade albumet väljer du den här inställningen.

Visa metadata: om du vill att andra ska kunna visa metadata för foton i det delade albumet väljer du den här inställningen.

Visa platsinformation: om du vill att andra ska kunna visa platsinformation för foton i det delade albumet väljer du den här inställningen. Om du vill dölja platsinformation avmarkerar du inställningen.

Om du vill ändra delningsinställningarna för ett allmänt album högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på albumet och väljer Delningsinställningar på snabbmenyn. 

Mer information finns i Dela ett album som ett webbgalleri.

Sortera foton efter filnamn

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Det finns ett nytt alternativ för att sortera fotona i stödrastret efter filnamn i den här versionen av Lightroom CC.

Sortera fotona i stödrastret efter filnamn
Sortera fotona i stödrastret efter filnamn

Mer information finns i Söka efter, filtrera och sortera foton.

Hämta Lightroom CC för mobila enheter genom att skicka en hämtningslänk till din telefon

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Skicka en hämtningslänk för Lightroom CC för mobila enheter till din telefon
Skicka en hämtningslänk för Lightroom CC för mobila enheter till din telefon

Nu kan du skicka ett SMS-meddelande med en länk för att hämta Lightroom CC för mobila enheter från Google Play/App Store från Lightroom CC för datorer.

 1. Välj Hjälp > Hämta Lightroom CC för mobila enheter.  
 2. I det fönster som visas anger du ditt telefonnummer och trycker på Skicka länk.  

Hjälpdokumentation för Lightroom CC för mobila enheter finns i:

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Lightroom CC 1.4 för datorer (juni 2018-versionen)

Uppdateringar av Lightroom CC för mobila enheter (iOS 3.3 och Android 3.5) | juni 2018

Synkronisering av förinställningar och profiler

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

Från och med den här versionen synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom CC för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och profiler som du lägger till i Lightroom CC synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic CC för datorer.

Skapa och hantera förinställningar

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

Nu kan du skapa anpassade förinställningar i Lightroom CC för mobila enheter. Du kan använda det till att enkelt spara dina favoritredigeringar och snabbt använda dem i framtiden. Du kan även hantera dina förinställningar och visa eller dölja olika förinställningsgrupper som visas på menyn Förinställningar. Det gör att du får en snabb överblick över de förinställningar du oftast använder.

Lagningspensel

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

Du kan använda verktyget Lagningspensel till att ta bort onödiga fläckar, elledningar, personer, saker eller andra störande föremål från fotot.

Åtkomst till verktyget Lagningspensel.
(Skärmbild från en Android-enhet) Åtkomst till verktyget Lagningspensel.

Använda verktyget Laga
(Skärmbild från en iOS-enhet) Du kan använda verktyget Laga till att ta bort det oönskade föremålet från fotot (den oönskade personen, i det här fallet).

A. Lagning B. Klona C. Storlek D. Ludd E. Opacitet F. Ta bort G. Målområde H. Källområde I. Dölj skärmkontrollerna om du vill visa fotoredigeringarna 

Besök följande länkar för mer relaterad och användbar information:

Ta bort kromatisk aberration

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

Du kan använda det nya alternativet Kromatisk aberration i Lightroom CC för mobila enheter (iOS) till att korrigera blåa/gula och röda/gröna färgkanter i foton automatiskt. Så här får du åtkomst till det här alternativet:

 • (iPhone) Tryck på ikonen Optik längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.
 • (iPad) Tryck på dragspelsfliken Optik i panelen Redigera i luppvyn.

Mer relaterad och användbar information finns i Korrigera kameraobjektivfel automatiskt.

Fånga scener med lång exponering (teknikförhandstitt)

Ny teknikförhandstitt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

Du kan använda kameran i appen till att ta långa exponeringar utan stativ i Lightroom CC för mobila enheter (iOS). I det här läget tas flera foton och sedan blandas de för att få fotot att se ut som om du hade använt en lång exponering.  

Obs!

Teknikförhandstitten Lång exponering har endast introducerats för iPhone 7, 7+, 8, 8+ och X. Du kan aktivera den här funktionen under Förhandstitt på teknik på inställningsmenyn för appen.

(iPhone X) Fångstgränssnittsalternativ i läget Lång exponering.
(iPhone X) Fångstgränssnittsalternativ i läget Lång exponering.

Teknikförhandstitten HDR-stöd har utökats

Ny teknikförhandstitt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Nu kan du aktivera HDR-fångstläget på kompatibla enheter som ännu inte har testats och verifierats officiellt. På andra mobila Android-enheter som uppfyller specifikationerna nedan är HDR-läget tillgängligt som en funktion i Förhandstitt på teknik som du aktiverar på sidofältsmenyn.

 • RAM-minne: 3 GB eller mer
 • Android-operativsystemsversion: 6.0 (Marshmallow) eller senare
 • Appversion: Arm8
 • DNG-fångst stöds

Mer relaterad och användbar information finns i Fotografera högkontrastscener i HDR-läget.  

Självstudiekurser

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

Lär dig hur du använder Lightroom CC för mobila enheter med hjälp av stegvisa interaktiva självstudiekurser.

Tryck på Hjälp & Support > Självstudiekurser på inställningsmenyn för appen i Lightroom CC (iOS och Android).

Obs!

I Lightroom CC (iOS) introducerade självstudiekurserna som en teknikförhandstitt. Om du vill få åtkomst till självstudiekurserna på menyn Hjälp och support måste du först aktivera Självstudiekurser under Förhandstitt på teknik.

Information i Nyheter

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

Du kan använda dialogrutan Nyheter till att visa en kronologisk lista över programrättningar och förbättringar som gjorts i appen på inställningsmenyn för appen.

Stöd för ursprungliga HEIC-fotofiler

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

Från och med den här versionen finns det stöd för Apples HEIC-fotofiler i det ursprungliga filformatet i Lightroom CC för iOS.

Mer information finns i den tekniska kommentaren Stöd för HEIC- och HEVC-mediefiler i Lightroom och Camera Raw.

Sortera foton efter stjärngradering

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Nu kan du sortera foton i stödrastret efter antal stjärnor i Lightroom CC för mobila enheter (Android).

Mer information finns i Sorterings- och segmenteringsalternativ.

Aktivera äldre förinställningar

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

Du kan använda alternativet Hantera förinställningar till att aktivera de äldre Lightroom-förinställningsgrupper som är dolda som standard i Lightroom CC för mobila enheter (Android).

Mer relaterad och användbar information finns i Hantera förinställningar (iOS).

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Lightroom CC 1.3 | april 2018

I den här versionen av Lightroom CC för datorer finns det nya funktioner, stöd för nya kameror och objektiv samt programrättningar.

Nya Adobe Raw-profiler och kreativa profiler

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. Profilerna i den nya panelen Profil är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton. 

Profilen Adobe, färg har använts på ett foto med Raw-format.
Profilen Adobe, färg har använts på ett foto med Raw-format.

För foton med Raw-format kan du använda någon av Adobe Raw-profilerna som utgångspunkt för dina redigeringar, alternativt så kan du använda någon av de tillgängliga kameramatchningsprofilerna till att matcha utseendet på dina foton med det som visas på skärmen på kameran. Både för foton med Raw-format och för foton som inte har Raw-format kan du ge dina foton en unik stil eller effekt genom att välja någon av de kreativa profiler som är grupperade under Konstnärliga, Svartvita, Moderna och Gammaldags

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollskjutreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

 1. Om vyn Fotostödraster () eller Stödraster med kvadratiska celler () visas markerar du det foto du vill redigera. Växla till vyn Detalj genom att klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned.

  Om vyn Detalj () visas markerar du det foto du vill redigera på bildbandet längst ned i den aktuella markeringen.

 2. Visa panelen Redigera genom att klicka på ikonen längst upp till höger.

  Leta rätt på panelen Profil längst upp och klicka på Bläddra.

  Bläddra efter profiler i den nya panelen Profil
  Bläddra efter profiler i den nya panelen Profil

 3. Om du vill visa profilerna i en profilgrupp expanderar du den.

  Profilgrupper för ett foto med Raw-format
  Profilgrupper för ett foto med Raw-format

  Adobe Raw-profiler
  Adobe Raw-profiler

 4. Om du vill förhandsvisa effekten av att använda en profil på ett foto håller du pekaren över den.

  Om du vill använda en förinställning på fotot klickar du på den.

Besök följande länkar för detaljerad hjälpdokumentation:

Stöd för NAS-enheter (Network Attached Storage)

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Tack vare stödet för NAS-enheter i Lightroom CC kan du nu lagra kopior av alla ursprungliga foton på en nätverksenhet. Gör så här:

 1. Mappa NAS-enheten på datorn. Mer information finns i dokumentationen för tillverkaren av nätverksenheten. 
 2. När du har mappat nätverksenheten på datorn öppnar du inställningsdialogrutan i Lightroom CC. Välj Redigera > Inställningar (Windows) respektive Lightroom CC > Inställningar (macOS).
 3. Gå till avsnittet Lokal lagring. Klicka på Bläddra bredvid Lagringsplats för ursprungliga foton och bläddra efter nätverksenheten. 
 4. Starta om Lightroom CC.

Mer information och hjälpresurser finns i Lagra ursprungliga foton på en NAS-enhet (Network Attached Storage).

Filtrera per synkroniseringsstatus

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

I den här versionen av Lightroom CC finns det ett nytt filter: Synkroniseringsstatus.

Filtrera per synkroniseringsstatus
Filtret Synkroniseringsstatus

Så här får du åtkomst till det här filtret:

 1. Klicka på filterikonen () bredvid sökfältet längst upp på skärmen.  
 2. Klicka på filtret Synkroniseringsstatus och filtrera foton baserat på synkroniseringsstatus genom att välja ett filteralternativ i listrutan.
  1. Synkroniseras: visa foton där redigeringar och ändringar synkroniseras till molnet.
  2. Synkroniserade och säkerhetskopierade: visa foton där de ursprungliga fotona synkroniseras och säkerhetskopieras till molnet.
  3. Ursprungliga foton är lagrade lokalt: visa foton där de ursprungliga fotona är lagrade lokalt på datorn.
  4.  Synkroniserade från Lightroom Classic: visa foton där de ursprungliga fotona inte är tillgängliga eller säkerhetskopierade till molnet, men där det finns smarta förhandsvisningar.

Mer relaterad och användbar information finns i Stjärngradera och flagga foton.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Lightroom CC 1.3 för datorer (april 2018-versionen)

Vid den ursprungliga synkroniseringen av ett stort antal album kan programmet sluta svara innan några foton visas eller läses in

Möjligheten att expandera eller komprimera alla album på en gång

 Lightroom CC applicerar hårt filter när Spara till JPG används

Uppdateringar av Lightroom CC för mobila enheter (iOS 3.2 och Android 3.4) | april 2018

Korrigera och justera perspektiv i foton

Ny Premium-funktion i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

Om motivet är nära, samt för vissa typer av objektiv, kan perspektivet förvrängas och orsaka att räta linjer ser böjda, lutande eller skeva ut i foton. Om du till exempel tar ett foto av en hög byggnad kan det se ut som om byggnaden lutar bortåt. Du kan använda lägena för Upright och geometrireglagen i panelen Geometri till att korrigera och justera perspektivet i dina foton på ett enkelt sätt.

Det finns fyra lägen för Upright för automatisk perspektivkorrigering – Automatiskt, Nivå, Vertikalt och Fullständigt – samt ett manuellt alternativ: Med stödlinjer. Du kan även använda geometriskjutreglagen till att förfina justeringen.

Geometri
Upright-lägen i Lightroom CC för mobila enheter för iOS

Upright med stödlinjer
Upright med stödlinjer

Mer hjälpdokumentation finns i Korrigera geometriska perspektiv i foton.

Nya Adobe Raw-profiler och kreativa profiler

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

I den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android) finns det nya Adobe Raw-profiler och kreativa profiler. Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. De är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

För foton med Raw-format kan du ange en exakt utgångspunkt för dina redigeringar genom att välja någon av de nya Adobe Raw-profilerna. Om du vill matcha utseendet på fotona så att de ser ut som foton du har tagit med kameran kan du välja någon av de tillgängliga kameramatchningsprofilerna. Dessutom kan du använda någon av de nya kreativa profilerna till att lägga till ett unikt format, både för foton med Raw-format och för foton som inte har Raw-format.

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollskjutreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

Om du vill ha mer information besöker du följande länkar:

Lägga till en filmkornseffekt till dina foton

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

I den här versionen av Lightroom CC för mobile enheter (iOS och Android) har skjutreglaget Korn lagts till i panelen Effekter.  Du kan använda det skjutreglaget till att lägga till en filmkornseffekt när du redigerar foton. Du kan även kontrollera storlek och ojämnhet på kornen.

Om du vill ha mer information besöker du följande länkar:

Använda skärpa och brusreducering

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

I den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android) har nya skärpekontroller, luminansbruskontroller och färgbrusreduceringskontroller lagts till i panelen Detaljer.    

Mer information finns i Justera brusreducering och skärpa.  

Förbättrad kontroll över delningar för Lightroom CC på webben

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

I den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android) kan du ange följande delningsalternativ när du delar ett album som ett webbgalleri. 

 • Skapare: ange det skaparnamn som ska visas i metadata i foton för det delade albumet. Det här alternativet är endast tillgängligt för Android-enheter.
 • Visa metadata: om du vill att andra ska kunna visa metadata för foton i det delade albumet aktiverar du det här alternativet. Om du vill dölja metadata avaktiverar du alternativet.
 • Visa platsinformation: om du vill att andra ska kunna visa platsinformation för foton i det delade albumet aktiverar du det här alternativet. Om du vill dölja platsinformation avaktiverar du alternativet.
 • Tillåt hämtningar: om du vill att andra ska kunna hämta foton från det delade albumet aktiverar du det här alternativet. Om du vill avaktivera hämtningar avaktiverar du alternativet.

Om du vill ha mer information besöker du följande länkar:

Redigeringsläge för vänsterhänta (endast för iPad)

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (endast för iPad)

Det finns en ny inställning, Vänsterhänt redigering, som du kan använda till att flytta redigeringskontrollerna och -panelerna till den vänstra sidan av skärmen på iPad-enheter.

Om du vill få åtkomst till den här inställningen i Lightroom CC på en iPad-enhet går du till Inställningar > Allmänt > Vänsterhänt redigering.  

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Lightroom CC 1.2 | februari 2018

I den här versionen av Lightroom CC för datorer finns det en ny importinställning som du kan använda till att lägga till copyrightinformation i metadata för importerade foton, stöd för nya kameror och objektiv samt programrättningar.

Lägga till copyrightinformation till importerade foton

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

I den här versionen av Lightroom CC har ett nytt alternativ lagts till: Lägg till copyrightinformation till importerade foton. Om du vill få åtkomst till det alternativet väljer du Redigera (Windows) respektive Lightroom CC (macOS) och sedan Inställningar > Allmänt.

Allmänna inställningar i Lightroom CC
Allmänna inställningar i Lightroom CC

När du aktiverar det här alternativet läggs den angivna copyrighttexten till i metadata för de foton du importerar. Som standard visas en copyrightsymbol följt av ditt kontonamn i fältet för copyrighttext. Om det redan finns copyrightmetadata för foton skrivs de inte över när du importerar. De foton som finns i Lightroom CC påverkas inte.

Besök följande länkar för mer hjälpdokumentation:

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Ändringar

I dialogrutan Inställningar (Redigera (Windows) respektive Lightroom CC (macOS) och sedan Inställningar) har alternativen nedan flyttats från inställningsuppsättningen Allmänt till den nya inställningsuppsättningen Gränssnitt.  

 • Språk
 • Textstorlek
 • Panelspår
 • Återställ alla varningsdialogrutor och tips

Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Lightroom CC 1.2 för datorer (februari 2018-versionen)

Skjutreglaget för Högdagrar under Vinjettering fungerar inte. (Endast för Windows)

Felmeddelande vid försök att öppna ett foto genom att dra det till Lightroom CC-ikonen som är fäst i Aktivitetsfältet. (Endast för Windows)

Behåll det ursprungliga fotot lokalt fungerar inte alltid när det finns flera markerade foton i stödrastret.

Vid import av foton och videofilmer är MTS-videoförhandsgranskningar i stödrastret suddiga eller tomma.

Metadata för kameramärke/modell saknas för videofilmer i panelen Information.

Uppdateringar av Lightroom CC för mobila enheter (Android 3.3 och iOS 3.1.1) | februari 2018

iOS (iPhone och iPad)

Stöd för nya kameror och objektiv

Programrättningar och hastighetsförbättringar

Korrigera och justera perspektiv i foton

Ny Premium-funktion i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Om motivet är nära, samt för vissa typer av objektiv, kan perspektivet förvrängas och orsaka att räta linjer ser böjda, lutande eller skeva ut i foton. Om du till exempel tar ett foto av en hög byggnad kan det se ut som om byggnaden lutar bortåt. Du kan använda lägena för Upright och geometriskjutreglagen i panelen Geometri till att korrigera och justera perspektivet i dina foton på ett enkelt sätt.

Det finns fyra lägen för Upright för automatisk perspektivkorrigering – Automatiskt, Nivå, Vertikalt och Fullständigt – samt ett manuellt alternativ: Med stödlinjer. Du kan även använda geometriskjutreglagen till att förfina justeringen.

Upright-lägen i Lightroom CC för mobila enheter för Android
Upright-lägen i Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Två vertikala och två horisontella stödlinjer har ritats på fotot med hjälp av Upright med stödlinjer
Två vertikala och två horisontella stödlinjer har ritats på fotot med hjälp av Upright med stödlinjer

Mer hjälpdokumentation finns i Korrigera geometriska perspektiv i foton.

Lägga till vattenstämplar när du exporterar

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Nu kan du lägga till en anpassningsbar textvattenstämpel när du delar foton och när du sparar foton på en mobila enhet.

 Anpassa vattenstämplar
Anpassa vattenstämplar

Importera foton med hjälp av alternativet Filer

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Du kan använda det nya alternativet Filer i Lightroom CC för mobila enheter till att få åtkomst till filhanteraren i Android och importera foton från olika källor:

 • andra fotoappar och molnbaserade appar som stöds som du har installerat på enheten, som Google Photos, Google Drive och Dropbox
 • en digitalkamera som du har anslutit till din mobila enhet i PTP-läge med hjälp av en USB OTG-kabel
 • en annan ansluten enhet som du har anslutit till din mobila enhet via USB
 • mappar på enheten

Så här importerar du med hjälp av alternativet Filer:

 1. I vyn Album: tryck på ikonen i albumet Alla foton eller i något annat album som du vill lägga till foton i. Välj Lägg till foton på snabbmenyn.
  När du visar foton i ett album som du har skapat: tryck på ikonen Lägg till foton längst ned till höger på skärmen.
 2. Snabbmenyn Lägg till foto från visas längst ned på skärmen. Välj Filer.
   
 Få åtkomst till alternativet Filer från vyn Album
Få åtkomst till alternativet Filer från vyn Album

Välja en källa i filhanteraren i Android
Välja en källa i filhanteraren i Android

Mer hjälpdokumentation finns i Importera foton med hjälp av alternativet Filer.

Lägga till i Lightroom från tredjepartsfotoprogram

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Nu kan du lägga till foton i Lightroom CC för mobila enheter från tredjepartsfotoappar med delningsfunktioner, som Google Photos, Google Drive och Dropbox.

Om du vill göra det väljer du fotona i fotoappen, delar dem och sedan väljer du alternativet Lägg till i Lightroom. Fotona läggs till i albumet Alla foton i Lightroom CC för mobila enheter.

Alternativet Lägg till i Lightroom när du delar från Google Photos
Alternativet Lägg till i Lightroom när du delar från Google Photos

Obs!

Om du vill visa de importerade fotona går du till albumet Alla foton. I vyn Alla foton: tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen och välj Sortera efter importdatum. De senast importerade fotona visas överst.

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Obs!

Om du vill söka efter foton i Lightroom CC med hjälp av Google Assistant måste du ha en aktiv Internet-anslutning. Det går för närvarande endast att söka på engelska.  

Skriv i sökfältet för Google Assistant eller tryck på mikrofonen och säg:

Sök efter <ditt söknyckelord> i Lightroom

Du kan till exempel söka efter alla foton i Lightroom CC som innehåller berg genom att skriva eller säga sök efter berg i Lightroom.

Söka efter Lightroom-foton med hjälp av Google Assistant
Söka efter Lightroom-foton med hjälp av Google Assistant

Sökresultatet visas i Lightroom CC för mobila enheter
Sökresultatet visas i Lightroom CC för mobila enheter

Sortera efter importdatum i vyn Alla foton

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Nu kan du söka efter nyligen importerade foton i vyn Alla foton genom att trycka på ikonen längst upp till höger på skärmen och välja Sortera efter importdatum.

De senast importerade fotona visas överst.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android och iOS)

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Lightroom CC for Apple TV 1.2 | december 2017

Stöd för mappar, sökning, filtrering och sortering

Nytt i den här versionen av Lightroom CC for Apple TV

Besök följande länkar för mer hjälpdokumentation:

Lightroom CC 1.1 | december 2017

I den här versionen av Lightroom CC för datorer finns det nya funktioner och förbättringar, stöd för nya kameror och objektiv samt programrättningar.

Funktionen Automatiskt som du kan använda till att automatiskt använda de bästa redigeringarna på foton har förbättrats

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Du kan börja redigera foton med hjälp av funktionen Automatiskt, där Adobe Sensei används till att använda justeringar på ett intelligent sätt baserat på ljus- och färgegenskaperna i foton. Nu används avancerad maskininlärning för funktionen Automatiskt, vilket innebär att de bästa redigeringarna för följande skjutreglage nu används automatiskt: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta, Mättnad och Lyster. Dessutom kan du använda funktionen Automatiskt till att optimera justeringarna för ett foto även när du har beskurit det.  

De underliggande neurala näten har tränats med tusentals professionellt tagna och manuellt redigerade foton för att utvärdera och korrigera foton, på samma sätt som av en erfaren fotograf.

Alternativet Automatiskt finns i panelen Ljus i vyn Detalj.

Relaterad information finns i Redigera foton.

Mer information om Adobes maskininlärningsfunktioner finns i Vanliga frågor om maskininlärning.

Använda Tonkurva till att finjustera tonintervall och kontrast i foton

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Du kan använda Tonkurva i panelen Ljus till att få bättre kontroll över tonintervall och kontrast i foton. Om du vill visa tonkurvediagrammet växlar du till vyn Detalj () och klickar på ikonen i panelen Ljus.

Tonkurva
Redigera den parametriska kurvan

Punktkurva
Skärmbild av Punktkurva med kontrollpunkter för den röda kanalen.

Skapa en delad ton i foton

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Du kan använda kontrollerna för Delad ton i panelen Effekter till att skapa en delad ton där olika färger används för skuggor och högdagrar i foton. Du kan till exempel färglägga monokroma foton eller använda specialeffekter, som att få ett färgfoto som att se ut som det var taget med korsprocessfilm.

Om du vill visa kontrollerna för Delad ton växlar du till vyn Detalj () och klickar på ikonen i panelen Effekter.    

Delad ton
Effekten Delad ton använd på en monokrom bild.

Mer information finns i Delad ton.

Redigera fångstdatum och -tid för foton

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Nu kan du justera datum och tid för ett enskilt foto eller för en grupp av foton. Du kan använda den här funktionen när du behöver ändra fångsttid för dina foton när du har klickat på dem.

Du kan till exempel behöva ändra fångsttiderna om du har rest till en annan tidszon och inte har ändrat inställningen på kameran för datum och tid innan du började fotografera. Ett annat scenario skulle kunna vara att du har lagt till ett skannat foto till Lightroom CC och vill att fångsttiden ska vara det datum när fotot togs och inte den tid det skannades.

Redigera datum och tid
Justera fångstdatum och -tid för en grupp med foton i dialogrutan Förskjut datumintervall.

Obs!

Mer information finns i Ändra fotofångsttid.

Visa foton i helskärmsläget

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Du kan öppna helskärmsläget i vyn Detalj () genom att trycka på F eller genom att välja Visa > Detalj - helskärmsläge på menyraden. När du visar dina foton i helskärmsläget kan du bläddra bland fotona i albumet och även klassificera och flagga dem.

Mer information finns i Visa foton i helskärmsläge.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för datorer

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Lightroom CC 1.1 för datorer (december 2017-versionen)

Åtgärdade problemet med att det inte gick att importera två foton med samma namn i Lightroom CC och att fotot enligt Dialogrutan Import redan hade importerats.
Uppdaterade migreringsloggen så att den exakt visar mängd lokalt lagringsutrymme som krävs för att migrera en Lightroom Classic CC-katalog till Lightroom CC
Åtgärdade problemet med att Lightroom CC kraschade vid öppning av inställningsdialogrutan (endast macOS 10.13 High Sierra)
Åtgärdade problemet med att Lightroom CC-migrering misslyckades med icke-informativa felmeddelanden enligt vad som har rapporterats här och här.

Förbättrade prestanda för användning av nyckelord på ett stort antal foton
Förbättringar av inställningarna för lokal lagring. Mer information
Miniatyrbilden för fotot på bildbandet uppdateras snabbare när du använder justeringar
Ökad hastighet när du migrerar Lightroom Classic CC-katalogen till Lightroom CC
Åtgärdade hanteringsproblemet i Lightroom CC vid import av ett stort antal (fler än 5 000) foton/videofilmer

Uppdateringar av Lightroom CC för mobila enheter (iOS 3.1 och Android 3.2) | december 2017

iOS (iPhone och iPad)

Funktionen Automatiskt har förbättrats

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

(iOS) Funktionen Automatiskt
(iOS) Funktionen Automatiskt

(Android) Funktionen Automatiskt
(Android) Funktionen Automatiskt

Du kan börja redigera foton med hjälp av funktionen Automatiskt, där Adobe Sensei används till att använda justeringar på ett intelligent sätt baserat på ljus- och färgegenskaperna i foton. Nu används avancerad maskininlärning för funktionen Automatiskt, vilket innebär att de bästa redigeringarna för följande skjutreglage nu används automatiskt: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta, Mättnad och Lyster. Dessutom kan du använda funktionen Automatiskt till att optimera justeringarna för ett foto även när du har beskurit det.  

De underliggande neurala näten har tränats med tusentals professionellt tagna och manuellt redigerade foton för att utvärdera och korrigera foton, på samma sätt som av en erfaren fotograf.

Om du vill ha mer information besöker du följande länkar:

Lägga till vattenstämplar när du exporterar

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

Anpassa vattenstämplar
(iOS) Anpassa vattenstämplar

Nu kan du lägga till en anpassningsbar textvattenstämpel när du delar dina foton och när du sparar foton på kamerarullen.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Programgenvägar

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

(Android) Appgenvägar
(Android) Appgenvägar

Funktionen för appgenvägar har nu lagts till för enheter med Android version 7.1.1 och senare, men stödet för den här funktionen på din Android-enhet kan endast aktiveras/anges av tillverkaren av den mobila enheten.

På hemskärmen på enheten trycker du länge på ikonen för Lightroom CC för att få åtkomst till följande genvägar:

 • Självporträtt. Starta kameran i appen med den främre kameran på enheten.
 • Lightroom-kamera. Starta kameran i appen med den bakre kameran på enheten.
 • Lägg till foton. Starta importgränssnittet där du kan välja och lägga till foton från fotogalleriet på enheten.

Om du vill få åtkomst till programgenvägarna måste du starta appen Lightroom CC minst en gång.

Mer hjälpdokumentation finns i Appgenvägar.

Bättre kontroller för hantering av lagringsutrymme

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Nu kan du använda alternativet Hantera lagring i Enhetsinformation och lagring i inställningarna till att visa en lista med alla album som du har aktiverat albumalternativet Lagra lokalt för. Du kan använda det här till att ta bort lokalt lagrade kopior och till att frigöra utrymme på enheten. De ursprungliga fotona är fortfarande säkerhetskopierade i molnet.

När du rensar offlineinnehållet i ett lokalt lagrat album tas de cachefiler som har lagrats för offlineanvändning i det albumet bort i Lightroom CC för mobila enheter. Foton i albumet som även har markerats för offlineanvändning i ett annat lokalt lagrat album tas inte bort. Fotona tas inte bort från albumet.  

Mer information finns i Appinställningar och -alternativ.

Lightroom CC 1.0.1 | November 2017

Adobe introducerade nyligen den nya oktober 2017-versionen av Lightroom CC för datorer. Om du vill ha mer information kan du läsa det här blogginlägget

Lightroom CC 1.0.1 innehåller programrättningar och prestandaförbättringar.

Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Lightroom CC 1.0.1 för datorer (november 2017-versionen)

 Lightroom CC kraschar vid öppning av inställningsdialogrutan (endast macOS 10.13 High Sierra).

Om du vill få tillgång till hjälpresurser och -dokumentation för Lightroom CC besöker du följande länkar:

Uppdateringar av Lightroom CC för mobila enheter (iOS 3.0 och Android 3.1) | Oktober 2017

iOS (iPhone och iPad)

Andra förbättringar

Optimerat för iOS 11
Importera och exportera till filer i iOS 11
Stöd för HEIF-filimport (High Efficiency Image File)
Dra från andra program och släpp i Lightroom CC (endast iPad)
Pausa och återuppta programsynkronisering när du vill. Mer information
Programrättningar och hastighetsförbättringar

 

Övriga förbättringar

Optimerat för nya Google Pixelbook
Stöd för HDR-fotografering för Samsung Note 8
och One Plus 5. Mer information

Exportera original. Mer information

Nya förinställningar. Mer information
Programrättningar och hastighetsförbättringar

Nytt verktyg, Penselmarkering, som du kan använda till att använda selektiva redigeringar

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

Med hjälp av de selektiva redigeringskontrollerna kan du nu använda det nya verktyget Penselmarkering () till att markera vissa delar av ett foto genom att måla över dem och sedan använda justeringar som Exponering, Klarhet, Intensitet med mera.

Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering
Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering

A. Pensel B. Suddgummi C. Storlek D. Ludd E. Flöde 

Mer information om verktyget Penselmarkering finns i Använda selektiva redigeringar (Android).

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

Du kan söka efter foton i ett album eller i vyn Alla foton med hjälp av sökfältet längst upp. Förutom att söka efter foton med hjälp av metadata och nyckelord kan du söka efter och visa foton beroende på objekten som finns i dem.

Du kan till exempel snabbt söka efter alla foton som det finns berg i.

Söka efter foton med hjälp av intelligent onlinesökning

Ordna album i mappar

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

Nu kan du ordna dina fotoalbum i en mapphierarki. Du kan använda de kapslade nivåerna till att ordna dina foton och album på ett bättre sätt.

Vyn Album
(Android) Vyn Album

Album ordnade i en mapp
(iOS) Album ordnade i en mapp

Tilldela nyckelord till foton

Nytt i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android)

iOS

Med hjälp av den nya panelen Nyckelord i luppvyn kan du enkelt tilldela nyckelord till foton. Du kan även kopiera nyckelord som har tilldelats till ett foto och klistra in dem på ett annat foto.

Android

I luppvyn kan du använda avsnittet Nyckelord längst ned i panelen Information till att tilldela nyckelord till foton.

Obs!
 • Nyckelord synkroniseras med Lightroom CC på alla dina enheter.
 • Nyckelord synkroniseras inte med Lightroom Classic CC för datorer.  
(Android) Tilldela nyckelord i panelen Information.
(Android) Tilldela nyckelord i panelen Information.

(iOS) Tilldela nyckelord i den nya panelen Nyckelord.
(iOS) Tilldela nyckelord i den nya panelen Nyckelord.

Om du vill ha mer information besöker du följande länkar:

Stöd för HDR på de mobila enheterna Samsung Note 8 och One Plus 5

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (Android)

I den här versionen av Lightroom CC för mobila Android-enheter finns det stöd för HDR-läget på Samsung Note 8 och One Plus 5.

Med den senaste uppdateringen är HDR-läget nu tillgängligt för de mobila enheterna Samsung S8, Samsung S8+, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Samsung Note 8, Google Pixel, Google Pixel XL och One Plus 5.

Mer information om bildtagning i HDR-läget finns i Fånga scener med hög kontrast i det nya HDR-läget (Android).

Pausa och återuppta synkronisering

Förbättrat i den här versionen av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

I Lightroom CC för mobila enheter (iOS) kan du nu pausa och återuppta programsynkroniseringen när du vill.

 • Om du vill pausa synkroniseringen trycker du på molnikonen () längst upp till höger och väljer Pausa synkronisering på snabbmenyn. Molnikonen ändras för att visa att synkroniseringen är pausad.
 • Om du vill återuppta synkroniseringen trycker du på molnikonen igen och väljer Återuppta synkronisering på snabbmenyn.
Pausa synkronisering
Pausa synkronisering

Återuppta synkronisering
Återuppta synkronisering

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online