Mer information om de inställningarna du kan ange för att arbeta i Lightroom.
Ange inställningar för att arbeta i Lightroom CC

Justera inställningarna i Lightroom

 1. Om du vill öppna dialogrutan Inställningar väljer du Redigera > Inställningar (Windows) respektive Lightroom > Inställningar (macOS).

 2. Dialogrutan Inställningar visas. Välj en inställningsuppsättning på menyn till vänster: Konto, Lokal lagring, Allmänt eller Gränssnitt.

 3. Välj önskade inställningar och klicka på Stäng.  

 4. En uppmaning om att starta om Lightroom för att använda de inställningar du har ändrat visas. Gör något av följande:

  • Om du vill använda inställningarna nu klickar du på Starta om. Lightroom avslutas och startas om med de nya inställningarna.
  • Om du vill fortsätta arbeta i Lightroom klickar du på Inte nu. Inställningarna används nästa gång du startar Lightroom

Kontoinställningar

Kontoinställningar i Lightroom CC
Kontoinställningar i Lightroom.

I de kontoinställningar som visas i inställningsdialogrutan visas kontoinformationen för ditt Adobe ID-id längst upp.

Hantera konto

Klicka om du vill få åtkomst till ditt Adobe ID-konto online och hantera kontoinformationen för ditt Adobe ID-id. Du kan till exempel ändra lösenord eller lägga till en profilbild.

Molnlagring

Hur mycket utrymme som används för de foton du har säkerhetskopierat till molnet och hur mycket tillgängligt molnlagringsutrymme som ingår i ditt Creative Cloud-medlemskap.

Inställningar för lokal lagring

Dina foton hanteras på ett intelligent sätt i Lightroom så att de inte fyller hela hårddisken. Det innebär att det finns tillgängligt utrymme så att du kan arbeta med foton som är viktiga för dig, även när det inte finns tillräckligt med plats på hårddisken för alla foton. Du kan alltid visa alla foton i Lightroom, även när den ursprungliga filen inte är lagrad på hårddisken.  

I inställningar för lokal lagring kan du ändra hur mycket av det lediga utrymmet på hårddisken som du vill använda för Lightroom Ursprungliga foton säkerhetskopieras alltid till molnet. Du kan även lagra en kopia av alla ursprungliga foton och smarta förhandsvisningar på hårddisken i datorn. 

Inställningar för lokal lagring i Lightroom CC
Inställningar för lokal lagring i Lightroom.

Tillgängligt utrymme på

Om du klickar på namnet på enheten visas Lightroom-filerna i Utforskaren (Windows) respektive Finder (macOS).

Utrymme som krävs

Hur mycket diskutrymme som krävs för databas- och miniatyrbildsfilerna samt för ursprungliga foton och smarta förhandsvisningar för Lightroom när du aktiverar alternativet för att kopiera alla smarta förhandsvisningar och ursprungliga foton lokalt.

Fotocache

Mängd utrymme som är reserverad för att lagra ursprungliga foton och smarta förhandsvisningar som hanteras i Lightroom

Använd en fotocachestorlek som är % av det återstående diskutrymmet

Ange önskad procentandel för hur mycket av det lediga utrymmet på hårddisken som du vill använda för Lightroom Om du vill lagra fler kopior av dina foton lokalt så att de är tillgängliga för visning och redigering ökar du den här procentandelen. Om du vill spara diskutrymme genom att hämta innehåll när du behöver det ökar du värdet för procentandel.  

Lagra kopior av alla smarta förhandsvisningar lokalt

Välj det här alternativet om du alltid vill behålla alla smarta förhandsvisningar på hårddisken, förutom att säkerhetskopiera dem till molnet.

Lagra en kopia av alla ursprungliga foton på den angivna platsen

Välj det här alternativet om du alltid vill behålla alla dina ursprungliga filer på hårddisken, förutom att säkerhetskopiera dem till molnet.

Lagringsplats för ursprungliga foton

Ange var dina ursprungliga foton ska lagras.

 • Om du vill ändra standardplats eller ändra den nuvarande anpassade platsen klickar du på Bläddra och väljer en mapp i filväljarfönstret (macOS) respektive dialogrutan Välj ny lagringsplats (Windows). Den nya platsen visas i avsnittet Inställningar för lokal lagring.
 • Om du vill återställa en anpassad plats till standardplatsen klickar du på Återställ.

Lagra ursprungliga foton på en NAS-enhet (Network Attached Storage)

Introducerades i Lightroom CC 1.3 (april 2018-versionen)

Så här anger du sökvägen till en mappad nätverksenhet som lagringsplats för ursprungliga foton:

 1. Mappa NAS-enheten på datorn.

  (Windows)

  Mer information finns Microsofts supportdokumentation: https://support.microsoft.com/help/4026635/windows-map-a-network-drive

  (macOS)

  Mer information finns Apples supportdokumentation: https://support.apple.com/kb/PH25269

  Det finns även mer konfigurationsinformation i dokumentationen från tillverkaren av nätverksenheten. Vissa hjälpresurser finns nedan:

  Asustor: Windows | macOS

  Buffalo: Windows | macOS

  QNAP: Windows | macOS

  Synology: Windows | macOS

  Western: Windows | macOS

 2. När du har mappat nätverksenheten på datorn öppnar du inställningsdialogrutan i Lightroom. 

  Välj Redigera > Inställningar (Windows) respektive Lightroom > Inställningar (macOS).

 3. Dialogrutan Inställningar visas. Välj Lokal lagring på menyn till vänster.

 4. Gå till avsnittet Lokal lagring. Klicka på Bläddra bredvid Lagringsplats för ursprungliga foton och bläddra efter nätverksenheten.

 5. En uppmaning om att starta om Lightroom för att använda den inställning du har ändrat visas. Om du vill använda inställningarna nu klickar du på Starta om.

  Lightroom avslutas och startas om med den nya inställningen. 

Allmänna inställningar

Allmänna inställningar i Lightroom CC
Allmänna inställningar i Lightroom.

Alternativ

Förhindra att datorn växlas till viloläge under synkronisering när den är ansluten till en strömkälla

Välj det här alternativet om du vill förhindra att datorn ändras till viloläge när det finns en pågående synkronisering.     

Använd grafikprocessor

Använd en kompatibel grafikprocessor (kallas även för grafikkort) på datorn för Lightroom Om du vill visa vilket grafikkort och vilken modell du använder klickar du på Systeminformation.

Importera

Lägg till copyrightinformation till importerade foton

Lägg till den angivna copyrighttexten i metadata för de foton du importerar efter att ha aktiverat det här alternativet. Som standard visas en copyrightsymbol följt av ditt kontonamn i fältet för copyrighttext. Om det redan finns copyrightmetadata för foton skrivs de inte över när du importerar. De foton som finns i Lightroom påverkas inte. Om du vill visa copyrightmetadata i panelen Information klickar du på ikonen längst ned till höger på skärmen.  

Sekretess

Aktivera vyn Personer

Avmarkera alternativet om du inte vill att foton ska analyseras i molnet för att identifiera personer för vyn Personer. När du avaktiverar vyn Personer tas alla befintliga ansiktsmodelldata bort. Lightroom analyserar inte längre nya foton som du lägger till och grupperar dem inte automatiskt i grupper i vyn Personer. Om du har befintliga grupper i vyn Personer tas de inte bort. De förblir desamma. Mer information om vyn Personer finns i Söka efter och ordna foton av personer i vyn Personer.

Gränssnittsinställningar

Gränssnittsinställningar i Lightroom CC
Gränssnittsinställningar i Lightroom

Gränssnitt

Språk

Välj ett önskat språk i listrutan.

Textstorlek

Välj en önskad textstorlek för Lightroom-användargränssnittet.

Panelspår

Välj Automatiskt eller Manuellt om du vill öppna/stänga panelspår automatiskt respektive manuellt.

Uppmaningar

Återställ alla varningsdialogrutor och tips

Klicka på Återställ om du vill återställa de varningsdialogrutor och tips som visas när du har installerat Lightroom.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy