Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (Android)

Använd selektiva redigeringar på fotona. Förbättra dina foton med selektiva redigeringar, färg- och tonjusteringar och korrigera kameraobjektivfel. Arbeta med förinställningar och profiler.

Paneler i luppvyn

När du öppnar ett foto i luppvyn kan du välja att arbeta i följande paneler:

Redigera

Du kan redigera fotot manuellt med hjälp av olika reglage som Vitbalans, Temperatur, Exponering, Kontrast och mycket mer. Du kan beskära dina foton och använda selektiva redigeringar på vissa delar av dem.

Mer information finns i Panelen Redigera.

Information

Ändra namn, bildtext och copyright för dina foton. Klassificera och flagga ditt foto. Visa metadata som är associerade med ditt foto.   Visa de persongrupper fotot är del av och de nyckelord som är associerade med fotot. Mer information finns i Panelen Information.

Klassificera och granska

Bläddra i ditt album och klassificera och flagga dina foton. Mer information finns i Panelen Klassificera och granska.

Aktivitet

Publicera och visa kommentarer för dina foton som ingår i ett delat gruppalbum. Mer information finns i Panelen Aktivitet.

Använda selektiva redigeringar

Med hjälp av de selektiva redigeringskontrollerna i panelen Redigera kan du utföra korrigeringar i ett visst område i ett foto. Du kan till exempel göra ett ansikte ljusare så att det syns bättre. Om du vill göra lokala korrigeringar kan du använda justeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering, verktyget Radiell markering och verktyget Linjär markering.

 • Med hjälp av verktyget Penselmarkering kan du markera delar av ett foto genom att måla över dem och sedan använda justeringar som Exponering, Klarhet och Intensitet på det markerade området i fotot.
 • Med hjälp av verktyget Radiell markering kan du selektivt använda justeringar som exponering, klarhet, ljusstyrka med mera på en viss del av fotot. Du kan kontrollera formen och dimensionerna för det området.
 • Med hjälp av verktyget Linjär markering kan du använda justeringarna gradvis på ett område i ett foto. Du kan göra området så brett eller smalt som du vill.

Selektiva redigeringar är icke-förstörande och används inte permanent på fotot.

 1. I panelen Edit (Redigera) i luppvyn: tryck på ikonen Selective (Selektiv) längst ned på skärmen.

 2. Tryck på ikonen + (plus) som visas längst upp till vänster och välj sedan något av de selektiva redigeringsverktygen: Penselmarkering, Radiell övertoning eller Linjär övertoning.

  Selektiva redigeringsverktyg i Lightroom CC för mobila enheter för Android
  Selektiva redigeringsverktyg

  A. Penselmarkering B. Radiell övertoning C. Linjär övertoning 

 3. Penselmarkering

  Du kan använda verktyget Penselmarkering till att måla över det önskade området i fotot.

  Penselmarkering i Lightroom CC för mobila enheter för Android
  Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering.

  A. Pensel B. Suddgummi C. Storlek D. Ludd E. Flöde F. Ta bort 

  • Om du vill flytta och placera masken i fotot drar du det blåa stiftet i mitten av masken.
  • Du kan använda verktyget Suddgummi till att förfina eller radera maskområdet.
  • Om du vill ändra storlek, ludd eller flöde för verktyget Penselmarkering/Suddgummi trycker du på motsvarande kontroll till vänster och sedan justerar du värdet genom att dra uppåt eller nedåt.
   • Storlek. Anger penselspetsens diameter i pixlar.
   • Ludd. Skapar en mjuk övergång mellan penselmarkeringen och omgivande pixlar.
   • Flöde. Anger hur mycket av justeringen som ska användas.
  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på.

  Linjär övertoning

  Tryck på fotot för att visa övertäckningen Linjär övertoning.

  Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Linjär markering
  Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Linjär övertoning.

  A. Linjär övertoning, verktyg B. Suddgummi C. Ta bort 

  • Om du vill flytta och placera övertäckningen i fotot drar du det blåa stiftet i mitten av det.
  • Om du vill justera lutningen (vinkeln) för övertäckningen trycker du på och roterar den vita linjen i mitten.
  • Om du vill utöka effekten i en ände av spektrat trycker du på och drar någon av de yttre vita linjerna mot kanten av fotot, om du vill minska effekten i en ände av spektrat drar du mot mitten av fotot.
  • Du kan använda verktyget Suddgummi till att finjustera eller radera maskområdet.
  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på.

  Radiell övertoning

  Tryck på fotot för att visa övertäckningen Radiell övertoning.

  Radiell övertoning
  Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Radiell övertoning.

  A. Radiell övertoning B. Suddgummi C. Ludd D. Invertera radiell övertoning E. Ta bort 

  • Om du vill flytta och placera övertäckningen i fotot drar du det blåa stiftet till mitten av markeringsövertäckningen.
  • Om du vill justera storlek och form drar du i de vita stiften till vänster, höger och längst ned på övertäckningen.
  • Om du vill justera Ludd för den radiella markeringsövertäckningen trycker du på luddkontrollen till vänster och sedan drar du uppåt eller nedåt på skärmen. När du drar visas luddvärdet (%) längst upp på skärmen.
  • Så här använder du redigeringarna utanför den radiella markeringsövertäckningen eller inverterar den radiella markeringsmasken: tryck på kontrollen Invertera radiell övertoning till vänster
  • Du kan använda verktyget Suddgummi till att finjustera eller radera maskområdet.
  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på.

 4. Lägga till ytterligare en markeringsmask

  Om du vill lägga till en till markeringsövertäckning trycker du på ikonen + längst upp till vänster och väljer ett annat markeringsverktyg.

  Maskalternativ

  Tryck länge på det blåa stiftet i mitten av överlägget Penselmarkering, Radiell övertoning eller Linjär övertoning för att visa snabbmenyn Maskalternativ.

  • Invertera mask: det här alternativet är endast tillgängligt för verktyget Radiell övertoning. Växla maskområdet till in- eller utsidan av överlägget Radiell övertoning.
  • Duplicera mask: skapa en kopia av markeringsmaskövertäckningen och placera den över fotot.
  • Återställ mask: återställ alla redigeringar du har använt på markeringsmasken.
  • Ta bort mask: ta bort markeringsmasken.

   

  Selektiva redigeringar - maskalternativ
  Radiell övertoning – Maskalternativ

 5. När du har placerat markeringsmasken trycker du på någon av de redigeringsplattorna som visas längst ned: Ljus, Färg, Effekter, Detaljer eller Optik. Använd reglagen på snabbmenyn till att använda redigeringar på en viss del av fotot.

 6. Om du vill visa föregående vy trycker du på ikonen .

  Om du vill bekräfta ändringarna trycker du på ikonen .

Ta bort fläckar och oönskade föremål

Du kan arbeta med verktyget Lagningspensel till att ta bort onödiga fläckar, elledningar, personer, saker eller andra störande föremål från fotot.

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Lagning längst ned på skärmen.

 2. Välj någon av följande lagningspenslar:

  Laga: återanvänd texturen från källområdet och matcha färgen och tonen i målområdet i fotot.

  Klona: återskapa pixlarna från källområdet till målområdet i fotot.

  Med både Laga och Klona överförs texturen från källområdet till målområdet. Med Laga blandas allt samman baserat på färgerna och tonerna runt målområdet. Med Klona utförs i stället en exakt replikering av pixlarna från källområdet till målområdet.

  Välj Laga eller Klona och måla över det föremål du vill ta bort eller retuschera. När du har målat över föremålet i fotot visas två markeringsområden. Ett vitt markeringsområde över det föremål du målade över anger målområdet. Ett annat vitt markeringsområde med en pil som pekar mot målområdet anger källområdet.

  Ändra storlek, ludd eller opacitet för det valda lagningsverktyget, om det behövs.

  • Storlek. Anger penselspetsens diameter i pixlar.
  • Ludd. Kontrollera den mjuka övergången mellan penselmarkeringen och omgivande pixlar i målområdet.
  • Opacitet. Kontrollera opaciteten för den justering du har använt på målområdet.
  Om du använder en mobil enhet trycker du på kontrollerna till vänster och justerar värdet genom att dra uppåt eller nedåt. Om du använder en surfplatta använder du kontrollreglagen till att justera värdena.
  Ta bort oönskade föremål från fotot med hjälp av verktyget Laga
  Ta bort oönskade föremål från fotot med hjälp av verktyget Laga (den oönskade personen, i det här fallet).

  A. Lagning B. Klona C. Storlek D. Ludd E. Opacitet F. Ta bort G. Målområde H. Källområde I. Dölj skärmkontrollerna om du vill visa fotoredigeringarna 

 3. Om du vill flytta och placera käll- eller målområdet i fotot drar du det blåa stiftet i mitten av området.

  Om du vill visa fotoredigeringen i helskärmsläge och dölja kontrollerna och de vita markeringsområdena trycker du på ikonen längst upp till höger.

  Lagningsalternativ

  Öppna snabbmenyn Lagningsalternativ genom att trycka länge på det blåa stiftet i mitten av mål- eller källområdet:

  • Om du vill växla mellan verktygen väljer du Laga eller Klona på snabbmenyn.
  • Ta bort: ta bort det markerade käll- och målområdet.
  • Återställ lagningspensel: återställ och ta bort alla justeringar du har gjort med lagningsverktygen.
 4. Tryck länge på fotot om du vill visa vyn Före.

  Om du vill bekräfta ändringarna trycker du på ikonen .

  Om du vill ångra respektive göra om dina redigeringar, ett steg i taget, trycker du på ikonerna Ångra eller Gör om.

Beskära foton

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Beskärning längst ned på skärmen.

 2. De tillgängliga beskärningsalternativen visas som plattor längst ned på skärmen. Svep åt vänster eller höger om du vill visa alla plattorna. Tryck på en platta för att använda motsvarande åtgärd.

  Beskära foton i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android)
  Beskära foton i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android)

 3. Gör något av följande för visa ytterligare alternativ:

  • Om du vill välja en av de tillgängliga proportionerna trycker du på plattan Proportion.
  • Om du vill beskära utan förinställda proportioner trycker du på plattan Lås proportioner.
  • Om du vill räta upp fotot automatiskt trycker du på plattan Räta upp automatiskt.
  • Om du vill rotera fotot moturs 90 grader trycker du på plattan Rotera åt vänster.
  • Om du vill rotera fotot moturs 90 grader trycker du på plattan Rotera åt höger.
  • Om du vill vända fotot horisontellt trycker du på plattan Vänd horisontellt.
   Om du vill vända fotot vertikalt trycker du på plattan Vänd vertikalt.
  • Om du vill ändra form och storlek på beskärningen drar du i kanterna och hörnen av beskärningsguiden.
  • Om du vill beskära fotot med en viss vinkel drar du i beskärningshjulet. Du kan dra beskärningshjulet inom omfånget -45 till 45 grader.
  • Om du vill flytta beskärningsguiden trycker du i den och drar.
 4. Om du vill bekräfta ändringarna trycker du på ikonen .

Arbeta med profiler på ditt foto

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. De är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

Använda profiler

Obs!

Från och med Lightroom 3.5 för mobila enheter (Android) och Lightroom 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic.

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

Så här bläddrar du efter och använder profiler:

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Profiler längst ned på skärmen.

  Du kan använda skärmbilderna nedan som referens. Om du trycker på Adobe Raw visas profilgruppsmenyn.

  Bläddra efter och använda profiler
  Om du trycker på Adobe Raw visas profilgruppsmenyn.

  Välja en profilgrupp
  Tillgängliga profilgrupper för ett foto med Raw-format.

  Obs!

  När du importerar foton används profilerna Adobe, färg och Adobe, monokromt som standard för färgfoton respektive svartvita foton.

 2. Om du vill visa de profiler som är tillgängliga i profilgruppen väljer du gruppen genom att trycka på den.

  Favoriter:

  Visa profiler som du har markerat som favoriter. Se Lägga till en profil i Favoriter.

  Grundläggande:

  Den här profilgruppen är endast tillgänglig för foton som inte har Raw-format och innehåller två profilalternativ: Färg och Monokromt.

  Profiler för foton med Raw-format

  Följande profilgrupper visas när du redigerar ett foto med Raw-format.

  Adobe Raw: med hjälp av Adobe Raw-profiler kan du märkbart förbättra färgåtergivningen. De är bra utgångspunkt för redigering av foton med Raw-format. Profilen Adobe, färg, som har utformats för att ge en bra färg/ton-balans för allafoton,används som standard på alla foton med Raw-format som du importerar till Lightroom.

  Kameramatchning: visa profiler baserat på kameramärke/-modell för ditt foto med Raw-format. Du kan använda kameramatchningsprofilerna om du föredrar att färgåtergivningen i fotona med Raw-format ska matcha det som visas på skärmen på kameran.

  Äldre: visa äldre profiler som även fanns i tidigare versionerna av programmet Lightroom.

  Kreativa profiler för foton med Raw-format och foton som inte har Raw-format

  Du kan använda kreativa profiler för alla filformat, inklusive foton med Raw-format, JPEG-filer och TIFF-filer. De här profilerna har utformats för att ge dina foton en viss stil eller effekt.

  Konstnärliga: använd de här profilerna om du vill att färgåtergivningen i foton ska vara mer skarp, med starkare färgskiftningar.

  Svartvita: använd de här profilerna till att uppnå de optimala tonskiftningar som krävs för att arbeta i svartvitt.

  Moderna: använd de här profilerna till att skapa unika effekter som är lämpliga för modern fotografering.

  Vintage: använd de här profilerna till att få dina foton att se ut som äldre foton.

  Obs!

  När du använder någon av profilerna Konstnärliga, Svartvita, Moderna eller Vintage visas reglaget Mängd som du kan använda till att kontrollera profilens intensitet.

 3. Om du vill bläddra bland alla profiler som är tillgängliga i en vald profilgrupp sveper du horisontellt åt höger eller vänster på profilminiatyrbilderna.

  Om du vill använda en profil på fotot trycker du på den.  

 4. Tryck länge på fotot om du vill visa vyn Före .

  Om du vill bekräfta ändringarna trycker du på ikonen .

  Om du vill ångra respektive göra om dina redigeringar, ett steg i taget, trycker du på ikonerna Ångra eller Gör om.

Lägga till en profil i Favoriter

Om du vill lägga till en profil i profilgruppen Favoriter trycker du på och håller ned miniatyrbilden för profilen. Om profilen redan är vald kan du även trycka på den grå stjärnikonen längst upp till höger på miniatyrbilden för profilen. 

Den vita stjärnikonen längst upp till höger på miniatyrbilden för profilen anger att det är en favoritprofil.

Hantera profiler

Med hjälp av alternativet Hantera profiler kan du visa eller dölja olika förinställningsgrupper som visas på menyn Profiler - Adobe Raw, Kameramatchning, Äldre, Konstnärliga, Svartvita, Moderna och Vintage - eller andra profiler som du har importerat.

Du kan även använda Hantera profiler om du vill visa de äldre profilgrupperna som är dolda som standard.

Så här visar eller döljer du profilgrupper:

Obs!

Inställningarna för att visa/dölja profilgrupper är specifika för varje enhet eller dator. Du kan till exempel dölja vissa profilgrupper i Lightroom för mobila enheter men de visas fortfarande i Lightroom på andra mobila enheter och på datorer, och vice versa.  

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Profiler längst ned på skärmen.

 2. Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger på snabbmenyn Profiler ochvälj Hantera profiler.

 3. På skärmen Hantera profiler väljer du de profilgrupper du vill visa på menyn Profiler. Avaktivera de profilgrupper du vill dölja på menyn Profiler.

  Tryck på  längst upp till höger.

På menyn Profiler visas nu endast de profilgrupper du har aktiverat med hjälp av alternativet Hantera profiler.

Importera profiler från Google Drive och lokala lagringsutrymmen

Gör så här för att importera dcp- och xmp-profiler i Lightroom:

 1. Öppna ett foto i luppvyn. På skärmen Redigera trycker du på ikonen Profiler i panelen längst ned.

 2. Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger och välj Importera profiler.

  Importera profiler
  Ikonen med tre punkter i Profiler

 3. Tryck på de profiler du vill importera från Google Drive eller någon annan mapp på mobilen. Du kan välja individuella dcp- eller xmp-filer. Du kan också välja zip-filer som innehåller flera dcp- och xmp-filer. 

  De importerade profilerna visas på snabbmenyn Profiler.

Arbeta med förinställningar på ditt foto

Med en förinställning kan du i förväg bestämma positionerna för alla eller valda reglage och använda dem på ditt foto. Du kan även redigera ett foto efter tycke och smak och spara den exakta kombinationen av reglagets positioner och använda på andra foton.

Använda förinställningar

Obs!
 • Premium-förinställningar introduceras i Lightroom för mobila enheter version 6.3. Håll utkik efter nya Premium-förinställnings- och förinställningsgrupper som kommer att läggas till i framtida versioner.
 • Förinställningar och Profiler i panelen Redigera har bytt positioner, från och med Lightroom för mobila enheter version 6.3.
 • Från och med Lightroom 3.5 för mobila enheter (Android) och Lightroom 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom för datorer och mobila enheter. Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic.
 1. Tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

 2. Förinställningarna är grupperade i två flikar: Premium och Bibliotek. Premium-förinställningar har ytterligare grupper som t.ex. Porträtt, Vintage, Bio med mera. Förinställningar för bibliotek har Färg, Creative, Svartvitt, Porträtt, Kurva, Kornighet, Vinjettering med mera.

  Öppna en grupp och tryck på förinställningen för att använda den på fotot.

  Obs!
  • Du kan inte överföra användarskapade förinställningar från Lightroom Classic till Lightroom för mobila enheter.
  • Du behöver en betald prenumeration för att få åtkomst till Premium-förinställningar. Om du vill uppgradera läser du Uppgradera till en betald Lightroom-prenumeration.
  Premium-presets-Lightroom

 3. Tryck länge på fotot om du vill visa vyn Före .

  Om du vill bekräfta ändringarna trycker du på ikonen .

  Om du vill ångra respektive göra om dina redigeringar, ett steg i taget, trycker du på ikonerna Ångra eller Gör om.

Skapa en användarförinställning

Obs!

Från och med Lightroom 3.5 för mobila enheter (Android) och Lightroom 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic.

 1. Öppna det foto som du vill skapa en användarförinställning från i luppvyn. Gör något av följande:

  • I luppvyn: visa alternativmenyn genom att trycka på ikonen längst upp till höger på skärmen. Välj Skapa förinställning.
  • I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen. Tryck på ikonen längst upp till höger i fönstret Förinställningar och välj Skapa förinställning.
 2. Skärmen Ny förinställning visas. Ange följande:

  Förinställningsnamn: ange ett namn för förinställningen.

  Förinställningsgrupp: som standard sparas anpassade förinställningar i gruppen "Användarförinställningar". Du kan använda alternativet Skapa förinställningsgrupp till att skapa en förinställningsgrupp.

 3. Välj de redigeringsinställningar du vill spara som en förinställning.

  Klicka på snabbmenyn Välj och välj något av följande alternativ:

  • Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
  • Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg, Optik och Geometri är exkluderade som standard.
  • Ändrade: välj de redigeringsinställningar du har använt på det valda fotot. Om du vill markera eller avmarkera vissa redigeringsinställningar trycker du på kryssrutan bredvid redigeringsinställningsgruppen. 
  • Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.

  När du väljer alternativet Automatisk i redigeringspanelen aktiveras Automatiska inställningar på snabbmenyn Markera för alternativen Standard och Ändrad.

  Om du vill förflytta dig redigeringsinställningsgruppen trycker du på > och sedan väljer du inställningar på undermenyn. Till exempel kan du förflytta dig i inställningsgruppen Ljus och sedan markera/avmarkeranågon av inställningarna på undermenyn: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta, Tonkurva.


 4. När du har markerat alla redigeringsinställningar som behövs trycker du på bockmarkeringen () längst upp till höger.

  Den nya förinställningen är nu tillgänglig i vyn Bibliotek på menyn Förinställningar.

Uppdatera, flytta eller ta bort en användarförinställning

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen.

 2. Leta rätt på den användarförinställning du vill uppdatera, flytta eller ta bort på snabbmenyn Förinställningar. Tryck på ikonen bredvid användarförinställningen och välj något av följande alternativ:

  Uppdatera: på skärmen Uppdatera förinställning kan du ändra vilka redigeringsinställningar som ska ingå i användarförinställningen.

  Klicka på snabbmenyn Välj och välj något av följande alternativ:

  • Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
  • Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg, Optik och Geometri är exkluderade som standard.
  • Ändrad: välj redigeringsinställningar manuellt. Om du vill markera eller avmarkera vissa redigeringsinställningar trycker du på kryssrutan bredvid redigeringsinställningsgruppen.
  • Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.
  Om du vill förflytta dig redigeringsinställningsgruppen trycker du på > och sedan väljer du inställningar på undermenyn. Du kan till exempel förflytta dig i inställningsgruppen Ljus och sedan markera/avmarkera inställningar på undermenyn: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta och Tonkurva.

  När du har ändrat alla redigeringsinställningar som behövs trycker du på bockmarkeringen () längst upp till höger.

  Ändra namn: ändra Förinställningsnamn på skärmen Ändra namn på förinställning.

  När du har ändrat förinställningsnamnet trycker du på bockmarkeringen () längst upp till höger.

  Flytta till: markera det här alternativet om du vill flytta en användarförinställning till en befintlig eller ny förinställningsgrupp genom att trycka på motsvarande kryssruta. När du väljer önskad förinställningsgrupp trycker du på Flytta längst ned på skärmen.

  Mer information om hur du skapar en förinställningsgrupp finns i Skapa förinställningar.

  Ta bort: välj det här alternativet om du vill ta bort användarförinställningen permanent från alla synkroniserade enheter.

Importera förinställningar från Google Drive och lokala lagringsutrymmen

Gör så här för att importera lrtemplate- och xmp -förinställningar:

 1. Öppna ett foto i luppvyn. På skärmen Redigera trycker du på ikonen Förinställningar i panelen längst ned.

 2. Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger och välj Importera förinställningar.

  Importera förinställningar
  Ikonen med tre punkter i Förinställningar

 3. Tryck på de förinställningar du vill importera från Google Drive eller någon annan mapp på mobilen. Du kan välja individuella lrtemplate- eller xmp-filer. Du kan också välja zip-filer som innehåller flera lrtemplate- och xmp-filer. 

  De importerade förinställningarna visas på snabbmenyn Förinställningar.

Hantera förinställningar

Du kan använda alternativet Hantera förinställningar till att visa eller dölja olika förinställningsgrupper som visas på menyn Förinställningar: Färg, Kreativa, Svartvita, Kurva, Kornighet, Skärpa, Vinjettering och Användarförinställningar.

Du kan även använda Hantera förinställningar till att vill visa de äldre förinställningarna som är dolda som standard.

Så här visar eller döljer du förinställningsgrupper:

Obs!

Inställningarna för att visa/dölja förinställningsgrupper är specifika för varje enhet eller dator. Du kan till exempel dölja vissa förinställningsgrupper i Lightroom för mobila enheter men de visas fortfarande i Lightroom på andra mobila enheter och på datorer, och vice versa.  

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen.

 2. Tryck på ikonen längst upp till höger på snabbmenyn Förinställningar och välj Hantera förinställningar.

 3. På skärmen Hantera förinställningar väljer du de förinställningsgrupper du vill visa på menyn Förinställningar. Avaktivera de förinställningsgrupper du vill dölja på menyn Förinställningar.

  Tryck på  längst upp till höger.

På menyn Förinställningar visas nu endast de förinställningsgrupper du har aktiverat med hjälp av alternativet Hantera förinställningar.

Hantera förinställningsdubbletter

Om du försöker skapa en förinställningsdubblett med samma namn under samma förinställningsgrupp öppnas dialogrutan Dubblett av förinställningsnamn med alternativen:

 • Ersätt - Välj det här alternativet för att endast behålla den senaste förinställningen med samma namn i gruppen.
 • Duplicera - Välj det här alternativet för att behålla två förinställningar med samma namn i gruppen.
 • Ändra namn - Välj det här alternativet om du vill lägga till ett filtillägg av siffror till namnet som standard eller om du vill ändra namn på förinställningen själv.

Dölj delvis kompatibla förinställningar

I panelen Förinställningar visas vissa förinställningar i kursiv stil eftersom de är delvis kompatibla förinställningar. Det innebär att de profiler som är associerade med de här förinställningarna är avsedda för en annan kamera. Du kan välja att dölja de delvis kompatibla förinställningarna i panelen Förinställningar. Om du vill göra det gör du så här:

 1. Öppna ett foto i luppvyn och i panelen Redigera trycker du på Förinställningar ().

 2. Tryck på ikonen med tre punkter () i panelen Förinställningar för att visa alternativmenyn.

 3. Tryck på Visa delvis kompatibla förinställningar för att inte visa delvis kompatiblaförinställningari panelen Förinställningar.

  Visa delvis kompatibla förinställningar är aktiverat som standard
  Tryck på ikonen med tre punkter för att öppna alternativet. Som standard är Visa delvis kompatibla förinställningar aktiverat.

Gör så här för attvisaalla förinställningar igen när som helst genom att trycka på Visa delvis kompatibla förinställningar

Justera tonomfånget för fotot

Använd automatiska inställningar

I panelen Redigera i luppvyn klickar du på Automatiskikonlängst ned om du vill att de bästa redigeringarna för följande reglage ska användas automatiskt på dina foton: ExponeringKontrastHögdagrarSkuggorVittSvärtaMättnad och Lyster.

Med hjälp funktionen Automatiska inställningar i Lightroom för mobila enheter används Adobe Sensei till att använda justeringar på ett intelligent sätt baserat på ljus- och färgegenskaperna i foton.

 • Dessutom kan du använda funktionen Automatiskt till att optimera justeringarna för ett foto även när du har beskurit det.
 • När du tar ett HDR-foto med hjälp av kameran i appen i Lightroom för mobila enheter används Automatiska inställningar på ditt bearbetade foto. 

Justera färgtonskalan för ett foto

Du kan använda tonkontrollerna på menyn Ljus till att justera den allmänna tonskalan för fotot. När du arbetar bör du hålla ett öga på slutpunkterna i histogrammet.

I panelen Redigera i luppvyn trycker du på Ljus längst ned på skärmen för att visa tonkontrollerna. Du kan använda redigeringar på dina foton genom att justera reglagen Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta, Mättnad och Lyster.

Justera tonskalan med hjälp av tonkontrollerna på menyn Ljus
Justera tonskalan med hjälp av tonkontrollerna på menyn Ljus

Justera tonskalan för ett foto med hjälp av Tonkurva

I diagrammet Tonkurva på menyn Ljus visas ändringar som du gör i tonskalan för ett foto.

På menyn Redigera i luppvyn: tryck på dragspelsfliken Ljus och sedan på Kurva.

Obs!

Om du vill visa ett histogram av ett foto i luppvyn trycker du på ikonen längst upp till höger och aktiverar Visa histogram på den meny som visas. Du kan nu använda histogrammet när du ändrar färgtonskontrollerna.

Den horisontella axeln motsvarar de ursprungliga färgtonsvärdena (indatavärden), med svart till vänster och progressivt ljusare värden åt höger. Den vertikala axeln motsvarar de ändrade färgtonsvärdena (utdatavärden), med svart längst ned och progressivt ökande värden till vitt högst upp. Du använder tonkurvan till att finjustera de tonjusteringar du gör i ett foto.

Använda Tonkurva i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
(Vänster) diagram över allmän tonkurva för fotot, (höger) punktkurva för den röda kanalen

Du kan också justera punkter på tonkurvan på den röda, gröna eller blåa kanalen separat eller alla tre kanalerna på samma gång.

 • Om du vill lägga till en punkt trycker du. Om du vill ta bort en punkt dubbelklickar du på den.
 • Om du vill redigera en punkt drar du den. 

Finjustera färgerna i fotot

Uppdaterad i oktober 2020 (version 6.0)

I panelen Redigera i luppvyn: du kan använda menyn Färg till att utföra följande:

 • Vitbalans avser den färg som skapas i fotot utifrån ljuskällans temperatur. Solljus mitt på dagen ger till exempel en mycket varm, gul färg, medan vissa glödlampor kan ge ett kallt blått sken i fotot. Du kan ange Vitbalans genom att välja en förinställning eller genom att ange ett neutralt område i fotot med hjälp av vitbalansväljaren.
 • Du kan finjustera vitbalansen med hjälp av kontrollerna Temperatur och FärgtonTemp eller Temperatur anger hur gult/varmt eller blått/kallt fotot ska se ut. Färgton ställer däremot in hur grönt eller magentafärgat fotot ska vara.
 • Du kan justera färgmättnaden (klarheten) med hjälp av kontrollerna Lyster och MättnadLyster ökar intensiteten för dämpade färger medan Mättnad ökar intensiteten för alla färger i fotot.
 • Svartvit fotografering är ett favoritverktyg för fotografer eftersom det framhäver detaljerna i ett foto. Du kan omvandla fotot till svartvitt med hjälp av alternativet Svartvitt.
Justera Vitbalans
Justera vitbalans, färgmättnad och konvertera till gråskala

 • Tryck på ikonen Blanda  om du vill finjustera enskilda färger med reglagen Nyans, Mättnad och Luminans (NML). Med Nyans justeras tonen för varje enskild färg och med Mättnad justeras mängden grått i en färg så att den blir mer dämpad eller ljus. Luminans hjälper till att justera mängden vitt i en färg för att göra den ljusare eller mörkare. Använd verktyget Måljustering till att justera en viss färg i ett foto. Om du vill ändra färgintervallet för det område som du håller fingret trycker du på och drar i fotot.
Färgblandning
Finjustera bildfärger med NML-reglagen

 • Tryck på Gradera om du vill justera färger för mellantoner, skuggor och högdagrar med reglagen för färggradering. Det finns också ett reglage för Global där du kan ändra de övergripande färgerna i fotot utan att påverka inställningarna för mellantoner, skuggor och högdagrar. Dessutom kan du justera Luminans, Blandning och Balans hos färger för mellantoner, skuggor och högdagrar med respektive reglage.
Färggradering
Reglagen för färggradering. Tryck på ikonerna i det markerade avsnittet om du vill visa de enskilda reglagen för skuggor, mellantoner, högdagrar och global.

Obs!

Färggradering ersätter Delad ton. Ställ in reglaget för blandning på 100 för att uppnå samma effekt som den tidigare funktionen för delad ton.

Använda effekter på fotot

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Effekter längst ned på skärmen för att visa kontrollerna.

 2. Justera reglage för effekter:

  Textur

  Jämnar ut eller framhäver texturerade detaljer i ditt foto. Om du vill jämna ut detaljerna drar du reglaget åt vänster, om du vill framhäva detaljerna drar du reglaget åt höger. När du justerar reglaget Textur ändras inte färgen eller tonerna.

  Klarhet

  Lägger till djup i ett foto genom att öka lokal kontrast. Om du vill maximera effekten ökar du inställningen tills du ser en ljusgård nära kantdetaljerna av fotot och reducerar sedan inställningen något.

  När du använder inställningen bör du zooma in till 100 % eller mer. Om du vill zooma in dubbelklickar du på fotot eller drar isär fingrarna.

  Ta bort dis

  Kontrollera mängden dis i ett foto. Dra till höger om du vill ta bort dis, dra till vänster om du vill lägga till dis.

  Vinjetteringsmängd

  Ge fotot en konstnärlig effekt genom att lägga till en mörk eller ljus vinjettering. Om du anger negativa värden blir hörnen i fotot mörkare. Om du anger positiva värden blir hörnen ljusare.

  Kornmängd

  Lägg till en realistisk filmkornseffekt till ett foto. Om du vill lägga till filmkorn drar du reglaget åt höger. När du lägger till kornighet kan du även använda reglagen Storlek och Ojämnhet till att justera storlek och ojämnhet.  

Använd brusreducering för att göra foton skarpare

Du kan förbättra kantdefinitionen och framhäva detaljerna i foton genom att göra dem skarpare.

Du kan minska bruset i foton genom att ta bort synliga artefakter som försämrar kvaliteten. Fotobrus består av luminansbrus (gråskalebrus), som gör att foton ser korniga ut och kromabrus (färg) som vanligen visas som färgade element i foton. Foton som har tagits med höga ISO-värden kan ha synbart brus.

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Detaljer längst ned på skärmen.

  Kontroller för brusreducering och skärpa i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (Android)
  Kontroller för brusreducering och skärpa

  Obs!

  När du använder selektiva redigeringar är endast kontrollerna Brus och Skärpa tillgängliga på menyn Detaljer.

 2. Du kan justera följande kontroller:

  Skärpekontroller

  • Skärpa: justera kantdefinitionen. Om du ökar värdet på reglaget ökar skärpan. Om du anger värdet 0 avaktiveras skärpa. I allmänhet drar du reglaget till ett lägre värde om du vill ha renare bilder. Justeringen hittar pixlar som skiljer sig från omgivande pixlar, baserat på det tröskelvärde som du anger, och ökar pixlarnas kontrast med det värde som du anger.
  • Radie: justera storleken på de detaljer som skärpa används på. Foton med mycket stor detaljrikedom kan behöva ha en lägre inställning för radie. För foton med stora detaljer kan du använda en större radie. En för stor radie ger ofta ett onaturligt utseende.
  • Detalj: justera hur mycket högfrekvent information som ska göras skarpare i fotot och hur mycket kanterna ska framhävas. Lägre inställningar ökar kantskärpan så att oskärpa försvinner. Använd högre om du vill göra bildens textur mer uttalad.
  • Maskering: kontrollera en kantmask. Med inställningen 0 används samma skärpa för hela bilden. Med inställningen 100 begränsas skärpan till områden närmast de skarpaste kanterna.

  Kontroller för reducering av luminansbrus

  • Brusreducering: om du vill minska luminansbruset ökar du värdet på reglaget.
  • Detalj: kontrollera tröskelvärdet för luminansbrus. Bra för foton med mycket brus. Vid höga värden behålls detaljrikedomen medan bruset kan öka. Vid låga värden blir resultatet tydligt medan vissa detaljer försvinner.
  • Kontrast: kontrollera luminanskontrasten. Bra för foton med mycket brus. Vid höga värden behålls kontrasten, men bilden kan bli fläckig eller spräcklig. Vid låga värden blir resultatet jämnare men mindre kontrastrikt.

  Kontroller för reducering av färgbrus

  • Färgbrusminskning: om du vill minska färgbruset ökar du värdet på reglaget.
  • Detalj: kontrollera tröskelvärdet för färgbrus. Vid höga värden skyddas tunna och detaljerade kanter, men det kan leda till färgfläckar. Vid låga värden tas färgfläckar bort, men det kan leda till att färgen blöder.
  • Släthet: kontrollera hur mycket släthet som ska användas på fotot när du minskar färgbruset.

Korrigera vanliga kameraobjektivdefekter

Kameraobjektiv kan ge olika problem vid olika brännvidder, bländare och fokusavstånd. Du kan korrigera och/eller minimera de här problemen i det valda fotot med hjälp av alternativen för ikonen Optik i panelen Redigera: Ta bort kromatisk aberration och Objektivprofilskorrigeringar.

 1. I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Optik längst ned på skärmen.

 2. Kromatisk aberration medför att en färgkant visas längs kanterna på objekt. Den beror på att objektivet inte kan fokusera på olika färger på samma punkt, på aberration i sensormikroobjektiv och av överstrålning.

  Ta bort kromatisk aberration:

  Om du vill ta bort kromatisk aberration från det valda fotot aktiverar du Ta bort kromatisk aberration i panelen Optik.

 3. I Lightroom för mobila enheter finns det flera objektivprofiler som du kan använda till att korrigera vanlig objektivaberration, som geometrisk förvrängning och vinjettering. Profilerna är baserade på metadata som identifierar den kamera och det objektiv som användes till att ta fotot och sedan kompensera det.

  Objektivprofilskorrigering:

  Aktivera Objektivprofilskorrigering i panelen Optik om du vill att en matchande objektivprofil ska väljas automatiskt baserat på kameramodell, brännvidd, bländare och fokusavstånd i fotometadata.

  Kameror med inbyggt objektivprofilstöd 
  Objektivkorrigering för alla objektiv och kameror med Micro 4/3 (MFT), som Panasonic, Olympus och andra kameror (Fuji X, Leica Q samt många modeller från Canon för att peka och ta foton), utförs automatiskt utan att du behöver göra något. Om finns automatiskt stöd för ditt objektiv visas meddelandet Den inbyggda objektivprofilen har använts i panelen Optik.

 4. (Valfritt) Om ingen matchande objektivprofil hittas automatiskt gör du följande:

  1. Tryck på Välj en profil manuellt
   .
  2. I panelen Objektivprofil väljer du märke, modell och profil.

  Om du vill ändra den matchande objektivprofilen som har använts automatiskt i Lightroom gör du följande:

  1. Tryck på aktuellt objektivprofilnamn.
  2. I panelen Objektivprofil väljer du märke, modell och profil.
   Om du vill återgå till den matchande objektivprofilen som automatiskt har använts i Lightroom trycker du på Välj automatiskt.

  Vilka objektivprofiler som är tillgängliga beror på om du justerar en Raw-fil eller en icke-Raw-fil. En lista över objektiv som stöds finns i Objektiv som stöds.

 5. Du kan anpassa den korrigering som används med profilen genom att justera följande reglage under objektivprofilen:

  Förvrängningskorrigering:

  Med standardvärdet 100 används 100 % av korrigeringen av förvrängningen enligt profilen. Om du anger värden som är större än 100 används mer korrigering av förvrängningen, om du anger värden som är mindre än 100 används mindre korrigering av förvrängningen.

  Objektivvinjettering:

  Med standardvärdet 100 används 100 % av korrigeringen av vinjetteringen enligt profilen. Värden över 100 bättre mer korrigering av vinjettering och värden under 100 ger mindre korrigering av vinjettering.

Korrigera det geometriska perspektivet

Om motivet är nära, samt för vissa typer av objektiv, kan perspektivet förvrängas och orsaka att räta linjer ser böjda, lutande eller skeva ut i foton. Om du till exempel tar ett foto av en hög byggnad kan det se ut som om byggnaden lutar bortåt. Du kan använda lägena för Upright och geometrireglagen i panelen Geometri till att korrigera och justera perspektivet i dina foton på ett enkelt sätt.

Det finns fyra lägen för Upright för automatisk perspektivkorrigering - Automatiskt, Nivå, Vertikalt och Fullständigt - samt ett manuellt alternativ - Med stödlinjer. Du kan även använda geometrireglagen till att förfina justeringen.

 1. Välj ett foto med skev geometri.

  (Rekommenderas) I panelen Redigera i luppvyn: tryck på ikonen Optik längst ned på skärmen och aktivera alternativet Objektivprofilskorrigering.

  Ett foto med skev geometri
  Ett foto med skev geometri

 2. Tryck på ikonen Geometri längst ned på skärmen.

  Välj det alternativ du vill använda till att korrigera foto på menyn Upright.

  • Med stödlinjer: justera perspektivet genom att rita två eller fyra stödlinjer i fotot.
  • Automatiskt: korrigera både det vertikala och det horisontella perspektivet samtidigt som du bevarar så mycket som möjligt av det synliga fotoområdet.
  • Nivå: korrigera det horisontella perspektivet, vilket gör horisontella linjer parallella i fotot.
  • Vertikalt: korrigera vertikala bildperspektiv som orsakas av att du har lutat kameran uppåt eller nedåt. Använda till att göra vertikala linjer parallella i fotot.
  • Fullständigt: använd en kombination av Upright-lägena Automatiskt, Nivå och Vertikalt till att automatiskt korrigera perspektivet.
  Upright-lägen i Lightroom för mobila enheter (Android)
  Upright-lägen i Lightroom för mobila enheter (Android)

  Växla mellan Upright-lägena tills du hittar den lämpligaste inställningen.

  Du kan använda alla lägena för Upright till att korrigera förvrängnings- och perspektivfel. Vilken inställning som är bäst är olika för olika foton. Försök med de olika lägena innan du bestämmer dig för vilket läge du vill använda för ditt foto.

 3. Upright-läget Med stödlinjer

  Om du väljer Upright-läget Med stödlinjer gör du följande:

  1. Klicka på ikonen och rita sedan två till fyra stödlinjer genom att dra med fingret på fotot.

   Upright med stödlinjer
   Två vertikala och två horisontella stödlinjer i fotot med Upright med stödlinjer

  2. När du har ritat minst två stödlinjer omformas fotot interaktivt. Du kan rita upp till fyra stödlinjer i fotot i följande kombinationer:

   • endast två horisontella stödlinjer och två vertikala stödlinjer
   • två horisontella stödlinjer och två vertikala stödlinjer
   • två horisontella stödlinjer och en vertikal stödlinje
   • två vertikala stödlinjer och en horisontell stödlinje
   • en vertikal stödlinje och en horisontell stödlinje

   Om du använder någon annan kombination visas felmeddelandet Ogiltig stödlinje.

   • Om du vill ta bort en stödlinje väljer du den genom att trycka på den och sedan trycker du på ikonen Ta bort.
   • Om du vill lägga till en till stödlinje markerar du den genom att trycka på ikonen + och sedan ritar du stödlinjen i fotot. Ikonen Lägg till är markerad som standard, om du inte avaktiverar den.
  3. Klicka på Stäng.

   Efter
   (Efter) Åtgärdat perspektiv med hjälp av Upright med stödlinjer

   Ett foto med skev geometri
   (Före) Ett foto med skev geometri

 4. (Valfritt) När du korrigerar perspektivet för ett foto kan det uppstå vita områden nära kanterna av fotot. Om du vill ta bort det vita området och beskära fotot automatiskt efter de ursprungliga måtten markerar du alternativet Begränsa beskärning.

  Obs!

  I vissa av Upright-lägena kan pixlar i fotot beskäras för att korrigera perspektivet, även när du har avaktiverat alternativet Begränsa beskärning. Det går eventuellt inte att visa de beskurna pixlarna senare i beskärningsläget.

 5. Du kan använda geometrireglagen Förvrängning, Vertikal, Horisontell, Rotera, Proportioner, Skala, X-förskjutning och Y-förskjutning till att finjustera perspektivkorrigeringarna.

  • Förvrängning: korrigera objektivförvrängning (raka linjer som ser ut som om de böjda utåt) och nåldyneförvrängning (raka linjer som ser ut som om de är böjda inåt). Om du vill korrigera objektivförvrängning i fotot drar du reglaget åt höger, om du vill korrigera nåldyneförvrängning drar du reglaget åt höger.
  • Vertikalt: gör vertikala linjer i ett foto parallella. Om de vertikala linjerna avviker längs nederkanten flyttar du pixlarna från den kanten genom att dra reglaget åt vänster, om de vertikala linjerna avviker vid överkanten flyttar du pixlarna från den kanten genom att dra reglaget åt höger.
  • Horisontellt: gör horisontella linjer i ett foto parallella. Om du vill flytta pixlarna från högerkanten drar du reglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna från vänsterkanten drar du reglaget åt högre.
  • Rotera: korrigera för kameralutning genom att rotera fotot. Om du vill rotera fotot moturs drar du reglaget åt vänster, om du vill rotera fotot medurs drar du reglaget åt höger.
  • Proportioner: om du vill bredda perspektivet för fotot drar du reglaget åt vänster, om du vill minska perspektivet för foto drar du reglaget åt höger.
  • Skala: justera skalan för fotot utan att ändra proportionerna. Om du vill skalförändra nedåt drar du reglaget åt vänster, om du vill skalförändra uppåt drar du reglaget åt höger.
  • X-förskjutning: om du vill flytta pixlarna i fotot åt vänster längs x-axeln så att det skapas ett vitt område i högerkanten drar du reglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna i fotot åt höger längs x-axeln så att det skapas ett vitt område i vänsterkanten drar du reglaget åt höger.
  • Y-förskjutning: om du vill flytta pixlarna i fotot nedåt längs y-axeln så att det skapas ett vitt område i överkanten drar du reglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna i fotot uppåt längs y-axeln så att det skapas ett vitt område i underkanten drar du reglaget åt höger.

Kopiera och klistra in redigeringar

I Lightroom för mobila enheter (Android) kan du kopiera redigeringar som du har använt på ett foto och klistra in dem på flera foton. Du kan även välja de redigeringsinställningar du vill kopiera från ett foto.

 1. Välj ett foto från vilket du vill kopiera redigeringsinställningarna.

 2. Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger och välj Kopiera inställningar.

 3. I dialogrutan Kopiera inställningar som visas trycker du på Välj längst upp och väljer något av följande:

  • Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
  • Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg och Geometri är exkluderade som standard.
  • Ändrade: välj endast de redigeringsinställningar du har ändrat eller använt på det valda fotot.
  • Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.

  Du kan även manuellt markera eller avmarkera inställningar genom att expandera redigeringsinställningsgrupperna.

  Kopiera inställningar
  Välj redigeringsinställningar att kopiera

 4. När du har valt trycker du på ikonen .

 5. Markera ett eller flera foton som du vill klistra in de kopierade redigeringsinställningarna på.

   

 6. Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger och välj Klistra in inställningar.

Ångra, göra om eller återställa ändringar

Ångra eller göra om

Om du vill ångra eller göra om den senaste redigeringen i luppvyn trycker du på ikonen Ångra () eller Gör om () som visas längst upp till vänster på skärmen.

Om du har gjort flera redigeringar trycker du på ikonen för att visa ikonerna Ångra och Gör om (). Om du vill gå ett steg bakåt respektive framåt i dina redigeringar trycker du på ikonen Ångra eller Gör om.

Återställ

Om du vill återställa ett foto till det ursprungliga läget trycker du på Återställ i slutet av justeringsmenyn som visas ovanför fotot. Om du vill återställa fotot till ett tidigare läge trycker du på en åtgärd på menyn Återställ.   

Skapa redigeringsversioner

Introducerades i Lightroom för mobila enheter 6.0 (oktober 2020-versionen)

Med Versioner kan du spara olika redigeringar av samma foto så att du enkelt kan jämföra versionerna och experimentera med redigeringar. Lightroom sparar också automatiskt viktiga redigeringar av dina foton som versioner. Så här skapar och sparar du versioner:

 1. Öppna ett foto i vyn Redigera och tillämpa de önskade redigeringarna.

 2. Bläddra i panelen längst ned och tryck på Versioner.

  Tryck på Versioner i panelen längst ned
  Tryck på Versioner i panelen längst ned.

 3. Det finns två flikar i Versioner: Namngiven och Automatisk.

  Namngiven

  På den här fliken kan du visa originalbilden, det vill säga det foto du importerade. Den aktuella originalbilen visar det markerade fotot med de redigeringar du har gjort. Tryck på Skapa version om du vill spara ändringarna som en version. Ange ett namn för versionen och tryck på Skapa. Redigeringarna sparas i listan Versioner. På så sätt kan du skapa och spara olika redigeringar som Versioner.

  Namngivna versioner
  Namngivna versioner

  Obs!

  Dina standardinställningar för foton med Raw-format i Inställningar kan påverkaoriginalfotot. Om du vill ändra standardinställningar för Raw, se Konfigurera standardinställningar för Raw.

  Automatiskt

  Den här fliken innehåller alla versioner som sparas automatiskt av Lightroom varje gång du lämnar vyn Redigera efter att ha gjort en redigering. De automatiska versionerna har en datum- och tidsstämpel i namnet. Du kan också spara en automatisk version som en namngiven version genom att trycka på ikonen med tre punkter i det övre högra hörnet och välja Spara som version med namn. Ange ett namn för versionen och tryck på Spara.

  Automatiska versioner
  Automatiska versioner

  Spara som en version med namn
  Spara som en version med namn

 4. Om du vill tillämpa redigeringar från en version på det valda fotot väljer du önskad version i listan Versioner och trycker på Använd.

 5. Välj en version och tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger för att ändra namn på eller ta bort den. Om du vill ta bort alla namngivna eller automatiska versioner trycker du på ikonen med tre punkter längst ned till höger och trycker på Ta bort alla versioner med namn eller Ta bort alla automatiskt sparade.

  Ta bort eller ändra namn
  Ta bort eller ändra namn på en namngiven version

  Ta bort namngivna eller automatiska versioner
  Ta bort namngivna versioner eller automatiskt sparade

Obs!

Versionerna synkroniseras mellan Lightroom för mobila enheter (iOS och Android) och datorversionen av Lightroom.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto