I den här artikeln hittar du en lösning på felmeddelandet ”Det gick inte att hitta servern” i Adobe Muse.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Problem

Felmeddelandet ”Det gick inte att ansluta till servern” visas när du försöker logga in på Adobe Muse. Detta fel kan uppstå när din dator är offline. Det kan också uppstå när Adobe Muse inte har åtkomst till vissa URL-adresser som krävs för Adobe ID-autentiseringen.

Felmeddelande i Adobe Muse: Det gick inte att ansluta till servern
Felmeddelande i Adobe Muse: Det gick inte att ansluta till servern

Lösning

Internetanslutning krävs när du loggar in på Adobe Muse med ett Adobe ID. Om du är ansluten till internet när felmeddelandet visas är det troligt att flera URL-adresser som krävs för inloggningen har blockerats.

Kontrollera att Muse kan ansluta till följande URL-adresser för att autentisera ett Adobe ID:

  • https://na1mbls.licenses.adobe.com
  • https://ims-na1.adobelogin.com
  • https://adobeid-na1.services.adobe.com
  • https://na1r.services.adobe.com

Det finns flera vanliga orsaker till att dessa URL-adresser kan vara blockerade:

  • Brandväggar (till exempel Windowsbrandväggen)
  • Antivirus/antimalware
  • En IT-miljö för företag

Kontrollera att Adobe Muse har åtkomst till ovanstående URL-adresser genom att vitlista eller tillåta dem i din brandvägg. Kontrollera också att ett antivirus-/antimalwareprogram inte blockerar Adobe Muse från att ansluta till internet. Kontakta IT-avdelningen om du arbetar i ett företagsnätverk för att kontrollera att ovanstående URL-adresser går att komma åt.

Om inget av detta löser inloggningsproblemet kan du chatta med kundtjänsten. Gå till https://helpx.adobe.com/se/contact.html för att komma åt chatten för Adobe Muse och:

  1. Välj Adobe Muse från produktmenyn
  2. Välj ett alternativ från menyn Vilken typ av problem har du?
  3. Klicka på Behöver du fortfarande hjälp?