Det här dokumentet innehåller information om kända fel och felkorrigeringar i Adobe Muse, med länkar till lösningar där det är tillämpligt.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Kända fel i versionen från mars 2018 (18.1)

 • När du lägger till ett kontaktformulär med Recaptcha v2.0 i en widget för Lightbox eller en funktionsbeskrivning, fungerar inte Recaptcha. Formulär fungerar inte när webbplatsbesökare försöker skicka en formulärpost.
 • När du lägger till en Menywidget på sidan och väljer typen Manuell, inaktiveras storleksändringen. Detta problem inträffar när du har Enhetligt avstånd för menyalternativen, Visa höger ikon för Endast undermenyer ochCentrera vågrätt har valts förPlacering av delar
Alternativet Ändra storlek är inaktiverat i menywidgetar
Alternativet Ändra storlek är inaktiverat i menywidgetar
 • När du kopierar och klistrar in styckeformatering med synkroniserad text på hemsidan till mallsidan, kopieras inte formatet.
 • När du exporterar en Adobe Muse-webbplats, aktiveras inte den aktiva statusen för knapparna när de är länkade till ett ankare. En tillfällig lösning är att ta bort länkarna från texten och länka till statusknappen.

Korrigeringar och kända fel i versionen för oktober 2017 (18.0)

Augusti-versionen av Adobe Muse (2017.1) inkluderade en fullständig uppsättning responsiva widgetar. Även om 2017.1-versionen gjorde det möjligt att enkelt skapa fullständigt responsiva webbplatser har det uppstått problem när användare arbetat med äldre webbplatser. Korrigeringarna för de flesta av de här problemen är inkluderade i Adobe Muse 2018.0.

Läs vidare för information om vilka problem som har åtgärdats i den här versionen:

Problem förknippat med sidlayout har åtgärdats

Följande problem som relateras till sidlayout har nu åtgärdats som en del av 2018.0-versionen:

 • Vertikal förskjutning av element som gjort layouten felaktig. Textrutor som expanderats över eller under bilder i en design. Element i sidhuvudet som hade ställts in på Sträck till webbläsarbredd i kombination med en fästfunktion var den främsta orsaken till felet. Problemet har nu åtgärdats.
 • Om du hade webbplatser med blandade fästa lägen flyttades inte innehållet med blandade fästfunktioner ned när sidbredden ändrades. Problemet har nu åtgärdats. Element på en sida flyttas nu upp eller ned tillsammans. Det relativa avståndet mellan dem bibehålls också. Det beteendet är oberoende av det fästa läget som tillämpats på elementen.
 • Statusknappar visades inte när Adobe Muse-filer exporterades. Problemet uppstod om knapparna hade olika linjer tillämpade i olika tillstånd. Detta problem har nu åtgärdats. Statusknapparna visas nu korrekt i förhandsvisningen av din live-webbplats.
 • Bildspel i fullständig bredd fungerade inte som förväntat om en vertikal eller horisontell övergång hade tillämpats. Det här problemet är nu åtgärdat.
 • Oönskade tomma utrymmen eller mellanrum visades när du förhandsvisade din webbplats på olika skärmstorlekar. Det tomma utrymmet berodde på blandade fästa lägen i sidelementen. Problemet har nu åtgärdats, och inga tomma utrymmen eller extra mellanrum visas när du förhandsvisar din webbplats.
 • När du förhandsvisade din layout i Adobe Muse 2017.1 anpassades inte behållare i sammansatta widgetar till bredden på webbläsaren. Behållarna sträcktes inte längre än 1 200 pixlar, vilket ledde till gråfärgade bakgrunder i designen. Problemet har nu åtgärdats.

Problem med kraschar har åtgärdats i versionen från oktober 2017

 • När du ändrade storlek på bildtexter i ett widgetprogram för bildspel kraschade Adobe Muse. Problemet har nu åtgärdats.
 • När du öppnade en befintlig webbplats i Adobe Muse 2017.1 och försökte konvertera varje element i en bildspelswidget till responsiv, kraschade programmet. Problemet har åtgärdats.
 • När du konverterade Lightbox-widgetar i helskärmsläge till responsiva, och om du avmarkerade eller markerade kryssrutan Helskärm i Alternativpanelen på nytt, kraschade Adobe Muse. Detta problem har nu åtgärdats.
 • När du exporterade dina Adobe Muse-filer som HTML eller försökte publicera filerna hängde sig gränssnittet. Felet om att vänster resurs måste vara ett pixelvärde. Problemet har nu åtgärdats.
 • När du öppnade en webbplats i Adobe Muse 2017.1 och exporterade webbplatsen du skapat med tidigare versioner hängde sig gränssnittet. Exporteringsfunktionen avbröts när startsidan hade exporterats. Problemet har nu åtgärdats.
 • Problem med kraschar som uppstod vid publicering, förhandsvisning eller export har nu åtgärdats.

Problem relaterade till widgetprogram från tredje part

Adobe Muse 2017.1 är en viktig utgåva med ett fullständigt responsivt inbyggt bibliotek med widgetprogram. Det innebär också omfattande kodförändringar, varav vissa inkluderar centrala strukturella förändringar och förändringar av DOM-strukturen (dokumentobjektmodellen).

Användare har rapporterat problem med användningen av widgetar från tredje part i Adobe Muse 2017.1. Som svar på det har Adobe Muse-teamet kontaktat leverantörer av mallar och widgetprogram för Adobe Muse för att validera deras innehåll i den aktuella versionen.

Kontakta widgetutvecklaren personligen om du fortfarande upplever problem med widgetprogram från tredje part efter att ha uppdaterat till den senaste versionen av Adobe Muse.Vidarebefordra detaljerna till Adobe Muse-teamet om du inte får svar på dina frågor av utvecklarna. Teamet kan ta upp ditt ärende med widgetutvecklare och återförsäljare.

Andra kända fel i versionen från oktober 2017

 • När du lägger till text i en rektangel där fyllning och opacitet har tillämpats, flödar texten ut. 
 • Sidan som fästs på mitten fungerar inte när egenskapen Ändra storleken för kontaktformulärelement och grupperade statusknappar är inställd på Ingen.
 • När du klickar på texten i en lodrät meny kraschar Adobe Muse-programmet.
 • När du lägger till sociala widgetar i en variabel layout, behålls inte fästegenskaperna när du växlar till en annan brytpunkt.
 • När du exporterar en underordnad sida med en widget för Lightbox-bildspel, blir det mellanrum mellan huvudbilden, bildtexter och föregående knapp. Detta problem uppstår om du konverterar en miniatyrbildswidget till Lightbox och lägger till en fast brytpunkt på mallsidan. Nu när du exporterar den underordnade sidan visas mellanrummet.
 • Säkerhetskopieringsprocessen tar lång tid om muse-filen är större än 1 GB och om filen öppnas från en fjärrplats.

Kända fel i versionen från augusti 2017 (2017.1)

 • Grupperade element placerade i en inbyggd widget inställda på fast storleksändring fungerar inte som förväntat.
 • Bilder eller rektanglar som placerats inom en textruta i variabla brytpunkter skalas inte proportionerligt.
 • När du ändrar storlek på bildtexter i nya helskärmsbildspel som du skapar, samt i filer med bildspel som överförts från tidigare versioner, avslutas programmet. Ändra texten eller innehållet för att undvika att ändra textrutans storlek.
 • När man väljer blandade eller grupperade element visar inte fästfunktionen blandade lägen korrekt.
 • Alternativet Visa antal i Twitter Tweet-widgeten fungerar inte.
 • När man klickar på en miniatyrbild i en fast webbplats med variabla brytpunkter visas inte den förknippade huvudbilden korrekt.
 • HTML-koden för Shopify Köp nu-knappen syns två gånger då den är inbäddad i en sammansatt widget.
 • Att fästa en widgetmålbehållare i det övre högra hörnet i en webbläsare leder till att widgeten beter sig oväntat vid export.
 • Ankarpunkter inom en sammansatt widget fungerar inte som förväntat.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy