Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Användargränssnittet i Adobe Muse CC 2014 är för stort på Windows-datorer med skalinställningen 125 %.

Skalningsproblemet uppstår i Adobe Muse om du ändrar skalinställningarna i Windows till 125 %. Adobe Muse-användargränssnittet återges i 100 %, 150 % eller 200 % beroende på skalinställningarna i Windows och miljövariabeln. Om miljövariabeln inte är angiven och skalinställningarna i Windows är 125 % återges Adobe Muse-användargränssnittet i en upplösning på 150 %.

Om du vill behålla nuvarande skalinställningarna i Windows anger du miljövariabeln för att tvinga Adobe Muse att återge användargränssnittet i 100 %.

Lägg till ett anpassat miljövariabelsvärde

Skalinställningarna i Windows påverkar hela Windows-skärmen. Ange ett miljövariabelsvärde för att bara ändra inställningarna i Adobe Muse utan att påverka hela Windows-skärmen.

  1. Högerklicka på datorsymbolen på skrivbordet och välj Egenskaper.
  2. Klicka på alternativet Avancerade systeminställningar som visas i den vänstra panelen i fönstret System.
  3. I fönstret Systemegenskaper väljer du fliken Avancerat och klicka på Miljövariabler.
  4. I avsnittet Systemvariabler klickar du på Nytt. Om du vill begränsa ändringarna till användaren som är inloggad kan du utföra ändringarna i avsnittet Användarvariabler.
  5. Ange MUSE_UI_SCALE_FACTOR i fältet Variabelnamn som visas i dialogrutan Ny systemvariabel.
  6. Ange 1 i fältet Variabelvärde.
  7. Klicka på OK.
MuseUIScaleFactor

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy