Användarhandbok Avbryt

Ordna foton

 1. Användarhandbok för Adobe Lightroom
 2. Introduktion
  1. Nyheter i Lightroom
  2. Systemkrav för Lightroom
  3. Lightroom | Vanliga frågor
  4. Lightroom-självstudier
  5. Arbeta med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter
  6. Ange inställningar
 3. Självstudiefunktioner i appen
  1. Utbildning och inspiration i appen
  2. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (Android)
 4. Lägga till, importera och ta foton
  1. Lägga till foton
  2. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
  4. Importera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  5. Importera foton och videor i Lightroom för mobila enheter (Android)
 5. Ordna foton
  1. Ordna foton
  2. Söka efter och ordna foton av personer i vyn Personer
  3. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  4. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
 6. Redigera foton
  1. Redigera foton
  2. Maskering i Lightroom
  3. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  4. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
  5. Sammanfoga foton för att skapa HDR-foton, panoramor och HDR-panoramor
  6. Förbättra bildkvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Spara, dela och exportera
  1. Exportera eller dela dina foton
  2. Exportera och dela foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Spara, dela och exportera foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
 8. Lightroom för mobila enheter, tevear och webben
  1. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  2. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på webben
  4. Konfigurera appen Lightroom for Apple TV
  5. Använd kortkommandon i Lightroom för mobila enheter (iOS och Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  7. Visa foton och videofilmer i Lightroom på en teve
  8. Så här lägger du till och synkroniserar förinställningar med en mobil enhet
 9. Migrera foton
  1. Migrera Apple Photos Library-bibliotek till Lightroom
  2. Migrera foton och videofilmer från Lightroom Classic till Lightroom
  3. Migrera foton från Photoshop Elements till Lightroom

Läs om hur du ordnar foton i Lightroom.

Arbeta med album. Du kan flagga, etikettera, klassificera, stapla och söka efter foton. Lägg till nyckelord. Visa och redigera metadata.

Du kan använda Lightroom till att ordna dina foton på många olika sätt. Du kan hantera dina foton som album eller högar eller ordna dem efter nyckelord, metadata, flaggor och stjärngraderingar. Hitta och filtrera foton på ett enkelt sätt i Lightroom för datorer. 

Kontexthjälp

Från och med datorversionen av Lightroom (version 2.3) kan du visa hjälpikonen som är markerad i det övre högra hörnet när du startar programmet för första gången. Klicka på ikonen Hjälp för att öppna menyn Kontexthjälp. Det första avsnittet av menyn innehåller självstudiekurser om grunderna i Lightroom och stegvisa anvisningar om hur du förbättrar ett foto. Du kan också utforska nya och mer avancerade fotoredigeringstekniker och inspireras att skapa spännande redigeringar.

Menyn Kontexthjälp
Menyn Kontexthjälp

Följ en självstudiekurs om hur du kommer igång

 1. Klicka på ikonen Hjälp längst upp till höger.

 2. På snabbmenyn innehåller det första avsnittet självstudiekurser för att lägga till foton, skapa album, redigera foton med mera.

  Om du redan har importerat foton och öppnat ett foto i luppvyn kan du visa en självstudiekurs om redigering av foton i det första avsnittet.

 3. Klicka på Visa alla om att komma igång om du vill visa hela listan med självstudiekurser.

 4. Klicka på en självstudiekurs för att följa proceduren för önskad åtgärd. När du har slutfört en självstudiekurs visas en blå bock bredvid den på den kontextberoende hjälpmenyn.

Följ en självstudiekurs för verktyg och funktioner

 1. Klicka på ikonen Hjälp längst upp till höger.

 2. På snabbmenyn innehåller det andra avsnittet självstudiekurser för verktyg och funktioner, som automatiska inställningar, svartvitt, profiler med mera.

 3. Klicka på Visa alla verktyg och funktioner om du vill visa hela listan med självstudiekurser.

 4. Klicka på valfri självstudiekurs och följ stegen för att lära dig mer.

Följ avancerade självstudiekurser om redigering

 1. Klicka på ikonen Hjälp längst upp till höger.

 2. I tredje avsnittet på snabbmenyn finns en uppsättning självstudiekurser om olika tekniker för fotoredigering. Klicka på Visa alla självstudiekurser om du vill visa hela listan.

 3. Välj en självstudiekurs i listan. Du kan sedan följa självstudiekursen med ett exempelfoto.

  Obs!

  Du kan inte exportera eller hämta exempelfotot som medföljer självstudiekurserna.

Sök efter resurser med nyckelord

 1. Klicka på ikonen Hjälp längst upp till höger.

 2. I sökfältet längst upp på snabbmenyn anger du ett relevant nyckelord. Det kan vara ett verktyg eller en funktion.

 3. Sökresultaten visas när du skriver nyckelordet. Om du inte hittar det du letar efter kan du prova ett annat nyckelord.

Visa foton

Du kan använda panelen Mina foton () i den vänstra rutan till att snabbt välja de foton som ska visas i stödrastret till höger:

 • Alla foton
 • Nyligen tillagda
 • Efter datum (ordnade kronologiskt)
 • Personer
 • Album

I vyn Delat () i den vänstra rutan kan du visa de foton och album du har publicerat till webbplatsen Adobe Portfolio eller delat som ett webbgalleri.

 • Anslutningar
 • Delas på webben

Om du vill ange hur du vill att fotona ska visas i stödrastret väljer du en av vyerna längst ned i fotostödrastret:

 • Fotostödraster (): visa foton som miniatyrbilder utan kanter eller märken
 • Kvadratiskt stödraster (): visa foton som lika stora miniatyrbilder tillsammans med flaggstatus, synkroniseringsstatus och stjärngradering
 • Detalj (): arbeta med och redigera enskilda foton. Redigeringskontrollerna är endast aktiva i den här vyn.

Visa foton i helskärmsläget

Så här visar du foton i helskärmsläget:

 1. Växla till vyn Detalj (). Du kan öppna helskärmsläget från den här vyn.
 2. Tryck på F. Du kan även välja Visa > Detalj - helskärmsläge på menyraden.
 3. Alla paneler döljs och fotot maximeras och visas på hela skärmen. Du kan utföra följande åtgärder i helskärmsläget:
  1. Bläddra bland fotona i albumen genom att trycka på Vänsterpil eller Högerpil.
  2. Flagga ett foto som Valt eller Avvisat genom att trycka på Z eller X.
  3. Klassificera ett foto genom att trycka på 0–5. 
 4. Om du vill avsluta helskärmsläget trycker du på F eller Esc.  

Lägga till dina foton i ett album

 1. Klicka på Lägg till ett album i området Album i den vänstra rutan. Du kan även klicka på ikonen + och sedan klicka på Skapa album.

 2. Ange ett namn för det nya albumet. Klicka på Skapa.

 3. Välj några foton i stödrastret och dra dem till albumet i den vänstra rutan.

 4. Lägg till fler foton i albumet, om det behövs.

Obs!

Om du vill ändra namn på eller ta bort ett album högerklickar du på namnet på det i den vänstra rutan och sedan klickar du på ett alternativ.

Ordna album i mappar

Mappar kan innehålla album eller andra mappar.

 1. Klicka på ikonen + i området Album i den vänstra rutan. Klicka på Skapa mapp. Mappen visas i området Album.

 2. Dra ett eller flera album till mappen.

 3. Om du vill skapar du undermappar och lägger till album i dem.

Visa vilka album ett foto tillhör

Introducerades i Lightroom CC 1.5 (augusti 2018-versionen)

I avsnittet Album längst ned i panelen Information kan du markera alla album som ditt valda foto tillhör.

 1. Välj ett foto i stödrastret.

 2. Öppna panelen Information genom att klicka på  längst ned till höger i fönstret.

  Kontrollera vilka album ett foto tillhör
  Hitta albumen som ditt valda foto tillhör.

 3. I panelen Information bläddrar du till avsnittet Album längst ned där du hittar en lista över album som det valda fotot finns i.

  • Klicka på albumnamnet om du vill visa alla foton i det albumet. 
  • I avsnittet Album visas Inga om det valda fotot inte ingår i något album. 
  • Om du har lagrat ett album lokalt visas det här märket   bredvid albumets namn.

Stapla foton

 1. Markera flera foton i vyn Fotostödraster (), Kvadratiskt stödraster () eller Detalj ().

 2. Högerklicka på markeringen och välj Gruppera i hög. Du kan även välja Högar > Gruppera i högar på menyn Redigera.

Obs!

Om du vill dela upp en fotohög högerklickar du på högen och väljer Dela upp hög.

Tilldela nyckelord till foton

 1. Markera ett eller flera foton i vyn Fotostödraster (), Kvadratiskt stödraster () eller Detalj ().

 2. Välj Visa > Nyckelord. Du kan även klicka på ikonen längst ned till vänster på skärmen.

 3. Tilldela ett eller flera nyckelord till fotona i rutan Nyckelord.

Stjärngradera och flagga foton

 1. Markera ett eller flera foton i vyn Fotostödraster (), Kvadratiskt stödraster () eller Detalj ().

 2. Högerklicka på markeringen och tilldela en stjärngradering/flagga till fotot/fotona med hjälp av alternativet Ange stjärngradering eller Ange flagga.

Obs!

I vyerna Kvadratiskt stödraster och Detalj kan du även stjärngradera och flagga foton direkt i stödrasterområdet. I vyn Kvadratiskt stödraster kan du visa alternativ för att stjärngradera och flagga genom att hålla pekaren över foton.

Stjärngradera och flagga foton i stödrasterområdet

Söka efter, filtrera och sortera foton

Söka efter foton

Söka efter foton med hjälp av sökfältet. Förutom att söka efter foton med hjälp av metadata och nyckelord kan du söka efter och visa foton beroende på vilka objekt som finns i dem, vilka fasetter som hör ihop med fotot eller vilka foton som inte finns i något album.

Skriv något av objektets namn , eller ett fasettnamn följt av ett kolon, ":", i sökfältet. Du kan till exempel skriva berg i sökfältet om du snabbt vill söka efter alla foton som innehåller berg , alternativt så skriver du kamera: om du vill visa en lista över kameramodeller som har använts. De termer du använder i sökfältet är inte skiftlägeskänsliga.

När du börjar skriva i sökfältet läggs en sökfunktion automatiskt till i det album eller den mapp du för närvarande visar i Lightroom Om du till exempel visar foton ur ett album som heter Landskap läggs en sökfunktion för det albumet automatiskt till i sökfältet när du börjar skriva söknyckelordet.

Skriv "inte i något album" i sökfältet för att visa alla foton som för närvarande inte ingår i ett album.

Från och med Lightroom för datorer 3.0 klickar du bara på sökfältet för att visa en mängd alternativ du kan använda för att söka efter foton. De här alternativen omfattar stjärngraderingar, flaggor, kamerainställningar, metadata som plats eller nyckelord samt filtyp. Klicka på ett alternativ för att inkludera det i sökningen och visa en lista över möjliga värden för den valda fasetten.

Använd objektnamn eller fasetter för att söka efter foton i Lightroom
Sök efter foton baserat på kamerainställningar, metadata, fil eller fasetter

Om du vill söka bland dina foton kan du använda någon av fasetterna nedan. I sökfältet skriver du ett fasettnamn följt av ett kolon.

 • nyckelord:
 • kamera:
 • objektiv:
 • plats:
 • stjärngradering:
 • flagga:
 • blixt:
 • orientering:
 • ISO-värde:
 • typ:
 • bländare:
 • slutarhastighet:
 • redigerat:
 • filtillägg:
 • album:
 • personer:
 • brännvidd:
 • djupschema:

Filtrera foton

Om du vill visa filteralternativen klickar du på ikonen  bredvid sökfältet:

 • Stjärngraderingar: välj en stjärngradering om du vill visa foton som har fler eller lika många stjärnor som den angivna stjärngraderingen. Exempel: Om du vill visa foton som har tre eller fler stjärnor väljer du tre stjärnor.
 • Flaggor: visa foton baserat på flaggstatus genom att välja om du vill visa flaggade objekt, avvisade objekt eller objekt utan flagga. 
 • Visa bara foton: visa endast foton och inga videofilmer. 
 • Visa bara videofilmer: visa endast videofilmer och inga foton. 
 • Nyckelord: visa foton med ett visst nyckelord genom att välja nyckelordet i listrutan.
 • Kameror: filtrera foton baserat på den kamera som användes vid fotograferingen genom att välja en kameramodell i listrutan.
 • Platser: filtrera foton baserat på platstagg genom att välja en plats i listrutan.
 • Synkroniseringsstatus: filtrera foton baserat på synkroniseringsstatus genom att välja ett alternativ i listrutan: Synkroniseras, Synkroniserade och säkerhetskopierade, Ursprungliga foton är lagrade lokalt eller Synkroniserade från Lightroom Classic. Mer information om de olika synkroniseringsstatusarna finns i Visa fotometadata nedan. 
 • Personer: Välj ett alternativ i listrutan för att filtrera foton baserat på personer i dem.

Sortera foton

Om du vill visa sorteringsalternativen klickar du på ikonen  längst ned till vänster i en vy i Lightroom  

Välj ett sorteringsalternativ på snabbmenyn: Fångstdatum, Importdatum, Ändringsdatum, Filnamn eller Stjärngradering.

Om du klickar på Omvänd ordning växlas ordningen mellan stigande och fallande för det valda sorteringsalternativet.

Obs!

Från och med Lightroom för datorer 3.0 kan du sortera albumfoton i stödrastervyn genom att dra miniatyrbilder och släppa dem på önskad plats i albumet. Den här ändringen synkroniseras också med Lightroom för mobila enheter (iOS och Android) och Lightroom på webben.

Ändra fotofångsttid

Du kan justera datum och tid för ett enskilt foto eller för en grupp av foton. Ibland kan du behöva ändra fångsttid för dina foton när du har klickat på dem. Du kan till exempel behöva ändra fångsttiderna om du har rest till en annan tidszon och inte har ändrat inställningen på kameran för datum och tid innan du började fotografera. Ett annat scenario skulle kunna vara att du har lagt till ett skannat foto till Lightroom och vill att fångsttiden ska vara det datum när fotot togs och inte den tid det skannades.

 1. Markera ett eller flera foton i fotostödrastret, kvadratiskt stödraster eller på filmbandet i vyn Detalj.

 2. Öppna panelen Information genom att klicka på ikonen längst ned till höger på skärmen. Klicka på ikonen bredvid fältet Fångat i panelen Information där datum och tid när fotot togs visas.

 3. Om du har markerat ett enda foto visas aktuellt datum och aktuell tid för fotot i dialogrutan Redigera datum och tid. Ändra datum och tid till önskat värde.

  Redigera datum och tid
  Ändra fångsttid för ett foto i dialogrutan Redigera datum och tid.

  Om du har markerat en grupp med foton visas det aktuella datumintervallet för markeringen i dialogrutan Förskjut datumintervall. Det nya datum och den nya tid du anger används på fotot med det senaste fångstdatumet i gruppen. Datum och tid för de andra valda fotona ändras automatiskt baserat på det nya datumet.   

  Redigera datum och tid
  Ändra fångsttid för en grupp med foton i dialogrutan Förskjut datumintervall.

 4. Klicka på Ändra.

Visa fotometadata

 • Välj ett foto i stödrastet och klicka sedan på ikonen . Panelen Information med metadata och synkroniseringsstatus för fotot visas.
 • Det finns följande potentiella märken för synkroniseringsstatus:
  •  Synkroniserat och säkerhetskopierat 
   Ursprungliga filer som du inte har öppnat på länge kan rensas, men små smarta förhandsvisningar som du kan redigera bevaras.
  •  Synkroniserat och lagrat lokalt
   Den ursprungliga filen har säkerhetskopierats till molnet och även sparats på datorn som del av det album du har lagrat lokalt.
  •  Synkronisera ändringar till molnet
   Dina ändringar synkroniseras till molnet.
  •  Synkroniserat från Lightroom Classic
   Det finns inget ursprungligt foto som har säkerhetskopierats till molnet, men det finns en smart förhandsvisning.
  •  Resursen innehåller fel
   Mer information finns i området Synkroniseringsstatus i panelen Information, alternativt så klickar du på märkesikonen i stödrastervyn. 
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto