Läs om hur du sparar dina foton från Lightroom till datorn, din mobila enhet eller hårddisk. Du kan lägga till vattenstämplar innan du exporterar och delar foton och album med deras metadata.

Du kan använda alternativet Dela i Lightroom för mobila enheter (iOS) till att skicka foton via e-post, skriva ut dem, eller kopiera eller flytta dem mellan album. Du kan dela ett foto i luppvyn eller flera foton i stödrastervyn.

Spara foton till kamerarullen efter redigering

När du har redigerat ett foto kan du spara en kopia av det ändrade fotot (.JPG-format) till kamerarullen. Gör något av följande:

Flera foton

 1. I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck länge på ett foto för att markera det och visa vyn för att markera flera foton. Tryck på ikonen Dela längst ned på skärmen och sedan på Spara på kamerarullen på snabbmenyn.
 2. I dialogrutan Image Size (Bildstorlek) trycker du för att välja något av följande alternativ:
  • Small (2048 px) (Liten (2 048 pixlar)) begränsa höjden på de exporterade JPG-fotona till 2 048 pixlar. Bredden skalförändras automatiskt så att de ursprungliga proportionerna behålls.
  • Maximum available (Högsta tillgängliga) Exportera de valda fotona med den högsta tillgängliga kvaliteten i JPG-format.

Ett foto

 1. I luppvyn (när du visar ett enda foto): tryck på delningsikonen () och därefter på Spara till kamerarulle.
 2. Dialogrutan Bildstorlek visas. Välj något av följande alternativ:
  • Liten (2 048 pixlar) Begränsa höjden på de exporterade JPG-fotona till 2 048 pixlar. Bredden skalförändras automatiskt så att de ursprungliga proportionerna behålls.
  • Högsta tillgängliga Exportera de valda fotona med den högsta tillgängliga kvaliteten i JPG-format.
 3. Tryck på OK.

Obs!

Om foton på kamerarullen har angetts för automatisk import i ett album läggs de sparade fotona automatiskt till i albumet och synkroniseras med Lightroom för datorer.

Obs!

Du kan försöka spara dina foton om det inte går att exportera. Om något av följande felmeddelanden visas i dialogrutan Export utför du respektive åtgärd:

 • Ingen Internet-anslutning: kontrollera att enheten är ansluten till internet. Växla tillbaka till appen Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och tryck sedan på Försök igen.
 • Det finns inte tillräckligt med ledigt lagringsutrymme för att exportera: frigör lagringsutrymme i galleriet på enheten. Växla tillbaka till appen Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och tryck sedan på Försök igen.
 • Det finns inga behörigheter för Lightroom för att spara foton i galleriet: lägg till behörigheter för appen Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter i inställningarna för enheten. Växla tillbaka till appen Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och tryck sedan på Försök igen.

Dela ett gruppalbum

Skapa ett gruppalbum och bjud in andra att bidra till det

Du kan nu dela album och bjuda in andra att visa eller bidra till dem. Du kan också välja foton som inte ingår i något album och dela dem via en inbjudan samt be andra att bidra till albumet. På så sätt kommer du enkelt åt alla foton på ett och samma ställe.

Om du vill dela och bjuda in andra till ett album gör du så här:

 1. I panelen Album klickar du på bredvid önskat album och väljer Dela och bjud in på snabbmenyn.  Du kan också trycka länge på önskade foton i stödrastervyn som inte är en del av något album, klicka på ikonen Dela i panelen längst ned och välja Dela och bjud in.

 2. Tryck på Aktivera delning om albumet är privat.

 3. I dialogrutan Håll dig uppdaterad som visas klickar du på Tillåt om du vill få meddelanden när någon som visar foton kommenterar eller gillar dina delade foton.

 4. I panelen Dela och bjud in kan du klicka på om du vill kopiera den genererade länken för att dela den med andra och ange följande inställningar: 

  Dela och bjud in på iOS

  Länkåtkomst

  Tryck för att visa följande:

  Endast inbjudnaFältet Länkåtkomst är som standard inställt på Endast inbjudna. Då skapas en privat länk via vilken endast inbjudna personer kan komma åt eller bidra till ditt album.

  Alla kan visa: Ändra inställningen Länkåtkomst till Alla kan visa om du vill tillåta att alla som har albumets delade länk kan visa eller bidra till albumet.

  Bjud in personer

  Tryck för att ange e-postadresserna till de personer som du vill skicka inbjudan till och klicka på Skicka. Du kan även visa listan med e-postadresser som du redan har skickat inbjudan till. Bredvid varje e-postadress trycker du på och anger åtkomstinställningen för personen. Du kan välja bland följande inställningar: 

  Kan visa: Den inbjudna kan bara visa det delade albumet.

  Kan bidra: Den inbjudna kan lägga till foton i det delade albumet.

  Ta bort: Tar bort den inbjudna från delningslistan.

  Länkinställningar Tryck för att ange följande länkinställningar:

  Visa metadata: Aktivera om du vill att andra ska kunna visa metadata för foton i det delade albumet.

  Visa platsinformation: Aktivera om du vill att andra ska kunna visa platsinformation för foton i det delade albumet.

  Tillåt kommentarer och gilla-markeringar: Den här inställningen är aktiverad som standard så att andra kan kommentera och gilla foton i dina delade album.

  Tillåt hämtningar: Aktivera om du vill att andra ska kunna hämta foton från det delade albumet.

  Godkänn åtkomstbegäran: Aktivera om du vill tillåta andra användare att begära åtkomst till att visa ditt delade album.

  Anpassa visning

  Tryck för att ange följande visningsalternativ:

  Visa namn: Aktivera om du vill att albumnamnet ska visas längst upp i det delade albumet.

  Visa skapare: Aktivera om du vill att skaparens namn ska visas i det delade albumet.

  Tema: Välj från Fotostödraster, Visa ett eller Kolumn om du vill ange layout för foton i ett delat album. Som standard är Fotostödraster valt.

  Utseende: Välj Mörkt tema eller Ljust tema om du vill välja bakgrund för foton som visas i ett delat album. Som standard är Mörkt tema valt.

  Filter: Du kan välja att endast visa foton med en viss stjärngradering och flaggstatus i det delade albumet. Som standard visas alla foton, förutom avslagna.

 5. Klicka på Stäng.

Obs!

Om du vill ändra delningsinställningarna för ett gruppalbum öppnar du det delade albumet i panelen Album och klickar på ikonen Dela och bjud in längst upp till höger.

Visa eller bidra till ett gruppalbum som inbjuden

Om du har länken till det delade gruppalbumet eller e-postinbjudan gör du så här:

 1. Logga in på lightroom.adobe.com med ditt Adobe ID-id.

 2. Klistra in länken i webbläsarens adressfält för att visa gruppalbumet. Om du inte kan se albumet klickar du på knappen Begär åtkomst på skärmen. Ägaren till gruppalbumet kan tillåta eller neka din begäran.

  Om du har fått en e-postinbjudan klickar du på knappen Visa album i e-postmeddelandet för att visa gruppalbumet.

 3. Beroende på vilka åtkomstinställningar gruppalbumägaren har angett kan du visa eller lägga till foton i gruppalbumet när du visar albumet i webbläsaren.

  Om du bara kan visa albumet kan du lägga till kommentarer i foton och markera dem som favoriter.

  Om du kan bidra till albumet klickar du på ikonen med tre punkter längst upp till höger för att lägga till foton.

Lägga till en textvattenstämpel när du delar eller sparar foton

Du kan lägga till en anpassningsbar textvattenstämpel när du delar dina foton och när du sparar foton på kamerarullen.

Obs!

 • Du kan inte lägga till en vattenstämpel när du exporterar ursprungliga foton.
 • Vattenstämplar synkroniseras inte med Lightroom på andra enheter eller med Lightroom Classic för datorer.  

 1. I vyn Album: tryck på inställningsikonen () längst upp till höger på skärmen.

  I luppvyn eller stödrastervyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och välj Inställningar.

 2. Menyn Inställningar visas. Tryck på Delningsalternativ.

  Aktivera alternativet Inkludera i avsnittet Vattenstämpel.  

 3. Om du vill ändra texten i vattenstämpeln trycker du på textfältet. Som standard visas en copyrightsymbol följt av ditt Adobe-kontonamn i vattenstämpeltexten.

 4. Anpassa vattenstämplar
  Anpassa vattenstämplar

  Tryck på Anpassa. Skärmen Anpassa vattenstämpel visas. Du kan ändra följande inställningar:

  • Om du vill justera positionen för vattenstämpeln trycker du på någon av de nio placeringscirklarna som visas runt och i mitten av exempelfotot.
  • T: tryck om du vill välja ett teckensnitt.
  • B: tryck om du vill göra texten fet.
  • I: tryck om du vill göra texten kursiv.
  • Om du vill rotera texten 90 grader medurs trycker du på rotationsikonen.
  • Om du vill välja textfärg (svart eller vitt) trycker du på motsvarande färgruta.
  • Storlek: dra i skjutreglaget om du skalförändra vattenstämpeltexten proportionellt och göra den större eller mindre.
  • Förskjutning: dra i skjutreglaget om du vill placera vattenstämpeltexten horisontellt eller vertikalt i fotot.
  • Opacitet: dra i skjutreglaget om du vill justera genomskinlighetsnivån för vattenstämpeltexten.

 5. När du har anpassat vattenstämpeltexten trycker du på ikonen < längst upp till vänster för att gå tillbaka till skärmen Delningsalternativ.

  Om du gick till skärmen Delningsalternativ direkt från luppvyn eller stödrastervyn i steg 1 trycker du på ikonen X längst upp till vänster igen för att gå tillbaka till den vyn.

Textvattenstämpeln läggs nu till när du delar foton eller sparar foton på kamerarullen.

Skicka foton i meddelanden eller via post

 1. Gör något av följande:

  • I luppvyn (när du visar ett enda foto): tryck på ikonen och sedan på Dela.
  • I stödrastervyn (när du visar alla foton i ett album): tryck länge på ett foto för att visa menyn för att markera ett eller flera foton. Tryck på ikonen Dela längst ned på skärmen och tryck sedan på Dela på snabbmenyn.
 2. Dialogrutan Bildstorlek visas. Välj ett av följande alternativ:

  • Liten - 2 048 pixlar. Begränsa höjden på delade foton till 2 048 pixlar. Bredden skalförändras automatiskt så att de ursprungliga proportionerna behålls.
  • Största tillgängliga. Dela valda foton med den högsta tillgängliga kvaliteten.
 3. I nästa dialogruta som visas finns en lista med de appar du kan använda till att dela dina foton.

  Välj den app du vill använda till att dela med och följ de instruktioner som visas på skärmen.

 4. Följ de instruktioner som visas på skärmen och ange den information som behövs för att skicka ett e-postmeddelande eller meddelande som innehåller fotona.

Exportera ursprungliga foton som tagits med kameran i appen

Med hjälp av Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter kan du hämta/exportera ett ursprungligt foto i JPG- eller DNG-format som du har tagit med kameran i appen till kamerarullen.

Så här exporterar du ett ursprungligt foto till kamerarullen:

 1. Öppna det ursprungliga fotot (som du har tagit med kameran i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter) i luppvyn.
 2. Tryck på delningsikonen () och sedan på Exportera ursprungligt foto.

Du kan visa den exporterade bilden på enhetens kamerarulle.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy