Använd kameran i appen Lightroom för att ta DNG- och HDR-foton på enheter som stöds och justera inställningar som slutartid, fokus och blixt i läget Professionellt.

Obs!

Fångstmodulen är inte tillgänglig på Android-baserade surfplatteenheter.

Få åtkomst till kameran i appen snabbt

Du kan starta kameran i appen på något av följande sätt:

Programgenvägar

Obs!

 • Från och med version 3.2 av Lightroom för mobila enheter (Android) har programgenvägar lagts till för enheter med Android-versionen 7.1.1 eller senare, men stödet för den här funktionen på din Android-enhet kan endast aktiveras/anges av tillverkaren av den mobila enheten.
 • Om du vill få åtkomst till programgenvägarna måste du starta appen Lightroom minst en gång.    

Åtkomst till programgenvägarna från hemskärmen
Åtkomst till programgenvägarna från hemskärmen

På hemskärmen på enheten trycker du länge på ikonen för Lightroom för att få åtkomst till följande genvägar:

 • Självporträtt. Starta kameran i appen med den främre kameran på enheten.
 • Lightroom-kamera. Starta kameran i appen med den bakre kameran på enheten.
 • Lägg till foton. Starta importgränssnittet där du kan välja och lägga till foton från fotogalleriet på enheten.

Kamerawidget

Du kan lägga till widgeten Lightroom Camera () på hemskärmen på telefonen. Om du trycker på Lightroom Camera-widgeten kommer du direkt till kameran i Lightroom-appen.

Fångstinställningar

Tryck på ikonen för att visa inställningarna.

Funktioner för volymknappar

Tilldela en funktion till volymknapparna på enheten som du kan använda när du använder kameran i appen. Välj Inget, Exponeringskompensation, Fånga eller Zooma genom att trycka.  

Maximal skärmljusstyrka

Om du vill ange ljusstyrkan för skärmen till den största tillgängliga i fångstläget anger du den här inställningen till På.  

Lägg till geografiska taggar till foton

Om du vill tagga dina fångade foton med platsinformation som EXIF-metadata anger du den här inställningen till På.

Verktygstips

Om du vill aktivera verktygstips i fångstläget anger du den här inställningen till På. Om du vill visa ett verktygstips i fångstgränssnittet trycker du på ikonen .

Spara den obearbetade HDR-bilden

Den här inställningen är endast tillgänglig i HDR-läget. Om du aktiverar det sparas även det obearbetade ursprungliga fotot förutom det bearbetade HDR-fotot i Raw-format.

Spara det ursprungliga fotot på enheten

Spara en kopia av det ursprungliga fotot på enheten.  

Ta foton i läget Automatiskt

Läget Automatiskt i fångstmodulen i Lightroom i Android
(Android) Alternativ i fångstgränssnittet i läget Automatiskt

A. Alternativ för Raw-/JPEG-fångst B. Alternativ för kamerablixten C. Växla till den främre kameran D. Alternativ för övertäckning i sökaren E. Ytterligare fångstinställningar F. Växla fångstalternativ G. Förinställningar H. Lås exponeringskompensation I. Fångstknappen J. Fångstläge (Automatiskt) K. Förhandsvisa det senast tagna fotot L. Alternativ för beskärningsproportioner M. Alternativ för tidsutlösare N. Stäng fångstgränssnittet 

Ange alternativ för kamerablixten

Tryck på ikonen för att ta visa raden med blixtalternativ.  

Automatiskt (standard)

Aktivera eller avaktivera blixten på enheten automatiskt baserat på yttre ljusförhållanden. Det här är standardalternativen för blixten som passar för vanliga motiv.

På (tvingad blixt)

Sätt på blixten på enheten varje gång en bild tas.

Av (avaktivera blixt)

Stäng av blixten på enheten varje gång en bild tas.

Zooma genom att knipa

Du kan zooma i kameran genom att använda en knipgest i sökaren.

 • Om du vill zooma in drar du isär fingrarna.
 • Om du vill zooma ut drar du ihop fingrarna.

Den zoomning du använder på fotot är icke-förstörande vilket innebär att du kan återställa fotot till det ursprungliga fotot (ej zoomat) när du redigerar det.

Fokusera genom att trycka

När du tar foton med hjälp kameran i Lightroom-appen fokuseras kameraobjektivet automatiskt på det aktuella motivet som standard. Om du vill fokusera på ett visst område i motivet, som ett föremål i bakgrunden i stället för på ett föremål i förgrunden kan du fokusera om objektivet på det området manuellt.

Gör så här:  

 1. Tryck på sökaren för att göra ett visst område skarpare.
 2. När du trycker används en rutövertäckning till att visa var objektivet fokuseras om.

Ta foton med Raw-format

Obs!

Från och med version 2.0 av Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter finns det stöd för att ta DNG-foton med Raw-format på enheter med Android version 5.0 (Lollipop) och senare. Det går endast att göra det på enheter med stöd för att ta DNG-foton med Raw-format. Enhetstillverkaren aktiverar/konfigurerar stödet för ta DNG-foton.

Raw-fångst I kameramodulen trycker du på filformatsmärket för fångst (DNG som standard) längst upp i sökaren och sedan väljer du DNG. Du kan ta DNG-foton (Digital Negative) med Raw-format.

Så här kontrollerar du om det finns stöd för att ta DNG-foton på enheten:

 1. Förstkontrollera att den senaste versionen av appen Lightroom är installerad på den mobila enheten.
 2. I vyn Album: tryck på ikonen längst upp till vänster på skärmen för att visa sidofältsmenyn.
 3. På menyn trycker du på Enhetsinformation och lagring > Enhetsinformation.
 4. Kontrollera om DNG-fångst stöds är Ja eller Nej. Om det är Ja kan du ta foton med Raw-format med hjälp av kameran i appen.

Arrangera bilden med hjälp av övertäckningar i sökaren

Övertäckningar hjälper dig att arrangera bilderna.

Tryck på ikonen om du vill visa alternativen för övertäckningar.

Alternativ för övertäckning i sökaren i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android)
Alternativ för övertäckning i sökaren i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android)

Som standard är övertäckningar avstängda.

Tredjedelar

Justera områden av motivet som ska fotograferas, antingen utmed linjer eller där tredjedelar möts.    

Halvor

Justera områden i det motiv som ska fotograferas, antingen utmed linjer eller där halvorna möts.

Gyllene snittet

Justera områden i det motiv som ska fotograferas eller i skärningen av den stödrasterövertäckning för det gyllene snittet som visas.

Nivå

Du kan använda sensorer i enheten till att justera kameran efter marken när du vill ta bilder med en jämn horisont, och för att undvika geometrisk förvrängning.

Fotograferingsförinställningar

Om du vill visa förinställningarna trycker du på ikonen längst ned till höger. Följande förinställningar är tillgängliga:

 • Hög kontrast
 • Låg kontrast
 • Varma skuggor
 • Svartvitt med hög kontrast
 • Svartvitt med låg kontrast

Om du vill använda någon av förinställningarna på ditt foto väljer du den. När du gör det kan du förhandsvisa ditt foto innan du tar det. När du startar Adobe-kameran i appen igen visas den senaste förinställning du använde som standard.

Obs!

Fotograferingsförinställningarna är endast tillgängliga för Android-enheter med stöd för OpenGL ES 3.0 och senare. Om du vill kontrollera vilken OpenGL-version som stöds på enheten trycker du på ikonen längst upp till vänster i vyn Album för att visa sidofältsmenyn och sedan trycker du på Enhetsinformation och lagring > Enhetsinformation.

Ange exponeringskompensation

Skjutreglage för exponeringskompensation i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter i Android
(Android) Svep över sökaren om du vill justera skjutreglaget för exponeringskompensation

När du sveper över sökaren visas skjutreglaget för exponeringskompensation. Dra skjutreglaget i någon av riktningarna för att ange den önskade exponeringsnivån.

Lås exponeringskompensationen vid det aktuella värdet Tryck på ikonen längst ned till höger om du vill låsa exponeringskompensationen vid det aktuella värdet. Ikonen ändras till en gul ikon vilket anger att den är låst och dessutom visas det värde som exponeringen är låst vid.

Obs!

Det går endast att låsa exponeringskompensationen i fångstläget Automatiskt.  

Obs!

Dubbeltryck på skjutreglaget för exponeringskompensation om du vill återställa exponeringsvärdet till 0.

Förhandsvisa det senast tagna fotot

Om du vill förhandsvisa det senast tagna fotot trycker du på miniatyrbilden längst ned till vänster (det senaste fotot) i kameramodulen.

Obs!

Om du vill förhandsvisa det senast tagna fotot trycker du på och håller på miniatyrbilden för det. Om du vill gå tillbaka till kameravyn trycker du på förhandsvisningen.

Ta foton med olika beskärningsproportioner

Tryck på ikonen om du vill visa beskärningsproportionerna. Följande beskärningsproportioner är tillgängliga:

 • 16:9
 • 3:2
 • 4:3
 • 1:1

Om du vill visa en proportion som en övertäckning i sökaren trycker du på den. Genom att göra det kan du förhandsvisa fotot med den beskärningsproportion du vill använda innan du tar det.

Obs!

Den här beskärningen är icke-förstörande. Du kan ändra beskärningsproportionerna när du redigerar fotot.

Ta en bild med fördröjd utlösning

Tryck på ikonen för att visa verktygsraden med tidsalternativ.   Du kan ange några sekunders fördröjning innan en bild tas. Det finns ett alternativ för att ange en fördröjning på 2, 5 eller 10 sekunder innan bilden tas. Som standard är fördröjningen angiven till Av.

Obs!

När en fördröjning aktiveras är den på tills du anger den till Av.

Ta foton i läget Professionellt

Kontrollera slutartid, ISO-värde och fokusavstånd manuellt i läget Professionellt

Läget Automatiskt i fångstmodulen i Lightroom i Android
(Android) Alternativ i fångstgränssnittet i läget Automatiskt

A. Alternativ för Raw-/JPEG-fångst B. Alternativ för kamerablixten C. Växla till den främre kameran D. Alternativ för övertäckning i sökaren E. Ytterligare fångstinställningar F. Växla fångstalternativ G. Förinställningar H. Lås exponeringskompensation I. Fångstknappen J. Fångstläge (Automatiskt) K. Förhandsvisa det senast tagna fotot L. Alternativ för beskärningsproportioner M. Alternativ för tidsutlösare N. Stäng fångstgränssnittet 
Läget Professionellt i fångstmodulen i Lightroom i Android
(Android) Alternativ i fångstgränssnittet i läget Professionellt

A. Alternativ för Raw-/JPEG-fångst B. Alternativ för kamerablixten C. Växla till den främre kameran D. Alternativ för vitbalans E. Manuellt fokusavstånd F. Växla fångstalternativ G. Förinställningar H. Lås exponeringskompensation I. Fångstknappen J. Fångstläge (Professionellt) K. Förhandsvisa det senast tagna fotot L. Ange slutartid M. Ange ISO-värde N. Stäng fångstgränssnittet 

Obs!

Från och med version 2.1 av Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter finns det stöd för att kontrollera slutartid, ISO-värde och fokusavstånd på enheter med Android version 5.0 (Lollipop) och senare. De här funktionerna är endast tillgängliga på enheten om stöd för det har aktiverats/angetts av enhetstillverkaren.

Justera slutartiden

Slutartiden används till att kontrollera hur länge kameran exponeras för ljus. Du kan uppnå den önskade kreativa effekten i dina foton genom att justera den här tiden.

Du kan till exempel skapa rörelseoskärpa eller ljusspår efter ett föremål som rör sig snabbt genom att använda en kort slutartid. Om du vill frysa rörelsen för samma föremål i ditt foto kan du ange en kort slutartid.

Justera slutartiden i läget Professionellt i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter i Android
Slutartiden angiven till 1/129-dels sekund

Tryck på ikonen om du vill justera skjutreglaget för slutartid. Om du vill använda en lång slutartid drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill använda en kort slutartid drar du det åt höger.

Obs!

När du justerar slutartiden justeras ISO-värdet automatiskt som kompensation, och tvärtom. Det utförs för att se till att ditt foto inte under- eller överexponeras när du tar det.  

Obs!

Dubbeltryck på ikonen ISO om du vill återställa ISO-värdet till Automatiskt.

Justera ISO-värdet

ISO-värdet används till att kontrollera hur känslig kameran i enheten är för ljus. 

Justera ISO-värdet i läget Professionellt i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter i Android
ISO-värdet har angetts till 495

Tryck på ikonen om du vill justera skjutreglaget för ISO-värde. Om du vill använda ett lågt ISO-värde drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill använda ett högt ISO-värde drar du skjutreglaget åt höger.

Obs!

Om du använder ett högt ISO-värde kan det medföra att det uppstår brus i dina tagna foton. Det innebär att du endast bör använda höga ISO-värden när du vill använda mycket korta slutartider.

Obs!

Dubbeltryck på ikonen ISO om du vill återställa ISO-värdet till Automatiskt.


Justera fokusavstånd för kameran

Du kan använda den här inställningen till att öka eller minska fokusavståndet för enheten i kameran.

Justera fokusavståndet i läget Professionellt i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter i Android
Fokusavståndet har angetts till 36 %.

Tryck på ikonen om du vill justera skjutreglaget för fokusavstånd. Om du vill minska fokusavståndet drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill öka fokusavståndet drar du skjutreglaget åt höger.

Obs!

När du använder fångstläget Professionellt och vill återställa slutartiden, ISO-värdet, vitbalansen och det manuella fokusavståndet till Automatiskt trycker du på ikonen Återställ.  

Obs!

Dubbeltryck på ikonen [ ] om du vill återställa det manuella fokusavståndet till Automatiskt.

Ange alternativ för vitbalans

I läget Professionellt: tryck på ikonen om du vill visa alternativfältet för vitbalans.

Alternativ för vitbalans och vitbalanslås i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
(Android) Alternativ för vitbalans och vitbalanslås i läget Professionellt

A. Låst automatisk vitbalans B. Glödljus C. Lysrör D. Dagsljus E. Molnigt 

Du kan välja ett förinställt alternativ för vitbalans efter ljusförhållandena: Automatisk, Glödljus, Fluorescerande, Molnigt eller Anpassad.

Automatisk vitbalans: det här är standardalternativet.

Lås vitbalans automatiskt (Android): rikta kameran mot en neutralt färgad yta om du vill ta ett prov och låsa vitbalansen.

Obs!

Dubbeltryck på ikonen Vitbalans om du vill återställa vitbalansen till Automatisk.

Fånga scener med hög kontrast i HDR-läge

Obs!

I den senaste uppdateringen är HDR-läget endast tillgängligt för de mobila enheterna Samsung S8, Samsung S8+, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Samsung Note 8, Google Pixel, Google Pixel 2, Google Pixel XL, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL och One Plus 5.

HDR som en teknikförhandstitt: på andra kompatibla mobila Android-enheter som uppfyller specifikationerna nedan är HDR-läget tillgängligt som en teknikförhandstitt som du aktiverar på sidofältsmenyn.

 • RAM-minne: 3 GB eller mer
 • Android-operativsystemsversion: 6.0 (Marshmallow) eller senare
 • Appversion: Arm8
 • DNG-fångst stöds

 Så här kontrollerar du specifikationerna för enheten: öppna Enhetsinformation och lagring > Enhetsinformation på sidofältsmenyn.

Du kan använda HDR-läget till att ta HDR-foton (High Dynamic Range) med hjälp av kameran i appen i Lightroom för mobila enheter (Android).

När du trycker på fångstknappen i HDR-läget för att fånga scener med hög kontrast utförs automatiskt all bearbetning för att skapa ett HDR-foto i Raw-format i bakgrunden:

 • motivet analyseras för att fastställa rätt spridning av exponeringsvärden för att ta foton med flera exponeringar. 
 • foton med flera exponeringar justeras automatiskt för att kompensera för eventuella handrörelser när du tar HDR-fotot
 • fantomskuggor i foton med olika exponeringar tas bort för att kompensera för rörliga objekt som bilar, människor eller bladverk i det tagna fotot
 • fotot tonas automatiskt så att du får ett sammanfogat HDR-foto med jämna toner 
 • foton med flera exponeringar sammanfogas för att skapa en 32-bitars DNG-fil med flyttal - ditt bearbetade HDR-foto med Raw-format

Det gör att HDR-filen med Raw-format liknar den typ av fil du får när du använder HDR-sammanfogningsfunktionerna i Lightroom för datorer. Mer information om HDR-sammanfogning i Lightroom CC finns i HDR-fotosammanfogning.

De genererade HDR-filerna i Raw-format är stora och kräver mycket bakgrundsbearbetning, vilket förklaras ovan. Det innebär att när du har tagit ett foto tar det ett tag innan HDR-fotot visas i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn i Lightroom. 

 1. Valfri vy: tryck på kameraikonen längst ned till höger för att aktivera kameran i appen.  

 2. I fångstgränssnittet: välj läget HDR på menyn längst ned till vänster i gränssnittet.

 3. (Valfritt) Justera zoomnivån innan du tar HDR-fotot, om det behövs. Om du vill ha mer information om hur du justerar zoomnivån i sökaren läser du i Zooma genom att knipa.

  Obs!

  Om du vill spara det ursprungliga obearbetade fotot tillsammans med HDR-fotot med Raw-format i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android) trycker du påikonen  inställningarikonen och aktiverar alternativet Spara obearbetat ursprungligt foto i menyn Inställningar. Om du vill ha mer information om de andra inställningarna läser du i Fångstinställningar.

 4. Håll den mobila enheten stadigt och tryck på fångstknappen. Du kan ta flera HDR-foton i en enda fångstsession. 

 5. Tryck på kryssikonen () längst upp till vänster för att stänga fångstgränssnittet och återgå till den senaste vyn. När du avslutar börjar dina HDR-foton bearbetas. 

  Obs!

  Bearbetning av HDR-foton för att skapa slutliga HDR-foton i Raw-format är mycket grafikprocessor- och datorintensivt. Det innebär att när du har tagit ett foto tar det ett tag innan HDR-fotot visas i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn i Lightroom. Om du vill visa status trycker du på molnikonen (). Status visas under rubriken Processing Captured Photos (Bearbetar tagna bilder) på menyn.

  När HDR-bearbetningen har slutförts importeras dina foton till Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter.

  Statusmeddelanden för importen visas i meddelandefältet på Android-enheten.

 6. De bearbetade HDR-fotona visas nu i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn.

  När du öppnar en HDR-bild i luppvyn för att redigera har namnet på HDR-fotot (.dng) fått suffixet "hdr-".

   

Obs!

Läs om hur du tar foton med Lightroom på en iPad eller iPhone i Ta foton med Lightroom för mobila enheter (iOS).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy