Åtgärda problem med Typekit i Adobe Muse

Använd dessa felsökningstekniker för att åtgärda problem som uppstår när du använder Typekit-teckensnitt via Adobe Muse.

Typekit-teckensnitt visas inte korrekt i Adobe Muses live-webbplatser

När du publicerar din webbplats med Business Catalyst visas vissa Typekit-typsnitt inte korrekt på din live-webbplats. Teckensnitten på den publicerade webbplatsen återgår till ett standardtypsnitt (t.ex. Arial) eller blir små och annorlunda.

Lösning: Stäng av Redigering i webbläsaren

Detta är ett känt problem i Adobe Muse. Du måste inaktivera Redigering i webbläsaren för att åtgärda detta problem.

 1. I Adobe Muse väljer du Arkiv > Platsegenskaper. På fliken Avancerat avmarkerar du alternativet Aktivera redigering i webbläsaren.

  Aktivera redigering i webbläsaren
  Aktivera redigering i webbläsaren i Adobe Muse

 2. Publicera din webbplats som HTML eller via FTP.

Typekit-teckensnitt exporteras inte från Adobe Muse

När du använder Typekit-teckensnitt på din webbplats och exporterar den som HTML, exporteras inte teckensnittet. I stället visas ett standardteckensnitt på din publicerade webbplats.

När du exporterar din webbplats som HTML eller laddar upp den till en FTP-värd visas följande felmeddelande: Internal Error: 403 Forbidden operation.

Lösning: Lägg till alla domännamn

Webbteckensnitt från Typekit blir endast tillgängliga i de domäner som du anger när du exporterar din webbplats. När du exporterar din webbplats från Adobe Muse till HTML eller laddar upp den till en FTP-värd måste du lägga till alla domännamn.

Följ denna procedur för att lägga till ett domännamn eller en webbadress när du exporterar din webbplats som HTML:

 1. Öppna Adobe Muse och välj Publicera > Exportera som HTML.

 2. I popupfönstret ombeds du att ange webbadressen. Lägg till alla domännamn som en kommaseparerad lista i detta fält.

  Åtgärda Typekit-problem som uppstår när du exporterar webbplatsen som HTML
  Åtgärda Typekit-problem som uppstår när du exporterar webbplatsen som HTML

 3. Ladda upp din nya HTML till webbservern. Typekit-teckensnitten fungerar inom ett par minuter.

Följ denna procedur för att lägga till domännamn när du laddar upp din webbplats till en FTP-värd:

 1. Öppna Adobe Muse och välj Publicera > FTP-värd.

 2. Anslut till FTP-servern med dina inloggningsuppgifter.

 3. I dialogrutan Ladda upp till FTP-värd ska du ange alla domännamn eller webbadresserna som avser din webbplats.

  Ladda upp webbplats till FTP-värd
  Åtgärda Typekit-problem som uppstår när du laddar upp din webbplats till FTP

  Obs!

  Ifall omdirigering sker på webbplatsen, eller om den hämtar från en annan domän, kan du inte se Typekit-teckensnitt på din live-webbplats.

Det går inte att skapa webbteckensnitt när du publicerar din webbplats

När du publicerar din Adobe Muse-webbplats visas följande felmeddelande: Error 0: Not Connected. Could not generate code to enable one or more web fonts on page.

Åtgärd: Logga ut från datorprogrammet Creative Cloud och logga in på nytt.

Detta fel har åtgärdats i september 2015-uppdateringen av datorprogrammet Creative Cloud. Men detta fel fortsätter att visas om inloggningsstatusen för Muse, Typekit och datorprogrammet Creative Cloud inte överensstämmer.

Så här löser du problemet:

 1. Stäng ditt Adobe Muse-program

 2. Gå till datorprogrammet Creative Cloud och logga ut från Inställningar.

  Error 0: Not Connected error in Typekit
  Cannot generate code to enable Typekit fonts

 3. Avsluta Creative Clouds datorprogram.

 4. Starta datorprogrammet Creative Cloud på nytt och logga in.

 5. Starta Adobe Muse på nytt.

  Du kan nu publicera och ladda upp din webbplats och dina Typekit-teckensnitt fungerar som de ska.

Det går inte att använda teckensnitten Skolar Web eller Modesto i Typekit-biblioteket

Du kan inte bläddra efter, välja eller använda teckensnitten Skolar Web eller Modesto på dina Adobe Muse-webbplatser.

Lösning: Använd andra teckensnitt för nya platser

Typekit stöder inte längre teckensnitten Skolar Web och Modesto. Mer information hittar du i detta meddelande från Typekit.

Ditt konto har inte tillgång till Typekit

När du klickar på Lägg till webbteckensnitt visas ett felmeddelande om att ditt konto inte har tillgång till Typekit.

Ingen tillgång till Typekit
Ditt konto har inte tillgång till Typekit

Lösning: Kontakta kundtjänst och kontrollera att dina betalningar är aktuella

Du har inte tillgång till Typekit genom ditt konto om betalningen är under bearbetning eller om betalningen inte har godkänts. Prenumerationskontot pausas tills betalningen har gått igenom. Under tiden kan du använda alla Creative Cloud-tjänster utom Typekit.

Kontakta Kundtjänst för att åtgärda detta problem.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto