Distribuera och aktivera Adobe Muse i ett företag

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Paketera, distribuera och aktivera Adobe Muse

Adobe Muse finns tillgängligt som en del av tjänsterna Creative Cloud Team och Creative Cloud för företag (CCE och EEA). Du kan enkelt distribuera Adobe Muse i en kontrollerad miljö genom Creative Cloud Packager.

I och med introduktionen av Creative Cloud Packager version 1.5 har arbetsflödet för paketering och distribuering av Adobe Muse för team- och företagsanvändare ytterligare effektiviserats. Arbetsflödet för etablering krävs inte längre.

Se sidan Skapa eller redigera paket för hjälp med att skapa ett distributionspaket genom serienumret för Creative Cloud för företag.

Användare med Muse för företag behöver inte längre ett separat serienummer, utan verifieras genom serienumret för Creative Cloud för företag enligt proceduren ovan.

Starta Adobe Muse efter aktiveringen

När åtgärderna har utförts enligt anvisningarna ovan aktiverar du Adobe Muse med serienumret för Adobe Muse och startar det som en prenumerationsversion med samtliga giltiga Adobe-id:n (oavsett om en prenumeration förknippas med dessa eller inte). Följ anvisningarna nedan för att starta och öppna Adobe Muse efter aktiveringen:

  1. Starta Adobe Muse.
  2. Välj det första alternativet Logga in till en befintlig prenumeration på välkomstskärmen.
  3. Ange ett giltigt Adobe ID och det förknippade lösenordet. Eller skapa ett Adobe ID och logga in.

Adobe ID krävs inte längre

Till skillnad från andra program under CCE- eller EEA-licensen, som installerades med ett serienummer för företag, krävdes ett giltigt Adobe ID för att starta Muse. Så är inte längre fallet.

Muse kräver ett giltigt Adobe ID för att ansluta till tjänsterna Adobe Fonts och Business Catalyst, som är starkt anknutna till Muse. Ett Adobe ID krävs inte för att validera prenumerationen eller ägarskapet för en licens, men Adobes servrar kontrolleras för att bekräfta att angivet Adobe ID existerar, och att det på ett säkert sätt kan anslutas till tjänsterna Adobe Fonts och Business Catalyst.

Genom att logga in på Creative Cloud beviljas åtkomst till att publicera en testwebbplats under värdplattformen Business Catalyst.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto