Importera foton och videor i Lightroom för mobila enheter (Android)

Lägga till eller importera foton och videor från telefonens galleri eller från en ansluten digitalkamera.

Lägga till eller importera foton och videor från en kamera som du har anslutit i PTP-läge

Du kan importera foton och videor direkt (inklusive foton med Raw-format) från en digitalkamera till Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android). Om du vill göra det ansluter du den mobila enheten i PTP-läge till digitalkameran med hjälp av en USB OTG-kabel.

 1. Anslut den mobila Android-enheten till digitalkameran med hjälp av en USB OTG-kabel.

  Obs!

  Om du vill importera foton till Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter för Android på en Android-enhet med en USB-anslutning av C-typ bör du ansluta digitalkameran med hjälp av en USB OTG-kabel med C-anslutning i stället för att använda en adapter för C-anslutningar.

  Tryck på det USB-anslutningsmeddelande som visas i meddelandefältet på Android-enheten när du har anslutit kameran.

 2. Appväljaren visas på Android-enheten. Välj Lightroom-appen för den anslutna USB-enheten.

  Välj appen Lightroom för den anslutna kameran

  Obs!

  Om inte appväljaren visas på Android-enheten och USB-anslutningen alltid öppnas i en annan app måste du avmarkera den appen som standardapp i inställningarna på enheten.

  Mer information finns i Kan inte importera foton till Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter från en ansluten kamera (Android).

 3. På skärmen Importera till Lightroom visas nu miniatyrbilder för alla foton från den anslutna kameran.

  Om du vill välja alternativ för att visa foton och för urval trycker du på alternativikonen () längst upp till höger:

  Markera alla

  Markera alla foton som visas i importgränssnittet. Det här alternativet aktiveras när alla miniatyrbilder av fotona på den anslutna kameran har lästs in. 

  Markera inget

  Avmarkera alla markerade foton som visas i importgränssnittet.

  JPG-/PNG-foton

  Visa JPG- och PNG-foton på den anslutna kameran.

  Foton med Raw-format

  Visa foton med Raw-format på den anslutna kameran.

  Videor

  Visa foton och videor med Raw-format på den anslutna kameran.

  Obs!

  Om du vill avbryta den här åtgärden och inte lägga till några foton i albumet trycker du på ikonen för att avbryta längst upp till vänster i fönstret.

  Importera foton och videor
  Importgränssnittet i Lightroom för mobila enheter (Android) med foton och videofilmer från den anslutna kameran

  Obs!

  I importgränssnittet kan du enkelt identifiera foton och videor med Raw-format med hjälp av brickan i det övre högra hörnet av miniatyrbilderna. Ett foto med Raw-format har brickan och en videofil har brickan .

  I importgränssnittet visas ikonen * (stjärna) i Raw-brickan i miniatyrbilder
  I importgränssnittet visas ikonen * (stjärna) i Raw-brickan på miniatyrbilder, vilket anger att du måste logga in med ditt Adobe ID om du vill redigera de fotona med Raw-format.

  Obs!

  När du startar Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android) för första gången och importerar foton från en ansluten kamera utan att logga in visas ikonen * (stjärna) i brickan på miniatyrbilderna för vissa foton med Raw-format. Stjärnbrickan anger att du måste logga in på Lightroom-appen med ditt Adobe ID om du vill redigera de fotona med Raw-format.

 4. Tryck på de foton och videor som du vill importera till Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android) för att välja dem.

 5. När du har valt alla foton och videofilmer du vill importera trycker du på Lägg till längst ned till höger på skärmen.

 6. På nästa skärm som visas väljer du ett album bland dina befintliga Lightroom-album som du vill importera de markerade fotona och videorna till. Som standard är albumet Alla foton valt.

  Så här importerar du de markerade fotona till ett nytt album:

  1. Tryck på ikonen + längst upp till höger på skärmen.
  2. Dialogrutan Nytt album visas. Ange ett namn för det nya albumet tryck sedan på OK.
  3. Tryck för att välja det album du skapade på skärmen Importera till Lightroom.
  Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter: importgränssnitt
  Välj ett album att importera fotona till.

 7. När du har valt albumet trycker du på Kopiera längst ned till höger på skärmen.

 8. De ursprungliga fotofilerna kopieras från den anslutna kameran till din Android-enhet.

  I dialogrutan Kopiera till Lightroom visas status för kopieringen. När kopieringen är slutförd visas ett meddelande. Vid det läget kan du koppla från den anslutna kameran.

  Så här avbryter du kopieringen:

  1. Tryck på ikonen för att avbryta i dialogrutan Kopiera till Lightroom.
  2. Dialogrutan Avbryt kopiering visas. Om du vill avbryta trycker du på Avbryt, om du inte vill avbryta trycker du på Fortsätt.
 9. När kopieringen har slutförts börjar importen av de kopierade fotona till det valda albumet i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android).

  Statusmeddelanden för importen visas i meddelandefältet på Android-enheten.

  Obs!

  Du kan fortsätta använda Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android) när importen körs i bakgrunden.

  Pausa eller återuppta importen

  Så här pausar/återupptar du importen:

  1. Tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen.
  2. Om du vill pausa importen trycker du på ikonen på snabbmenyn. Om du vill återuppta importen trycker du på ikonen .
  3. Om du vill stoppa importen trycker du på ikonen på snabbmenyn.

Lägga till eller importera foton och videofilmer från kamerarullen eller galleriet

 1. I vyn Album: tryck på alternativikonen () för det album du vill lägga till foton i och tryck sedan på Lägg till foton på snabbmenyn.

  I stödrastervyn: tryck på Lägg till foton längst ned på skärmen.

 2. Miniatyrbilder av alla foton och videofilmer som är lagrade på den mobila enheten visas i importgränssnittet i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android). Du kan använda två olika vyer till att förflytta dig bland miniatyrbilderna: vyn Tid och vyn Enhetsmappar. Som standard visas miniatyrbilderna i vyn Tid.

  Vyn Tid

  Visa fotominiatyrbilderna baserat på fångsttid.

  Om du vill välja alternativ för fotourval, filtrering och sortering i vyn Tid trycker du på alternativikonen () längst upp till höger:

  Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Tid.
  Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Tid.

  Vyn Enhetsmappar

  Visa fotominiatyrbilder baserat på mappstrukturen på den mobila enheten. 

  Om du vill välja alternativ för fotourval, filtrering och sortering i vyn Enhetsmappar trycker du på alternativikonen () längst upp till höger:

  Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Enhetsmappar.
  Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Enhetsmappar.

  Alternativ för vyn Tid

  Markera alla

  Markera alla foton som visas i importgränssnittet.

  Markera inget

  Avmarkera alla markerade foton som visas i importgränssnittet.

  JPG-/PNG-foton

  Visa endast JPG- och PNG-foton som du har sparat på den mobila enheten.

  Foton med Raw-format

  Visa endast foton med Raw-format som du har sparat på den mobila enheten.

  Videor

  Visa endast videofilmer som du har sparat på den mobila enheten.

  Segmentera per år, månad, dag eller timme

  Du kan gruppera eller segmentera fotominiatyrbilder efter år, månad, dag eller timme baserat på fångsttiden. Som standard segmenteras fotominiatyrbilder efter månad. Om du inte vill segmentera vyn Tid väljer du alternativet Ingen segmentering.  

  Sortera efter ändringsdatum

  Sortera tidssegmenten i fallande eller stigande ordning baserat på ändringsdatum. Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning trycker du på alternativet igen. 

  Alternativ för vyn Enhetsmappar

  Markera alla

  Markera alla foton som visas i importgränssnittet.

  Markera inget

  Avmarkera alla markerade foton som visas i importgränssnittet.

  JPG-/PNG-foton

  Visa endast JPG- och PNG-foton som du har sparat på den mobila enheten.

  Foton med Raw-format

  Visa endast foton med Raw-format som du har sparat på den mobila enheten.

  Videor

  Visa endast videofilmer som du har sparat på den mobila enheten.

  Sortera efter mappnamn

  Sortera mappgrupperna i fallande eller stigande ordning efter mappnamn. Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning trycker du på alternativet igen. 

  Obs!

  Om du vill avbryta den här åtgärden och inte lägga till några foton i albumet trycker du på ikonen för att avbryta () längst upp till vänster i fönstret.

  Obs!

  Du kan använda brickan Raw längst upp till höger på fotominiatyrbilder till att enkelt identifiera foton med Raw-format bland alla foton på kamerarullen på den anslutna enheten som visas.

  I importgränssnittet visas ikonen * (stjärna) i Raw-brickan i miniatyrbilder
  I importgränssnittet visas ikonen * (stjärna) i Raw-brickan på miniatyrbilder, vilket anger att du måste logga in med ditt Adobe ID om du vill redigera de fotona med Raw-format.

  Obs!

  När du startar Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android) för första gången och lägger till foton som du har sparat på den anslutna enheten utan att logga in visas ikonen * (stjärna) i brickan på miniatyrbilderna för vissa foton med Raw-format. Stjärnbrickan anger att du måste logga in på Lightroom-appen med ditt Adobe ID om du vill redigera de fotona med Raw-format.

 3. Om du vill förflytta dig bland och välja foton att importera gör du något av följande:

  Vyn Tid

  • Om du vill välja alla foton i ett tidssegment trycker du på markeringscirkeln bredvid det tidssegmentet.
  • Om du vill visa alla foton i ett tidssegment expanderar du det tidssegmentet genom att trycka på ikonen > till höger om det tidssegmentet. Om du vill komprimera tidssegmentet trycker du igen. Du kan även expandera ett tidssegment genom att trycka på överlägget +<antal foton> längst ned till höger i det tidssegmentet.
  • Tryck för att välja de foton du vill lägga till i albumet.
  Obs!

  I vyn Tid grupperas de foton som inte har någon metadatainformation för fångstdatum/-tid i segmentet Foton utan datum

  Vyn Enhetsmappar

  • Om du vill välja alla foton i en mapp trycker du på markeringscirkeln bredvid mappnamnet.
  • Om du vill visa alla foton i en mapp expanderar du mappen genom att trycka på ikonen > till höger om den. Fotona i mappen visas på en ny skärm. Om du vill gå tillbaka trycker du på ikonen < längst upp till höger på skärmen. Du kan även expandera en mapp genom att trycka på överlägget +<antal foton> längst ned till höger i mappen.
  • Tryck för att välja de foton du vill lägga till i albumet.
  Obs!

  I vyn Enhetsmappar sparas information om de foton du väljer när du förflyttar dig mellan olika mappar i vyn.

 4. När du har valt alla foton du vill lägga till i albumet trycker du på Lägg till längst ned i vyn Tid eller Enhetsmappar.

  Pausa eller återuppta importen

  Så här pausar/återupptar du importen:

  1. Tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen.
  2. Om du vill pausa importen trycker du på ikonen på snabbmenyn. Om du vill återuppta importen trycker du på ikonen .
  3. Om du vill stoppa importen trycker du på ikonen på snabbmenyn.
 5. Importen av valda foton i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android) till målsamlingen startar.

  I meddelandefältet på Android-enheten visas importera meddelanden om status.

  Obs!

  Du kan fortsätta använda Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android) när importen körs i bakgrunden.

Importera foton och videofilmer med hjälp av alternativet Filer

Obs!

Alternativet Filer i Lightroom för mobila enheter (Android) är endast tillgängligt på enheter med Android version 4.4 (KitKat) eller senare.

Du kan använda alternativet Filer i Lightroom för mobila enheter (Android) till att få åtkomst till filhanteraren i Android och importera foton från olika källor:

 • Andra installerade fotoappar och molnbaserade appar som stöds på enheten , till exempel Google Photos, Google Drive och Dropbox.
 • en digitalkamera som du har anslutit till din mobila enhet i PTP-läge med hjälp av en USB OTG-kabel
 • en annan ansluten enhet som du har anslutit till din mobila enhet via USB
 • mappar på enheten

Så här importerar du med hjälp av alternativet Filer:

  • I vyn Album: tryck på ikonen Alternativ () i albumet Alla foton eller i något annat album som du vill lägga till foton i. Välj Lägg till foton på snabbmenyn.
  • När du visar foton i ett album som du har skapat: tryck på ikonen Lägg till foton längst ned till höger på skärmen.  
 1. Snabbmenyn Lägg till foto från visas längst ned på skärmen. Välj Filer.

  Importera foton till ett album med hjälp av alternativet Filer
  Importera foton till ett album med hjälp av alternativet Filer

  Välja en källa i filhanteraren i Android
  Välja en källa i filhanteraren i Android

 2. Filhanteraren i Android öppnas på enheten. Tryck på ikonen längst upp till vänster i filhanteraren, välj den källa du vill importera foton från och gå till den aktuella mappen.

 3. Välj ett eller flera foto från den valda källan. Tryck på Stäng eller Öppna.

  Obs!

  Det finns eventuellt inte stöd för att välja flera foton i vissa fotoappar.    

  De valda fotona importeras.  

  Importförloppet och slutförandestatusen visas i meddelandefältet på Android-enheten.

  Obs!

  Om du vill visa de importerade fotona går du till albumet Alla foton. I vyn Alla foton: tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen och välj Sortera efter importdatum. De senast importerade fotona visas överst.

Importera foton och videoklipp automatiskt

Du kan automatiskt importera nya bilder från kamerarullen, galleriet eller andra platser på telefonen. Du kan även välja de format du vill importera: JPG, PNG, videoklipp och foton med Raw-format.

Aktivera Lägg till automatiskt

Gör så här för att importera bilder automatiskt:

 1. Tryck på ikonen längst upp till vänster i fönstret Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android).

 2. Tryck på Inställningar i det expanderade sidofältet.

  Inställningar
  Inställningar

 3. Tryck på inställningsalternativet Aktivera Lägg till automatiskt.

  Aktivera Lägg till automatiskt
  Aktivera Lägg till automatiskt

 4. Sätt på Lägg till automatiskt från enhet och välj format och platsalternativ.

  JPG-/PNG-foton

  Välj det här alternativet om du endast vill importera JPG och PNG.

  Videor

  Välj det här alternativet om du endast vill importera videoklipp.

  Foton med Raw-format

  Välj det här alternativet om du endast vill importera foton med Raw-format.

  Importera från alla platser

  Välj det här alternativet om du vill importera foton och videoklipp från alla mappar på enheten. Inaktivera det här alternativet om du vill välja de enhetsmappar som Lightroom kan importera foton från automatiskt.

  Lägg till automatiskt från enhet
  Lägg till automatiskt från enhet

Lägga till i Lightroom från tredjepartsfotoprogram

Du kan lägga till foton i Lightroom för mobila enheter (Android) från andra tredjepartsfotoappar som har funktioner för delning , till exempel Google Photos, Google Drive och Dropbox.

Om du vill göra det väljer du fotona i fotoappen, delar dem och sedan väljer du alternativet Lägg till i Lightroom. Fotona läggs till i albumet Alla foton i Lightroom för mobila enheter (Android).

 1. Öppna valfri fotoapp på enheten.  

  Välj ett eller flera foton som du vill lägga till i Lightroom för mobila enheter (Android).  

  Alternativet Lägg till i Lightroom när du delar från Google Photos
  Alternativet Lägg till i Lightroom när du delar från Google Photos

  Obs!

  I vissa fotoappar visas eventuellt inte alternativet Lägg till i Lightroom när du delar flera foton. I Dropbox går det till exempel endast att exportera ett foto i taget till Lightroom för mobila enheter (Android) på följande sätt:

  1. Öppna ett foto i appen Dropbox.
  2. Tryck på ikonen , välj Exportera och välj sedan Lägg till i Lightroom.      
 2. När du har valt fotona trycker du på delningsikonen. Välj Lägg till i Lightroom på den snabbmeny som visas.

  De valda fotona läggs till i albumet Alla foton.

  Importförloppet och slutförandestatusen visas i meddelandefältet på Android-enheten.

  Obs!

  Om du vill visa de importerade fotona går du till albumet Alla foton. I vyn Alla foton: tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen och välj Sortera efter importdatum. De senast importerade fotona visas överst.

Obs!

Läs om hur du importerar foton till Lightroom på din iPad, iPhone eller dator i Importera foton till Lightroom för mobila enheter (iOS) och Lägg till foton i Lightroom (dator).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto