Filer på servern saknas eller är felaktiga

Här hittar du information om hur du åtgärdar JavaScript-fel och fel som involverar saknade filer när du laddar upp din Adobe Muse-fil.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Problem

När du uppdaterar Adobe Muse CC till en nyare version och sedan återpublicerar din Adobe Muse site på webbplatsen, kommer du att se följande felmeddelande:

Filer på servern kan saknas eller vara felaktiga.

Lösning

Uppdatera till Adobe Muse 2017.0.3.

Efter att du har uppdaterat till muse version 2017.0.3, om du även i fortsättningen får det här felet, kan det bero på att de olika cacheminneinställningarna och din klientwebbläsare. Rensa webbläsarens cacheminne och läs in din .muse-fil på nytt.

Om felet kvarstår, gör följande lösning:

Obs!

Följande lösning gäller för Adobe Muse 2017.0.3 och senare.

Tillfällig lösning

Om du är säker på att du vill redigera xml-filer, utför följande lösning.

Öppna AppPrefs.xml-filen i ditt system. 

Du kan öppna Appprefs.xml på följande plats:

  • Win: C:\Users\(användarnamn)\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Muse CC\2017.0
  • macOS: Bibliotek > Inställningar > Adobe > Adobe Muse CC > 2017.0

Ändra på <key>SuppressMissingFileError</key> värdet från <false/> till <true/>.

Genom att ändra inställningsnyckeln i Adobe Muse, kan du utelämna felmeddelandet från att visas på din kunds system eller webbläsare.

Obs!

När du ändrar på <key>SuppressMissingFileError</key>, kommer genuina felaktiga filer (om sådana finns) också att avbrytas.

Alla filer som saknas i valfritt sidelement, inklusive andra widgetar från tredje part, kommer också att avbrytas.

Viktigt:

Vi rekommenderar att du använder den här inställningen endast för din produktionsplats, där kunderna påträffar felen. Du bör inte ändra inställningarna i AppPrefs.xml för dina webbplatser i testmiljön.

Det är också bäst att försöka med följande upplösningar som nämns i tabellen innan man redigerar xml-filen. Läs vidare för att identifiera vissa av de möjliga orsakerna och lösningarna för detta fel.

Möjliga orsaker

Lösning

En eller flera filer saknas på servern.

Behörigheterna för dina filer och mappar har inte angetts korrekt. I serversystem tilldelas filer och mappar behörighet som meddelar systemet om vilka åtgärder som går att utföra på dessa filer, och vilka som tillåts att göra det. När filerna eller mapparna inte har rätt behörighet kan inte webbläsaren komma åt vissa filer på din webbplats.
Kontrollera att rätt behörighet har tilldelats dina filer och mappar och läs sedan in din .muse-fil igen.

Filerna på servern kommer från olika versioner av Adobe Muse, eller olika versioner av din webbplats. Till exempel kan din minsida.html vara en annan version än din minsida.css.

När du uppgraderar till en annan version av Adobe Muse, ska du ta bort alla filer från servern och ladda upp filerna på nytt.

Webbläsaren läser in en fil från det lokala cacheminnet och en annan fil från servern. Detta kan resultera i en avvikelse om versionen på servern är nyare än versionen i cacheminnet. I det här fallet uppstår felet på en viss dator i en viss webbläsare. Eftersom Adobe Muse vidtar åtgärder för att förhindra cacheminnesfel i webbläsare är denna orsak ovanlig.

Rensa webbläsarens cacheminne och läs in din .muse-fil på nytt.

När du publicerar nyare versioner av vissa filer misslyckas Business Catalyst att rensa cacheminnet för dessa filer på serversidan.

Kontakta Adobe Support för att lösa problemet.

Du kan ha lagt till anpassad kod eller widgetar som tillhör tredje part på din webbplats. Ogiltig anpassad kod, eller kod som står i konflikt med Adobe Muse-kod, kan orsaka det här felet.

Radera den anpassade koden på varje sida och isolera felet. Sök efter felaktig anpassad kod på huvudsidan om problemet kvarstår på många eller alla sidor.

Det här felet visas också när du kopierar och klistrar in kod då avslutande taggar saknas, eller då du lägger till komplex kod till den befintliga Adobe Muse-koden.

Sök i synnerhet efter felaktig kod i avsnittet Sidegenskaper <Head> och kontrollera HTML-objekt som du har lagt till med Objekt > Infoga HTML.

När du uppgraderade till 2015.2 uppstod det här felet.

Webbplatser som skapats med Adobe Muse 2015.1 eller tidigare kan ha innehållit undermåligt skriven JavaScript i den anpassade koden eller widgetar från tredje part. De orsakade dock inte några tydliga fel. Exempelvis kan felen ha varit det sista som uppstod när sidan lästes in och visades eventuellt inte som ett felmeddelande.
Med den förbättrade sidinläsningen i Adobe Muse 2015.2 kan widgetar från tredje part och inkompatibla jQueries orsaka olika fel.
Uppgradera till Adobe Muse 2015.2.1. I den versionen tillåts varje widget från tredje part att läsa in sin egen version av jQuery utan att det skapar någon konflikt med jQuerys kopia av Muse.

Din leverantör tillhandahåller inte alla filer för en sida på din webbplats.

När du använder alternativet Publicera > Exportera som HTML, tillsammans med en FTP-lösning från tredje part, kan programmet eventuellt inte ladda upp alla filer som har redigerats. Detta inträffar när du enbart laddar upp de filer som du har redigerat. Det kan däremot finnas andra filer som påverkas av dina ändringar. Ta bort alla befintliga Adobe Muse-filer på servern och ladda upp alla dina filer som du har exporterat från Adobe Muse på nytt.
Du kan också använda alternativet Publicera > FTP-värd från Adobe Muse. Om du använder den interna FTP-klienten identifierar Adobe Muse alla filer som inte har redigerats. Adobe Muse laddar också upp filerna till servern.

Trots att du uppgraderar till Adobe Muse 2015.2 uppstår felet att filer saknas.

Muse 2015.2.0 och senare ställer JavaScript-filer som ska laddas upp i kö, och ordningen som de läses in i beror på din internetuppkopplings hastighet. Du kan se felen när en viss sida laddas, och inte på alla sidor eftersom JavaScript laddas i en annan ordning när sakerna är cachade eller så är det helt enkelt en annan ordning eftersom serverns förfrågningar löses i en annan ordning.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto