Läs om nyheter i den senaste versionen av Lightroom Classic CC.
Lr_Classic_CC_logo

Oktober 2018-versionen av Lightroom Classic CC (version 8.0) har flera nya funktioner och förbättringar som berikar din digitala bildbehandlingsupplevelse. Läs nedan om du vill få en kort introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med mer information.


Obs!

 • Tack vare den nya funktionen Uppdatera automatiskt uppgraderas nu dina Creative Cloud-program automatiskt när det finns en ny version. För Lightroom Classic CC kan du inte använda två versioner av programmet samtidigt på datorn. Dina programinställningar migreras till den senaste versionen. Du kan ändra uppdateringsinställningarna med hjälp av Creative Cloud-programmet för datorer. Mer information
 • Om IT-administratören licensierade och distribuerade föregående installation av Lightroom Classic CC med ett företagsserienummer ska du inte uppdatera till den senaste versionen av Lightroom Classic. Om du vill ha mer information om hur du återställer till en tidigare version för att aktivera åtkomst igen klickar du här .

Lightroom Classic CC 8.1 (december 2018-versionen)

I den här versionen av Lightroom Classic CC lanseras nya funktioner och förbättringar, som anpassning av framkallningspanelen, alternativet Lägg till i en samling i de automatiska importinställningarna, alternativet Fäst mot stödraster i modulen Bok, enklare krav vid sammanfogning av HDR-panoramor, stöd för nya kameror och objektiv samt programrättningar.

Anpassa ordningen för framkallningspanelerna

I den här versionen kan du flytta runt på panelerna i modulen Framkalla så att de visas i den ordningen du vill.

Gör så här om du vill anpassa menyn i panelen Framkalla:

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (MacOS) på valfritt panelhuvud.
 2. Välj Anpassa framkallningspanel i snabbmenyn som öppnas.
 3. I dialogrutan Anpassa framkallningspanel som öppnas flyttar du runt på panelnamnen så att de visas i önskad ordning.
 4. Om du vill återställa standardordningen klickar du på Standardordning.
 5. Klicka på Spara.
 6. Starta om Lightroom Classic om du vill se framkallningspanelerna i den nya ordningen i dialogrutan Bekräfta som öppnas.

Lägga till foton från en bevakad mapp till en samling med automatisk import

I inställningarna för automatisk import kan du nu använda alternativet Lägg till i samling för att hämta foton från en bevakad mapp till en angiven samling direkt.

Funktionen Automatisk import övervakar en bevakad fotomapp och importerar dem automatiskt till en samling som du har angett som mål. När du har ställt in en bevakad mapp och angett en målsamling i inställningarna för automatisk import kan du dra foton till den bevakade mappen. Lightroom Classic CC importerar automatiskt fotona i den angivna samlingen så att du kan åsidosätta importfönstret.

Gör så här om du vill lägga till foton från en bevakad mapp till en samling med automatisk import:

 1. Gå till Arkiv > Automatisk import > Automatiska importinställningar.
 2. I dialogrutan Automatiska importinställningar anger du en bevakad mapp och väljer alternativet Aktivera automatiskt import.
 3. I området Mål i dialogrutan markerar du kryssrutan Lägg till i samling. Nu visas en lista över alla dina samlingar i Lightroom Classic.
 4. Välj en samling som mål för den automatiska importen. 
 5. Du kan även klicka på Skapa samling för att skapa en samling och välja den som mål för importen.
 6. Klicka på OK.

Justera foton i en boklayout med hjälp av stödlinjerna för att fästa stödraster

Nu kan du justera foton i en boklayout med alternativet Fäst mot stödraster i avsnittet Stödlinjer. I Fäst mot stödraster väljer du antingen Celler för att justera cellerna i två foton med varandra eller Stödraster för att justera foton med stödlinjerna för stödraster. Som standard är alternativet Fäst mot stödraster angett till Av.

Bekräftelsedialogruta när programmet avslutas

I den här versionen kan du se en bekräftelsedialogruta när du avslutar Lightroom Classic CC så att du kan välja att avbryta att programmet avslutas. Om du markerar kryssrutan Visa inte igen i bekräftelsedialogrutan måste du återställa varningsdialogrutorna (Preferenser > Allmänt > Återställ alla varningsdialogrutor) för att kunna se bekräftelsedialogrutan igen.

Hantera förinställningsdubletter

Nu kan du skapa eller ändra namn på en förinställning under samma förinställningsgrupp genom att välja bland alternativen som visas i dialogrutan Dubblett av förinställningsnamn som öppnas. Alternativen som visas är: Ersätt, Duplicera och Ändra namn.

 • Ersätt – Välj det här alternativet för att endast behålla den senaste förinställningen med samma namn i gruppen
 • Duplicera – Välj det här alternativet för att behålla två förinställningar med samma namn i gruppen
 • Ändra namn – Välj det här alternativet om du vill lägga till ett filtillägg av siffror till namnet som standard eller om du vill ändra namn på förinställningen själv

Visa delvis kompatibla förinställningar

Nu kan du alltid se alla förinställningar i Lightroom Classic, oavsett om de är kompatibla eller inte med fotot som har valts i luppvyn.

Om du vill aktivera inställningen går du till: Preferenser > Förinställningar > Synlighet > Visa delvis kompatibla förinställningar.

Enklare krav för sammanfogning av HDR-panoramor

Kraven för sammanfogningen av HDR-panoramor i Lightroom Classic CC har gjorts enklare. Nu kan du sammanfoga HDR-panoramor på ett enkelt sätt när du använder foton som har olika dimensioner, brännvidder och orientering. Nu cachas förhandsvisningarna som genereras vid fotosammanfogningar i Lightroom Classic vilket ger bättre prestanda.

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill visa fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

Lightroom Classic CC 8.0 (oktober 2018-versionen)

Djupintervallmaskering

I den här versionen finns ett nytt intervallmaskalternativ bland de lokala justeringsverktygen. Du kan markera baserat på djupvärden i HEIC-foton som stöds som innehåller inbäddade djupschemadata.

Göra lokala justeringar med hjälp av Djupintervallmask
Ett exempel på hur en djupmask har skapats (baserat på djupdata) över objekt i förgrunden för att använda selektiva justeringar.

När använder Djupintervallmask efter att ha gjort en första markeringsmask i fotot med hjälp av Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter kan du förfina markeringsmasken baserat på djupintervallet för markeringen:

 1. Gå till området Pensel i panelen Justering och välj Djup i listrutan Intervallmask. Intervallmask är angett till Av som standard.
 2. Om du vill ta ett djupintervallprov i maskområdet gör du något av följande:
  1. Ange ändpunkter för det valda djupintervallet genom att dra i skjutreglaget Intervall.
  2. Välj Välj djupintervall i panelen Intervallmask. Klicka och dra runt det område i fotot som du vill justera.
 3. Markera kryssrutan Visa djupmask för att visa djupet för fotot i svartvit återgivning och använd skjutreglaget Släthet till att justera utfallet i vardera änden av det valda djupintervallet.  

När du har förfinat maskområdet kan du använda snabbmenyn Effekt till att göra exakta fotografiska redigeringar med hjälp av selektiva justeringar.

Mer information finns i Djupintervallmask.

Sammanfogning till HDR-panoramor i ett enda steg

Du kan skapa HDR-panoraman snabbare nu eftersom du kan sammanfoga flera alternativa exponeringar i flera HDR-foton och sedan sätta ihop dem till en panoramabild - allt i ett enda steg.

Om du vill göra det väljer du panoramakällfotona med flera exponeringar i stödrastret och väljer Foto > Fotosammanfogning > HDR-panorama. I dialogrutan Förhandsvisa HDR-panoramasammanfogning som visas kan du justera andra inställningar med hjälp av skjutreglaget Gränsförvrängning och kryssrutorna Beskär automatiskt och Skapa hög.

Sammanfoga HDR-panoramor i ett enda steg

Mer information finns i Skapa panoramor och HDR-panoramor.

Snabbare direktfångst för Canon-kameror

Det går snabbare att direktansluta Canon-kameramodeller som stöds, och processen är mer tillförlitlig. 

Snabbare direktfångst för Canon-kameramodeller
 1. Anslut en Canon-kamera som stöds till datorn och välj Arkiv > Direktfångst (Canon) > Starta direktfångst.
 2. Dialogrutan Inställningar för direktfångst visas. Använd följande alternativ till att ange hur du vill importera fotona: Session, Namngivning, Mål, Information, Avaktivera Fullfölj markering automatiskt, Spara en kopia på kameran.
 3. Klicka på OK för att börja fånga foton.
 4. Du kan använda den flytande menyraden för direktfångst till att justera kamerakontrollerna och framkallningsinställningarna. 

I den här versionen finns även stöd för följande direktanslutna Canon-kameramodeller:

 • Canon EOS 2000D (Rebel T7)
 • Canon EOS M50

En lista med kameror som du kan direktansluta i Lightroom Classic finns i Stöd för direktanslutna kameror.

Processversionsförbättringar

I samband med uppdateringen till processversion 5 har bearbetningen av foton med Raw-format uppdaterats i Lightroom Classic. Bildkvaliteten för Raw-filer med höga ISO-värden har förbättrats, vilket minskar den lila färgskiftning som kan uppstå i svagt ljus och dessutom blir det mindre brus när du drar skjutreglaget Ta bort dis till vänster om 0 (negativ borttagning av dis).  

Om du vill kontrollera processversion i Lightroom Classic växlar du till modulen Framkalla. Gå till panelen Kalibrering och klicka i listrutan Process för att visa en lista över tillgängliga versioner.

Mer information finns i Processversioner.

Stöd för HEVC-filer (macOS)

Från och med den här versionen finns det stöd för Apples videoformat HEVC (High Efficiency Video Coding, kallas även för H.265) i macOS High Sierra (10.13) och senare i Lightroom Classic CC.

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill visa fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy