Läs om hur du ordnar foton i album och därefter i mappar. Läs även om hur du söker och filtrerar foton med hjälp av flaggor och stjärngraderingar.

Skapa ett album och lägga till foton

Du kan använda album till att ordna foton. Du kan gruppera och sortera dem som du vill, beroende på dina krav. Du kan skapa album och importera foton från kamerarullen eller galleriet på enheten.

 1. Skapa ett album

  Tryck på ikonen längst upp till vänster på skärmen för att gå till vyn Album.

  I vyn Album: klicka på ikonen + som visas över listan med mappar och album.

 2. Välj Skapa album på den meny som visas.

 3. Dialogrutan Skapa album visas. Ange ett namn för det nya albumet och tryck sedan på OK.

 4. Albumalternativ

  (Valfritt) Tryck på ikonen bredvid albumet för att konfigurera albumet.

  • Lägg till foton. Välj foton från kamerarullen på enheten, Alla foton eller Filer.
  • Lägg till automatiskt från kamerarullen. Aktivera den här knappen om du vill lägga till nya foton i kamerarullen i det valda albumet.
  • Ändra namn. Öppna en dialogruta där du kan ange ett nytt namn på albumet.
  • Flytta till. Flyttaalbumettill en befintlig eller ny mapp.
  • Rensa cachen. Rensa förhandsvisningar och tillfälliga filer från den mobila enheten. Inga foton eller redigeringar tas bort.
  • Ta bort. Ta endast bort albumet. Dina albumfoton ändras inte och tas inte bort från enheten.

   

 5. Lägg till foton från enheten eller albumet Alla foton

  Tryck på albumnamnet för att förflytta dig i albumet. Tryck på ikonen för att lägga till foton längst ned till höger.

  Obs!

  Du kan också trycka på kameraikonen för att ta ett foto med Lightroom-kameran i appen och lägga till det i albumet.

  På den meny som visas väljer du Kamerarulle, Alla foton eller Filer.  

 6. På nästa skärm kan du välja foton och lägga till dem i albumet.

Kopiera eller flytta foton mellan album

Du kan kopiera eller flytta foton mellan album. Gör något av följande, beroende på vilken skärm som visas:

Flera foton

 1. I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck länge på ett foto för att markera det och visa vyn för att markera flera foton. Tryck på ikonen Lägg till i eller Flytta till längst ned på skärmen.
 2. I den lista med album som visas på nästa skärm trycker du på det album du vill kopiera eller flytta fotona till och sedan trycker du på Lägg till eller Flytta längst upp till höger på skärmen.

Ett foto

 1. I luppvyn (när du visar ett enda foto): tryck på alternativikonen () längst upp till höger och sedan på Lägg till i eller Flytta till.
 2. I den lista med album som visas på nästa skärm trycker du på det album du vill kopiera eller flytta fotona till och sedan trycker du på Lägg till eller Flytta längst upp till höger på skärmen.

Ta bort foton från ett album

Du kan ta bort foton från ett album när du inte längre behöver dem. När du tar bort ett foto från ett album är det fortfarande tillgängligt i vyn Alla foton.

Flera foton

 1. I stödrastervyn (när du visar alla foton i ett album): tryck länge på ett foto för att visa menyn för att markera ett eller flera foton. Tryck på ikonen Ta bort längst ned på skärmen.
 2. Dialogrutan Ta bort foton visas. Tryck på Ta bort från album om du vill ta bort fotot och på Avbryt om du inte vill ta bort fotot.

Ett foto

 1. I luppvyn (när du visar enskilda foton): tryck på ikonen och välj sedan Ta bort från album på menyn.
 2. Dialogrutan Ta bort från album visas. Om du vill ta bort fotot trycker du på Ta bort, om du inte vill ta bort fotot trycker du Avbryt.

Ordna album i mappar

 1. Skapa en mapp

  Tryck på ikonen längst upp till vänster på skärmen för att gå till vyn Album.

  I vyn Album: klicka på ikonen + som visas över listan med mappar och album.

 2. Välj Skapa mapp på den meny som visas.

 3. Dialogrutan Skapa mapp visas. Ange ett namn för det nya albumet och tryck sedan på OK.

 4. Mappalternativ

  (Valfritt) Tryck på ikonen bredvid albumet för att konfigurera mappen.

  • Lägg till album eller mappar. Skapa ett album eller en mapp i den aktuella mappen.
  • Ändra namn. Öppna en dialogruta där du kan ange ett nytt namn på mappen.
  • Flytta till. Flytta mappen till en befintlig eller ny mapp.
  • Ta bort. Ta bort mappen och albumen i mappen. Foton i albumen tas inte bort från appen.

Du kan skapa undermappar och lägga till album i mappen, om det behövs.  

Visa foton som ett bildspel

Du kan visa foton i albumet som ett bildspel. Gör något av följande om du vill starta ett bildspel:

 • I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger och klicka sedan på Bildspel.
 • I luppvyn (när du visar ett enskilt foto): tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger och sedan på Bildspel.

Bildspelsalternativ

Så här anger du typ av övergångar och längd för varje bild:

 1. Tryck på ett foto under ett bildspel.
 2. Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger på skärmen.
 3. Ändra bildspelsinställningarna, om det behövs.
 4. Tryck på bildspelsikonen () längst upp till höger på skärmen.

Söka efter foton

Söka efter foton med hjälp av intelligent onlinesökning
Söka efter foton med hjälp av intelligent onlinesökning

Du kan utforska ditt fotogalleri ytterligare med hjälp av automatisk ifyllning som används till att visa intuitiva förslag när du skriver något i sökfältet. De termer du använder i sökfältet är inte skiftlägeskänsliga.

Du kan begränsa sökresultatet genom att lägga till flera villkor i sökfältet baserat på föremål, fasetter eller förslag för automatisk ifyllning. 

Utnyttjafinnslängst upp till höger i stödrastervyn för attöppnasnabbmenyn och använda segmentering, sortering, bildspel och andra alternativ för fotona från sökresultatet.

Söka efter foton i ett album eller vyn Alla foton med hjälp av fältet Sök längst upp. Förutom att söka efter foton med hjälp av metadata och nyckelord kan du söka efter och visa foton baserat på vilka föremål som finns i dem och vilka fasetter som är associerade med dem.

Du kan söka bland alla foton och visa relevanta resultat genom att ange namnet på ett föremål i sökfältet. Om du till exempel vill söka efter alla foton som det finns berg i skriver du berg i sökfältet. Om du vill söka efter foton med hjälp av fasetter anger du ett fasettnamn följt av ett kolon ":". Du kan till exempel skriva kamera: om du vill visa en lista över kameramodeller som används. Nedan finns en lista med fasetter som stöds:

 • nyckelord:
 • kamera:
 • objektiv:
 • plats:
 • stjärngradering:
 • flagga:
 • blixt:
 • orientering:
 • ISO-värde:
 • typ:
 • bländare:
 • slutartid:
 • redigerat:
 • mediefiler:

Sortera och segmentera
Sortering, segmentering och andra alternativ för dina sökresultat i Lightroom för mobila enheter (iOS)

Flagga och gradera foton

Använda panelen Klassificera och granska

Du kan använda panelen Klassificera och granska i luppvyn till att snabbt lägga till en stjärngradering och flagga (välja eller avvisa) foton i albumet. Med hjälp av bildbandet längst ned kan du bläddra bland foton i albumet.

Klassificera ett foto

Om du vill snabbt vill klassificera ett foto i panelen Klassificera och granska snärtar du uppåt eller nedåt till vänster på skärmen. En klassificeringsövertäckning visas som anger den aktuella klassificeringen när du snärtar. 

Flagga ett foto

Om du snabbt vill flagga ett foto som Valt, Avvisat eller Ingen flagga i panelen Klassificera och granska snärtar du uppåt eller nedåt till höger på skärmen. En flaggövertäckning visas som anger den aktuella klassificeringen när du snärtar. 

 • Flagga foton (iPhone) - I panelen Klassificera och granska i luppvyn kan du snabbt flagga och klassificera fotona på dina iPhone-enheter genom att svepa.
 • Flagga foton (iPad) - Du kan kategorisera eller filtrera foton på ett snabbt och enkelt sätt genom att flagga dem. Du kan använda luppvyn till att flagga foton, ett i taget, som Valt, Avvisat eller Ingen flagga.
Klassificera och flagga ett foto i panelen Klassificera och granska
(Vänster) Klassificera ett foto. (Höger) Flagga ett foto i panelen Klassificera och granska.

Använda panelen Information

(iPhone) Panelen Info (Information) i Lightroom för mobila enheter (iOS)
(iPhone) Panelen Info (Information) i Lightroom för mobila enheter (iOS)

I panelen Information i luppvyn kan du ge ditt foto en stjärngradering och flagga ett foto. Du kan även enkelt lägga till namn, bildtext och copyright till fotot. Dessutom visas de metadata som är associerade med ditt foto i panelen Information.


Filtrera foton

Filtrera foton
Fotofiltreringsalternativ i Lightroom för mobila enheter (iOS).

Klicka på ikonen  längst upp (bredvid sökikonen) om du snabbt vill filtrera foton efter:

 • Stjärngradering: använd ikonen  till att visa foton som graderats högre än en viss stjärngradering. Du kan till exempel visa foton som har tre stjärnor eller fler
 • Flaggor: Ingen flagga, Valda eller Avvisade
 • Medium: Foto eller Videofilm
 • Kamera: alternativ för kameramärke och modell
 • Personer: persongrupper som upptäcks i vyn Personer
 • Plats: platser som hämtas från metadata för alla foton
 • Nyckelord: nyckelord som hämtas från metadata för alla foton
 • Redigerade: redigerade eller inte redigerade

Obs!

Filtreringsalternativen används när du visar albumfoton och behålls även när du lämnar albumet. Om du vill rensa de valda filtren trycker du på kryssikonen i det filtervillkor som visas längst upp i stödrastret när du öppnar vyn Alla foton igen.

Obs!

Läs om hur du söker efter och ordnar foton i Lightroom på din Android-enhet eller dator i Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (Android) och Ordna foton i Lightroom (dator).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy