Uppdaterades i oktober 2018-versionen (version 4.0) av Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
lr_cc_android_marketicon512

Adobe Lightroom CC är en kostnadsfri app för mobila enheter. Det är en enkel men kraftfull lösning för att fånga, redigera och dela foton. Om du vill kan du uppgradera till Premium-funktioner som gör att du kan få bättre kontroll med tillgång till dina foton på alla dina enheter: på mobila enheter, datorer och webben.


Logga in

Har du inte Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter?

Gå till sidan Kom igång med Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter om du vill få information om hur du kommer igång med Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter.

Jag har Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter. Hur kommer jag igång?

 1. Tryck på ikonen för appen Lightroom för mobila enheter på din iPhone eller iPad.

 2. Logga in med ditt Adobe ID-id, Facebook eller Google.

  Logga in på Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter
  Logga in på Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter
 3. Om du vill komma igång med Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter läser du i följande avsnitt på den här sidan. 

  Gränssnittet i appen. Innehåller information om gränssnittet i Adobe Photoshop Lightroom CC-appen för mobila enheter.

  Importera och ordna. Innehåller information om hur du importerar foton, konfigurerar album och mappar och ordnar dina foton.

  Redigera foton. Innehåller information om alla redigeringar du kan använda på dina foton.

  Spara, exportera och dela. Innehåller information om de alternativ du kan använda till att dela och visa upp dina foton.

  Fånga. Innehåller information om hur du använder olika effekter på kameran när du tar foton.

Gränssnittet i appen

Vyn Alla foton (alla Lightroom-foton)

Vyn Alla foton är en tidslinjebaserad vy med alla Lightroom-foton uppdelat efter månad (standard).

Vyn Alla foton i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Vyn Alla foton (iOS)

Obs!

I vyn Alla foton: om du vill växla mellan olika metadatainformation trycker du med två fingrar.

Vyn Personer

I vyn Personer i Lightroom CC för iOS identifieras och grupperas foton av samma person i en grupp. Du kan använda vyn Personer till att enkelt bläddra bland fotona av en viss person.

Varför visas meddelandet "Inga personer har hittats" när jag visar vyn Personer?

Om meddelandet Inga personer har hittats visas beror på det att dina foton fortfarande analyseras eller på att det inte finns några personer i dina foton.

Inga persongrupper visas
Det går inte att visa persongrupper i vyn Personer. Det här är anledningen.
Vyn Personer
Vyn Personer för att gruppera foton av en person i en grupp
Vyn Personer (iOS)
Vyn Personer i Lightroom för mobila enheter för iOS

Visa personer i dina foton

 1. Tryck på ikonen längst upp till vänster i appfönstret för att öppna vyn Album i Adobe Photoshop Lightroom CC för iOS.

 2. Välj Personer i vyn Album för att gå till vyn Personer.

  I den här vyn kan du öppna grupper av foton som har upptäckts för en viss person. Antal foton av varje person visas under omslagsfotot för gruppen.

Visa och dölja personer

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj Visa och dölj personer för att visa panelen Visa och dölj personer.

 3. Som standard markeras alla persongrupper som visas i vyn Personer. I panelen Visa och dölj personer: om du vill visa en dold grupp markerar du den. Om du vill dölja en grupp som visas avmarkerar du den.

 4. Tryck på längst upp till höger för att använda ditt urval.

Sammanfoga personer

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj Sammanfoga personer för att visa panelen Sammanfoga personer.

 3. Markera de persongrupper du vill sammanfoga.

 4. Tryck på längst upp till höger. Dialogrutan Är det här samma person? visas. Godkänn det föreslagna gruppnamnet eller ändra namn på gruppen till namnet på en önskad person i fältet Lägg till namn.

 5. Tryck på Sammanfoga. Alla fotona på de valda personerna sammanfogas till en person. Om du vill avsluta dialogrutan utan att sammanfoga trycker du på Avbryt.

Sorteringsalternativ i vyn Personer

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj alternativet Sortera efter för att visa panelen Sortera.

 3. Välj ett alternativ i panelen Sortera för sortering av persongrupperna:

      Efter namn    sortera namngivna persongrupperna i alfabetisk ordning

      Efter antal    sortera persongrupperna efter antal foton som finns i dem

  Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning för det valda sorteringsalternativet trycker du på markeringen igen. Namngivna persongrupper visas alltid före grupper utan namn.

Namnge en persongrupp

 1. Tryck på en namnlös grupp i vyn Personer. Gruppen öppnas.

 2. Tryck på fältet Lägg till namn längst upp i gruppen för att visa dialogrutan Ändra namn på person.

 3. Ange ett namn och tryck på OK längst ned i dialogrutan Ändra namn på person. Tryck på Avbryt för att avsluta.

Ändra namn på en persongrupp

Om du vill ändra namn på en persongrupp trycker du på persongruppen i vyn Personer och gör något av följande:

 • Redigera namnet direkt längst upp i den namngivna gruppen. När du har redigerat namnet trycker du på OK längst ned i dialogrutan Ändra namn på person.
 • Tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen och välj Ändra namn på person. Nu kan du redigera namnet längst upp i gruppen och trycka på OK längst ned i dialogrutan Ändra namn på person.

Tryck på Avbryt för att avsluta dialogrutan Ändra namn på person.

Ta bort foton från en persongrupp

 1. I vyn Personer: tryck på namnet på en grupp för att öppna den.

 2. Om du vill växla till läget för att markera flera trycker du länge på ett foto och sedan markerar du de foton du vill ta bort.

 3. Tryck på längst ned för att visa dialogrutan Ta bort foton.

 4. Om du vill ta bort de valda fotona från gruppen väljer du Ta bort från person. Om du vill ta bort fotona från Alla foton och alla tillhörande album väljer du Ta bort permanent.

Vyn Album

Tryck på ikonen om du vill gå till vyn Album, som är en lista med

 • automatiskt skapade album: Alla fotonLr-kamerafoton, Nyligen tillagda och Personer
 • album och mappar som du har skapat i Lightroom CC för  mobila enheter eller som du har synkroniserat från Lightroom CC eller Lightroom Classic CC för datorer
Vyn Album (iOS)
Vyn Album (iOS)

Sorteringsordning i vyn Album

Du kan ange ordningen för hur mappar och album ska visas i vyn Album. Tryck på ikonen längst upp till höger i avsnittet Album.

Välj något av följande alternativ för albumsortering på snabbmenyn:

 • Sortera efter importdatum
 • Namn
 • Fotoantal
 • Lagrade lokalt

Vyn Delade album

Tryck på ikonen om du vill gå till vyn Delade album, som är en lista över alla album du har delat allmänt.

Vyn Delade album (iOS)
Vyn Delade album (iOS)

Stödrastervyn (visa foton i ett album)

Stödrastervyn är tillgänglig när du visar foton i ett album. I vyn Album: om du vill öppna stödrastervyn trycker du på ett album.

Obs!

I stödrastervyn kan du trycka med två fingrar för att förflytta dig mellan olika fotometadata. Det gör det enklare att visa data för alla foton i albumet.

Lightroom: Stödrastervyn
Stödrastervyn

Ange ett omslagsfoto för albumet

Som standard väljs ett av fotona som omslagsfoto för albumet. Du kan ändra det här alternativet och välja ett annat foto.

 1. I stödrastervyn: om du vill öppna ett foto i luppvyn trycker du på det.
 2. I luppvyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger och välj Ange som albumomslag på menyn.

Filtreringsalternativ

I stödrastervyn: du kan ange ett filter så att endast foton som har filtrerats baserat på flaggningsstatus eller stjärngradering eller andra filteralternativ visas.

Klicka påtheomlängst upp (bredvid sökikonen) om du snabbt vill filtrera foton.  Mer information finns i Filtrera foton.

Sorterings- och segmenteringsalternativ

I stödrastervyn: du kan visa ett platt stödraster eller segmentera foton i stödrastret. Du kan dessutom sortera foton per fångstdatum, importdatum, ändringsdatum osv.

Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger i stödrastervyn. Välj något av följande alternativ på den snabbmeny som visas:

Segmentering > Ingen Automatiskt Efter år, Efter månad, Efter dag, Efter timme, Flaggor, Stjärngraderingar eller Filformat.

När du aktiverar det här alternativet segmenteras fotona i stödrastret med alternativet Efter dagar (standard). Du kan också välja fler segmenteringsalternativ: Efter år, Efter månad, Efter timme, Flaggor, Stjärngraderingar och Filformat.

Sortera efter > Fångstdatum | Importdatum | Ändringsdatum | Filnamn | Stjärngradering

Välj något av de här sorteringsalternativen om du vill ändra ordning på visningen av fotona baserat på det valda villkoret. Klicka på alternativet igen om du vill växla ordning mellan stigande och fallande.

Sortera efter > Anpassad

Använd det här sorteringsalternativet om du vill ändra ordning på dina stödrasterfoton manuellt.  

Tryck på ikonen Redigera bredvid alternativet Anpassad ordning för att visa panelen Ändra ordning. Tryck länge på ett foto och dra och släpp det till önskad plats. Tryck på alternativet Anpassad ordning igen om du vill växla ordning mellan stigande och fallande.

Visningsalternativ

I stödrastervyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger. På innehållsmenyn väljer du Visa alternativ.

Tryck om du vill aktivera knappen Visa informationsövertäckningar på menyn Visa alternativ och välj att något avden information som ska visas som informationsövertäckning på alla foton i stödrastervyn.

 • Filformat
 • Flaggor och stjärngraderingar
 • Fotoinformation
 • EXIF-information
Rulla uppåt på menyn för att välja en miniatyrbildsstorlek:
 • Små miniatyrbilder
 • Normala miniatyrbilder
 • Stora miniatyrbilder

Redigeringsvyn Kamerarulle

Redigeringsvyn Kamerarulle är tillgänglig när du väljer ett foto på kamerarullen på enheten för att lägga till foton i Lightroom CC för mobila enheter.

Redigeringsvyn Kamerarulle
Redigeringsvyn Kamerarulle

Fotot i kamerarullen öppnas i redigeringsvyn Kamerarulle. I den här vyn kan du använda redigeringar på fotot. När du accepterar redigeringarna importeras fotot automatiskt till Lightroom.

Mer information finns i Redigera foton.

Luppvyn (förbereda dig för att redigera ett foto)

Luppvyn är tillgänglig när du trycker på ett foto i stödrastervyn. Endast ett foto i taget visas. I den här vyn finns alla alternativ och verktyg för att använda redigeringar på ditt foto.  

Obs!

I luppvyn kan du trycka med två fingrar för att förflytta dig mellan metadata och fotorelaterad information. I bilden (nedan) visas tillgänglig Exif-information och ett histogram.

Lightroom: Luppvyn
Luppvyn

Luppvyn är den vy där du utför de flesta åtgärderna på foton. Förutom att ändra fotot kan du dela det via post eller i ett meddelande, kopiera det, flytta det, skriva ut det och mycket mer.

Inställningar

Så hår får du åtkomst till inställningsmenyn:

 • I vyn Album: tryck på inställningsikonen () längst upp till höger på skärmen.
 • I stödrastervyn eller luppvyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och välj Inställningar på snabbmenyn.
Lightroom: Sidofältet
Sidofältet, skärmbild från Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
 • Hjälp och support
  • Ta en titt på de vanliga frågorna. Visa svar på de vanliga frågorna i webbläsaren.
  • Gå till Adobes supportforum. Tryck för att öppna supportforumet i webbläsaren.
  • Kontakta Adobes support. Tryck för att öppna Adobes kundsupportsida i webbläsaren.
  • Föreslå en funktion. Tryck för att öppna forumet för Lightroom CC mobile där du kan föreslå en ny funktion.
  • Återställ hjälpövertäckningar. Tryck om du vill återställa de gesttips och hjälpövertäckningar som visas när du har installerat Lightroom CC för mobila enheter.
  • Självstudiekurser. Läs om hur du använder Lightroom CC för mobila enheter med stegvisa självstudiekurser.
 • Förhandstitt på teknik. Visa och aktivera experimentella funktioner och ge feedback till Adobe.
  • Självstudiekurser. När du har aktiverat funktionen visas självstudiekurserna under Hjälp och support i appinställningarna.
  • Lång exponering. Aktivera om du vill aktivera läget Lång exponering i kameran i appen.   
  • Skapa djupmask. Aktivera om du vill lägga till ett nytt djupfångstläge på kameran (på enheter som stöds) och ett nytt djupredigeringsverktyg.
 • Om Lightroom.Tryck om du vill visa namnen på alla de fantastiska personer som har skapat Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter.
 • Nyheter. Visa en kronologisk lista över programrättningar och förbättringar som gjorts i Lightroom CC för mobila enheter.
 • Premium-funktioner. Visa de Premium-funktioner du får tillgång till när du uppgraderar till en betald prenumeration. 
 • Molnlagring och synkronisering
  • Molnlagring. Visa antal foton du har säkerhetskopierat till molnet och tillgängligt molnlagringsutrymme.
  • Använd mobildata. Avaktivera om du endast vill synkronisera via Wi-Fi. Aktivera om du vill använda din mobildataplan för att synkronisera.
  • Hämta endast smart förhandsvisning. Aktivera om du endast vill hämta smarta förhandsvisningar av dina foton. Det minskar hämtningsstorleken och sparar utrymme på enheten.
  • Förhindra att enheten växlas till viloläge. Aktivera om du vill förhindra att enheten försätts i viloläge när du ansluter den till en strömkälla.
 • Lokal lagring. Visa hur mycket utrymme som används på enheten för lokalt lagrade kopior och cachade filer, och hur mycket ledigt utrymme som är tillgängligt.  
  • Rensa cachen. Tryck om du vill rensa förhandsvisningar och tillfälliga filer från den mobila enheten. Inga foton eller redigeringar tas bort.
 • Allmänt
  • Lägg till foton automatiskt. Aktivera om du vill importera nya foton från kamerarullen/galleriet automatiskt.
  • Lägg till videofilmer automatiskt. Aktivera det här alternativet om du vill importera alla videofilmer från kamerarullen/galleriet automatiskt.
  • Lägg till copyrightinformation. Aktivera om du vill lägga till copyrightmetadata till foton när du importerar dem.
  • Objektivprofilskorrigering. Aktivera om du vill aktivera objektivprofilskorrigeringar för alla fotofiler eller endast för foton med Raw-format.
  • Visa pekgester. Aktivera om du vill att en röd punkt ska visas när ditt finger/din penna rör vid skärmen.
  • Vänsterhänt redigering (endast iPad). Aktivera om du vill visa redigeringskontrollerna och -panelerna till vänster på skärmen. 
 • Delningsalternativ
  • Vattenstämpel. Du kan inkludera vattenstämplar i dina foton när du delar eller sparar dem på kamerarullen. Du kan anpassa vattenstämplar. Mer information
  • Metadata. Du kan aktivera eller avaktivera alternativen för att dela bildtextinformation, kamera- och Camera Raw-information samt platsinformation i metadata.
 • Gestgenvägar. Tryck för att visa de gester du kan använda i appen Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter.

Importera och ordna

Söka efter foton

Söka efter foton med hjälp av intelligent onlinesökning
Söka efter foton med hjälp av intelligent onlinesökning

Du kan utforska ditt fotogalleri ytterligare med hjälp av automatisk ifyllning som används till att intuitiva förslag när du skriver något i sökfältet. De termer som används i sökfältet är inte skiftlägeskänsliga.

Du kan begränsa sökresultatet genom att lägga till flera villkor i sökfältet baserat på föremål, fasetter eller förslag för automatisk ifyllning.

Du kan använda segmentering, sortering, bildspel och andra alternativ på fotona i sökresultatet genom att trycka på längst upp till höger i stödrastervyn för att visa snabbmenyn.

Söka efter foton i ett album eller vyn Alla foton med hjälp av fältet Sök längst upp. Förutom att söka efter foton med hjälp av metadata och nyckelord kan du söka efter och visa foton baserat på vilka föremål som finns i dem och vilka fasetter som är associerade med dem.

Du kan söka bland alla foton och visa relevanta resultat genom att ange namnet på ett föremål i sökfältet. Om du till exempel vill söka efter alla foton som det finns berg i skriver du berg i sökfältet. Om du vill söka efter foton med hjälp av fasetter anger du ett fasettnamn följt av ett kolon ":". Du kan till exempel skriva kamera: om du vill visa en lista över kameramodeller som används. Nedan finns en lista med fasetter som stöds:

 • nyckelord:
 • kamera:
 • objektiv:
 • plats:
 • stjärngradering:
 • flagga:
 • blixt:
 • orientering:
 • ISO-värde:
 • typ:
 • bländare:
 • slutartid:
 • redigerat:
 • mediefiler:

Sortera och segmentera
Sortering, segmentering och andra alternativ för dina sökresultat i Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

Filtrera foton

Filtrera foton
Fotofiltreringsalternativ i Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

Klicka på ikonen  längst upp (bredvid sökikonen) om du snabbt vill filtrera foton efter:

 • Stjärngradering: använd ikonen  till att visa foton som graderats högre än en viss stjärngradering. Du kan till exempel visa foton som har tre stjärnor eller fler
 • Flaggor: Ingen flagga, Valda eller Avvisade
 • Medium: Foto eller Videofilm
 • Kamera: alternativ för kameramärke och modell
 • Personer: persongrupper som upptäcks i vyn Personer
 • Plats: platser som hämtas från metadata för alla foton
 • Nyckelord: nyckelord som hämtas från metadata för alla foton
 • Redigerade: redigerade eller inte redigerade

Obs!

Filtreringsalternativen används när du visar albumfoton och behålls även när du lämnar albumet. Om du vill rensa de valda filtren trycker du på kryssikonen i det filtervillkor som visas längst upp i stödrastret när du öppnar vyn Alla foton igen.

Skapa ett album och lägga till foton

Du kan använda album till att ordna foton. Du kan gruppera och sortera dem som du vill, beroende på dina krav. Du kan skapa album och importera foton från kamerarullen eller galleriet på enheten.

 1. Skapa ett album

  Tryck på ikonen längst upp till vänster på skärmen för att gå till vyn Album.

  I vyn Album: klicka på ikonen + som visas över listan med mappar och album.

 2. Välj Skapa album på den meny som visas.

 3. Dialogrutan Skapa album visas. Ange ett namn för det nya albumet och tryck sedan på OK.

 4. Albumalternativ

  (Valfritt) Tryck på ikonen bredvid albumet för att konfigurera albumet.

  • Lägg till foton. Välj foton från kamerarullen på enheten, Alla foton eller Filer.
  • Lägg till automatiskt från kamerarullen. Aktivera den här knappen om du vill lägga till nya foton i kamerarullen i det valda albumet.
  • Ändra namn. Öppna en dialogruta där du kan ange ett nytt namn på albumet.
  • Flytta till. Flyttaalbumettill en befintlig eller ny mapp.
  • Rensa cachen. Rensa förhandsvisningar och tillfälliga filer från den mobila enheten. Inga foton eller redigeringar tas bort.
  • Ta bort. Ta endast bort albumet. Dina albumfoton ändras inte och tas inte bort från enheten.

   

 5. Lägg till foton från enheten eller albumet Alla foton

  Tryck på albumnamnet för att förflytta dig i albumet. Tryck på ikonen för att lägga till foton längst ned till höger.

  Obs!

  Du kan också trycka på kameraikonen för att ta ett foto med Lightroom-kameran i appen och lägga till det i albumet.

  På den meny som visas väljer du Kamerarulle, Alla foton eller Filer.  

 6. På nästa skärm kan du välja foton och lägga till dem i albumet.

Ordna album i mappar

 1. Skapa en mapp

  Tryck på ikonen längst upp till vänster på skärmen för att gå till vyn Album.

  I vyn Album: klicka på ikonen + som visas över listan med mappar och album.

 2. Välj Skapa mapp på den meny som visas.

 3. Dialogrutan Skapa mapp visas. Ange ett namn för det nya albumet och tryck sedan på OK.

 4. Mappalternativ

  (Valfritt) Tryck på ikonen bredvid albumet för att konfigurera mappen.

  • Lägg till album eller mappar. Skapa ett album eller en mapp i den aktuella mappen.
  • Ändra namn. Öppna en dialogruta där du kan ange ett nytt namn på mappen.
  • Flytta till. Flytta mappen till en befintlig eller ny mapp.
  • Ta bort. Ta bort mappen och albumen i mappen. Foton i albumen tas inte bort i appen.

Du kan skapa undermappar och lägga till album i mappen, om det behövs.  

Få tillgång till foton direkt från kamerarullen

Du kan få tillgång till och redigera ett foto direkt från kamerarullen på enheten innan du importerar det till Lightroom.

  • I vyn Album: tryck på ikonen för att lägga till foton längst ned till höger på skärmen.
  • I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck på ikonen för att lägga till foton längst ned till höger på skärmen och välj sedan Lägg till från kamerarulle på den meny som visas.
 1. Tryck på ett foto i kamerarullen. Fotot öppnas i redigeringsvyn för kamerarullen.

  Obs!

  Lightroom-ikonen över foton i kamerarullen anger att fotot redan har lagts till i Lightroom.

 2. I den här vyn kan du använda justeringar och förinställningar, och du kan även använda beskärningsverktyget i fotot. Mer information finns i Redigera foton.

 3. Om du vill lägga till det redigerade foton från kamerarullen i Lightroom trycker du på ikonen för att bekräfta () längst upp till höger på skärmen.

  Om du vill inte vill lägga till fotot i Lightroom trycker du på ikonen för att avbryta () längst upp till vänster på skärmen.

Flagga foton

Flagga foton på en iPhone

I panelen Klassificera och granska i luppvyn kan du snabbt flagga och klassificera fotona på dina iPhone-enheter genom att svepa. Mer information finns i Panelen Klassificera och granska.

Flagga foton på en iPad

Du kan kategorisera eller sortera foton på ett snabbt och enkelt sätt genom att flagga dem. Du kan använda luppvyn till att flagga foton, ett i taget, som Valt, Avvisat eller Ingen flagga.

Redigera foton

Med hjälp av det nya redigeringsgränssnittet i Lightroom CC för mobila enheter kan du arbeta i följande paneler när du öppnar ett foto i luppvyn på en iPhone eller iPad.

Redigera

Du kan redigera fotot manuellt med hjälp av olika skjutreglage som Vitbalans, Temperatur, Exponering, Kontrast och mycket mer. Beskär dina foton och använd selektiva redigeringar på vissa delar av fotona.

Mer information finns i Panelen Redigera.

Klassificera och granska (Endast iPhone.)

Bläddra i ditt album och klassificera och flagga dina foton. Mer information finns i Panelen Klassificera och granska.

Aktivitet

Publicera och visa kommentarer för dina foton som ingår i ett delat album. Mer information finns i Panelen Aktivitet.

Nyckelord

Tilldela nyckelord till foton. Mer information finns i Panelen Nyckelord.

Information

Ändra namn, bildtext och copyright för dina foton. Klassificera och flagga ditt foto. Visa metadata som är associerade med ditt foto.   Mer information finns i Panelen Information.

Panelen Redigera

Använda selektiva redigeringar

Med hjälp av de selektiva redigeringskontrollerna i panelen Redigera kan du utföra korrigeringar i ett visst område i ett foto. Du kan till exempel göra ett ansikte ljusare så att det syns bättre. Om du vill göra lokala korrigeringar kan du använda justeringar med något av följande markeringsverktyg:

 • Med hjälp av verktyget Penselmarkering () kan du markera delar av ett foto genom att måla över dem och sedan använda justeringar som Exponering, Klarhet, Intensitet på det markerade området i fotot.
 • Med hjälp av verktyget Radiell markering () kan du selektivt använda justeringar som exponering, klarhet, ljusstyrka med mera på en viss del av fotot. Du kan kontrollera formen och dimensionerna för det området.
 • Med hjälp av verktyget Linjär markering () kan du använda justeringarna gradvis på ett område i ett foto. Du kan göra området så brett eller smalt som du vill.
 • (Teknikförhandstitt) Med hjälp av verktyget Djupmarkering () kan du snabbt göra ett djupschema till en markering som du kan ändra med en pensel. Det här markeringsverktyget fungerar bara för HEIC-bilder med information om djupschema som du har fångat med hjälp av kameran i appen Lightroom (Djupfångstläge) eller andra fångstverktyg. Om du vill använda det här markeringsverktyget aktiverar du Skapa djupmask under Förhandstitt på teknik på menyn Inställningar i appen.

Selektiva redigeringar är icke-förstörande och används inte permanent på fotot.

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Selektiva längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

 2. Tryck på ikonen + som visas längst upp till vänster och välj sedan något av de selektiva redigeringsverktygen: Penselmarkering (), Radiell markering (), Linjär markering () eller Djupmarkering () (teknikförhandstitt).


 3. Tryck på fotot för att visa markeringsövertäckningen.

  Penselmarkering  

  Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering
  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering

  A. Pensel B. Suddgummi C. Storlek D. Ludd E. Flöde F. Ta bort markering 

  • Om du vill flytta och placera övertäckningen i fotot drar du det blåa stiftet i mitten av det.
  • Du kan använda verktyget Radergummi till att radera det önskade penselmarkeringsområdet. 
  • Om du vill ändra storlek, ludd eller flöde för verktyget Penselmarkering/Suddgummi trycker du på motsvarande kontroll till vänster och sedan justerar du värdet genom att dra uppåt eller nedåt.
   • Storlek. Anger penselspetsens diameter i pixlar.
   • Ludd. Skapa en mjuk övergång mellan penselmarkeringen och omgivande pixlar.
   • Flöde. Anger flödet som används med penseln.

  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på. Om du vill ta bort den röda masken trycker du länge på det blåa stiftet i mitten av markeringsövertäckningen och väljer Visa aldrig röd övertäckning på snabbmenyn.

  Linjär markering  

  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Linear Selection (Linjär markering)
  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Linear Selection (Linjär markering)

  • Om du vill flytta och placera det i fotot drar du det blåa fyrkantiga stiftet till mitten av övertäckningen.
  • Tryck och rotera den vita linjen i mitten för att justera lutningen (vinkeln) för övertäckningen.
  • Om du vill utöka effekten i en ände av spektrat trycker du på och drar någon av de yttre vita linjerna mot kanten av fotot, om du vill minska effekten i en ände av spektrat drar du mot mitten av fotot.
  • Du kan använda verktyget Radergummi till att radera det önskade markeringsområdet. 

  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på. Om du vill ta bort den röda masken trycker du länge på det blåa stiftet i mitten av markeringsövertäckningen och väljer Visa aldrig röd övertäckning på snabbmenyn.

  Radiell markering  

  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Radiell markering
  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Radiell markering

  • Om du vill flytta och placera övertäckningen i fotot drar du stiftet till mitten av markeringsövertäckningen.
  • Om du vill justera storlek och form drar du i de vita stiften till vänster, höger och längst ned på övertäckningen.
  • Om du vill justera Ludd för den radiella markeringsövertäckningen trycker du på luddkontrollikonen till vänster och sedan drar du uppåt eller nedåt på skärmen. När du drar visas luddvärdet (%) längst upp på skärmen.
  • Om du vill använda redigeringarna utanför den radiella markeringsövertäckningen trycker du på ikonen till vänster. Tryck på ikonen igen om du vill växla.
  • Du kan använda verktyget Radergummi till att radera det önskade markeringsområdet. 

  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på. Om du vill ta bort den röda masken trycker du länge på det blåa stiftet i mitten av markeringsövertäckningen och väljer Visa aldrig röd övertäckning på snabbmenyn.

 4. Djupmarkering  

  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Djupmarkering
  (iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Djupmarkering
  • Om du vill ändra djupmask drar du de vita stiften över djupschemat.
  • Om du vill ändra djupmaskmarkering trycker du på ikonen längst upp. Tryck på ikonen igen om du vill växla.

  Obs!

  Den röda masken anger det område som de selektiva redigeringarna kommer att användas på.

 5. Om du vill ta bort eller duplicera en markeringsövertäckning trycker du länge på det blåa stiftet i mitten av markeringsövertäckningen och väljer ett alternativ på den snabbmeny som visas.

  Ta bort eller duplicera en markeringspensel
  Ta bort eller duplicera en markering
 6. När du har placerat övertäckningen Penselmarkering, Linjär markering, Radiell markering eller Djupmarkering trycker du på någon av redigeringsplattorna på menyn: Ljus, Färg, Effekter, Detaljer eller Optik. Använd skjutreglagen på snabbmenyn till att använda redigeringar på en viss del av fotot.

 7. Håll ett finger nedtryckt på fotot för att se vyn Före.

  Om du vill bekräfta redigeringarna trycker du på ikonen (iPhone) respektive Done (Stäng) (iPad).  

Ta bort fläckar och oönskade föremål

Du kan använda verktygetet Lagningspensel till att ta bort fläckar, elledningar, personer, saker eller andra störande föremål från foton.

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Lagning längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

  Lagningspenslar
  (iPhone) Åtkomst till verktyget Lagningspensel
 2. Välj någon av följande lagningspenslar:

  Laga: återanvänd texturen från källområdet och matcha färgen och tonen i målområdet i fotot.

  Klona: återskapa pixlarna från källområdet till målområdet i fotot.

  Med både Laga och Klona överförs texturen från källområdet till målområdet. Med Laga blandas allt samman baserat på färgerna och tonerna runt målområdet. Med Klona utförs i stället en exakt replikering av pixlarna från källområdet till målområdet.

  Ta bort oönskade föremål från fotot med hjälp av verktyget Laga
  (iPhone) Du kan använda verktyget Laga till att ta bort det oönskade föremålet från fotot (den oönskade personen, i det här fallet).

  A. Lagning B. Klona C. Storlek D. Ludd E. Opacitet F. Ta bort G. Målområde H. Källområde I. Dölj skärmkontrollerna om du vill visa fotoredigeringarna 

  Välj Laga eller Klona och måla över det föremål du vill ta bort eller retuschera. När du har målat över föremålet i fotot visas två markeringsområden. Ett vitt markeringsområde över det föremål du målade över anger målområdet. Ett annat vitt markeringsområde med en pil som pekar mot målområdet anger källområdet.

  Ändra storlek, ludd eller opacitet för det valda lagningsverktyget, om det behövs.

  • Storlek. Anger penselspetsens diameter i pixlar.
  • Ludd. Kontrollera den mjuka övergången mellan penselmarkeringen och omgivande pixlar i målområdet.
  • Opacitet. Kontrollera opaciteten för den justering du har använt på målområdet.
  (iPhone) Tryck på kontrollerna till vänster och justera värdet genom att dra uppåt eller nedåt.
  (iPad) Använd kontrollskjutreglagen till att justera värdena.

 3. Om du vill flytta och placera käll- eller målområdet i fotot drar du det blåa stiftet i mitten av området.

  Om du vill visa fotoredigeringen i helskärmsläge och dölja kontrollerna och de vita markeringsområdena trycker du på ikonen längst upp till höger.

  Lagningsalternativ

  Öppna snabbmenyn Lagningsalternativ genom att trycka länge på det blåa stiftet i mitten av mål- eller källområdet:

  • Om du vill växla mellan verktygen väljer du Laga eller Klona på snabbmenyn.
  • Ta bort: ta bort det markerade käll- och målområdet.
  • Återställ lagningspensel: återställ och ta bort alla justeringar du har gjort med lagningsverktygen.
 4. Tryck länge på fotot om du vill visa vyn Före .

  Om du vill bekräfta redigeringarna trycker du på ikonen (iPhone) respektive Done (Stäng) (iPad).  

Beskära foton

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Redigera längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

 2. De tillgängliga beskärningsalternativen visas som plattor längst ned på skärmen. Svep åt vänster eller höger om du vill visa alla plattorna. Tryck på en platta för att använda motsvarande åtgärd.

  (iPhone) Beskära foton i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
  (iPhone) Beskära foton i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

 3. Gör något av följande för visa ytterligare alternativ:

  • Om du vill välja en av de tillgängliga proportionerna trycker du på plattan Proportion.
  • Om du vill beskära utan förinställda proportioner trycker du på plattan Lås proportioner.
  • Om du vill räta upp fotot automatiskt trycker du på plattan Räta upp automatiskt.
  • Om du vill rotera fotot moturs 90 grader trycker du på plattan Rotera åt vänster.
  • Om du vill rotera fotot moturs 90 grader trycker du på plattan Rotera åt höger.
  • Om du vill vända fotot horisontellt trycker du på plattan Vänd horisontellt.
   Om du vill vända fotot vertikalt trycker du på plattan Vänd vertikalt.
  • Dra i kanterna och hörnen av beskärningsguiden om du vill ändra form och storlek på beskärningen.
  • Om du vill beskära fotot med en viss vinkel drar du i beskärningshjulet. Du kan dra beskärningshjulet inom omfånget -45 till 45 grader.
  • Om du vill flytta beskärningsguiden trycker du i den och drar.
 4. Håll ett finger nedtryckt på fotot för att visa vyn Före.

  Om du vill bekräfta redigeringarna trycker du på ikonen (iPhone) respektive Done (Stäng) (iPad).  

Använda profiler

Obs!

Från och med Lightroom CC 3.3 för mobila enheter för iOS och Lightroom CC 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom CC för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och -profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic CC för datorer.

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton. De är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollskjutreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

Så här bläddrar du efter och använder profiler:

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Profiler längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  Du kan använda skärmbilderna nedan som referens.

  • Profilen Adobe, färg som har använts på fotot visas längst upp på skärmen.
  • Om du trycker på Adobe Raw visas profilgruppsmenyn.  
  Bläddra efter och använda profiler
  Den profil som har använts på fotot visas längst upp: Adobe, färg. Om du trycker på Adobe Raw visas profilgruppsmenyn.
  Profilgruppsmenyn
  Tillgängliga profilgrupper för ett foto med Raw-format.

  (iPad) Tryck på Bläddra efter i panelen Profiler längst upp på menyn i panelen Redigera i luppvyn.  

  Obs!

  När du importerar foton används profilerna Adobe, färg och Adobe, monokromt som standard för färgfoton respektive svartvita foton.

 2. (iPhone) Om du vill visa de profiler som är tillgängliga i profilgruppem väljer du gruppen genom att trycka på den.

  (iPad) Om du vill visa de tillgängliga profilerna i en profilgrupp (beskrivs nedan) expanderar du gruppen.

  Favoriter:

  Visa profiler som du har markerat som favoriter. Se Lägga till en profil i Favoriter.

  Grundläggande:

  Den här profilgruppen är endast tillgänglig för foton som inte har Raw-format och innehåller två profilalternativ: Färg och Monokromt.

  Profiler för foton med Raw-format

  Följande profilgrupper visas när du redigerar ett foto med Raw-format.

  Adobe Raw: med hjälp av Adobe Raw-profiler kan du märkbart förbättra färgåtergivningen. De är bra utgångspunkt för redigering av foton med Raw-format. Profilen Adobe, färg har utformats för att ge en bra färg/ton-balans för alla bilder som används som standard för de foton med Raw-format som du importerar till Lightroom CC.

  Kameramatchning: visa profiler baserat på kameramärke/-modell för ditt foto med Raw-format. Du kan använda kameramatchningsprofilerna om du föredrar att färgåtergivningen i fotona med Raw-format ska matcha det som visas på skärmen på kameran.

  Äldre: visa äldre profiler som även fanns i tidigare versionerna av programmet Lightroom.

  Kreativa profiler för foton med Raw-format och foton som inte har Raw-format

  Du kan använda kreativa profiler för alla filformat, inklusive foton med Raw-format, JPEG-filer och TIFF-filer. De här profilerna har utformats för att ge dina foton en viss stil eller effekt.

  Konstnärliga: använd de här profilerna om du vill att färgåtergivningen i foton ska vara mer skarp, med starkare färgskiftningar.

  Svartvita: använd de här profilerna till att uppnå de optimala tonskiftningar som krävs för att arbeta i svartvitt.

  Moderna: använd de här profilerna till att skapa unika effekter som är lämpliga för modern fotografering.

  Gammaldags: använd de här profilerna till att få dina foton att se ut som gammaldags foton.


  Obs!

  När du använder en av profilerna i profilgruppen Konstnärliga, Svartvita, Moderna eller Gammaldags visas skjutreglaget Mängd som du kan använda till att kontrollera profilens intensitet.

 3. Om du vill bläddra bland alla profiler som är tillgängliga i en vald profilgrupp sveper du horisontellt åt höger eller vänster på profilminiatyrbilderna.

  Om du vill använda en profil på fotot trycker du på den.

 4. Håll ett finger nedtryckt på fotot för att visa vyn Före.

  Om du vill bekräfta redigeringarna trycker du på ikonen (iPhone) respektive Done (Stäng) (iPad).  

  Om du vill ångra respektive göra om dina redigeringar, ett steg i taget, trycker du på ikonen för att ångra ( ) eller göra om ().

Lägga till en profil i Favoriter

Om du vill lägga till en profil i profilgruppen Favoriter trycker du på och håller ned miniatyrbilden för profilen. Om profilen redan är vald kan du även trycka på den grå stjärnikonen längst upp till höger på miniatyrbilden för profilen. 

Den vita stjärnikonen längst upp till höger på miniatyrbilden för profilen anger att det är en favoritprofil.

 

 

Använda förinställningar

Obs!

Från och med Lightroom CC 3.3 för mobila enheter för iOS och Lightroom CC 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom CC för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och -profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic CC för datorer.

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

 2. De tillgängliga förinställningarna grupperas som Färg, Kreativa, Svartvita, Kurva, Kornighet, Skärpa och Vinjettering. Visa förinställningarna genom att välja en grupp.

  Om du vill använda en förinställning på fotot trycker du på den.

  Obs! Det går inte att överföra förinställningar som du har skapat från Lightroom Classic CC för datorer till Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter.

  (iPhone) Menyn Förinställningar med kreativa förinställningar i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
  (iPhone) Menyn Förinställningar med kreativa förinställningar i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

 3. Håll ett finger nedtryckt på fotot för att visa vyn Före.

  Om du vill bekräfta redigeringarna trycker du på ikonen (iPhone) respektive Done (Stäng) (iPad).  

  Om du vill ångra respektive göra om dina redigeringar, ett steg i taget, trycker du på ikonen för att ångra ( ) eller göra om ().

Skapa en användarförinställning

Obs!

Från och med Lightroom CC 3.3 för mobila enheter för iOS och Lightroom CC 1.4 för datorer (juni 2018-versionerna) synkroniseras förinställningar och profiler (inklusive tredjepartsförinställningar och -profiler och anpassade användarförinställningar och -profiler) automatiskt mellan Lightroom CC för datorer och mobila enheter.

Anpassade användarförinställningar och -profiler synkroniseras däremot inte med Lightroom Classic CC för datorer.

 1. Öppna det foto som du vill skapa en användarförinställning från i luppvyn. Gör något av följande:

  • I luppvyn: visa alternativmenyn genom att trycka på ikonen längst upp till höger på skärmen. Välj Skapa förinställning.
  • (iPhone) Tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn. Tryck på ikonen längst upp till höger i fönstret Förinställningar och välj Skapa förinställning.
  • (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn. Tryck på ikonen längst upp till höger i fönstret Förinställningar och välj Skapa förinställning.
 2. Skärmen Ny förinställning visas. Ange följande:

  Förinställningsnamn: ange ett namn för förinställningen.

  Förinställningsgrupp: som standard sparas anpassade förinställningar i gruppen "Användarförinställningar". Du kan använda alternativet Skapa förinställningsgrupp till att skapa en förinställningsgrupp.

 3. Välj de redigeringsinställningar du vill spara som en förinställning.

  Klicka på snabbmenyn Välj och välj något av följande alternativ:

  • Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
  • Ändrade: välj endast de redigeringsinställningar du har använt på det valda fotot.
  • Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg, Optik och Geometri är exkluderade som standard.
  • Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.
  Om du vill markera eller avmarkera vissa inställningar manuellt trycker du på kryssrutan bredvid redigeringsinställningsgruppen. Om du vill förflytta dig redigeringsinställningsgruppen trycker du på > och sedan väljer du inställningar på undermenyn. Du kan till exempel förflytta dig i inställningsgruppen Ljus och sedan markera/avmarkera inställningar på undermenyn: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta och Tonkurva.
 4. När du har markerat alla redigeringsinställningar som behövs trycker du på Spara längst upp till höger.

  Den nya förinställningen är nu tillgänglig på menyn Förinställningar.

Uppdatera eller ta bort en användarförinställning

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

 2. Leta reda på den användarförinställning du vill uppdatera eller ta bort på snabbmenyn Förinställningar. Tryck på ikonen bredvid användarförinställningen och välj något av följande alternativ:

  Uppdatera med aktuella inställningar: ändra vilka redigeringsinställningar som ska ingå i användarförinställningen på skärmen Uppdatera förinställning.

  Klicka på snabbmenyn Välj och välj något av följande alternativ:

  • Alla: välj alla redigeringsinställningsgrupper.
  • Standard: välj standarduppsättningen med redigeringsinställningar. Inställningarna Verktyg, Optik och Geometri är exkluderade som standard.
  • Inga: avmarkera alla redigeringsinställningar.
  Om du vill markera eller avmarkera vissa inställningar manuellt trycker du på kryssrutan bredvid redigeringsinställningsgruppen. Om du vill förflytta dig redigeringsinställningsgruppen trycker du på > och sedan väljer du inställningar på undermenyn. Du kan till exempel förflytta dig i inställningsgruppen Ljus och sedan markera/avmarkera inställningar på undermenyn: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta och Tonkurva.

  När du har ändrat alla redigeringsinställningar som behövs trycker du på Spara längst upp till höger.

  Ändra namn: ändra Förinställningsnamn på skärmen Ändra namn på förinställning.

  När du har ändrat förinställningsnamnet trycker du på Spara längst upp till höger.

  Ta bort: välj det här alternativet om du vill ta bort användarförinställningen permanent från alla synkroniserade enheter.

Hantera förinställningar

Du kan använda alternativet Hantera förinställningar till att visa eller dölja olika förinställningsgrupper som visas på menyn Förinställningar: Färg, Kreativa, Svartvita, Kurva, Kornighet, Skärpa, Vinjettering och Användarförinställningar.

Du kan även använda Hantera förinställningar till att vill visa de äldre förinställningarna som är dolda som standard.

Så här visar eller döljer du förinställningsgrupper:

Obs!

Inställningarna för att visa/dölja förinställningsgrupper är specifika för varje enhet eller dator. Du kan till exempel dölja vissa förinställningsgrupper i Lightroom CC för mobila enheter men de visas fortfarande i Lightroom CC på andra mobila enheter och på datorer, och vice versa.

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Förinställningar längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på ikonen till höger i luppvyn.

 2. Tryck på ikonen längst upp till höger och välj Hantera förinställningar.

 3. På skärmen Hantera förinställningar väljer du de förinställningsgrupper du vill visa på menyn Förinställningar. Avaktivera de förinställningsgrupper du vill dölja på menyn Förinställningar.

  Tryck på Stäng längst upp till höger.

Använd automatiska inställningar

Om du vill använda de bästa redigeringarna för följande skjutreglage på dina foton klickar du på ikonen Automatiskt längst ned i panelen Redigera i luppvyn: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta, Mättnad och Lyster.

Med funktionen Automatisks i Lightroom CC används Adobe Sensei till att använda justeringar på ett intelligent sätt baserat på ljus- och färgegenskaperna i foton.

 • Dessutom kan du använda funktionen Automatiskt till att optimera justeringarna för ett foto även när du har beskurit det.
 • När du tar ett HDR-foto med hjälp av kameran i appen i Lightroom CC för mobila enheter används Automatiskt automatiskt på ditt bearbetade foto.     

Justera färgtonskalan för ett foto

Du kan använda tonkontrollerna på menyn Ljus till att justera den allmänna tonskalan för fotot. När du arbetar bör du hålla ett öga på slutpunkterna i histogrammet.

 1. (iPhone) Visa tonkontrollerna genom att trycka på ikonen Ljus längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på dragspelsfliken Ljus i panelen Redigera i luppvyn.

 2. (Valfritt) Ange den allmänna tonskalan genom att trycka på Automatiskt Skjutreglagen ändras för att maximera färgtonsskalan och minimera skuggor.

  (iPhone) Justera tonskalan med hjälp av tonkontrollerna på menyn Ljus
  (iPhone) Justera tonskalan med hjälp av tonkontrollerna på menyn Ljus

 3. Ändra kontrollskjutreglagen för färgton:

  Obs!

  Visa histogrammet genom att trycka med två fingrar på fotot. Du bör hålla ett öga på histogrammet när du ändrar färgtonskontrollerna.  

  Exponering

  Anger fotots allmänna intensitet. Justera skjutreglaget tills fotot ser bra ut och bilden har önskad intensitet.  

  Kontrast

  Öka eller minska kontrasten i fotot, framför allt i mellantonerna. När du ökar kontrasten blir de fotoområden som är mellanmörka till mörka ännu mörkare, och mellanmörka till ljusa områden blir ljusare. Färgtonerna i fotot påverkas omvänt när du minskar kontrasten.  

  Högdagrar

  Justera ljusa fotoområden. Dra till vänster om du vill göra högdagrar mörkare och återställa högdagerdetaljer. Om du vill göra högdagrar ljusare drar du åt höger.

  Skuggor

  Justera mörka fotoområden. Om du vill göra skuggor mörkare drar du åt vänster. Dra till höger om du vill göra skuggor ljusare och återställa skuggdetaljer.

  Vitt

  Justera bortfall av vita punkter. Dra till vänster om du vill minska urklipp i högdagrar. Dra till höger om du vill öka högdagerurklipp. (Ökat urklipp kanske önskas för högdagrar som metallytor.)

  Svärta

  Justera bortfall av svarta punkter. Dra till vänster om du vill öka bortfall i svärta (mappa fler skuggor till ren svärta). Dra till höger om du vill minska skuggbortfall.

Finjustera tonskalan med hjälp av Tonkurva

I diagrammet Tonkurva på menyn Ljus visas ändringar som du gör i tonskalan för ett foto.

(iPad) Tryck på dragspelsfliken Ljus i panelen Redigera i luppvyn och tryck sedan på Kurva.

(iPhone) Visa övertäckningen Tonkurva över fotot genom att trycka på ikonen Ljus längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn och tryck sedan på ikonen Kurva ().

Den horisontella axeln motsvarar de ursprungliga färgtonsvärdena (indatavärden), med svart till vänster och progressivt ljusare värden åt höger. Den vertikala axeln motsvarar de ändrade färgtonsvärdena (utdatavärden), med svart längst ned och progressivt ökande värden till vitt högst upp. Du använder tonkurvan till att finjustera de tonjusteringar du gör i ett foto.

Använda Tonkurva i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
(Vänster) diagram över allmän tonkurva för fotot, (höger) punktkurva för den röda kanalen

A. Tonkurva B. Skjutreglage för delningskontroller C. Tryck för att redigera tonkurvan D. Blå kanal E. Grön kanal F. Röd kanal G. RGB-kanal H. Peka på punktkurvan för den röda kanalen I. Röd kanal vald 

Du kan också justera punkter på tonkurvan på den röda, gröna eller blåa kanalen separat eller alla tre kanalerna på samma gång.

 • Om du vill lägga till en punkt trycker du. Om du vill ta bort en punkt dubbeltrycker du på den.
 • Om du vill redigera en punkt drar du den. 

Justera färgen för fotot

I panelen Redigera i luppvyn: du kan använda menyn Färg till att utföra följande:

 • Ange vitbalans genom att välja ett förinställt alternativ eller ange ett neutralt område () i fotot.
 • Finjustera vitbalansen med hjälp av kontrollerna Temperatur och Färgton.
 • Ändra färgmättnad (mättnad eller färgens klarhet) för alla färger genom att justera kontrollerna Lyster och Mättnad.
 • Konvertera ett foto till gråtoner med hjälp av Svartvitt ().
 • Finjustera färgerna i fotot med hjälp av skjutreglagen Nyans, Mättnad och Luminans (NML) () för att justera enskilda färger i färgintervallet i fotot.
  • Använd verktyget Måljustering () till att justera en viss färg i ett foto. Om du vill ändra färgintervallet för det område som du håller fingret trycker du på och drar i fotot.

Använda effekter på foton

 1. (iPhone) Visa kontrollerna genom att trycka på ikonen Effekter längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på dragspelsfliken Effekter i panelen Redigera i luppvyn.

 2. Justera skjutreglage för effekter:

  Klarhet

  Lägger till djup i ett foto genom att öka lokal kontrast. Om du vill maximera effekten ökar du inställningen tills du ser en ljusgård nära kantdetaljerna av fotot och reducerar sedan inställningen något.

  När du använder inställningen bör du zooma in till 100 % eller mer. Om du vill zooma in dubbeltrycker du på fotot eller drar isär fingrarna.

  Ta bort dis

  Kontrollera mängden dis i ett foto. Dra till höger om du vill ta bort dis, dra till vänster om du vill lägga till dis.

  Vinjetteringsmängd

  Ge fotot en konstnärlig effekt genom att lägga till en mörk eller ljus vinjettering. Om du anger negativa värden blir hörnen i fotot mörkare. Om du anger positiva värden blir hörnen ljusare.

  Kornighet

  Lägg till en realistisk filmkornseffekt till ett foto. Om du vill lägga till filmkorn drar du skjutreglaget åt höger. När du lägger till kornighet kan du även använda skjutreglagen Storlek och Ojämnhet till att justera storlek och ojämnhet.  

 3. Tryck på om du vill visa kontrollerna för Delad ton. Med hjälp av de här kontrollerna kan du skapa en delad toneffekt så att en annan färg används på Skuggor eller Högdagrar.

  • Justera skjutreglagen för Nyans (H) och Mättnad (S) för Högdagrar och Skuggor. Nyans anger färgen för tonen, medan Mättnad anger effektens styrka.
  • Använd skjutreglaget Balans till att balansera effekten mellan skjutreglagen Högdagrar och Skuggor. Positiva värden ökar effekten av skjutreglagen för Högdager, medan negativa värden ökar effekten av skjutreglagen för Skugga.
    

Justera brusreducering och skärpa

Du kan förbättra kantdefinitionen och framhäva detaljerna i foton genom att göra dem skarpare.

Du kan minska bruset i foton genom att ta bort synliga artefakter som försämrar kvaliteten. Bildbrus består av luminansbrus (gråskalebrus), som gör att bilder ser korniga ut och kromabrus (färg) som vanligen visas som färgade element i bilder. Foton som har tagits med höga ISO-värden kan ha synbart brus.

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Detaljer längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på dragspelsfliken Detaljer i panelen Redigera i luppvyn.


 2. Om du vill ha mer information om de tillgängliga skjutreglagen läser du i Skärpa och brusreducering.

Korrigera kameraobjektivfel automatiskt

Kameraobjektiv kan ge olika problem vid olika brännvidder, bländare och fokusavstånd. Du kan korrigera den typen av tydliga objektivförvrängningar automatiskt med hjälp av alternativet Optik.

 1. (iPhone) Tryck på ikonen Optik längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på dragspelsfliken Optik i panelen Redigera i luppvyn.

 2. Kromatisk aberration medför att en färgkant visas längs kanterna på objekt. Den beror på att objektivet inte kan fokusera på olika färger på samma punkt, på aberration i sensormikroobjektiv och av överstrålning.

  Kromatisk aberration: aktivera om du vill korrigera blåa/gula och röda/gröna färgkanter i fotot automatiskt.

  Kameraobjektiv kan ge olika problem vid olika brännvidder, bländare och fokusavstånd.  

  Aktivera objektivkorrigeringar: aktivera om du vill använda objektivkorrigering på fotot.

Korrigera det geometriska perspektivet i foton

Om motivet är nära, samt för vissa typer av objektiv, kan perspektivet förvrängas och orsaka att räta linjer ser böjda, lutande eller skeva ut i foton. Om du till exempel tar ett foto av en hög byggnad kan det se ut som om byggnaden lutar bortåt. Du kan använda lägena för Upright och geometriskjutreglagen i panelen Geometri till att korrigera och justera perspektivet i dina foton på ett enkelt sätt.

Det finns fyra lägen för Upright för automatisk perspektivkorrigering - Automatiskt, Nivå, Vertikalt och Fullständigt - samt ett manuellt perspektiv - Med stödlinjer. Du kan även använda geometriskjutreglagen till att förfina justeringen.

 1. Välj ett foto med skev geometri.

  (Rekommenderas) Aktivera alternativet Objektivprofilskorrigering i panelen Optik.

  Ett foto med skev geometri
  Ett foto med skev geometri
 2. (iPhone) Tryck på ikonen Geometri längst ned på skärmen i panelen Redigera i luppvyn.

  (iPad) Tryck på dragspelsfliken Geometri i panelen Redigera i luppvyn.

  Välj det alternativ du vill använda till att korrigera foto på menyn Upright.

  • Med stödlinjer: justera perspektivet genom att rita två eller fyra stödlinjer i fotot.
  • Automatiskt: korrigera både det vertikala och det horisontella perspektivet samtidigt som du bevarar så mycket som möjligt av det synliga fotoområdet.
  • Nivå: korrigera det horisontella perspektivet, vilket gör horisontella linjer parallella i fotot.
  • Vertikalt: korrigera vertikala bildperspektiv som orsakas av att du har lutat kameran uppåt eller nedåt. Använda till att göra vertikala linjer parallella i fotot.
  • Fullständigt: använd en kombination av Upright-lägena Automatiskt, Nivå och Vertikalt till att automatiskt korrigera perspektivet.
  Upright-lägen i Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
  Upright-lägen i Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

  Växla mellan Upright-lägena tills du hittar den lämpligaste inställningen.

  Du kan använda alla lägena för Upright till att korrigera förvrängnings- och perspektivfel. Vilken inställning som är bäst är olika för olika foton. Försök med de olika lägena innan du bestämmer dig för vilket läge du vill använda för ditt foto.

 3. Upright-läget Med stödlinjer

  Om du väljer Upright-läget Med stödlinjer gör du följande:

  1. Klicka på ikonen och rita sedan två till fyra stödlinjer genom att dra med fingret på fotot.

   Upright-läget Med stödlinjer
   Två vertikala och två horisontella stödlinjer i fotot med Upright med stödlinjer
  2. När du har ritat minst två stödlinjer omformas fotot interaktivt. Du kan rita upp till fyra stödlinjer i fotot i följande kombinationer:

   • endast två horisontella stödlinjer och två vertikala stödlinjer
   • två horisontella stödlinjer och två vertikala stödlinjer
   • två horisontella stödlinjer och en vertikal stödlinje
   • två vertikala stödlinjer och en horisontell stödlinje
   • en vertikal stödlinje och en horisontell stödlinje

   Om du använder någon annan kombination visas felmeddelandet Ogiltig stödlinje.

  3. Om du vill ta bort en stödlinje väljer du den genom att trycka på den och sedan trycker du på ikonen Ta bort.

   Om du vill lägga till en till stödlinje markerar du den genom att trycka på ikonen + och sedan ritar du stödlinjen i fotot. Ikonen Lägg till är markerad som standard, om du inte avaktiverar den.

  4. Klicka på Stäng.

   Ett foto med skev geometri
   (Före) Ett foto med skev geometri
   (Efter) Åtgärdat perspektiv med hjälp av Upright med stödlinjer
   (Efter) Åtgärdat perspektiv med hjälp av Upright med stödlinjer

 4. (Valfritt) När du korrigerar perspektivet för ett foto kan det uppstå vita områden nära kanterna av fotot. Om du vill ta bort det vita området och beskära fotot automatiskt efter de ursprungliga måtten markerar du alternativet Begränsa beskärning.

  Obs!

  I vissa av Upright-lägena kan pixlar i fotot beskäras för att korrigera perspektivet, även när du har avaktiverat alternativet Begränsa beskärning. Det går eventuellt inte att visa de beskurna pixlarna senare i beskärningsläget.

 5. Du kan använda geometriskjutreglagen Förvrängning, Vertikalt, Horisontellt, Rotera, Proportioner, Skala, X-förskjutning och Y-förskjutning till att finjustera perspektivkorrigeringar.

  • Förvrängning: korrigera objektivförvrängning (raka linjer som ser ut som om de böjda utåt) och nåldyneförvrängning (raka linjer som ser ut som om de är böjda inåt). Om du vill korrigera objektivförvrängning i fotot drar du skjutreglaget åt höger, om du vill korrigera nåldyneförvrängning drar du skjutreglaget åt höger.
  • Vertikalt: gör vertikala linjer i ett foto parallella. Om de vertikala linjerna avviker längs nederkanten flyttar du pixlarna från den kanten genom att dra skjutreglaget åt vänster, om de vertikala linjerna avviker vid överkanten flyttar du pixlarna från den kanten genom att dra skjutreglaget åt höger.
  • Horisontellt: gör horisontella linjer i ett foto parallella. Om du vill flytta pixlarna från högerkanten drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna från vänsterkanten drar du skjutreglaget åt högre.
  • Rotera: korrigera för kameralutning genom att rotera fotot. Om du vill rotera fotot moturs drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill rotera fotot medurs drar du skjutreglaget åt höger.
  • Proportioner: om du vill bredda perspektivet för fotot drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill minska perspektivet för foto drar du skjutreglaget åt höger.
  • Skala: justera skalan för fotot utan att ändra proportionerna. Om du vill skalförändra nedåt drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill skalförändra uppåt drar du skjutreglaget åt höger.
  • X-förskjutning: om du vill flytta pixlarna i fotot åt vänster längs x-axeln så att det skapas ett vitt område i högerkanten drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna i fotot åt höger längs x-axeln så att det skapas ett vitt område i vänsterkanten drar du skjutreglaget åt höger.
  • Y-förskjutning: om du vill flytta pixlarna i fotot nedåt längs y-axeln så att det skapas ett vitt område i överkanten drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill flytta pixlarna i fotot uppåt längs y-axeln så att det skapas ett vitt område i underkanten drar du skjutreglaget åt höger.

Panelen Nyckelord

Du kan använda panelen Nyckelord i luppvyn till att tilldela nyckelord till foton. Du kan även kopiera nyckelord som du har tilldelat till ett foto och klistra in dem på ett annat foto. De tilldelade nyckelorden synkroniseras med Lightroom CC på alla dina enheter.

Obs!

Nyckelord synkroniseras inte med Lightroom Classic CC för datorer.

Panelen Nyckelord i luppvyn
Panelen Nyckelord i luppvyn

Tilldela nyckelord till ett foto

 • Om du vill tilldela flera nyckelord skriver du nyckelorden avgränsade med kommatecken i textrutan Lägg till nyckelord.
 • Om du vill ta bort ett tilldelat nyckelord trycker du på x bredvid nyckelordet.
   

Kopiera och klistra in nyckelord

 1. Öppna det foto i panelen Nyckelord (luppvyn) som du vill kopiera nyckelord från.

 2. Tryck på ikonen med tre punkter () och välj Kopiera nyckelord på menyn.

 3. Öppna det foto i panelen Nyckelord (luppvyn) som du vill klistra in de kopierade nyckelorden på.

  Du kan bläddra bland fotona i det aktuella albumet genom att svepa åt vänster eller höger.

 4. Tryck på ikonen med tre punkter () igen och välj Klistra in nyckelord på menyn.

Panelen Information

I panelen Information i luppvyn kan du enkelt lägga till namn, bildtext och copyright till fotot. Du kan även lägga in en stjärngradering och flagga foton i den här panelen.

Dessutom visas de metadata som är associerade med ditt foto i panelen Information.

(iPhone) Panelen Information i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
(iPhone) Panelen Information i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

Panelen Klassificera och granska

I panelen Klassificera och granska i luppvyn kan du snabbt lägga in en stjärngradering och flagga (välja eller avvisa) foton i albumet.

Med hjälp av bildbandet längst ned kan du bläddra bland foton i albumet.

Panelen Klassificera och granska i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
(Vänster) Klassificera ett foto. (Höger) Flagga ett foto i panelen Klassificera och granska.

Klassificera ett foto

Om du vill snabbt vill klassificera ett foto i panelen Klassificera och granska snärtar du uppåt eller nedåt till vänster på skärmen. En klassificeringsövertäckning visas som anger den aktuella klassificeringen när du snärtar. 

Flagga ett foto

Om du snabbt vill flagga ett foto som Valt, Avvisat eller Ingen flagga i panelen Klassificera och granska snärtar du uppåt eller nedåt till höger på skärmen. En flaggövertäckning visas som anger den aktuella klassificeringen när du snärtar.   

Panelen Aktivitet

I panelen Aktivitet i luppvyn kan du gilla ett foto eller publicera en kommentar. Eventuella befintliga kommentarer till fotot visas också här.

(iPhone) Panelen Aktivitet i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
(iPhone) Gilla ett foto eller publicera kommentarer till ett foto i panelen Aktivitet.

Obs!

Den här aktiviteten stöds endast för delade album. Om du vill ha information om hur du delar album i Lightroom CC för mobila enheter läser du i Dela webbgallerier.

Spara, exportera och dela

Du kan använda alternativet Dela till att skicka foton via e-post, skriva ut dem, eller kopiera eller flytta dem mellan album. Du kan dela ett foto i luppvyn eller flera foton i stödrastervyn.

Dela webbgalleri

Du kan göra dina album allmänna så att de kan visas för andra på webben. Så här delar du ett album:

 1. Skapa en mapp

  Tryck på ikonen längst upp till vänster på skärmen för att gå till vyn Album.

  I vyn Album: tryck på ikonen med tre punkter () bredvid det album du vill dela.

 2. Tryck på Dela album på alternativmenyn.

 3. Skärmen Albumdelning visas. Aktivera Aktivera delning.

  Om albumet är privat är alternativen Visa på webben och Dela länk avaktiverade. När du har gjort albumet allmänt visas följande alternativ:

  • Delningsalternativ: tryck om du vill ange följande alternativ:

  Tillåt hämtningar: om du vill att andra ska kunna hämta foton från det delade albumet aktiverar du det här alternativet. Om du vill avaktivera hämtningar avaktiverar du alternativet.

  Tillåt kommentarer och gilla-markeringar: aktivera om du vill tillåta andra att kommentera och gilla dina delade webbgallerier.

  Visa metadata: om du vill att andra ska kunna visa metadata för foton i det delade albumet aktiverar du det här alternativet. Om du vill dölja metadata avaktiverar du alternativet.

  Visa platsinformation: om du vill att andra ska kunna visa platsinformation för foton i det delade albumet aktiverar du det här alternativet. Om du vill dölja platsinformation avaktiverar du alternativet.

  • Visa: tryck om du vill ange följande visningsalternativ:

  Visa namn: tryck om du vill att albumnamnet ska visas längst upp i det album du har delat på webben.

  Skapare: ange namnet på skaparen om du vill att det ska visas i det album du har delat på webben.

  Utseende: välj layout för fotona i det album du har delat på webben genom att välja Fotostödraster, Kolumn eller Visa ett. Som standard är Fotostödraster valt.

  Tema: välj bakgrundstema för fotona i det album du har delat på webben genom att välja Mörkt tema eller Ljust tema. Som standard är Mörkt tema valt.

  Filter: markera det här alternativet om du vill visa foton filtrerade efter stjärngradering eller flaggstatus i det album du har delat på webben. Som standard visas alla foton, förutom avslagna.

  • Visa på webben: visa albumet i ett webbläsarfönster.
  • Dela länk: dela en länk till albumet med hjälp av e-post, meddelanden eller andra appar på enheten. Om du vill göra det följer du de instruktioner som visas på skärmen.

Lägga till en textvattenstämpel när du delar eller sparar foton

Du kan lägga till en anpassningsbar textvattenstämpel när du delar dina foton och när du sparar foton på kamerarullen.

Obs!

 • Du kan inte lägga till en vattenstämpel när du exporterar ursprungliga foton.
 • Vattenstämplar synkroniseras inte med Lightroom CC på andra enheter eller med Lightroom Classic CC för datorer.  

 1. I vyn Album: tryck på inställningsikonen () längst upp till höger på skärmen.

  I luppvyn eller stödrastervyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och välj Inställningar.

 2. Menyn Inställningar visas. Tryck på Delningsalternativ.

  Aktivera alternativet Inkludera i avsnittet Vattenstämpel.  

 3. Om du vill ändra texten i vattenstämpeln trycker du på textfältet. Som standard visas en copyrightsymbol följt av ditt Adobe-kontonamn i vattenstämpeltexten.

 4. Anpassa vattenstämplar
  Anpassa vattenstämplar

  Tryck på Anpassa. Skärmen Anpassa vattenstämpel visas. Du kan ändra följande inställningar:

  • Om du vill justera positionen för vattenstämpeln trycker du på någon av de nio placeringscirklarna som visas runt och i mitten av exempelfotot.
  • T: tryck om du vill välja ett teckensnitt.
  • B: tryck om du vill göra texten fet.
  • I: tryck om du vill göra texten kursiv.
  • Om du vill rotera texten 90 grader medurs trycker du på rotationsikonen.
  • Om du vill välja textfärg (svart eller vitt) trycker du på motsvarande färgruta.
  • Storlek: dra i skjutreglaget om du skalförändra vattenstämpeltexten proportionellt och göra den större eller mindre.
  • Förskjutning: dra i skjutreglaget om du vill placera vattenstämpeltexten horisontellt eller vertikalt i fotot.
  • Opacitet: dra i skjutreglaget om du vill justera genomskinlighetsnivån för vattenstämpeltexten.

 5. När du har anpassat vattenstämpeltexten trycker du på ikonen < längst upp till vänster för att gå tillbaka till skärmen Delningsalternativ.

  Om du gick till skärmen Delningsalternativ direkt från luppvyn eller stödrastervyn i steg 1 trycker du på ikonen X längst upp till vänster igen för att gå tillbaka till den vyn.

Textvattenstämpeln läggs nu till när du delar foton eller sparar foton på kamerarullen.

Skicka foton i meddelanden eller via post

 1. Gör något av följande:

  • I luppvyn (när du visar ett enda foto): tryck på ikonen och sedan på Dela.
  • I stödrastervyn (när du visar alla foton i ett album): tryck länge på ett foto för att visa menyn för att markera ett eller flera foton. Tryck på ikonen Dela längst ned på skärmen och tryck sedan på Dela på snabbmenyn.
 2. Dialogrutan Bildstorlek visas. Välj ett av följande alternativ:

  • Liten - 2 048 pixlar. Begränsa höjden på delade foton till 2 048 pixlar. Bredden skalförändras automatiskt så att de ursprungliga proportionerna behålls.
  • Största tillgängliga. Dela valda foton med den högsta tillgängliga kvaliteten.
 3. I nästa dialogruta som visas finns en lista med de appar du kan använda till att dela dina foton.

  Välj den app du vill använda till att dela med och följ de instruktioner som visas på skärmen.

 4. Följ de instruktioner som visas på skärmen och ange den information som behövs för att skicka ett e-postmeddelande eller meddelande som innehåller fotona.

Visa foton som ett bildspel

Du kan visa foton i albumet som ett bildspel. Gör något av följande om du vill starta ett bildspel:

 • I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger och klicka sedan på Bildspel.
 • I luppvyn (när du visar ett enskilt foto): tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger och sedan på Bildspel.

Bildspelsalternativ

Så här anger du typ av övergångar och längd för varje bild:

 1. Tryck på ett foto under ett bildspel.
 2. Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger på skärmen.
 3. Ändra bildspelsinställningarna, om det behövs.
 4. Tryck på bildspelsikonen () längst upp till höger på skärmen.

Kopiera eller flytta foton

Du kan kopiera eller flytta foton mellan album. Gör något av följande, beroende på vilken skärm som visas:

Flera foton

 1. I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck länge på ett foto för att markera det och visa vyn för att markera flera foton. Tryck på ikonen Lägg till i eller Flytta till längst ned på skärmen.
 2. I den lista med album som visas på nästa skärm trycker du på det album du vill kopiera eller flytta fotona till och sedan trycker du på Lägg till eller Flytta längst upp till höger på skärmen.

Ett foto

 1. I luppvyn (när du visar ett enda foto): tryck på alternativikonen () längst upp till höger och sedan på Lägg till i eller Flytta till.
 2. I den lista med album som visas på nästa skärm trycker du på det album du vill kopiera eller flytta fotona till och sedan trycker du på Lägg till eller Flytta längst upp till höger på skärmen.

Spara foton till kamerarullen i (JPG-format)

När du har redigerat ett foto kan du spara en kopia av det ändrade fotot (.JPG-format) till kamerarullen. Gör något av följande:

Flera foton

 1. I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck länge på ett foto för att markera det och visa vyn för att markera flera foton. Tryck på ikonen Dela längst ned på skärmen och sedan på Spara på kamerarullen på snabbmenyn.
 2. Dialogrutan Bildstorlek visas. Välj något av följande alternativ genom att trycka:
  • Liten (2 048 pixlar) Begränsa höjden på de exporterade JPG-fotona till 2 048 pixlar. Bredden skalförändras automatiskt så att de ursprungliga proportionerna behålls.
  • Högsta tillgängliga Exportera de valda fotona med den högsta tillgängliga kvaliteten i JPG-format.

Ett foto

 1. I luppvyn (när du visar ett enda foto): tryck på delningsikonen () och därefter på Spara till kamerarulle.
 2. Dialogrutan Bildstorlek visas. Välj något av följande alternativ genom att trycka:
  • Liten (2 048 pixlar) Begränsa höjden på de exporterade JPG-fotona till 2 048 pixlar. Bredden skalförändras automatiskt så att de ursprungliga proportionerna behålls.
  • Högsta tillgängliga Exportera de valda fotona med den högsta tillgängliga kvaliteten i JPG-format.
 3. Tryck på OK.

Obs!

Om foton på kamerarullen har angetts för automatisk import i ett album läggs de sparade bilderna automatiskt till i albumet och synkroniseras med Lightroom CC för datorer.

Obs!

Du kan försöka spara dina foton om det inte går att exportera. Om något av följande felmeddelanden visas i dialogrutan Export utför du respektive åtgärd:

 • Ingen Internet-anslutning: kontrollera att enheten är ansluten till internet. Växla tillbaka till appen Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter och tryck sedan på Försök igen.
 • Det finns inte tillräckligt med ledigt lagringsutrymme för att exportera: frigör lagringsutrymme i galleriet på enheten. Växla tillbaka till appen Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter och tryck sedan på Försök igen.
 • Det finns inga behörigheter för Lightroom för att spara foton i galleriet: lägg till behörigheter för appen Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter i inställningarna för enheten. Växla tillbaka till appen Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter och tryck sedan på Försök igen.

Exportera ursprungligt foto som tagits med kameran i appen

Med hjälp av Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter kan du hämta/exportera ett ursprungligt foto i JPG- eller DNG-format som du har tagit med kameran i appen till kamerarullen.

Så här exporterar du ett ursprungligt foto till kamerarullen:

 1. Öppna det ursprungliga fotot (som du har tagit med kameran i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter) i luppvyn.
 2. Tryck på delningsikonen () och sedan på Exportera ursprungligt foto.

Du kan visa den exporterade bilden på enhetens kamerarulle.

Ta bort foton från ett album

 Du kan ta bort foton från ett album när du inte längre behöver dem. När du tar bort ett foto från ett album är det fortfarande tillgängligt i vyn Alla foton.  

Flera foton

 1. I stödrastervyn (när du visar alla foton i ett album): tryck länge på ett foto för att visa menyn för att markera ett eller flera foton. Tryck på ikonen Ta bort längst ned på skärmen.
 2. Dialogrutan Ta bort foton visas. Tryck på Ta bort från album om du vill ta bort fotot och på Avbryt om du inte vill ta bort fotot.

Ett foto

 1. I luppvyn (när du visar enskilda foton): tryck på ikonen och välj sedan Ta bort från album på menyn.
 2. Dialogrutan Ta bort från album visas. Om du vill ta bort fotot trycker du på Ta bort, om du inte vill ta bort fotot trycker du Avbryt.

 

Fånga

Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter har ett gränssnitt för att ta foton där du kan använda olika effekter direkt på det som visas i kameran och ta en bild. Det tagna fotot läggs automatiskt till din Lightroom-katalog.

Obs!

När du öppnar Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter för första gången måste du tillåta att det går att få åtkomst till enhetskameran.

Starta kameran i appen snabbt

3D Touch-stöd

Obs!

Apple har introducerat funktionen 3D Touch på iPhone 6s och iPhone 6s Plus med iOS 9 eller senare. Det innebär att de funktioner för 3D Touch-åtgärder som finns i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter endast är tillgängliga på de iPhone-modellerna med iOS 9 eller senare. De här funktionerna är inte tillgängliga på några andra iOS-enheter.

Så här får du åtkomst till Adobe-kameran i appen:

 1. Gå till skärmen Hem och visa snabbåtgärderna genom att trycka länge på ikonen för Lightroom-appen.
 2. Tryck på Kamera eller Ta ett foto om du snabbt vill få tillgång till kameran i appen Lightroom.
Lightroom: 3D Touch-stöd

Notiscenter-widgeten

Om du aktiverar Notiscenter-widgeten för Lightroom CC för mobila enheter kan du använda den till att få tillgång till Adobe-kameran i appen. När du får åtkomst till meddelanden på enheten genom att svepa nedåt från överkanten av skärmen visas Lightroom CC för mobila enheter i Notiscenter så att du kan använda det till att få åtkomst till Adobe-kameran i appen.

Så här aktiverar du Notiscenter-widgeten för Lightroom CC för mobila enheter:

 1. Gå till Settings (Inställningar) på enheten och tryck på Notifications (Meddelanden).

  Lightroom: Notiscenter-widgeten
 2. Tryck på Lightroom i den lista som visas.

 3. Aktivera Allow Notifications (Tillåt meddelanden) och Show in Notification Center (Visa i Notiscenter).

  Lightroom: Notiscenter-widgeten
 4. Svep nedåt från överkanten av skärmen för att få åtkomst till Notifications (Meddelanden). Tryck på Redigera. I avsnittet Inkludera inte aktiverar du den gröna plusikonen bredvid Lightroom CC för mobila enheter genom att trycka på den.

 5. Rulla överst i listan, bekräfta att Lightroom CC för mobila enheter har lagts till och tryck sedan på Stäng. Lightroom CC för mobila enheter visas nu i Notiscenter och du kan använda det till att snabbt få tillgång till kameran i appen.

Djupfångstläge (teknikförhandstitt)

Obs!

Djupfångstläget har introducerats i Lightroom CC för mobila enheter för iOS 3.4 (augusti 2018-versionen) som en teknikförhandstitt. En iPhone med två kameror (iPhone 7+, 8+ och X) krävs för djupfångst, och det finns endast stöd för den bakre kameran i iPhone X.

 • Om du vill använda det här fångstläget aktiverar du Skapa djupmask under Förhandstitt på teknik på menyn Inställningar i appen.
 • I det här läget tas foton i HEIC-format med information om djupschema. Om du vill använda selektiva redigeringar på foton med djupschema använder du verktyget Djupmarkering där du snabbt kan göra ett djupschema till en markering som du kan ändra med en pensel.

 1. Valfri vy: tryck på kameraikonen längst ned till höger för att aktivera kameran i appen.

 2. I fångstgränssnittet: välj läget Djupfångst på menyn längst ned till vänster.

 3. Håll den mobila enheten stadigt och tryck på fångstknappen.  

 4. Tryck på korsikonen () längst upp till vänster för att stänga fångstgränssnittet och återgå till den senaste vyn. När du avslutar bearbetas fotot.

Fånga scener med långa exponeringar (teknikförhandstitt)

Obs!

Teknikförhandstitten Lång exponering introducerades i Lightroom CC 3.3 för mobila enheter för iOS (juni 2018-versionen). Funktionen stöds endast i iPhone 7, 7+, 8, 8+ och X.

Du kan aktivera teknikförhandstittar under Förhandstitt på teknik i inställningarna.

Du kan använda kameran i appen till att ta långa exponeringar utan stativ. I det här läget tas flera foton och sedan blandas de för att få fotot att se ut som om du hade använt en lång exponering.

 1. Valfri vy: tryck på kameraikonen längst ned till höger för att aktivera kameran i appen.

 2. I fångstgränssnittet: välj läget Lång exponering på menyn längst ned till vänster.

  Läget Lång exponering
  (iPhone X) Fångstgränssnittsalternativ i läget Lång exponering.
 3. Håll den mobila enheten stadigt och tryck på fångstknappen.  

 4. Tryck på korsikonen () längst upp till vänster för att stänga fångstgränssnittet och återgå till den senaste vyn. När du avslutar bearbetas fotot.

  Obs!

  Bearbetning av långa exponeringar för att skapa slutliga foton i Raw-format är mycket grafikprocessor- och datorintensiv. Det innebär att när du har tagit ett foto tar det ett tag innan det visas i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn i Lightroom. Om du vill visa status trycker du på molnikonen (). Status visas under rubriken Processing Captured Photos (Bearbetar tagna bilder) på menyn.

 5. Det bearbetade fotot med lång exponering visas i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn.

Fånga scener med hög kontrast i HDR-läge

Obs!

Från och med version 2.7 stöder Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS) HDR-foton med Raw-format på alla iPhone- och iPad-enheter med en kamera på minst 12 megapixel och iOS 10.0 eller senare.

När du trycker på fångstknappen i HDR-läget (High Dynamic Range) för att fånga scener med hög kontrast utförs automatiskt all bearbetning för att skapa ett HDR-foto i Raw-format i bakgrunden:

 • motivet analyseras för att fastställa rätt spridning av exponeringsvärden för att ta foton med flera exponeringar
 • foton med flera exponeringar justeras automatiskt för att kompensera för eventuella handrörelser när du tar HDR-fotot
 • fantomskuggor i foton med olika exponeringar tas bort för att kompensera för rörliga objekt som bilar, människor eller bladverk i det tagna fotot
 • fotot tonas automatiskt så att du får ett sammanfogat HDR-foto med jämna toner
 • foton med flera exponeringar sammanfogas för att skapa en 32-bitars DNG-fil med flyttal - ditt bearbetade HDR-foto med Raw-format

Det gör att HDR-filen med Raw-format liknar den typ av fil du får när du använder HDR-sammanfogningsfunktionerna i Lightroom CC på datorn. Mer information om HDR-sammanfogning i Lightroom CC finns i HDR-fotosammanfogning.

De genererade HDR-filerna i Raw-format är stora och kräver mycket bakgrundsbearbetning, vilket förklaras ovan. Det innebär att när du har tagit ett foto tar det ett tag innan HDR-fotot visas i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn i Lightroom.  

 1. Valfri vy: tryck på kameraikonen längst ned till höger för att aktivera kameran i appen.

 2. I fångstgränssnittet: välj läget High Dynamic Range på menyn längst ned till vänster i gränssnittet.

 3. (Valfritt) Om du vill spara det obearbetade ursprungliga fotot förutom HDR-fotot i Raw-format i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter trycker du på inställningsikonen () och aktiverar alternativet Spara obearbetat ursprungligt på menyn Inställningar. Om du vill ha mer information om de andra inställningarna läser du Fångstinställningar.

 4. Håll den mobila enheten stadigt och tryck på fångstknappen. Du kan ta flera HDR-foton i en enda fångstsession.

 5. Tryck på korsikonen () längst upp till vänster för att stänga fångstgränssnittet och återgå till den senaste vyn. När du avslutar börjar dina HDR-foton bearbetas.

  Obs!

  Bearbetning av HDR-foton för att skapa slutliga HDR-foton i Raw-format är mycket grafikprocessor- och datorintensivt. Det innebär att när du har tagit ett foto tar det ett tag innan HDR-fotot visas i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn i Lightroom. Om du vill visa status trycker du på molnikonen (). Status visas under rubriken Processing Captured Photos (Bearbetar tagna bilder) på menyn.

  När HDR-bearbetningen har slutförts importeras dina foton till Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter.

  Obs!

  För HDR-bearbetning måste Adobe Photoshop Lightroom CC-appen för mobila enheter köras i förgrunden. Om du vill att dina HDR-foton ska bearbetas får du inte minimera eller stänga appen Lightroom, och enheten måste vara på och inte låst. Om du har tagit många HDR-filer kan du ansluta den mobila enheten för laddning och aktivera inställningen Förhindra viloläge i sidofältet i Adobe Photoshop Lightroom CC-appen för mobila enheter. När du aktiverar den här inställningen förhindrar du att enheten växlas till viloläget när den är ansluten till en strömkälla.  

 6. De bearbetade HDR-fotona visas nu i vyn Lightroom-foton och i stödrastervyn.

  När du öppnar ett HDR-foto i luppvyn (panelen Information) för redigering ingår "-hdr" i namnet på HDR-fotot (.dng).

Övertäckningen Visa högdagerbortfall för överexponerade områden

Visa högdagerbortfall i direktfångstvyn
Visa högdagerbortfall i direktfångstvyn

Om du vill visa en övertäckning för högdagerbortfall för överexponerade områden i direktfångstvyn trycker du på ikonen i alternativen i kameran i appen . Du kan använda den här övertäckningen till att hitta överexponerade områden innan du tar fotot och justera exponeringen eller kompositionen.  

Ta foton med Raw-format

Välja filformat för det fångade fotot: JPG eller DNG
Välja filformat: JPG eller DNG

Obs!

Från och med version 2.5 stöder Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS) DNG-foton med Raw-format på alla iPhone- och iPad-enheter med en kamera på minst 12 megapixel och iOS 10.0 eller senare.

Ta foton med Raw-format

Om du vill växla mellan JPEG- och DNG-format går du till kameramodulen och trycker på filformatsmärket för att ta foton (DNG som standard) längst upp i sökaren. Om du vill ta DNG-foton (Digital Negative) med Raw-format väljer du DNG.

Formatet DNG är ett Raw-filformat som har skapats av Adobe. DNG-filer kräver mer utrymme men innehåller mer bildinformation och har högre kvalitet än JPG-filer.  

Kontrollera slutartid, ISO-värde och fokusavstånd manuellt i läget Professionellt

Lightroom: Alternativ för fångstgränssnittet
Alternativ för fångstgränssnitt. (Vänster) automatiskt läge, (höger) professionellt läge

A. Avsluta fångstgränssnittet B. Alternativ för kamerablixten C. Alternativ för beskärningsproportioner D. Alternativ för fångsttid E. Alternativ för övertäckning i sökaren F. Förinställningar G. Exponeringslås H. Fångstknappen I. Reglage för fångstläge (Automatiskt/Professionellt) J. Växla till den främre kameran K. Alternativ för DNG-/JPEG-fångst L. Växla alternativ M. Fångstinställningar N. Visa högdagerurklipp O. Ange ISO-värde P. Ange slutartid Q. Ange exponeringskompensation R. Ange vitbalans S. Ange fokusavstånd T. Återställ alla inställningar i läget Professionellt 

Justera slutartiden

Slutartiden används till att kontrollera hur länge kameran exponeras för ljus. Du kan uppnå den önskade kreativa effekten i dina foton genom att justera den här tiden.

Du kan till exempel skapa rörelseoskärpa eller ljusspår efter ett föremål som rör sig snabbt genom att använda en kort slutartid. Om du vill frysa rörelsen för samma föremål i ditt foto kan du ange en kort slutartid.

Slutartiden angiven till 1/125-dels sekund
Slutartiden angiven till 1/125-dels sekund

Om du vill justera skjutreglaget för slutartid trycker du på ikonen Sec (Sek.). Om du vill använda en lång slutartid drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill använda en kort slutartid drar du det åt höger.

Om du vill återställa värdet till Automatiskt dubbeltrycker du på ikonen för slutartid.

Obs!

När du justerar slutartiden justeras ISO-värdet automatiskt som kompensation, och tvärtom. Det utförs för att se till att ditt foto inte under- eller överexponeras när du tar det.

Justera ISO-värdet

ISO-värdet används till att kontrollera hur känslig kameran i enheten är för ljus.

Justera ISO-värdet
ISO-värdet har angetts till 400

Om du vill justera skjutreglaget för ISO-värde trycker du på ikonen ISO. Om du vill använda ett lågt ISO-värde drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill använda ett högt ISO-värde drar du skjutreglaget åt höger.

Dubbeltryck på ikonen ISO om du vill återställa ISO-värdet till Automatiskt.

Obs!

Om du använder ett högt ISO-värde kan det medföra att det uppstår brus i dina tagna foton. Det innebär att du endast bör använda höga ISO-värden när du vill använda mycket korta slutartider.

Justera fokusavstånd för kameran

Om du vill justera skjutreglaget för fokusavstånd trycker du på ikonen [+]. Om du vill minska fokusavståndet drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill öka fokusavståndet drar du skjutreglaget åt höger.

Om du vill återställa det manuella fokusavståndet till Automatiskt dubbeltrycker du på ikonen [+].

Justera fokusavstånd för objektivet manuellt
Manuell fokus angett till 40 %

Obs!

När du använder fångstläget Professionellt och vill återställa slutartiden, ISO-värdet, vitbalansen och det manuella fokusavståndet till Automatiskt trycker du på ikonen Återställ.

Ange alternativ för vitbalans

Om du vill visa alternativfältet för vitbalans trycker du på ikonen Vitbalans.

Alternativ för vitbalans i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Alternativ för vitbalans: Automatisk, Glödljus, Lysrör, Dagsljus, Molnigt och Anpassat.

Du kan välja ett förinställt alternativ för vitbalans efter ljusförhållandena: Automatisk, Glödljus, Fluorescerande, Molnigt eller Anpassad.

Automatisk vitbalans Det här är standardalternativet.

Anpassad Rikta kameran mot en neutralt färgad yta för att ta ett prov och låsa vitbalansen.

Obs!

Om du vill återställa vitbalansen till Automatisk dubbeltrycker du på ikonen Vitbalans.

Ange exponeringskompensation

I läget Automatiskt

Ange exponeringskompensation i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Justera exponeringskompensation i fångstläget Automatiskt

Om du vill justera värdet för exponeringskompensation sveper du över sökaren. Om du vill ange negativa exponeringsvärden sveper du åt vänster, om du vill ange positiva exponeringsvärden sveper du åt häger.

När du sveper visas exponeringskompensationen längst upp på skärmen och det aktuella värdet (Exp) visas över fångstknappen.

Om du vill återställa exponeringskompensation till 0 (standard) dubbeltrycker du på värdet Exp över fångstknappen.

I läget Professionellt

Ange exponeringskompensation i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Justera exponeringskompensation i fångstläget Professionellt

Om du vill justera skjutreglaget för exponeringskompensation trycker du på ikonen Exp. Om du vill använda negativa exponeringsvärden drar du skjutreglaget åt vänster, om du vill använda höga exponeringsvärden drar du skjutreglaget åt höger.

Dubbeltryck på ikonen Exp om du vill återställa värdet till 0 (standardvärdet).

Lås automatisk exponering

Om du vill låsa den automatiska exponeringen till den aktuella inställningen i kameran i appen trycker du på ikonen längst ned till höger.

Ange alternativ för kamerablixten

Tryck på ikonen för att ta visa raden med blixtalternativ.  

Automatiskt (standard)

Aktivera eller avaktivera blixten på enheten automatiskt baserat på yttre ljusförhållanden. Det här är standardalternativen för blixten som passar för vanliga motiv.

På (tvingad blixt)

Sätt på blixten på enheten varje gång en bild tas.

Av (avaktivera blixt)

Stäng av blixten på enheten varje gång en bild tas.

Zooma genom att knipa

Du kan zooma i kameran genom att använda en knipgest i sökaren.

 • Om du vill zooma in drar du isär fingrarna.
 • Om du vill zooma ut drar du ihop fingrarna.

Den zoomning du använder på fotot är icke-förstörande vilket innebär att du kan återställa fotot till det ursprungliga fotot (ej zoomat) när du redigerar det.

Fokusera genom att trycka

När du tar foton med hjälp kameran i Lightroom-appen fokuseras kameraobjektivet automatiskt på det aktuella motivet som standard. Om du vill fokusera på ett visst område i motivet, som ett föremål i bakgrunden i stället för på ett föremål i förgrunden kan du fokusera om objektivet på det området manuellt. Gör så här:  

 1. Tryck på sökaren för att göra ett visst område skarpare.
 2. När du trycker används en rutövertäckning till att visa var objektivet fokuseras om.

Arrangera bilden med hjälp av övertäckningar i sökaren

Du kan använda den stödrasterövertäckning som visas över fotot till att komponera dina foton.

Om du vill visa raden med övertäckningsalternativ trycker du på ikonen .

Alternativ för övertäckning i sökaren i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter
Alternativ för övertäckning i sökaren: Ingen, Halvor, Tredjedelar, Gyllene snittet och Nivå.

Ingen

Som standard är övertäckningar avstängda.

Tredjedelar

Justera områden av motivet som ska fotograferas, antingen utmed linjer eller där tredjedelar möts.

Halvor

Justera områden i det motiv som ska fotograferas, antingen utmed linjer eller där halvorna möts.

Gyllene snittet

Justera områden i det motiv som ska fotograferas eller i skärningen av den stödrasterövertäckning för det gyllene snittet som visas.

Nivå

Du kan använda sensorer i enheten till att justera kameran efter marken när du vill ta bilder med en jämn horisont, och för att undvika geometrisk förvrängning.

Ta en bild med fördröjd utlösning

Om du vill visa verktygsfältet med tidsalternativ trycker du på . Du kan ange några sekunders fördröjning innan en bild tas. Det finns ett alternativ för att ange en fördröjning på 2, 5 eller 10 sekunder innan bilden tas. Som standard är fördröjningen angiven till Av.

Ta foton med olika beskärningsproportioner

Tryck på ikonen om du vill visa beskärningsproportionerna. Följande beskärningsproportioner är tillgängliga:

 • 16:9
 • 3:2
 • 4:3
 • 1:1

Om du vill visa en proportion som en övertäckning i sökaren trycker du på den. Genom att göra det kan du förhandsvisa fotot med den beskärningsproportion du vill använda innan du tar det.

Obs!

Den här beskärningen är icke-förstörande. Du kan ändra beskärningsproportionerna när du redigerar fotot.

Fotograferingsförinställningar

Om du vill visa förinställningarna trycker du på ikonen längst ned till höger. Följande förinställningar är tillgängliga:

 • Hög kontrast
 • Låg kontrast
 • Varma skuggor
 • Svartvitt med hög kontrast
 • Svartvitt med låg kontrast

Om du vill använda någon av förinställningarna på ditt foto väljer du den. När du gör det kan du förhandsvisa ditt foto innan du tar det. När du startar Adobe-kameran i appen igen visas den senaste förinställning du använde som standard.

När du använder en förinställning när du tar ett foto är den effekt som används på fotot icke-förstörande. Du kan återställa fotot till ett normalt foto senare när du redigerar det. Om du till exempel vill återställa ett foto som du har tagit med en svartvit förinställning till ett normalt färgfoto på en iPhone öppnar du fotot i luppvyn för att redigera det och trycker på/avmarkerar alternativet Svartvitt på menyn Färg i panelen Redigera. Mer information finns i Justera färgen i fotot.

Obs!

Fotograferingsförinställningarna är endast tillgängliga för 64-bitarsenheter, som iPhone 5s och senare och iPad Air och senare.

Dölja kontroller i användargränssnittet

Från och med version 2.6 kan du dölja kamerakontrollerna i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter så att du bättre ser det du vill ta.

Om du vill dölja kamerakontrollerna sveper du nedåt i sökaren. Om du vill visa kamerakontrollerna igen sveper du uppåt eller trycker på ikonen längst upp till höger.

Fångstinställningar

Om du vill visa inställningarna trycker du på ikonen .

Maximal skärmljusstyrka

Om du vill ange ljusstyrkan för skärmen till den största tillgängliga i fångstläget anger du den här inställningen till På.  

Lägg till geografiska taggar till foton

Om du vill tagga dina fångade foton med platsinformation som Exif-metadata anger du den här inställningen till På.

Spara obearbetat ursprungligt foto

Den här inställningen är endast tillgänglig i HDR-läget. Om du aktiverar det sparas även det obearbetade ursprungliga fotot förutom det bearbetade HDR-fotot i Raw-format.

Förhandsvisa det senast tagna fotot

Om du vill förhandsvisa det senast tagna fotot trycker du på miniatyrbilden längst ned till vänster i kameramodulen.

Obs!

Om du vill förhandsvisa det senast tagna fotot trycker du på och håller på miniatyrbilden för det. Förhandsvisningen visas tills du släpper. Om du vill gå tillbaka till kameravyn släpper du.

Kortkommandon

Stödraster

Resultat Kortkommando
Förflytta dig i överlägget med metadatainformation I

Lupp

Resultat Kortkommando
Ange stjärnklassificering 1-5
Ta bort stjärnklassificering 0
Flagga fotot som valt P
Ta bort flagga från foto U
Flagga fotot som avvisat X
Förflytta dig i överlägget med metadatainformation I
Gå till nästa/föregående foto Högerpil/Vänsterpil
Visa före/efter-förhandsvisningen Y
Kopiera inställningar Kommando+C
Klistra in inställningar Kommando+V
Gå till stödrastervyn G

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy