Läs om hur du tar fantastiska DNG-foton och foton med Raw-format på din iPad eller iPhone med kameran i appen Lightroom för mobila enheter. Använd läget Professionellt eller HDR-läget för att få exakta kontroller över dina foton, använda fördefinierade filter och använda djupfångstläget (förhandstitt på teknik) för bästa foto.

Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter har ett gränssnitt för att ta foton där du kan använda olika effekter direkt på det som visas i kameran och ta en bild. Det tagna fotot läggs automatiskt till din Lightroom-katalog.

Obs!

När du öppnar Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter för första gången måste du tillåta att det går att få åtkomst till enhetskameran.  

Starta kameran i appen snabbt

Du kan starta kameran i appen på något av följande sätt:

3D Touch-stöd

Obs!

Apple har introducerat funktionen 3D Touch på iPhone 6s och iPhone 6s Plus med iOS 9 eller senare. Det innebär att de funktioner för 3D Touch-åtgärder som finns i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter endast är tillgängliga på de iPhone-modellerna med iOS 9 eller senare. De här funktionerna är inte tillgängliga på några andra iOS-enheter.

Så här får du åtkomst till Adobe-kameran i appen:

 1. Gå till skärmen Hem och visa snabbåtgärderna genom att trycka länge på ikonen för Lightroom-appen.
 2. Tryck på Kamera eller Ta ett foto om du snabbt vill få tillgång till kameran i appen Lightroom.
Lightroom: 3D Touch-stöd

Notiscenter-widgeten

Om du aktiverar Notiscenter-widgeten för Lightroom för mobila enheter kan du använda den till att få tillgång till Adobe-kameran i appen. När du får åtkomst till meddelanden på enheten genom att svepa nedåt från överkanten av skärmen visas Lightroom för mobila enheter i Notiscenter så att du kan använda det till att få åtkomst till Adobe-kameran i appen.

Så här aktiverar du Notiscenter-widgeten för Lightroom för mobila enheter:

 1. Gå till Inställningar på enheten och tryck på Meddelanden.

  Lightroom: Notiscenter-widgeten
 2. Tryck på Lightroom i den lista som visas.

 3. Aktivera Tillåt meddelanden och Visa i Notiscenter.

  Lightroom: Notiscenter-widgeten
 4. Svep nedåt från överkanten av skärmen för att få åtkomst till Meddelanden. Tryck på Redigera. I avsnittet Inkludera inte aktiverar du den gröna plusikonen bredvid Lightroom för mobila enheter genom att trycka på den.

 5. Rulla överst i listan, bekräfta att Lightroom för mobila enheter har lagts till och tryck sedan på Done (Stäng). Lightroom för mobila enheter visas nu i Notiscenter och du kan använda det till att snabbt få tillgång till kameran i appen.

Dölja kontroller i användargränssnittet

Från och med version 2.6 kan du dölja kamerakontrollerna i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter så att du bättre ser det du vill ta bild på.

Om du vill dölja kamerakontrollerna sveper du nedåt i sökaren. Om du vill visa kamerakontrollerna igen sveper du uppåt eller trycker på ikonen längst upp till höger.

Fångstinställningar

Om du vill visa inställningarna trycker du på ikonen .

Maximal skärmljusstyrka

Om du vill ange ljusstyrkan för skärmen till den största tillgängliga i fångstläget anger du den här inställningen till På.  

Lägg till geografiska taggar till foton

Om du vill tagga dina fångade foton med platsinformation som Exif-metadata anger du den här inställningen till PÅ.

Save Unprocessed Original (Spara obearbetat ursprungligt)

Den här inställningen är endast tillgänglig i HDR-läget. Om du aktiverar det sparas även det obearbetade ursprungliga fotot förutom det bearbetade HDR-fotot i Raw-format.

Ta foton i läget Automatiskt

Alternativ i fångstgränssnittet i läget Automatiskt.
Alternativ i fångstgränssnittet i läget Automatiskt.

A. Avsluta fångstgränssnittet B. Alternativ för kamerablixten C. Alternativ för beskärningsproportioner D. Alternativ för fångsttid E. Alternativ för övertäckning i sökaren F. Förinställningar G. Exponeringslås H. Fångstknappen I. Reglage för fångstläge (Automatiskt/Professionellt) J. Växla till den främre kameran K. Alternativ för DNG-/JPEG-fångst L. Växla alternativ M. Fångstinställningar N. Visa högdagerurklipp 

Ange alternativ för kamerablixten

Tryck på ikonen för att ta visa raden med blixtalternativ.  

Automatiskt (standard)

Aktivera eller avaktivera blixten på enheten automatiskt baserat på yttre ljusförhållanden. Det här är standardalternativen för blixten som passar för vanliga motiv.

På (tvingad blixt)

Sätt på blixten på enheten varje gång en bild tas.

Av (avaktivera blixt)

Stäng av blixten på enheten varje gång en bild tas.

Zooma genom att knipa

Du kan zooma i kameran genom att använda en knipgest i sökaren.

 • Om du vill zooma in drar du isär fingrarna.
 • Om du vill zooma ut drar du ihop fingrarna.

Den zoomning du använder på fotot är icke-förstörande vilket innebär att du kan återställa fotot till det ursprungliga fotot (ej zoomat) när du redigerar det.

Fokusera genom att trycka

När du tar foton med hjälp kameran i Lightroom-appen fokuseras kameraobjektivet automatiskt på det aktuella motivet som standard. Om du vill fokusera på ett visst område i motivet, som ett föremål i bakgrunden i stället för på ett föremål i förgrunden kan du fokusera om objektivet på det området manuellt.

Gör så här:  

 1. Tryck på sökaren för att göra ett visst område skarpare.
 2. När du trycker används en rutövertäckning till att visa var objektivet fokuseras om.

Ta foton med Raw-format

Välja filformat för det fångade fotot: JPG eller DNG
Välja filformat: JPG eller DNG

Obs!

Från och med version 2.5 stöder Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (iOS) DNG-foton med Raw-format på alla iPhone- och iPad-enheter med en kamera på minst 12 megapixel och iOS 10.0 eller senare.

Ta foton med Raw-format

Om du vill växla mellan JPEG- och DNG-format går du till kameramodulen och trycker på filformatsmärket för att ta foton (DNG som standard) längst upp i sökaren. Om du vill ta DNG-foton (Digital Negative) med Raw-format väljer du DNG.

Formatet DNG är ett Raw-filformat som har skapats av Adobe. DNG-filer kräver mer utrymme men innehåller mer bildinformation och har högre kvalitet än JPG-filer.  

Arrangera bilden med hjälp av övertäckningar i sökaren

Du kan använda den stödrasterövertäckning som visas över fotot till att komponera dina foton.

Om du vill visa raden med övertäckningsalternativ trycker du på ikonen .

Alternativ för övertäckning i sökaren i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter
Alternativ för övertäckning i sökaren: Ingen, Halvor, Tredjedelar, Gyllene snittet och Nivå.

Ingen

Som standard är övertäckningar avstängda.

Tredjedelar

Justera områden av motivet som ska fotograferas, antingen utmed linjer eller där tredjedelar möts.

Halvor

Justera områden i det motiv som ska fotograferas, antingen utmed linjer eller där halvorna möts.

Gyllene snittet

Justera områden i det motiv som ska fotograferas eller i skärningen av den stödrasterövertäckning för det gyllene snittet som visas.

Nivå

Du kan använda sensorer i enheten till att justera kameran efter marken när du vill ta bilder med en jämn horisont, och för att undvika geometrisk förvrängning.

Fotograferingsförinställningar

Om du vill visa förinställningarna trycker du på ikonen längst ned till höger. Följande förinställningar är tillgängliga:

 • Hög kontrast
 • Låg kontrast
 • Varma skuggor
 • Svartvitt med hög kontrast
 • Svartvitt med låg kontrast

Om du vill använda någon av förinställningarna på ditt foto väljer du den. När du gör det kan du förhandsvisa ditt foto innan du tar det. När du startar Adobe-kameran i appen igen visas den senaste förinställning du använde som standard.

När du använder en förinställning när du tar ett foto är den effekt som används på fotot icke-förstörande. Du kan återställa fotot till ett normalt foto senare när du redigerar det. Om du till exempel vill återställa ett foto som du har tagit med en svartvit förinställning till ett normalt färgfoto på en iPhone öppnar du fotot i luppvyn för att redigera det och trycker på/avmarkerar alternativet Svartvitt på menyn Färg i panelen Redigera. Mer information finns i Justera färgen i fotot.

Obs!

Fotograferingsförinställningarna är endast tillgängliga för 64-bitarsenheter, som iPhone 5s och senare och iPad Air och senare.

Ange exponeringskompensation (i läget Automatiskt)

Ange exponeringskompensation i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Justera exponeringskompensation i fångstläget Automatiskt

Om du vill justera värdet för exponeringskompensation sveper du över sökaren. Om du vill ange negativa exponeringsvärden sveper du åt vänster, om du vill ange positiva exponeringsvärden sveper du åt häger.

När du sveper visas exponeringskompensationen längst upp på skärmen och det aktuella värdet (Exp) visas över fångstknappen.

Om du vill återställa exponeringskompensation till noll (standard) dubbeltrycker du på värdet Exp över fångstknappen.

Förhandsvisa det senast tagna fotot

Om du vill förhandsvisa det senast tagna fotot trycker du på miniatyrbilden längst ned till vänster i kameramodulen.

Obs!

Om du vill förhandsvisa det senast tagna fotot trycker du på och håller på miniatyrbilden för det. Förhandsvisningen visas tills du släpper. Om du vill gå tillbaka till kameravyn släpper du.

Ta foton med olika beskärningsproportioner

Tryck på ikonen om du vill visa beskärningsproportionerna. Följande beskärningsproportioner är tillgängliga:

 • 16:9
 • 3:2
 • 4:3
 • 1:1

Om du vill visa en proportion som en övertäckning i sökaren trycker du på den. Genom att göra det kan du förhandsvisa fotot med den beskärningsproportion du vill använda innan du tar det.

Obs!

Den här beskärningen är icke-förstörande. Du kan ändra beskärningsproportionerna när du redigerar fotot.

Ta en bild med fördröjd utlösning

Om du vill visa verktygsfältet med tidsalternativ trycker du på . Du kan ange några sekunders fördröjning innan en bild tas. Det finns ett alternativ för att ange en fördröjning på 2, 5 eller 10 sekunder innan bilden tas. Som standard är fördröjningen angiven till AV.

Ta foton i läget Professionellt

Lightroom: Alternativ för fångstgränssnittet
Alternativ för fångstgränssnitt. (Vänster) automatiskt läge, (höger) professionellt läge

A. Avsluta fångstgränssnittet B. Alternativ för kamerablixten C. Alternativ för beskärningsproportioner D. Alternativ för fångsttid E. Alternativ för övertäckning i sökaren F. Förinställningar G. Exponeringslås H. Fångstknappen I. Reglage för fångstläge (Automatiskt/Professionellt) J. Växla till den främre kameran K. Alternativ för DNG-/JPEG-fångst L. Växla alternativ M. Fångstinställningar N. Visa högdagerurklipp O. Ange ISO-värde P. Ange slutartid Q. Ange exponeringskompensation R. Ange vitbalans S. Ange fokusavstånd T. Återställ alla inställningar i läget Professionellt 

Justera slutartid, ISO-värde och fokusavstånd i läget Professionellt

Justera slutartiden

Slutartiden används till att kontrollera hur länge kameran exponeras för ljus. Du kan uppnå den önskade kreativa effekten i dina foton genom att justera den här tiden.

Du kan till exempel skapa rörelseoskärpa eller ljusspår efter ett föremål som rör sig snabbt genom att använda en kort slutartid. Om du vill frysa rörelsen för samma föremål i ditt foto kan du ange en kort slutartid.

Slutartiden angiven till 1/125-dels sekund
Slutartiden angiven till 1/125-dels sekund

Om du vill justera skjutreglaget för slutartid trycker du på ikonen Sec (Sek.). Om du vill använda en lång slutartid drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill använda en kort slutartid drar du det åt höger.

Om du vill återställa värdet till Auto (Automatiskt) dubbeltrycker du på ikonen för slutartid.

Obs!

När du justerar slutartiden justeras ISO-värdet automatiskt som kompensation, och tvärtom. Det utförs för att se till att ditt foto inte under- eller överexponeras när du tar det.

Justera ISO-värdet

ISO-värdet används till att kontrollera hur känslig kameran i enheten är för ljus.

Justera ISO-värdet
ISO-värdet har angetts till 400

Om du vill justera skjutreglaget för ISO-värde trycker du på ikonen ISO. Om du vill använda ett lågt ISO-värde drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill använda ett högt ISO-värde drar du skjutreglaget åt höger.

Dubbeltryck på ikonen ISO om du vill återställa ISO-värdet till Auto (Automatiskt).

Obs!

Om du använder ett högt ISO-värde kan det medföra att det uppstår brus i dina tagna foton. Det innebär att du endast bör använda höga ISO-värden när du vill använda mycket korta slutartider.

Justera fokusavstånd för kameran

Om du vill justera skjutreglaget för fokusavstånd trycker du på ikonen [+]. Om du vill minska fokusavståndet drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill öka fokusavståndet drar du skjutreglaget åt höger.

Om du vill återställa det manuella fokusavståndet till Auto (Automatiskt) dubbeltrycker du på ikonen [+].

Justera fokusavstånd för objektivet manuellt
Manuell fokus angett till 40 %

Obs!

När du använder fångstläget Professionellt och vill återställa slutartiden, ISO-värdet, vitbalansen och det manuella fokusavståndet till Automatiskt trycker du på ikonen Återställ.

Ange exponeringskompensation (i läget Professionellt)

Ange exponeringskompensation i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Justera exponeringskompensation i fångstläget Professionellt

Om du vill justera skjutreglaget för exponeringskompensation trycker du på ikonen Exp. Om du vill använda negativa exponeringsvärden drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill använda höga exponeringsvärden drar du skjutreglaget åt höger.

Dubbeltryck på ikonen Exp om du vill återställa värdet till 0 (standardvärdet).

Lås automatisk exponering

Om du vill låsa den automatiska exponeringen till den aktuella inställningen i kameran i appen trycker du på ikonen längst ned till höger.

Ange alternativ för vitbalans

Om du vill visa alternativfältet för vitbalans trycker du på ikonen WB (Vitbalans).

Alternativ för vitbalans i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Alternativ för vitbalans: Automatisk, Glödljus, Lysrör, Dagsljus, Molnigt och Anpassat.

Du kan välja ett förinställt alternativ för vitbalans efter ljusförhållandena: Automatisk, Glödljus, Fluorescerande, Molnigt eller Anpassad.

Automatisk vitbalans Det här är standardalternativet.

Anpassad Rikta kameran mot en neutralt färgad yta för att ta ett prov och låsa vitbalansen.

Obs!

Om du vill återställa vitbalansen till Auto (Automatisk) dubbeltrycker du på ikonen WB (Vitbalans).

Övertäckningen Visa högdagerbortfall för överexponerade områden

Om du vill visa en övertäckning för högdagerbortfall för överexponerade områden i direktfångstvyn trycker du på ikonen i alternativen i kameran i appen . Du kan använda den här övertäckningen till att hitta överexponerade områden innan du tar fotot och justera exponeringen eller kompositionen.  

Visa högdagerbortfall i direktfångstvyn
Visa högdagerbortfall i direktfångstvyn

Fånga scener med hög kontrast i HDR-läge

Obs!

Från och med version 2.7 stöder Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (iOS) HDR-foton med Raw-format på alla iPhone- och iPad-enheter med en kamera på minst 12 megapixel och iOS 10.0 eller senare.

När du trycker på fångstknappen i HDR-läget (High Dynamic Range) för att fånga scener med hög kontrast utförs automatiskt all bearbetning för att skapa ett HDR-foto i Raw-format i bakgrunden:

 • motivet analyseras för att fastställa rätt spridning av exponeringsvärden för att ta foton med flera exponeringar.
 • foton med flera exponeringar justeras automatiskt för att kompensera för eventuella handrörelser när du tar HDR-fotot
 • fantomskuggor i foton med olika exponeringar tas bort för att kompensera för rörliga objekt som bilar, människor eller bladverk i det tagna fotot
 • fotot tonas automatiskt så att du får ett sammanfogat HDR-foto med jämna toner
 • foton med flera exponeringar sammanfogas för att skapa en 32-bitars DNG-fil med flyttal - ditt bearbetade HDR-foto med Raw-format

Det gör att HDR-filen med Raw-format liknar den typ av fil du får när du använder HDR-sammanfogningsfunktionerna i Lightroom för datorer. Mer information om HDR-sammanfogning i Lightroom finns i Sammanfoga foton för att skapa HDR.

De genererade HDR-filerna i Raw-format är stora och kräver mycket bakgrundsbearbetning, vilket förklaras ovan. Det innebär att när du har tagit ett foto tar det ett tag innan HDR-fotot visas i vyn Lightroom photos (Lightroom-foton) och i stödrastervyn i Lightroom.  

 1. Valfri vy: tryck på kameraikonen längst ned till höger för att aktivera kameran i appen.

 2. I fångstgränssnittet: välj läget High Dynamic Range på menyn längst ned till vänster i gränssnittet.

 3. (Valfritt) Om du vill spara det obearbetade ursprungliga fotot förutom HDR-fotot i Raw-format i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter trycker du på inställningsikonen () och aktiverar alternativet Spara obearbetat ursprungligt på menyn Inställningar. Om du vill ha mer information om de andra inställningarna läser du Fångstinställningar.

 4. Håll den mobila enheten stadigt och tryck på fångstknappen. Du kan ta flera HDR-foton i en enda fångstsession.

 5. Tryck på korsikonen () längst upp till vänster för att stänga fångstgränssnittet och återgå till den senaste vyn. När du avslutar börjar dina HDR-foton bearbetas.

  Obs!

  Bearbetning av HDR-foton för att skapa slutliga HDR-foton i Raw-format är mycket grafikprocessor- och datorintensivt. Det innebär att när du har tagit ett foto tar det ett tag innan HDR-fotot visas i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn i Lightroom. Om du vill visa status trycker du på molnikonen (). Status visas under rubriken Processing Captured Photos (Bearbetar tagna bilder) på menyn.

  När HDR-bearbetningen har slutförts importeras dina foton till Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter.

  Obs!

  För HDR-bearbetning måste Adobe Photoshop Lightroom-appen för mobila enheter köras i förgrunden. Om du vill att dina HDR-foton ska bearbetas får du inte minimera eller stänga appen Lightroom, och enheten måste vara på och inte låst. Om du har tagit många HDR-filer kan du ansluta den mobila enheten för laddning och aktivera inställningen Förhindra viloläge i sidofältet i Adobe Photoshop Lightroom-appen för mobila enheter. När du aktiverar den här inställningen förhindrar du att enheten växlas till viloläget när den är ansluten till en strömkälla.  

 6. De bearbetade HDR-fotona visas nu i vyn Lightroom photos (Lightroom-foton) och i stödrastervyn.

  När du öppnar ett HDR-foto i luppvyn (panelen Information) för redigering ingår "-hdr" i namnet på HDR-fotot (.dng).

Djupfångstläge (teknikförhandstitt)

Obs!

Djupfångstläget har introducerats i Lightroom för mobila enheter för iOS 3.4 (augusti 2018-versionen) som en teknikförhandstitt. En iPhone med två kameror (iPhone 7+, 8+ och X) krävs för djupfångst, och det finns endast stöd för den bakre kameran i iPhone X.

 • Om du vill använda det här fångstläget aktiverar du Skapa djupmask under Förhandstitt på teknik på menyn Inställningar i appen.
 • I det här läget tas foton i HEIC-format med information om djupschema. Om du vill använda selektiva redigeringar på foton med djupschema använder du verktyget Djupmarkering där du snabbt kan göra ett djupschema till en markering som du kan ändra med en pensel.

 1. Valfri vy: tryck på kameraikonen längst ned till höger för att aktivera kameran i appen.

 2. I fångstgränssnittet: välj läget Djupfångst på menyn längst ned till vänster.

 3. Håll den mobila enheten stadigt och tryck på fångstknappen.  

 4. Tryck på korsikonen () längst upp till vänster för att stänga fångstgränssnittet och återgå till den senaste vyn. När du avslutar bearbetas fotot.

Fånga scener med lång exponering (teknikförhandstitt)

Obs!

Teknikförhandstitten Lång exponering introducerades i Lightroom 3.3 för mobila enheter för iOS (juni 2018-versionen). Funktionen stöds endast i iPhone 7, 7+, 8, 8+ och X.

Du kan aktivera teknikförhandstittar under Förhandstitt på teknik i inställningarna.

Du kan använda kameran i appen till att ta långa exponeringar utan stativ. I det här läget tas flera foton och sedan blandas de för att få fotot att se ut som om du hade använt en lång exponering.  

 1. Valfri vy: tryck på kameraikonen längst ned till höger för att aktivera kameran i appen.

 2. I fångstgränssnittet: välj läget Lång exponering på menyn längst ned till vänster.

  Läget Lång exponering
  (iPhone X) Fångstgränssnittsalternativ i läget Lång exponering.
 3. Håll den mobila enheten stadigt och tryck på fångstknappen.  

 4. Tryck på korsikonen () längst upp till vänster för att stänga fångstgränssnittet och återgå till den senaste vyn. När du avslutar bearbetas fotot.

  Obs!

  Bearbetning av långa exponeringar för att skapa slutliga foton i Raw-format är mycket grafikprocessor- och datorintensiv. Det innebär att när du har tagit ett foto tar det ett tag innan det visas i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn i Lightroom. Om du vill visa status trycker du på molnikonen (). Status visas under rubriken Processing Captured Photos (Bearbetar tagna bilder) på menyn.

 5. Det bearbetade fotot med lång exponering visas i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn.

Obs!

Läs om hur du tar foton i Lightroom på Android-enheter i Ta foton i Lightroom för mobila enheter (Android).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy